PRIMĂRIA JIJILA

7328 Vizualizări
Jijila
Tip: Comuna
Cuvântul primarului

Stimați cetățeni, suntem aici cu scopul de a crea premisele pentru valorificarea potențialului local şi zonal a oportunităților pentru dezvoltare, fiind un cadru ce servește atât intereselor publice, dar şi celor private, datorită menținerii şi îmbunătățirii elementelor de ordin economic, social şi de mediu, esențiale pentru prosperitatea pe termen lung a cetățenilor şi a societăților comerciale din comuna Jijila.
Am fost şi vom fi în continuare dedicați construirii unui comune moderne, europene, de care să fim cu toții mândri, o comună în care investițiile să vizeze toate categoriile sociale şi profesionale. Cred că cel mai important aspect al dezvoltării durabile îl reprezintă:
-      Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii,
-      Modernizarea serviciilor publice
-      Revitalizarea activităților culturale și sportive
-      Crearea unui cadru favorabil investițiilor
-      Creșterea capacității administrative de atragere de fonduri Europene
-      Implicarea cetățenilor în viața comunității și cultivarea spiritului civic
Vă mulțumim că ne-ați oferit încredere și vă dorim să vă bucurați de tot ceea ce înseamnă această comună!
Cu respect,
Primarul comunei Jijila,
Costică DEACU

Prezentarea Localității
b_no-image2.png

Persoane din institutie

Primar: Costică Deacu
Viceprimar:
Secretar General: Dumitru Acriş
Administrator public: Alexandrina Deacu
Contabil: Marioara Vasile

  • Suprafață: 12385 ha
  • Intravilan: 402 ha
  • Extravilan: 11983 ha
  • Populație: 5967
  • Gospodării: 2216
  • Nr. locuințe: 2800
  • Nr. grădinițe: 2
  • Nr. școli: 2
Numele localităților aflate în administrație:

Localitatea Jijila
Localitatea Garvăn

Așezarea geografică:

Comuna Jijila este situată în partea de nord- vest a judeţului Tulcea, la 69 km distanţă de municipiul Tulcea şi la 7 km distanţă de Măcin
Localitatea se învecinează la nord cu satele Garvăn şi Văcăreni, la est cu localitatea Luncaviţa, la sud cu oraşul Măcin, iar la sud-est cu localitatea Greci

Activități specifice zonei:

Agricultură
Silvicultură
Apicultură
Morărit şi panificație
Comerț
Prestări servicii

Activități economice principale:

Agricultură
Silvicultură
Apicultură
Morărit şi panificație
Comerț
Prestări servicii

Obiective turistice:

Parcul Naţional Munţii Măcinului
Valea Sulucului cu pădure de salcâm
Vârful Sulucu
Vârful Cheia cu pantele acoperite de liliac
Vârful Băşica
Pădurea Mică
Izvorul de leac Sulucu
Bujorul dobrogean - plante rare ocrotite de lege
Pădurea de tei
Cetatea Dinogeţia din localitatea Garvăn - obiectiv cu mare potenţial turistic zonal neexploatat la adevărată capacitate

Evenimente locale:

În localitatea Jijilia, în fiecare duminică este târg - piaţă unde atât producătorii agricoli locali cât şi alte persoane fizice şi juridice îşi expun produsele;
Boboteaza, sărbătoarea botezului cailor (întrecere cu cai – concurs)
,,La steaua care-a răsărit…” – Activitate dedicată zilei lui Mihai Eminescu
,,E ziua ta, mămico!”- Spectacol dedicat Zilei Femeii
Hramul Bisericii ,,Sf. Gheorghe” din satul Garvăn, com.una Jijila
Hramul Mănăstirii Dinogeția Garvăn ,,Izvorul Tămăduirii”
9 Mai – Ziua Independenței de Stat - Depuneri de jerbe la Monumentul Eroilor din Jijila
Ziua Eroilor – Înălțarea – Program artistic susținut la Monumentul Eroilor de la Parohia I Jijila
Hramul Bisericii ,,Sfânta Treime” Parohia II Jijila
Ziua iei – Hora satului, Expoziție de artă tradițională locală la Muzeul satului din localitate
Ziua localității Jijila – spectacol cu artiști locali și invitați speciali; (luna septembrie)
Ziua Națională a României - Activitate dedicată Zilei Naționale a României
,,Vis de Crăciun” – spectacol dedicat Nașterii Domnului – colinde și obiceiuri tradiționale de iarnă

Facilități oferite investitorilor:

Asigurarea utilităților: drumuri pietruite, apă potabilă, gaze naturale, acces public la informație prin conectare la internet
Facilități fiscale (conform prevederilor Codului Fiscal)

Proiecte de investiții:

Proiect integrat: ”Modernizare sistem apă potabilă în comuna Jijila, satul Jijila, judeșul Tulcea și înființare sistem public centralizat de canalizare al apelor uzate menajere și stație de epurare a efluentului menajer în comuna Jijila, județul Tulcea”
Contract de finanțare C0720A0100117230004/16.02.2018 - PNDR 7.2 cu o finanțare nerambursabilă de 5.643.595,72 lei
Proiect integrat: ”Modernizarea rețelei stradale și a drumurilorde interes local , sat Jijila, comuna Jijila, județul Tulcea și modernizarea rețelei stradale și a drumurilor de interes local, sat Garvăn, comuna Jijila, județul Tulcea”
Contract de finanțare nr. C0720R010021723800020/05.03.2018; PNDR 7.2 cu o valoare a finanțării nerambursabile de 4.658.500,00 lei
Proiect: ”Construire piață agroalimentară în comuna Jijila, județul Tulcea”
Contract de finanțare nr. C1920072X203923801113/24.10.2018 GAL-Dobrogea de Nor
Proiect: ”Înlocuire și extindere rețea de distribuție apă potabilă, sat Garvăn comuna Jijila, județul Tulcea” - Contract de finanțare nr. 1682/11.10.2017 – PNDL
Proiect: ”Construire școală nouă, sat Jijila,comuna Jijila, județul Tulcea”; - Contract de finanțare nr. 4351/28.05.2019 – P.O.R
Proiect: ”Grădiniță cu program normal – 6 săli de grupă, comuna Jijila, județul Tulcea”
Proiectul PRET – Ministerul Educației + Cerere de finanțare depusă în parteneriat cu Ministerul Educației – POR 2014-2020
Proiect: ”Modernizare, renovare și dotare cămin cultural comuna Jijila, județul Tulcea”
Contractul de finanțare nr. C0760C0I0031923800006 cu o valoare totală eligibilă a Proiectului care face obiectul finanțării nerambursabile de către Autoritatea Contractantă este de 1.533.711,99 lei, echivalentul a maximum 320.659 euro
Reabilitare infrastructură în comuna Jijila, județul Tulcea
Contract de finanțare nr. 6505/14.12.2018 (nr. înreg. MDRAP)/ 4444/20.12.2018 (nr. înreg. Comuna Jijila)
Modernizare drumuri locale în comuna Jijila, județul Tulcea - Contract de finanțare nr. 6504/14.12.2018 (nr. înreg. MDRAP) / 4443/20.12.2018 (nr. înreg. UAT)
Înființare canalizare cu stație de epurare în satul Garvăn și extindere canalizare în satul Jijila, comuna Jijila, județul Tulcea-   S-a depus Formularul solicitării de finanțare cu nr. 1878/11.06.2019 la Fondul de Dezvoltare și Investiții, înregistrat cu nr. 2472/CNSP/14.06.2019; Valoarea totală solicitată: 32.253.644,59 lei cu TVA
Modernizare străzi în satele  Jijila și Garvăn, comuna Jijila, județul Tulcea - Etapa 2 - S-a depus Formularul solicitării de finanțare cu nr. 1879/11.06.2019 la Fondul de Dezvoltare și Investiții, înregistrat cu nr. 2471/CNSP/14.06.2019; Valoarea totală solicitată: 53.388.620,28 lei cu TVA
Înlocuire rețea distribuție apă potabilă sat Garvăn, comuna Jijila, județul Tulcea
Înființare sistem de distribuție gaze naturale în satul Garvăn, comuna Jijila, Județul Tulcea
Centrală electrică pe biomasă cu racord SEN, comuna Jijila, județul Tulcea
Modernizare rețea iluminat public sat Jijila, comuna Jijila, județul Tulcea
Modernizare rețea iluminat public sat Garvăn, comuna Jijila, județul Tulcea
Amenajare parc și reabilitare fântână– centrul comunei

icon facebook Share

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...