PRIMĂRIA ISACCEA

30045 Vizualizări
Isaccea
Tip: Oras
Adresa: Str. 1 Decembrie, Nr. 25(Cod poștal: 825200), Județ: Tulcea,Romania
Prezentarea Localității
b_no-image2.png

Persoane din institutie

Primar: Moraru Anastase 
Viceprimar:
Secretar General: Moraru Loredana 
Șef serviciu economic: Mândru Floricica

  • Suprafață: 10373,3 ha
  • Intravilan: 407,9 ha
  • Extravilan: 9965,4 ha
  • Populație: 5457
  • Gospodării: 2702
  • Nr. locuințe: 1988
  • Nr. grădinițe: 2
  • Nr. școli: 2
  • Nr. licee: 1
Numele localităților aflate în administrație:

Revărsarea, Tichileşti

Așezarea geografică:

Orașul dobrogean se înalță pe coline, pe malul drept al Dunării, la circa 35km N-V de municipiul Tulcea, într-o zonă pitorească. Orașul este străbătut de drumul național DN 22 Tulcea -Brăila.
Isaccea are un trecut istoric zbuciumat, adevărat buchet de legende, frumusețe și veșnicie.
Orașul Isaccea, a jucat, de-a lungul istoriei, un important rol militar și comercial în Dobrogea.
De-a lungul timpului, Dobrogea a reușit să atragă numeroși cărturari, diplomați, clerici, cronicari și comercianți. Rezultatul? Au lăsat în urmă informații de o deosebită valoare documentară, ce ne-au îmbogățit atât spectrul istoric, cât și cultural.
Prima mențiune documentară a așezării Isaccea ne-o oferă geograful arab Abulfeda în 1321, unde Isaccea apare cu denumirea Isakdji și cu descrierea de „oraş în ţara vlahilor”.
Este important de știut că prin Isaccea, în avântul lor războinic, sultanii otomani și-au trecut pe aici armatele. Un astfel de episod, a avut loc în anul 1621, când, la Isaccea a fost clădită o cetate impozantă, cu ocazia expediției lui Osman al II-lea împotriva Poloniei.
Cu toate că este cunoscută și sub numele de ,,Cheia apărării Dobrogei”, Isaccea a jucat și rolul de punte de trecere, pentru trupe și comercianți.
Favorabilă a fost poziția sa care a contribuit la consolidarea acestui statut, Isaccea devenind drumul preferat al caravanelor de negustori, dat fiind că reprezenta calea cea mai scurtă dintre capitala otomană și Moldova, Polonia.
În secolul al XVII-lea, pe aici erau transportate importante cantităţi de mărfuri, de la alimente, cereale, animale, la cherestea și tutun. Totodată, aici se colectau şi depozitau ”zaharela”, darea în produse, ce pleacă apoi spre capitala Imperiului Otoman.
Aceeași așezarea pe harta zonei a introdus Isaccea și în scenariul evenimentelor politico-militare din zonă, devenind părtașă la expediţiile turceşti împotriva Moldovei, Poloniei şi apoi la războaiele ruso-turce din secolele XVIII şi XIX.
Una dintre mărturi o reprezintă mențiunea sa sub denumirea de „Issac”, de către cronicarul Saeddin, când povestește despre expediţia lui Bayezid al II-lea, dusă împotriva Moldovei lui Ştefan cel Mare.
Dacă ajungeți să vizitați orașul Isaccea, veți simți vibrația acestui loc, care are o puternică încărcătură istorică, fiind martoră la toate evenimentele prin care a trecut Dobrogea.

Activități specifice zonei:

Agricultură
Piscicultură
Apicultură
Turism
Extragerea pietrei de carieră
Prelucrarea lemnului
Prelucrare stuf
Cultivarea terenului agricol

Activități economice principale:

Dezvoltare economică modestă cu un profil preponderent agricol
Unităţi industriale - secţia de prelucrare lemn
Staţie de reglare şi măsurare gaze SRM; SC PISCICOLA
Cariere piatră
Staţia 750/400
Bază recepţie

Obiective turistice:

Orașul din Nordul Dobrogei, oferă astăzi, celor care îl vizitează, momente istorice prin care a trecut. În zonă sunt cunoscute peste 20 de obiective turistice și arheologice, cele mai remercabile aflându-se în teritoriul administrativ al localității:
Cetatea (rezervația arheologică) Noviodunum;
Așezarea neolitică din punctul Suhat;
Biserica ortodoxă Sf. Gheorghe, monument istoric, cunoscut pentru două aspecte. Primul se referă la valorosul iconostas de lemn datând din epoca lui Vasile Lupu (cca.1645), iar cea de a doua se referă la piciorul mesei de altar, care este un monument funerar de epocă romană;
Geamia Azizie, mormântul lui Isak Baba;
Mâmăstirea Cocoș, Mânăstirea Saon, Mânăstirea Celic-Dere, importante centre de spiritualitate.
Pescuit sportiv

Evenimente locale:

Ianuarie: Boboteaza - Botezul Domnului- pe malul Dunării
Aprilie: Hramul Bisericii Sf. Gheorghe
Mai-iunie: Zilele orașului Isaccea
Iulie: Ziua Eroilor - Monumentul Eroilor (Isaccea, Revarsarea)
August: Ziua porților deschise la Cetatea Noviodunum
Octombrie: Crosul Toamnei
Noiembrie: Hramul Bisericii Sf. Arhangheli Mihail și Gavril
Ziua Dobrogei - Biblioteca Orășenească
Decembrie: 1 Decembrie - Ziua Națională a României, Hramul Bisericii Sf. Nicolae - Revărsarea, Colinde și obiceiuri de iarnă, Revelion în aer liber

Facilități oferite investitorilor:

Gaze naturale
Transport fluvial
Acces la port
Poziţionare pe drumul european
Asigurare spaţii industriale

Proiecte de investiții:

A. Programul național de dezvoltare  locală PNDL (fonduri guvernamentale)
​1. Modernizare drumuri publice în  UAT Isaccea, etapa a II a ,valoare proiect: 9.986.019,11 lei
Proiect aflat în faza de implementare: etapa de execuție lucrări. Prin acest proiect se vor asfalta 24 de străzi în lungime de 9,2 km.
2. Reabilitare și modernizare sediu administrativ, valoare proiect: 594.324,05 lei Proiect aflat în faza de implemetare: etapa execuție lucrări. Prin acest proiect se va reabilita fosta clădire a Trezoreriei.
3. Reabilitare, modernizare și dotare  corp anexă (atelier școală) Liceul Teoretic „C-TIN BRĂTESCU”. Valoare proiect: 1.083660,63 lei Proiect aflat în faza de implementare: etapa elaborare proiect și obținere de avize. Prin acest proiect se va realiza un atelier școală în spațiul fostei centrale a filaturii și se va reabilita clădire centralei termice.
B.Programul național de dezvoltare rurală PNDR (fonduri UE)
1. Îmbunătățireainfrastructurii de acces la exploatațiile agricole din zona Saon. Valoare 4.648.982,68 lei (+TVA) Proiect aflat în faza de implementare ,etapa de elaborare proiect și obținere de avize .Prin acest proiect se va realiza un drum asfaltat care va pleca de la Stația de Gaz metan până la fosta Stație de izolare, un drum în lungime de aproximativ 9 km pe marginea lacurilor Gâsca , Rotundu și Gorgonel
2. Amenajarea comlexului de servicii sociale revărsarea. Valoare proiect 1.063.763,81 lei(+TVA) Proiectul se află în fază de implementare: etapa de achiziție. Prin acest proiect se vor înființa două servicii sociale: centru de zi pentru petrecerea timpului liber și un serviciu de consiliere pentru copii și familie( se va reabilita și moderniza clădirea Căminului Cultural)
C. Programul operaționalregional POR 2014-2020
1. Creșterea eficienței energetice a clădirii publice liceul ”Constantin Brătescu„ Valoare proiect: 3.693.366,94 lei (+ TVA) Proiectul se află în faza de implementare ,etapa de achiziție. Prin proiect se va reabilita și moderniza clădirea liceului.
2. Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice ciclul primarși gimnazial din cadrul Liceului  ”Constantin Brătescu„ Valoare proiect: 10.251.163,81 lei ( + TVA) Proiectul se află în faza de implementare, etapa de achiziție. Prin proiect se vor reabilita și moderniza clădirile ciclul primar (internat) și gimnazial din cadrul liceului.
3. Lucrări de intervenție în vederea restaurării și conservarii lăcașului de cult Biserica ortodoxă ” Sfântul Gheorghe” Valoare proiect: 15.542.323,27 lei ( + TVA) Proiectul se află în faza de implementare, etapa elaborare proiect și obținere avize. Prin proiect se va restaura Biserica „ Sfânul Gheorghe”
D. Programul de Cooperare Elveţiano – Român
Ceșterea eficienței energetice a clădirilor publicesală de sport  ”Progresul” și Biblioteca orășenească ” Elena Lelia Avrigeanu” Valoare proiect: 3.473.877,21 lei ( + TVA) Proiect finalizat. Prin proiect s-au reabilitat sala de sport a orașului și biblioteca orășenească
E. Reabilitarea Geamiei  Mahmud Yazîcî  Proiectul se află în faza de implementare, etapa elaborare proiect și obținere avize.Prin acest proiect se va reabilita clădirea geamiei.
F. CBConnect Trans – Developing a cross border intern- modal Connections between Isaccea- Orlivka- Tulcea- Izmail Valoarea proiectului: 2.297.548,41 euro Partenerii proiectului : UAT Isaccea: 1.011.728,41 euro, Consiliul Local Orlovka: 338.320 euro, Orașul Izmail: 747500 euro, Consiliul Județean Tulcea : 200000 euro. Proiectul se află în faza de elaborare proiect tehnic. Prin proiect se va moderniza piața agro-alimentară, se va realiza un centru de informare în fostul sediu BRD, se va moderniza drumul Portului, se va realiza un Centru de monitorizare video, se va crea o linie de pasageri Tulcea-Izmail.
G. Agenția națională pentru locuințe- ANL construire bloc locuințe de serviciu în orașul Isaccea Valoare proiect: 2.187.626,98 lei Proiectul se află în faza de implementare,etapa elaborare proiect și obținere avize. Prin acest proiect se va construi un bloc ANL cu 10 locuințe pentru specialiști.
H. Compania națională de investiții– CNI reabilitarea, modernizarea infrastructuriiculturale și dotarea așezîmântului cultural din mediul mic urban ” Casa de cultură” Oraș Isaccea Valoare proiect: 2.120,363 mii lei Proiectul se află în faza de implementare,etapa execuție lucrări. Prin acest proiect se va reabilita și moderniza Casa de Cultură.
I.Programul operațional sectorial mediu– POS mediu reabilitarea și extinderea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în oraș Isaccea Valoare proiect aprox. 5.000.000 euro Proiectul se află în faza de implementare,etapa achiziție lucrări.Prin acest proiect se vor continua lucrările începute de către SC Vâlceana SA și SC Romda SA, firme intrate în insolvență. Proiectul este implementat de către SC Aquaserv Sa și cofinanțat de UAT oraș Isaccea

Galerie
bgallery_no-image2.png
bgallery_ISACCEA_43crop - Copy.jpg
bgallery_ansambl_egreta.jpg
bgallery_centru_de_zi_copii.jpg
bgallery_dunare6.jpg
bgallery_geamie.jpg
bgallery_cetatea noviodunum_turnul mare 4_foto aurel stanica.jpg
bgallery_apus_dunare.jpg
<
>
icon facebook Share

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...