PRIMĂRIA IZVORU

29781 Vizualizări
Izvoru
Tip: Comuna
Prezentarea Localității
b_no-image2.png

Persoane din institutie

Primar:Neguţ Claudiu
Viceprimar:
Secretar General: Șerban Izabela
Contabil: Popescu Ana Simona

  • Suprafață: 6118 ha
  • Intravilan: 440 ha
  • Extravilan: 5678 ha
  • Populație: 2768
  • Gospodării: 1118
  • Nr. locuințe: 5678
  • Nr. grădinițe: 2
  • Nr. școli: 2
Așezarea geografică:

În sudul judeţului Argeş, la 50 km de reşedinţa de judeţ municipiul Piteşti
În arealul Câmpiei Gavanu-Burdea

Activități specifice zonei:

Agricultură şi creşterea animalelor
Exploatarea zăcămintelor petroliere
Valorificarea produselor agricole vegetale şi animale
Servicii: învăţământ, sănătate, cultură, comerţ

Activități economice principale:

Cultura cerealelor şi plantelor tehnice
Creşterea animalelor (bovine, porcine, ovine)
Valorificarea produselor agricole vegetale şi animale
Comercializarea produselor alimentare şi nealimentare
Activităţi de morărit şi panificaţie
Extracţia petrolului

Obiective turistice:

Reabilitarea şi punerea în valoare a Conacului Petricari - monument istoric compus din două castele care necesită reabilitare
Parc şi Lac piscicol care aparţin de conac
Castelele au valoare de patrimoniu fiind declarate monumente istorice
Acces la drumuri judeţene şi comunale
Reţea de apă, gaze şi electricitate
Biserica Sf. Nicolae

Evenimente locale:

Târg anual în ziua de 15 august

Facilități oferite investitorilor:

Asigurarea climatului şi cadrului legal pentru demararea proiectelor de investiţii
Punerea la dispoziţie în condiţiile legii a resurselor neutilizate care pot fi valorificate
Asigurarea de forţă de muncă necalificată şi calificată în funcţie de posibilităţile existente
Energie electrică, apă, gaze, telefonie, internet
Posibilităţi de concesionări, arendare spaţii şi terenuri

Proiecte de investiții:

Reabilitarea şi extinderea reţelei de alimentare cu apă potabilă
Extindere reţea de alimentare cu gaze
Construcţie sediu administrativ Primărie
Reabilitare Cămin Cultural
Reparaţii drumuri comunale
Reparaţii şi dotări şcoli generale şi grădiniţe
Construcţii sală de sport
Amenajare platformă colectare şi transport deşeuri menajere

icon facebook Share

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...