PRIMĂRIA LESPEZI

33146 Vizualizări
Lespezi
Tip: Comuna
Adresa: (Cod poștal: 707270), Județ: Iasi,Romania
Prezentarea Localității
b_no-image2.png

Persoane din institutie

Primar: Lazăr Ioan
Viceprimar:
Secretar General: Gherman Corina
Contabil: Diac Vasile

  • Suprafață: 5270 ha
  • Intravilan: 820 ha
  • Extravilan: 4450 ha
  • Populație: 6123
  • Gospodării: 2322
  • Nr. locuințe: 2234
  • Nr. grădinițe: 5
  • Nr. școli: 5
  • Nr. licee: 1
Numele localităților aflate în administrație:

Buda, Dumbrava, Lespezi, Heci, Bursuc Deal, Bursuc Vale

Așezarea geografică:

Comuna se află în marginea nord-vestică a județului, la limita cu județul Suceava, pe malurile Siretului, acolo unde acesta primește apele afluentului său Sirețelul. Este străbătută de șoseaua județeană DJ208, care o leagă spre sud de Valea Seacă, Pașcani (unde se intersectează cu DN28A), Mogoșești-Siret, Stolniceni-Prăjescu,Hălăucești, Mircești și în județul Neamț de Săbăoani (unde se termină în DN2), și spre nord în județul Suceavade Dolhasca, Dolhești, Preutești și Fălticeni (unde se termină tot în DN2). Din acest drum, la Lespezi se ramifică șoseaua județeană DJ281, care duce spre est la Sirețel, Scobinți Ceplenița, Cotnari, Belcești, Erbiceni și Podu Iloaiei (unde se termină în DN28). Tot din DJ208, la Lespezi se mai ramifică și șoseaua județeană DJ208N, care duce spre sud-est la Vânători și Todirești; iar la Heci se ramifică șoseaua județeană DJ208F, care duce spre vest la Tătăruși și mai departe în județul Suceava la Forăști. Prin comună trece și calea ferată Suceava-Roman, pe care este deservită de stația Lespezi.
Istoria comunei și satelor aparținătoare
Buda, așezat la 4 km NE de Lespezi. Datează de la 1790. Buda înseamna în slavona "locuință retrasă în pădure locuință în curatura".
Bursuc Deal, sat înființat în 1879, dupa reforma agrară (1864), din timpul lui Alexandru Ioan Cuza. Numele ar proveni de la bursucii care trăiau în pădurile ce acopereau aceste locuri sau de la un oarecare Bursuc.
Bursuc Vale, sat înființat în anul 1921, este așezat în Lunca Siretului, la est de Bursuc Deal și de calea ferată. De aici, sunt 3 km până la Lespezi și 5 km până la Pașcani.
Dumbrava, înființat la 1922, pe moșia lui Fotin Ionescu, fost ministru al agriculturii, al cărui nume îl poartă până în anul 1962, când localitatea este numită Dumbrava (de la slavonul dubrava ce înseamnă pădure rară de stejari). Satul aproape că s-a contopit cu Lespezi, spre nord.
Heci, cel mai intins și mai populat sat al comunei și cu cea mai veche mențiune documentară (18 aprilie 1409). Heci, în Maramureș înseamnă loc de pe malul unui râu, unde numeroase crengi de copaci au intrat în putrefacție. Toponimul mai poate proveni însă și de la un oarecare Herei, propietarul pădurilor de altădată, sau de la huci, care este o răritura de pădure, din NV satului la hotarul cu Tătăruși. Legenda spune că Heci ar deriva de la "E cce Sereturn", cuvinte pronunțate de Laslau, craiul unguresc, care i-a alungat pe tătari până la Siret.
Lespezi este centrul de comună, datat pentru prima oara la 1790. Toponimul provine de la stratul de gresii dure (Lespezi) care apar în malul Siretului sub depozitele de terasă.

Activități specifice zonei:

Agricultură

Activități economice principale:

Comerţ
Transport
Prelucrarea lemnului
Construcţii
Exploatare resurse naturale (balast, nisip, argilă)

Evenimente locale:

20 iulie - Bâlci anual tradiţional, ocazie de reunire a fiilor comunei şi de primire de oaspeţi din afara comunei.

Facilități oferite investitorilor:

Acces la reţelele edilitare
Energie electrică
Telefonie
Apă curentă
Drum judeţean
Staţie CFR
Impozite şi taxe locale reduse

Proiecte de investiții:

Construire grădiniţe şi şcoli
Alimentare cu apă curentă şi canalizare
Modernizarea drumurilor
Construire sală de sport
Alimentare cu gaze naturale

icon facebook Share

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...