PRIMĂRIA HULUBEŞTI

31073 Vizualizări
Hulubesti
Tip: Comuna
Adresa: Principală(Cod poștal: 137250), Județ: Dambovita,Romania
Prezentarea Localității
b_no-image2.png

Persoane din institutie

Primar: Cursureanu Ion
Viceprimar:
Secretar General: Zamfira Sorin
Contabil: Ec. Nicolae Mariana

  • Suprafață: 2146 ha
  • Populație: 3345
  • Gospodării: 1646
  • Nr. grădinițe: 4
  • Nr. școli: 4
Numele localităților aflate în administrație:

Hulubeşti, Butoiu de Jos, Butoiu de Sus, Măgura, Valea Dadei

Așezarea geografică:

Hulubeşti este o comuna din judeţul Dâmboviţa, regiunea Sud-Muntenia, România, centrul comunei se află la 44°50' latitudine nordică şi 25°15' longitudine estică.
Vecinii:
- la nord - Comuna Ludeşti
- la nord-est - Comuna Dragomireşti
- la est - Comuna Cobia
- la sud - Comuna Valea Mare
- la vest - Comuna Bogaţi.(AG)
Din punct de vedere fizico-geografic teritoriul Comunei Hulubeşti este încadrat în categoria unităţilor natural  de altitudine mică, cu un aspect de platformă cuprinsă între 300-500 m altitudine, din Piemontul Cândeşti, satele fiind aşezate pe văile croite de Pârâul Potop şi afluenţii săi Strâmbu şi Butoiu, aşezări de tip răsfirat.

Activități specifice zonei:

- Agricultură (se cultiva cereale şi plante de nutreţ)
- Pomicultura (livezi de prun, mar si par)
- Creşterea vitelor (ovine, bovine)
- Împletituri din răchită
- Confecţionarea de mături
- Fabricarea rachiului.

Activități economice principale:

Pe raza comunei funcţionează 45 agenţi economici (comerţ, industrie, servicii ).
Structura agenţilor economici, dupa domeniul de activitate:
Comerţ - 42
Industrie - 1
Servicii- 1 Agricultura / silvicultura - 1.

Obiective turistice:

- Biblioteca comunală cu peste 8400 de volume carte, 4 calculatoare cu internet pentru public primite prin Programul Biblionet, funcţionează din 1990 cu bibliotecar cu normă întreagă, desfăşoară activităţi culturale, având  un numar de peste  400  cititori/an
- Cămin Cultural Hulubeşti
- Ruinele Mănăstirii Butoiu - Potoc din Satul Butoiu de Jos, datare din sec XV, reclădită în 1648-1649 şi 1850-1853;
- Biserica Adormirea Maicii Domnului din satul Butoiu de Sus, datare din 1855;
- Biserica Adormirea Maicii Domnului, Sfântul Nicolae din Satul Hulubeşti datare din 1863-1865;
- Biserica Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril din Satul Măgura, datare din 1899;
- Biserica Schimbarea la Faţă din satul Butoiu de Jos, datare din 1853.

Evenimente locale:

Târguri: - 6 august "Schimbarea la Faţă"
- 15 august "Adormirea Maicii Domnului"
- 14 octombrie "Sfânta Cuvioasa Paraschieva (târgul de toamna-ziua recoltei).
Obor-săptămânal(în fiecare duminică)

Facilități oferite investitorilor:

Accesul la servicii internet, cablu TV, conexiune la telefonie mobilă,
Alimentare cu energie electrică şi apă curentă,
Forţă de muncă.
Zonă deluroasă a regiunii prezintă potenţialul cel mai ridicat pentru practicarea turismului rural, datorită peisajelor de o frumuseţe rară şi în plus, datorită calităţii aerului şi apei (menţionăm că Municipiul Târgovişte este alimentat cu apă din fântânile de pe raza comunei Hulubeşti)

Proiecte de investiții:

- Sistem centralizat de canalizare cu staţie de epurare pe raza comunei;
- Asfaltare drumuri în satele Măgura, Butoiu de Sus şi în cătunele Paiseni, Brânzari, Vârtop;
- Reabilitare şi modernizare şcolii, grădiniţe şi cămin cultural.

icon facebook Share

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...