PRIMĂRIA LEORDINA

25106 Vizualizări
Leordina
Tip: Comuna
Adresa: Principală, nr. 874(Cod poștal: 437180), Județ: Maramures,Romania
Prezentarea Localității
b_no-image2.png

Persoane din institutie

Primar: Nistor Ioan
Viceprimar:
Secretar General: Petrovai Alexandru
Contabil: Rad Marişca

  • Suprafață: 2994 ha
  • Intravilan: 680 ha
  • Extravilan: 2314 ha
  • Populație: 2593
  • Gospodării: 982
  • Nr. locuințe: 1004
  • Nr. grădinițe: 2
  • Nr. școli: 2
Așezarea geografică:

Maramureşul, această veche provincie din Nordul ţării, este o "ţară" de seamă a lumii româneşti, ce oferă o privelişte istorică, de un excepţional interes. În acest cadru istoric şi deodebit de pitoresc al Maramureşului este cuprinsă aşezarea românească ce poartă numele de Leordina, localitate situată în partea de nord-est a judeţului, la o distanţă de 105 km faţă de municipiul Baia Mare, 42 km de municipiul Sighetu Marmaţiei şi la 20 km de oraşul Vişeu de Sus
În comuna Leordina, aşezată în depresiunea "Hera", pe Valea Vişeului, se întâlnesc următoarele forme de relief:
Lunca Vişeului, cu lăţime variabilă ajungând până la 300-400 m, această luncă fiind inundabilă, aluviunile fiind alcătuite din nisip şi pietrişuri
Terasa I şi a II-a a Vişeului cu dezvoltare pe partea dreaptă a acestuia, cu sedimente constituite în cea mai mare parte din luturi
Dealurile dintre Iza şi Vişeu cu un relief energic cu pante înclinate, roca mamă este alcatuită din gresii dure eligocene, rareori cu alternanţe de roci argiloase, altitudinea absolută este cuprinsă între 300-900 m
Cursul de apă principal este Valea Vişeului cu afluentul său mai însemnat Valea Ruscovei. Valea Viseului este în cursul său mijlociu cu albie bine dezvoltată, însoţită de luncă şi terasă. Debitul este bogat cu variaţii mari în perioada de primăvară când, datorită topirii zăpezilor, se produc mari inundaţii
Din punct de vedere climatic se caracterizează prin temperaturi scăzute şi precipitaţii abundente

Vegetaţia aparţine zonei fagului, întalnit la 500-600 m altitudine şi pajişti naturale. Datorită faptului că lanţul deluros ce înconjoară localitatea nu este întrerupt ci tăiat de văi au luat naştere mai multe cătune care au luat denumirea văii care le parcurge sau care este în apropiere, în acest sens amintim cătunul "Valea Spinului", cătunul "Valea Cruhli" şi cătunul "Valea Seregnelor"

Activități specifice zonei:

Agricultura deţine locul principal în economia comunei cu o suprafaţă de 2397 ha teren agricol, care este deţinută în totalitate de ţărani ca urmare a aplicării prevederilor legilor fondului funciar
Principalele culturi sunt: cartofi, porumb, plante furajere şi altele
Pe teritoriul comunei nu s-au înfiinţat societăţi comerciale sau alte forme de asociaţii cu obiect de activitate în ceeea ce priveşte creşterea animalelor sau prelucrarea şi comercializarea produselor din lapte şi carne

Activități economice principale:

Industria deţine locul secundar în economia comunei Leordina, astfel pe raza comunei Leordina funcţinează agenţi economici cu profil de prelucrare a lemnului după cum urmează:
S.C. STEFAN LUTSCH S.R.L. având ca obiect de activitate exploatarea şi prelucrarea primară a lemnului
S.C. ROTSIN COM S.R.L. având ca obiect de activitate prelucrarea primară a lemnului si reparaţii utilaje auto
S.C. WHS FOREST S.R.L. având ca obiect de activitate exploatarea si prelucrarea primară a lemnului
Comerţ:
Pe raza comunei funcţionează un mare număr de agenţi economici organizaţi sub formă de societăţi comerciale, asociaţii familiale sau independente, care au ca obiect de activitate comerţul cu produse alimentare şi nealimentare, unităţi de alimentaţie publică, baruri etc.

Obiective turistice:

Pensiunea "Miraj"

Evenimente locale:

Sărbătoarea "Fii satului" - anual în ultima duminică a lunii august

Facilități oferite investitorilor:

Zonă cu potenţial pentru investitori, având în vedere faptul că se află în zona de legatură a localităţilor situate pe valea Ruscovei cu DN 18 şi calea ferată, reţele care traversează localitatea

Proiecte de investiții:

Proiect reţea de alimentare cu apă potabilă în comună şi staţie de epurare a apelor menajere uzate
Canalizare
Centru local de informare turistică
Proiect reabilitare şcoală
Rezervaţie naturală "Codrişor"
Construcţie sală de sport

Galerie
bgallery_174313_513.jpg
bgallery_174313_513.jpg
<
>
icon facebook Share

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...