PRIMĂRIA MALAIA

18025 Vizualizări
Malaia
Tip: Comuna
Adresa: Podul Şipotului, nr. 15(Cod poștal: 247335), Județ: Valcea,Romania
Cuvântul primarului

De la început am fost conştient că administaraţia locală are obligaţia să propună comunităţii programe pentru reabilitarea zonei. În aceste condiţii de când mi-aţi acordat încrederea dumneavoastră am făcut tot ce mi-a stat în putinţă să modernizez această comună şi să o aduc la nivelul demn de a se integra în Uniunea Europeană. Sunt convins că în tot acest timp am reuşit să ne cunoaştem atât interesele cât şi atribuţiile. În acest sens este nevoie de acordul dumneavoastră pentru proiectarea Strategiei de Dezvoltare locală pe o perioadă de încă 4 ani, iar programele de investiţii vor fi eşalonate pe perioade.
Vă reamintesc că scopul acestei stategii este de a demara şi finaliza proiectele prin care vom reuşi să dezvoltăm comuna pe care o reprezentăm. Astfel, împreună ne vom bucura de o infrastructură stradală modernizată, vom intra în rândul regiunilor civililizate din punct de vedere edilitar. Proiectele pe care le-am intreprins până acum şi cele viitoare sunt făcute pentru a îmbunătăţii viaţa locuitorilor comunei. Datorită faptului că m-aţi sprijinit atunci când a fost nevoie şi pentru că realizaţi ce presupune alinierea cu zonele dezvoltate, vreau să vă mulţumesc şi să vă asigur că ne vom bucura împreună de fiecare proiect finalizat

Prezentarea Localității
b_no-image2.png

Persoane din institutie

Primar: Țolea Grigorie Gabriel
Viceprimar: Plăviţu Petrică
Secretar General : Ionescu Paula Alina
Contabil: Deaconu Ion

  • Suprafață: 39322 ha
  • Intravilan: 268 ha
  • Extravilan: 39,054 ha
  • Populație: 1945
  • Gospodării: 1752
  • Nr. locuințe: 1500
  • Nr. grădinițe: 3
  • Nr. școli: 1
Numele localităților aflate în administrație:

Malaia,  Ciunget, Sălişte

Așezarea geografică:

Comuna Malaia se află situată de-a lungul Râului Lotru și a râului Latorita, în partea central- sudică a României, în partea de nord a judeţului Vâlcea, în zona muntoasă, înconjurată de Munţii Lotrului şi Căpăţânii

Activități specifice zonei:

Creşterea animalelor
Exploatarea lemnului
Comerţ
Agricultură
Turism
Prestări servicii diverse

Activități economice principale:

Producerea energiei electrice
Exploatarea forestieră
Firme Reprezentative:
Producerea energiei electrice - trei hidrocentrale: CHE Brădişor din sat Săliştea, CHE Malaia din sat Malaia şi UHE Dorin Pavel din satul Ciungetu
Societăţi de exploatare a lemului şi prelucrare
Oportunităţi:
​Turism, comerț

Obiective turistice:

Peştera "Laptelui" - monument istoric
Mănăstirea "Înălţarea Sfintei Cruci" 
Biserica din lemn "Sfântul Nicolae şi Cuvioasa Paraschiva" - monument istoric 
Biserica din lemn "Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena" - monument istoric
Fântâna Brătienilor - monument istoric
Izvorul "Sfânta Maria"
Cheile Latoriței
Cascada Scoruș
Trasee turistice montane

Evenimente locale:

Zilele comunei Malaia - organizate în prima sambătă și duminică din luna septembrie a fiecarui an

Facilități oferite investitorilor:

Energie electrică
Alimentare cu apă în satele comunei
TV cablu
Reţea fixă şi mobilă de telefonie
Internet
Promovarea meşteşugurilor tradiţionale
Promovarea şi dezvoltarea agroturismului

Proiecte de investiții:

Proiecte realizate 2016 – 2020
Înființare sistem de canalizare și colectare ape menajere uzate în satele: Săliștea Malaia și Ciungetu
Modernizare drumuri locale
Captare și extindere rețea apă potabilă în satele Ciungetu și Malaia
Extindere rețea de joasă tensiune în comuna Malaia
Înființarea sistemului de alimentare cu apă în satul Săliștea
Reparații capitale, corecție torenți în comuna Malaia
Reabilitare cămine culturale
Proiecte realizate
Modernizarea iluminatului public pe arterele principale ale comunei Malaia
Amenajare teren sport multifunctional în satul Malaia, județul Vâlcea
Reabilitare trotuare în comuna Malaia
Reabilitare bazin de apă din satul Ciungetul
Reparații la Școala Generală Malaia

icon facebook Share

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...