PRIMĂRIA MĂNĂŞTIUR

28282 Vizualizări
Manastiur
Tip: Comuna
Adresa: Principală, nr. 297(Cod poștal: 307275), Județ: Timis,Romania
Prezentarea Localității
b_no-image2.png

Persoane din institutie

Primar: Curuţi Ionel
Viceprimar:
Contabil: Bălu Călin-Ioan

  • Suprafață: 4186 ha
  • Intravilan: 235, 58 ha
  • Extravilan: 3950, 75
  • Populație: 1658
  • Gospodării: 671
  • Nr. locuințe: 609
  • Nr. grădinițe: 2
  • Nr. școli: 1
Numele localităților aflate în administrație:

Mănăștiur, Pădurani, Remetea Lunca, Topla.

Așezarea geografică:

Situată în partea de răsărit a județului Timiș, se află la cca. 82 km distanță față de Municipiul Timișoara și la cca. 25 km față de Municipiul Lugoj, accesibilă pe DN 6 Timișoara - Lugoj și în continuare pe DN 68 A Lugoj - Traian-Vuia și DC 119, Comuna Mănăștiur se învecinează:
- la nord - vest cu comuna Ohaba Lungă
- la est cu comuna Bethausen
- la sud-est cu comuna Dumbrava
- la est cu orașul Făget
Teritoriul comunei se întinde pe câmpia subcolinară a Câmpiei Timișului. Relieful comunei aparține de lunca Begheiului, care se întinde, sub forma unei fâșii înguste de-a lungul râului Bega, cu orientare de la est la vest.
Teritoriul comunei este străbătut de calea ferata Timișoara - Ilia - Lugoj, având stație CFR în localitatea Mănăștiur, stație atât de călători cât și comercială, cu interes global pentru toate satele comunei

Activități specifice zonei:

Principalele activități economice în cele patru localități ale comunei sunt: prelucrarea lemnului, morărit, agricultură şi creşterea animalelor

Activități economice principale:

Activitatea industrială pe teritoriul comunei este relativ dezvoltată, existând aproximativ 14 societăți cu activități în diverse domenii. Activități industriale de prelucrare a resurselor locale de produse alimentare, cât și pentru producerea de bunuri pentru consumul local, inclusiv lucrul la domiciliu în mici ateliere, pot asigura condiții de dezvoltare rurală
Tot mai mulți locuitori se arată interesați de accesarea de fonduri europene pentru înființarea de ferme, exploatații agricole, achiziționare utilaje, activități în domeniul agricol și nonagricol, s.a.
​În comuna s-au dezvoltat domenii precum prelucrarea lemnului și dezvoltarea turismului local aspecte ce contribuie la creșterea numărului de locuri de muncă și reducerea șomajului
Firme Reprezentative:
Sc. Pamirco.Srl – prelucrarea lemnului
Sc. Cornu- Boulangerie Srl.- produse de panificatie
Sc Euro Daniel'S Srl
​Sc Eudamio Srl

Obiective turistice:

În ultima perioadă un foarte mare accent s-a pus pe dezvoltarea agroturismului. Teritoriul comunei reprezintă o varietate de forme de relief care a contribuit la un prim avânt în dezvoltarea turismului.
Importante obiective turistice:
"Punctul arheologic" unde au fost descoperite oseminte și diferite obiecte cu valoare arheologică
Satul Pădurani cu casele din lemn ridicate între anii 1900 și 1920 folosindu-se lemn cioplit
Peștera de la Topla
"Parcul dendrologic în localitatea Mănăștiur pentru protecția și conservarea plantanilor" - obiectiv de patrimoniu natural local. Suprafața aparținând domeniului public al comunei Mănăștiur aflat în administrarea Consilului Local al comunei Mănăștiur
Firma SC EURO DANIEL'S SRL cu sediul in Mănăștiur, nr.155, a finalizat un proiect in valoare de 200.000 euro, fara TVA, pentru finanțare,, Cabana de vânătoare” pe programul SAPARD, semnând contractul cu APDRP în cadrul programului SAPARD, și a reușit prin aceasta să absoarbă fonduri și implicit să se creeze locuri de muncă după finalizarea proiectului. Această invesție constituie un punct de plecare la dezvoltarea agroturismului în zona noastră
În anul 2011, SC Eurodaniesl's SRL a depus proiectul « Înființare Ferma piscicola de creștere a crapului » cu finalizare în 2015
SC EUDAMIO SRL a finalizat în anul 2015 proiectul « Înființare bază recreativă ș în localitatea Mănăștiur, județul Timiș » prin care propune o investiție în activități recreaționale și în marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural. În cadrul proiectului s-a construit o piscină, un teren de tenis, s-au achiziționat 20 de panouri solare, de încălzire, și 10 stâlpi cu panorui fotovoltaice, locuri de parcare și zona verde
Asociația de Vânătoare și Pescuit Artemis Mănăștiur deține cu contracte de administrare de la Ministerul Mediului fondurile de vânătoare 22 Bethausen, 25 Curtea. Se organizează vânători pe tot parcursul sezonului atât cu membri cotizanți cât și cu străini
​În 2015 PFA Curuti Liliana Mihaiela pune în folosință structura de primire turistică cu 6 căsuțe cu locuri în corp administrativ care conține și grupuri sanitare și 2 terenuri de vole

Evenimente locale:

Marile sărbători creștine sunt prilejul întâlnirii membrilor comunității la spectacole de colinde, serbări, baluri și diverse alte activități culturale, activități care țin de lumea satului. Evenimentele culturale adună comunitatea locală și totodată satul Mănăștiur care a fost reprezentat de trupe de colindători la nivel județean.
Cea mai mare sărbătoare a satului este "Hora Câmpenească" (ruga). Această sărbatoare se celebrează în fiecare an după cum urmează:
În data de 15 august (marea sărbătoare creștină - Adormirea Maicii Domnului) în localitatea Mănăștiur la Căminul Cultural
În data de 8 septembrie ( sărbătoarea Nașterea Maicii Domnului) în localitatea Remetea Lunca la Căminul Cultural
În data de 14 octombrie ( sărbătoarea Sfânta Cuvioasă Parascheva) în localitatea Pădurani în curtea fostei Școli

Facilități oferite investitorilor:

Acces autostrada A1
Existența a 60 parcele locuri de casă (PUZ locuințe)
Parcele PUZ
Industrie nepoluantă

Proiecte de investiții:

Proiecte realizate 2016-2020 :
Proiect Elaborare PUG, în baza contractului nr. 29/03.05.2016, proiectant S.C. SIREGON GRUP S.R.L; Tif ULU
Proiect Identificări rețele utilități publice pe suport topografic în localitățile comunei Mănăștiur, contract nr. 31/13.05.2016 incheiat cu S.C. SIREGON GRUP S.R.L
Baza sportivă în localitatea Mănăștiur, proiect în derulare, executant SC BELCEA CONSTRUCT SRL; buget local
Grădiniță cu program normal, finalizată în octombie 2016, executaânt SC BELCEA CONSTRUCT SRL
Lucrări Renovare interior Școala Pădurani, finalizat
Servicii de proiectare (PT,DDE) pentru Canalizare PUZ industrie, proiectânt S.C. SIREGON GRUP S.R.L.
Modernizare străzi Mănăștiur, Remetea Lunca și Topla, finalizat în 2016, realizat cu fonduri de la bugetul local, executânt : IQ CONCEPT SRL
Proiect Amenajare parcări la primărie și școala GG cu 5-8 și grădi, finalizat în 2016, realizat cu fonduri de la bugetul local, executânt : IQ CONCEPT SRL
S-a semnat contractul de lucrări nr. 3842/18.11.2016 pentru Lucrări amenajare sanț în zona PUZ Industrie cu SC COMPACT PRODUCT SRL
Depunerea spre finanțare, cu fonduri MDRAP și cofinantare buget local, în cadrul programului PNDL a doua proiecte de investiții: „Modernizare DC95 și DC97 în comuna Mănăștiur, județul Timiș", valoare totala 3.037.685,00 lei cu TVA și dezvoltare infrastructură rurală în comuna Mănăștiur, județul Timiș, valoare totală TVA inclus 5.224.876 lei 2018
Dezvoltare infrastructură rurală în comuna Mănăștiur - județul Timiș proiect pentru care s-a semnat contractul de finanțare cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice cu nr. 1228/20.02.2018 respectiv 745/ 09.03.2018 (la beneficiar), în valoare totală de 5.224.876 lei inclusiv TVA, din care finanțat prin bugetul de stat 4.992.858 lei inclusiv TVA, în cadrul Programului Național de Dezvoltare locală (PNDL)- proiectul se află în implementare
Reabilitare, modernizarea și dotarea căminului cultural din localitatea Remetea Lunca, comuna Mănăștiur, județul Timiș, cerere de finanțare nr. F0760CN00031753700242 depusă spre finanțare, în cadrul FEADR, PNDR, măsura 7.6. Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural, în urma evaluarii s-a emis Raportul de selecție și Notificarea nr. 5655/18.06.2018 iar proiectul a fost declarat eligibil fără finanțare, urmând ca în cazul în care se suplimentaează fondurile să fim notificați de autoritatea de management
Achiziție de utilaje și echipamente pentru dotarea serviciului voluntar pentru situații de urgență al comuna Mănăștiur, județul Timiș, proiect depus spre finanțare în 26.03.2018 în cadrul Măsurii: 6/6B, Servicii de bază și reînnoirea teritorului GAL (prin Asociația Microregională Țara Făgetului), tip investiție: Investiții în echipamente şi utilaje aferente compartimentelor de situații de urgență din cadrul comunelor/primăriilor si contractat in data de 12.06.2018. contract nr. C 1920074X211353702178. Achiziția pentru furnizarea utilajului a fost finalizată în data de 19.12.2018 prin încheierea contractului de furnizare nr. 35/19.12.2018 cu ofertantul câștigator din cadrul procedurii simplificate derulate în cadrul SEAP, SC BERGERAT MONNOYEUR SRL, la prețul de 407.100 lei fară TVA
Având în vedere deschiderea apelului de proiecte în cadrul POR Axa prioritară 10
Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, s-au depus spre finanțare în data de 02.05.2018 proiectele Reabilitare, extindere și dotare Școala Gimnazială „George Gârda” Mănăștiur , cod SMIS 121516 și proiectul Reabilitare și dotare Grădinița cu program normal Remetea Luncă, cod SMIS 121850; tipul fondului extern nerambursabil (FEN): FEDR. LET 2019
În luna august a anului 2019, a fost încheiat Contractul pentru finanțarea dezvoltării rețelei electrice de distribuție de interes public nr. 35/06.08.2019 între Comuna Mănăștiur și E-Distributie Banat S.A. în vederea realizarii lucrărilor de extindere rețea electrică de distribuție zona aferentă PUZ cu 63 loturi construibile (57 case și 6 loturi cu funcțiuni complementare) din localitatea Mănăștiur. Reabilitarea, modernizarea și dotarea căminului cultural din localitatea Remetea Lunca, comuna Mănăștiur, județul Timiș, proiect depus spre finanțare, în cadrul FEADR, PNDR, măsura 7.6. Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural, și declarat eligibil fără finanțare, a fost depus în cadrul CNI, prin Solicitarea privind includerea în Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social, Subprogramul "Reabilitare, modernizare și dotare investiție, depusă în 03.06.2019
În luna iulie 2019, a fost finanțat dosarul cererii de finanțare pentru proiectul Instalare sisteme fotovoltaice  pentru racordarea la rețeaua de distribuție a energiei electrice  în satul  Topla,comuna Mănăștiur, județul Timiș, conform art. 12 din Ghidul de Finanțare din 11.12.2018, publicat în Monitorul Oficial nr. 17/08.01.2019, aferent Programului privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru gospodăriile izolate neracordate la rețeaua de distribuţie a energiei electrice, demarat de Ministerul Mediului (pentru cele două gospodării locuite din satul Topla). Nu s-a primit un răspuns până în prezent legat de cererea de finanțare depusă, pe site-ul AFM cu privire la acest program de finanțare existând doar un comunicat privind prelungirea sesiunii de depunere a cererilor de finanțare până în 31.01.2020
Din bugetul local au fost finanțate lucrări pentru: construire Capelă funerară Mănăștiur, lucrări în valoare de 399.286,21 lei, fără TVA, respectiv 475.150,58 lei- TVA inclus, contract încheiat în luna septembrie 2019, cu durata de execuție a contractului 12 luni
Realizarea studiilor de fezabilitate și geotehnic în cadrul proiectului: Sistem de evacuare ape pluviale, trotuare și acces proprietăți în comuna Mănăștiur, studii recepționate în luna decembrie 2019
Realizare expertiză tehnică pentru Podet pe DC 95 km 1+800 peste pâraul Topla
Lucrări de întreținere drumuri comunale prin - Plombare DC 95 si DC 99

icon facebook Share

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...