PRIMĂRIA IZVORU CRIŞULUI

28899 Vizualizări
Izvoru Crisului
Tip: Comuna
Adresa: Principală, nr. 39(Cod poștal: 407340), Județ: Cluj,Romania
Prezentarea Localității
b_47601_3mete.jpg

Persoane din institutie

Primar: Bodiș Vasile
Viceprimar:
Secretar General: Oltean Gabriel Ioan
Contabil: Balázs Edit Erzsébet

  • Suprafață: 4137 ha
  • Intravilan: 64 ha
  • Extravilan: 4073 ha
  • Populație: 1620
  • Gospodării: 704
  • Nr. locuințe: 775
  • Nr. grădinițe: 2
  • Nr. școli: 2
Numele localităților aflate în administrație:

Izvoru Crişului, Şaula, Nadăşu, Nearşova

Așezarea geografică:

Comuna Izvoru Crișului este situată în partea de vest a județului Cluj, la o distanță de 43 km față de reședința de județ Cluj, respectiv la 7 krn față de orașul Huedin. Face parte din microregiunea Huedin din care mai fac parte orașul Huedin și comunele Beliș, Călățele, Mărgău, Măguri- Răcătău, Rîșca, Poieni, Ciucea, Sîncraiu și Săcuieu. Se învecinează în partea de nord cu județul Sălaj, la sud cu comuna Mănăstireni, la est și sud- est cu comunele Aghireșu și Căpușu Mare și în vest cu orașul Huedin și comuna Sîncraiu
Din punct de vedere  al poziției macrogeografică, comuna Izvoru Crișului este situată într-o regiune deluroasă de contact a două unități morfologice dinstincte atât fizico- geografice cât și economoco- geografice - dealurile periferice ale Munților Apuseni și Podișul Transilvaniei
Conuna se întinde pe o suprafață de 41 km2 și cuprinde satele Izvoru Crișului, Nadăș, Nearșova și Șaula

Activități specifice zonei:

Prelucrarea şi comercializarea obiectelor de artizanat

Activități economice principale:

La nivelul judeţului Cluj, comuna Izvoru Crişului este meţionată într- un top al comunelor ca fiind cea mai bogată.
Această titulatură a dobândit- o ca urmare a faptului că pe raza comunei sunt înregistrate şi funcţionează un număr mare de asociaţii familiale şi persoane fizice autorizate care au ca şi obiect de activitate producerea şi comercializarea produselor tradiţionale meşteşugăreşti specifice zonei - prelucrarea lemnului şi cusătorilor
Oportunități
Modernizarea drumurilor comunale.
Reabilitarea trotuarelor
Amenajarea parcurilor și spațiilor verzi.
Îmbunătățirea serviciilor publice de asistență socială.
Reabilitarea școlilor și grădinițelor din satele comunei.
Organizarea de evenimente culturale in comuna
Crearea unei platforme pentru facilitatea accesului cetățenilor la informații

Obiective turistice:

La nivelul comunei lzvoru Crișuiui se întălnesc o serie de tradiții, meșteșuguri și de asemenea și clădiri cu valoare istorică semnificativă și zone naturale protejate.În cele ce urmează prezentăm câteva exemple:
Biserica reformată - calvină declarată monument istoric. Biserica este în centrul comunei și are un zid înconjurător care datează din secolul XIV,  fiind reconsolidată în secolul XVIII
​În satul Nadășu, Biserica Ortodoxă este din lemn și datează din 1720, una din cele mai fidele biserici ale stilului maramureșean, cu corpul în formă de navă, fiind declarată și monument istoric.
Casa memorială (Izvoru Crișului nr. 318) în amintirea revoluționarului papoptist Vasvari Pal
Construcție de piatră numită ''Izvoru Crișului Repede'', care datează din anul 1936 și care se află pe locul unde izvorește Crișul Repede
Stâlp memorial în amintirea eroilor Revoluției de la 1848-1849 aflat în fața Bisericii Reformate Izvorul Crișului
Peștere numită ''Rakoczi'' la izvorul Pârâului Szalapataka
Dealu Trandafirilor, singurul teritoriu din Europa unde înflorește Daphne Eneorum, foarte ocrotită. În cinstea acestei flori timpurii se organizează un festival în zona deluroasăa comunei
Casa comemorală Vasvar

Evenimente locale:

În 15 martie comemorarea revoluţiei paşoptiste
La cel mai apropiat sfârşit de săptămână de 1 mai este petrecerea de Dealul Riszeg 
În prima sâmbată din iulie se organizează zilele lui Vasvari, comemorare de revoluţia din 1848-1849, atunci se ţin şi zilele satului
În 23 octombrie comemorarea în faţa revoluţionarilor din anul 1956

Facilități oferite investitorilor:

Comuna Izvoru Crişului prezintă o importanţă deosebită datorită poziţionării geografice, deoarece este aşezată pe drumul european 60 care face legătura dintre Oradea şi Cluj Napoca
Existenţa unui număr de 7 izvoare proprii cu debit mare
Potenţial important de dezvoltare a turismului
Aşezare în imediata apropiere a Munţilor Apuseni
Vegetaţie forestieră abundentă, implicând de asemenea resurse substanţiale accesorii pădurii (cinegetice şi ale florei)
Teren agricol suficient pentru dezvoltări ulterioare. Comuna Izvoru Crişului dispune de 3281 ha teren agricol din care arabil 1298 ha, păşuni 1288 ha, fâneţe 696 ha.

Proiecte de investiții:

Pavajarea trotuarului pe strada Hostat în localitatea lzvoru Crișului
Amenajare teren multifuncțional în localitatea lzvoru Crișului proiectarea și executarea lucrării de construcție a conductei de alimentare a rezervorului tampon de apă potabilă în Comuna Izvoru Crișului
Reabilitarea rețelei de apă în comuna Izvoru Crișului
Studiu de Fezabilitate pentru introducerea gazului natural în Comuna Izvoru Crișului și măsurători topo
Schimbarea acoperiș pe Școala Generale Nadașu
Asfaltare drum comunal Saula plan urbanistic General în comuna lzvoru Crișului
Amenajare teren de joacă pentru copii în satul Nearsova
Executări lucrări pentru construirea capelei în localitatea Nearsova
​Achiziționare tractoraș de cosit iarba Izvoru Crișului

icon facebook Share

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...