PRIMĂRIA MĂERIŞTE

32842 Vizualizări
Maeriste
Tip: Comuna
Adresa: nr. 228(Cod poștal: 457235), Județ: Salaj,Romania
Prezentarea Localității
b_no-image2.png

Persoane din institutie

Primar: Lazar Vasile
Viceprimar:
Secretar General: Mitraşca Maria
Contabil: Coromelcea Adelina

  • Suprafață: 7500 ha
  • Intravilan: 1550 ha
  • Extravilan: 5950 ha
  • Populație: 3565
  • Gospodării: 1780
  • Nr. locuințe: 1792
  • Nr. grădinițe: 4
  • Nr. școli: 4
Numele localităților aflate în administrație:

Măerişte, Cristelec, Doh, Giurtelecu Şimleului, Mălădia, Uileacu Şimleului

Așezarea geografică:

Comuna Măerişte este situată în partea de nord-vest a judeţului, la o distanţă de 40 km de Municipiul Zalău şi la 14 km de Şimleu - Silvaniei, oraşul cel mai apropiat.
Caracteristici semnificative ale teritoriului şi localităţilor, repere în evoluţia spaţiala a localităţilor
Teritoriul este caracterizat de următorii factori naturali determinanţi:
Relieful predominant este deluros, brăzdat de văi, satele comunei fiind aşezate la altitudini cuprinse între 225 m şi 425 m.
Clima este temperat continentală. Vetrele de localităţi dispun de un climat adăpost.
Hidrografic teritoriul este străbătut din partea de sud-est de Râul Crasna care primeşte pe teritoriul comunei ca afluenţi: Valea Măerişte, Valea Somosiei, Valea Mălădiei şi Valea Mestecinilor.
Satul Măerişte este situat într-o zonă de dealuri joase, care aparţin de dealurile Silvaniei. Situl de vatră este cuprins între următoarele valori de altitudine: 175 – 200 m. 
Localitatea este străbătută la nord de Pârâul Somosiei, la sud de Pârâul Carastelec, ce se varsă în Râul Crasna, râu ce străbate teritoriul de la sud spre nord.
Are o formă areolar-tentaculară, o structură adunată, cu parcele caracterizate prin adâncimi mari.
Vatra satului este împărţită aproape simetric de drumul judeţean DJ 108 F de unde se ramifică o serie de străzi în cvartale tentaculare extinse de-a lungul străzilor principale, neocupate în totalitate de imobile.
De altfel existenţa parcelelor libere în cadrul zonelor de locuit caracterizează şi celelalte localiăţi.
Satul Cristelec este situat în partea de sud-vest a comunei Măerişte, la o distanta de 13 km de reşedinţa de comună.
Este aşezat într-o zonă depresionară, înconjurat în partea sudică de dealurile: Dumbrava, Spinat, Sertas, Leghelu, iar în partea nordică de dealurile: Stupini, Plopi, Pumnii Roşii, Temeteu, Pumnii Bisericii şi Copăcel.
Vatra satului Cristelec este liniar - tentaculară, destul de compact construită pe strada principală.
Satul Doh este aşezat la nord-vest de reşedinţa de comună, satul Măerişte, la o distanţă de 8 km de acesta.
Este aşezat într-o zonă de dealuri cu altitudini relativ medii de cca. 425 m, teritoriul satului este stăabătut de Valea Dohului care împarte în două intravilanul localităţii.
Vatra localităţii are o formă liniar-tentaculară, cu o structură adunată.
Satul Giurtecu Şimleului este aşezat la sud de satul Măerişte, la o distanţă de 3 km faţă de acesta.
Intravilanul satului mai cuprinde două cătune, cătunul Berc şi cătunul Valea Tăului.
În jurul satului se găsesc dealuri ce nu depăşesc înalţimea de 300 m. La sud-vestul hotarului este dealul Coasta Cornului, dealul Plesa şi dealul Bedioasa, iar spre nord-vest dealul Gorisolt. La apus se găseşte dealul Pădurea Rea.
Hotarul satului este tăiat de Râul Crasna, în care se varsă 6 izvoare care nu seacă nici în timpul verii.
În partea de nord a hotarului se află Valea Carastelecului şi Valea Maladiei, afluenţi ai Râului Crasna, care în timpul verilor secetoase seaca. Satul este lipsit de câmpii, în schimb o bogăţie mare o aduce lunca Crasnei, izvoarele neimpiedicând agricultură.
Izvorul “Valea Tăului” străbate cătunul cu acelaşi nume.
Dupa formă, structura clăditaă şi reţeaua de drumuri, satul Giurtelecu Şimleului are o formă liniar-tentaculară, cu o structură adunată.
Satul Maladia este aşezat la sud-vest de satul Măerişte, la o distanţă de 3 km.
Este aşezat într-o zonă de dealuri cu altitudini relativ medii de cca. 425 m, partea sudică a teritoriului, de la vest la est este traversat de Valea Maladiei, afluent al Râului Crasna.
Forma satului este areolară, destul de compact construită.
Satul Uileacu Şimleului se încadrează într-o zonă de dealuri cu altitudini între 200 m şi 300 m.
Teritoriului satului este străbătut de Râul Crasna ce primeşte pe partea stânga un pârâiaş ca afluent, pârâiaş ce se formează doar când plouă timp mai îndelungat.
​Are o formă tentaculară, compact construită.

Activități specifice zonei:

Alături de cultura plantelor de câmp sectorul creşterii animalelor constituie cea de a doua mare ramură a agriculturii teritoriului administrativ, iar în cadrul acesteia creşterea bovinelor, porcinelor, ovinelor şi caprinelor, păsărilor.

Activități economice principale:

Satele comunei se caracterizează în prezent ca fiind localităţi cu economie agrară, cu rol de cazare a populaţiei care lucrează în localitaţile urbane din judeţul Sălaj (Zalău şi Şimleu Silvaniei).
Resursele naturale de care comuna dispune şi care pot fi valorificate sunt:
- în regiunea satului Giurtelecu Şimleului, pe Valea Tăului se găseşte cărbune (lignit), iar la o adâncime mare - sare.
- În zona satului Giurtelecu Şimleului se găseşte gresie calcaroasă cenuşiu deschis, cu granule mărunte de cuarţ şi mică, ce se foloseşte ca piatră brută sau cioplită.
- în zona satului Criştelec şi Giurtelecu Şimleului se presupune că ar exista bazine petroliere, rezerve ce nu au fost încă cercetate în suficientă măsură.
Condiţiile naturale sunt favorabile dezvoltării agriculturii, ramura care ocupă primul loc in economia teritoriului administrativ.
Pe dealuri predomină solul brun de pădure şi brun podzolic, sărac în substanţe nutritive pentru cereale. Alt tip de sol este solul aluvionar, bun pentru agricultură, ce se întâlneşte şi în lunca Crasnei. Spre Măgura Şimleului sunt terenuri erozionare. 
Solurile sunt în general favorabile culturilor de cereale pentru boabe, plantelor pentru nutreţ

Obiective turistice:

Biserica de Piatră din Vileacu-Şimleului
Siturile arheologice
Circuitul turismului de vânătoare

Facilități oferite investitorilor:

Concesionări terenuri şi construcţii
Facilităţi oferite de legislaţia în vigoare şi hotărâri de Coonsiliul Local

Proiecte de investiții:

Modernizare cu apă și canalizare în comuna Măeriște
Reabilitare cămine culturale
Modernizare drumuri și străzi în comuna Măeriște

icon facebook Share

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...