PRIMĂRIA JOSENII BÂRGĂULUI

29842 Vizualizări
Josenii Bargaului
Tip: Comuna
Adresa: Principală, nr. 153(Cod poștal: 427100), Județ: Bistrita-Nasaud,Romania
Cuvântul primarului

               

Prezentarea Localității
b_no-image2.png

Persoane din institutie

Primar: Vrîncean Nicolae
Secretar General: Cuciurean Victor
Contabil:Iacob Ileana

  • Suprafață: 4879 ha
  • Intravilan: 733,40 ha
  • Extravilan: 4146, 1 ha
  • Populație: 5366
  • Gospodării: 2712
  • Nr. locuințe: 1286
  • Nr. grădinițe: 4
  • Nr. școli: 4
Numele localităților aflate în administrație:

Josenii Bîrgăului, Mijlocenii Bîrgăului, Rusu Bîrgăului, Strîmba

Așezarea geografică:

Comuna se află situată pe DN 17, la 18 km de Municipiul Bistriţa, în direcţia Vatra Dornei
În partea de nord-est a Transilvaniei
Localizare:
Comuna Josenii Bârgăului este situată în partea de Nord a României, iîntre paralele 46 grade și 47 minute și 47 grade și 37 minute latitudine nordică și între meridianele 23 grade și 37 minute longitudine estică

Activități specifice zonei:

Prelucrarea lemnului
Agricultură
Fabricarea de mobilier și infrastructura de servicii de turism
 

Activități economice principale:

Prelucrarea lemnului
Agricultură
Fabricarea de mobilier și infrastructura de servicii de turism
Produse locale:
Obiecte pe suport textil: țesături, covoare, costume populare, cusături comuna Josenii Bârgăului, găsim și astăzi oameni care practică vechile obiceiuri populare, acestea fiind: țesutul în război (covoare, pănzături, țoale, pânza de casă, draperii și carpete), cusutul manual - pe scrisoare (piepatul cusut pe scrisoare din brașon negru, curele cu mărgeaua, alesături la pânzături, carpete, cingeauă, draperii, traăistuțe)
Meșteșugari:
Atelier de prelucrare a lemnului, metalelor, a pietrei, pielăriei - prelucrarea lemnului o găsim în comuna Josenii Bârgăului în atelierele de prelucrare a cetățenilor: Flore Monda (sculptură în lemn) și Gheorghe Someșan (sculptură în lemn) Pictură pe sticlă și lemn, gravurapictură de diverse materiale: Eugen Pop

Obiective turistice:

Monumente de arhitectură:
Biserica Adormirii Maicii Domnului
Sit-uri arheologice
În localitatea Rusu-Bârgăului avem următoarele sit-uri arheologice:
" Cetatea pe dealul Contenița” din stânga Văii Bistriței, așezare din prima epocă a fierului
Monumente memorial-funerare
”Crucea de piatră” din localitatea Rusu Bârgăului din anul 1798, care prezent se află la muzeu
”Galeria de artă” și sunt costume populare tradiționale vechi, ladă de zestre din anul 1882, colecție de ziar din anul 1900, bacnote și monede vechi din anul 1801-1812, lucruri bisericești (haine ale preoților, icoane, cădelnițe, prapori, sfeșnic etc), oale de lut, obiecte pictorești, război pentru țesuut, diferite obiecte din anii 1940-1950 (covoare, sucală, cingeauă, părătăr)
Mănăstirea Sfântu Spirion din localitatea Strâmba
La Parohia Ortodoxă Română - Adormirea Maicii Domnului din localitatea Mijlocenii Bârgăului
Amenajare loc de Picnic - Terenul se află amplasat în regiunea de dezvoltare nord - vest Bistrița - Năsăud, comuna Josenii Bârgăului, satul Rusu - Bârgăului.Acesta este dotat cu 19 foișoare de trei tipuri pentru a mulțumi așteptările fiecăruia.De asemenea există locuri de parcare amenajate, grupuri sanitare, locuri de joacă pentru copii și punct de prim ajutor

Evenimente locale:

Alaiul nunților - ospăț, tocmală, pețit, dansuri populare - păstrarea obiceiului și a nunții tradiționale - Comuna Josenii Bârgăului
Sângeorzul - Omul de frunză - Alungă răul de la casă prin focul care se face în noaptea de Sângeorz - Comuna Josenii Bârgăului
Sânzienele - Coronițe aruncate pe acoperișul caselor - Semnifică viața și moartea - Comuna Josenii Bârgăului
Hora satului - Joc ”Horă țărănească, dansuri populare” - Păstrarea obiceiurilor străvechi, a horei - Comuna Josenii Bârgăului
Evenimente și sărbători specifice care se desfășoară sau care pot fi valorificate în comuna Josenii Bârgăului
Sărbători de iarnă (Balul Ionilor, spoloc ania berii, grupuri de colindători) - colinde, se prepară mâncăruri tradiționale, Viflaimul, Irozii, Capra și ursul - Fiind tradiții strămoșesști, trebuie păstrate și valorificate din generație în generație - Comuna Josenii Bârgăului, Mijlocenii Bârgăului, Rusu Bârgăului, Strâmba - În data de 26.12 - 31.01
Obiceiuri de Sfântul Gheorghe (Sângeorzul) - omul de frunze, foc de tabără, urzicatul fetelor - trebuie păstrate obiceiurile și tradițiile strămoșești pentru a nu se pierde importanța acestora - Comuna Josenii Bârgăului, Mijlocenii Bârgăului, Rusu Bârgăului, Strâmba - în data de 23.04
Obiceiuri de Sfânta Mărie - spectacol artistic întreținut de ansamblul comunei ”Flori bârgăuane”, horă țărănească - promovarea jocului pe Valea Bârgăului - Comuna Josenii Bârgăului - în data 15.08
Zilele cultural ale comunei - spectacol artistic întreținut de ansamblul comunei ”Flori bârgăuane” - punerea în valoare a porturilor populare și a obiceiurilor tradiționale - Comuna Josenii Bârgăului - în data 14.10
Alaiul nunților de pe Valea Bârgăului - spectacol artistic întreținut de ansamblul comunei ”Flori bârgăuane” alături de ansamblele din comunele învecinate, parada nunșilor de pe Valea Bârgăului reprezentate de o pereche de miri din fiecare comună care sunt îmbrăcați tradițional iar la final vor fi premiați - educația tinerei generații și respectul pentru tradițiile locale - Comuna Josenii Bârgăului - nu are dată fixă

Facilități oferite investitorilor:

Agroturism
Prelucrarea produselor alimentare
Prelucrarea fructelor
Prelucrarea lemnului
Oportunități:
Înființare de livezi, ferme agricole, plantații de nucet, apicultură, confecționarea de mobilier și altele

Proiecte de investiții:

Proiecte 2016-2020:
1. Obietive finanțate din fonduri europene

Extindere rețea de apă și apă uzată menajeră în comuna Josenii Bârgăului (localitățile Strâmba și Rusu Bârgăului) - în valoare de 6.807.887 lei, contract semnat în data d 15.12.2017 - finalizat: ulița Gării, ulița Vacilor și Ulița Stanului din Rusu Bârgăului și localitatea Strâmba
​Construire Grădiniță cu program prelungit în localitatea Strâmba și realimentare și modernizare Grădiniță cu program normal în localitatea Mijlocenii Bârgăului - în valoare de 2.259.918 lei, contract semnat în data de 15.09.2017 - obiectiv finalizat
Modernizarea infrastructurii rutiere de interes local (asfaltarea străzilor) în comuna Josenii Bârgăului, în toate localitățile componente - în valoare de 5.563.724 lei, contract semnat în data de 12.07.2018 - obiectiv în execuție Reabilitarea și modernizarea Căminului Cultural în localitatea Josenii Bârgăului - în valoare de 1.506.405 lei, contract semnat în data de 13.06.2018 - obiectiv în execuție
Reabilitare și modernizare Cămin Cultural în Localitatea Josenii Bârgăului - în valoare de 1.506.405 lei, contract semnat în data 13.06.2018 - obiectiv în execuție
Amenajare teren de sport sintetic, în localitatea Josenii Bârgăului - în valoare de 311.265 lei, contract semnat în data de 17.04.2019 - obiectiv finalizat
Înființarea și modernizarea infrastructurii rutiere forestiere în comuna Josenii Bârgăului - în valoare de 6.784.098 lei, contract semnat în data de 24.11.2017 - obiectiv în execuție
2.Obiective finanțate din fonduri guvernamentale
Reabilitare și modernizare Școală Primară în localitatea Strâmba - în valoare de 928.205 lei, contract semnat în data de 05.04.2018 - obiectiv finalizat
Modernizarea infrastructurii de interes local (asfaltarea străzilor) în localiatea Mijlocenii Bîrgăului, pe ulițele: Cotenilor, Frizerului, Șofrăcanilor - obiectiv finalizat
Reabilitare și modernizare Școală Primară în localitatea Mijlocenii Bârgăului - în valoare de 1.565.523 lei, contract semnat în data de 05.04.2018 - obiectiv finalizat
Constuire pod pedte râul Bistrița în localitatea Josenii Bârgăului - în valoare de 1.204.581 lei, contract semnat în data de 18.12.2017 - obiectiv finalizat
Atragere de fonduri prin accesarea măsurii 15 - Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor - în valoare de 1.823.880 lei
3. Obiective finanțate prin Compania Națională de Investiții
Construire centru cultural- proiect tip Vl în localitatea Mijlocenii Bârgăului- în valoare de 5.101.719 LBI- obiectiv in execuție
4.Obiective finanțate din bugetul local al comunei
Modernizarea iluminatului public stradal pe raza, comunei- obiectiv în execuție
Amenajarea drumului pe Canalul Morii, în localitatea Rusu Bârgăului- obiectiv finalizat
Cadastru General pe raza comunei, în colaborare cu Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bistrița- Năsăud- obiectiv în execuție
Construire pod peste pârâul Valea Muntelui, în localitatea Nlijlocenii Bârgăutui- obiectiv finalizat
Acoperirea turnului Bisericii Ortodoxe din localitatea Josenii Bârgăului, cu tablă de cupru și montarea unui paratrăsnet- obiectiv finalizat
Amenajare rigole și construire acces la proprietăți pe ulița Sorcenilor din localitatea Josenii Bârgăului- obiectiv finalizat
Amenajare parc în localitatea Josenii Bârgăului- obiectiv finalizat
Construire și renovare stații de autobuz în toate localitățile componente ale comunei- obiectiv finalizat
Confecționare suporți de steaguri și montarea acestora- obiectiv finalizat
Întocmirea studiului de fezabilitate pentru înființare rețea de distribuție gaze naturale în comună
Reparația și întreținerea străzilor din interiorul localităților și a drumurilor de hotar
Cofinanțarea proiectelor finanțate prin fonduri europene și guvernamentale
Achiziționare teren pentru amplasarea bazinelor de apă în localitatea Strâmba
Ridicări topografice pentru întocmire plan urbanistic General
Documentație tehnici privind nomenclatorul stradal
Achiziționare teren pentru cimitirul din localitatea Mijlocenii Bârgăului
Reabilitarea acoperișului Școlii Primare ,,Vasile Bob Fabian" din localitatea Rusu Bârgăului
Studiu de fezabilitate și proiect tehnic pentru construire capelă mortuară în localitatea Rusu Bârgăului
Proiecte de viitor:
Finalizarea proiectelor începute în mandatul 2016-2020
Extinderea rețelelor de apă și canalizare
Extinderea rețelelor de energie electrică
Finalizarea înscrierii terenurilor în cartea funciară- cadastru sistematic
Alimentarea cu gaze naturale în comună
Construire capele în fiecare localitate componentă a comunei
Proiect de modernizare a drumurilor agricole de hotar
Construire bloc de locuințe A.N.L. pentru tinerii din comună
Înființare drum agricol pe lângă calea ferată de la gara Rusu Bârgăului la gara Josenii Bârgăului
Continuarea lucrărilor de amenajare și înfrumusețare a centrului comunei Josenii Bârgăului
Amenajare parcuri cu spații de joacă pentru copii în localitițile: Nlijlocenii Bârgăului, Rusu Bârgăului și Strâmba
Continuarea lucrărilor de asfaltare și modernizare a străzilor din comună
Construire și amenajare teren tenis de câmp în comună
Finalizarea lucrării de modernizare a iluminatului public
Amenajarea unei piețe agroalimentare în comuna Josenii Bârgăului
Modernizarea școlii generale ,,Vasile Bob Fabian" din localitatea Rusu Bârgăului
Modernizarea și dotarea centrului medical de permanență din localitatea Josenii Bârgăului
Construire magazii pentru depozitarea lemnului de foc la unitățile de învățămâlnt de pe raza comunei

icon facebook Share

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...