PRIMĂRIA MÂNĂSTIREA

30615 Vizualizări
Manastirea
Tip: Comuna
Adresa: Str. Olteniţei, Nr. 70(Cod poștal: 917170), Județ: Calarasi,Romania
Prezentarea Localității
b_no-image2.png

Persoane din institutie

Primar: Iancu Marian Mugurel
Viceprimar:
Secretar General: Năstase Ion
Contabil: Lazăr Vetuţa

  • Suprafață: 12354 ha
  • Intravilan: 409 ha
  • Extravilan: 11945 ha
  • Populație: 5600
  • Gospodării: 1934
  • Nr. locuințe: 2124
  • Nr. grădinițe: 3
  • Nr. școli: 2
  • Nr. licee: 1
Numele localităților aflate în administrație:

Mânăstirea, Coconi, Sultana

Așezarea geografică:

Comuna Mânăstirea este situată la 35 de km vest de Călărași, și la 30 de km est de Oltenița. La estul comunei se află lacul Mostiștea.
Comuna Mânăstirea este situată la hotarul de sud-est al României (în partea de sud-vest a județului Călărași), în Regiunea de Dezvoltare sud.
Comuna este dispusă pe malul stâng al Dunării, la granița cu Bulgaria.

Activități specifice zonei:

Activitatea specifică zonei este agricultura

Activități economice principale:

Activitatea de producție se bazează atât pe activitățile tradiționale - creșterea de păsări, animale, produccerea de nutrețuri cât și pe activitățile asimilate în ultimii ani: construcții, confecții textile, prelucrarea lemnului, transport și depozitare produse petroliere.
Principalele produse industriale sunt: carne, confecții, lapte, nutețuri etc.
Firme reprezentative:
SC Pelmusi SRL Mânăstirea
SC Vivianne Mode SRL București
SC Damirin SRL Mânăstirea
SC Lili Angi SRL Mânăstirea
SC Mecantu SRL Călărași
SC Claudiu Invest SRL
SC Floris Rox Mânăstirea
SC Leopard SRL Chișelet

Obiective turistice:

Pe raza comunei Mânăstirea și a comunelor învecinate nu funcționează întreprinderi mari, care să deverseze în apele lacului Mostiștea și să elibereze în atmosfera reziduuri poluante, ceea ce face ca mediul înconjurător să aibă un aspect plăcut și nepoluat.
Gradul de dezvoltare economico-socio-culturală a localității a cunoscut o mare creștere, datorită lucrărilor de modernizare rurală, efectuate în interesul locuitorilor săi, dar și pentru a atrage atenția investitorilor străini.
Astfel, s-au realizat rețelele de alimentare cu apă pe drumurile principale, și s-a refacut structura asfaltică pentru o parte din drumurile comunale.
Piscul Coconi - mormintele feudale
Biserica Sfântul Dumitru - ctitorită de domnitorul Matei Basarab 1648
Situl arheologic de la Sultana - cea mai veche aşezare neolitică de pe teritoriul României
Malu Roşu

Evenimente locale:

Târg comunal săptămânal
Hramul Bisericii Sfântul Dumitru - 26 octombrie

Facilități oferite investitorilor:

Prin Programul de reabilitare şi modernizare a infrastructurii locale, se urmăreşte ca pe lângă avantajele geografice pe care le oferă zona, să crească atractivitatea pentru investitori, prin accesul la toate utilităţile
Oportunități: 
Posibilități multiple de cooperare transfrontaliera, de schimburi culturale etc.;
Distanța relativ redusă față de București (100 km), creează o oportunitate de dezvoltare a turismului de agrement și de afaceri;
Realizarea unui dig de protecție împotriva inundațiilor;
Dezvoltarea sistemului de irigații;
Reconversia unor capacități, în special agricole, spre arii de productivitate adaptate condițiilor locale;
Disponibilitatea autorităților locale de a încheia relații de parteneriat cu investitorii locali și străini;
Posibilitatea accesării Programului Național de Dezvoltare Rurală pentru investiții în mediul rural, agricol, procesarea produselor agro-alimentare, forestiere, de mediu;
Posibilitatea accesării programului Național de Dezvoltare Rurala pentru sprijinirea microîntreprinderilor care dezvoltă activități non-agricole și servicii pentru populația rurală;
Posibilitatea accesării programului Operațional Sectorial Creșterea Competitivității economice de către IMM-uri;

Proiecte de investiții:

Extindere rețea de canalizare și stație de epurare în comuna Mânăstirea județul Călărași.
Prelungirea rețelei de apă potabilă și canalizare, precum și construcția unei stații de epurare în comuna Mânăstirea;
Asfaltarea străzilor în toate satele din Mânăstirea;
Modernizare rețea de iluminat public și achiziționarea de utilaje de deszăpezire și întreținere spații verzi;
Instalare parc fotovoltaic;
Introducerea rețelei de gaze naturale în comuna Mânăstirea;
Indiguire pentru prevenirea altor dezastre produse de inundații, precum ce-a din anul 2007;
Construire stații de epurare și rețea de canalizare în satele Coconi și Sultana;
Reabilitarea și modernizarea drumurilor de exploatație agricolă.
Reabilitarea stadionului din comună și realizarea unei baze sportive;
Alocarea de fonduri pentru susținerea vieții culturale în comuna Mânăstirea;
Extinderea Școlii nr. 1 Mânăstirea cu un corp P+1 și sală de sport;
Consolidarea, restaurarea, și conservarea bisericii Sfântul Dumitru și Sfântul Nestor;
Reabilitarea, modernizarea și dotarea corespunzătoare a dispensarelor din Mânăstirea, în special a celui din satul Mânăstirea care a fost grav afectat în urma inundației din anul 2007;
Înființare centru de bătrâni.
Realizarea unei gropi ecologice la nivel de comună;
Înființarea unei stații de transfer pentru deșeuri, precum și implementarea unui management integrat al deșeurilor (platforme betonate, montarea de pubele și ridicarea acestora, etc);
Finalizarea stației de epurare din comună.
Înființarea unui centru de consiliere profesională în cadrul primăriei Mânăstirea;
Formare profesională în vederea adaptării calificărilor la nevoile pieței muncii.
Crearea unui centru local de informare în scopul promovării, prezentării și vizitării turistice;
Crearea unui centru de consultanță pe fonduri nerambursabile destinat cetățenilor, agenților economici și instituțiilor comunei Mânăstirea;
Înființare parc industrial între satele Coconi și Sultana în vederea atragerii investitorilor;
Înființare piață agroalimentară;
Realizarea unui terminal debarcader la Dunăre, în dreptul localității Mânăstirea.

icon facebook Share

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...