PRIMĂRIA HORODNICENI

29100 Vizualizări
Horodniceni
Tip: Comuna
Adresa: Fălticenilor, nr. 475(Cod poștal: 727310), Județ: Suceava,Romania
Prezentarea Localității
b_no-image2.png

Persoane din institutie

Primar: Florea Neculai
Viceprimar:
Secretar General delegat: Tofan Vasile
Contabil: Cimbru Ovidiu

  • Suprafață: 5707,56 ha
  • Intravilan: 1046,80 ha
  • Extravilan: 4660,76 ha
  • Populație: 3345
  • Gospodării: 1250
  • Nr. locuințe: 1250
  • Nr. grădinițe: 6
  • Nr. școli: 6
Numele localităților aflate în administrație:

Horodniceni, Boteşti, Brădăţel, Rotopăneşti, Mihăieşti

Așezarea geografică:

Comuna Horodniceni este situată în partea de nord-vest a Municipiului Fălticeni, la o distanţă rutieră de cca. 18 km şi la cca. 19 km faţă de Suceava. Aeroportul Salcea la distanţă de 34 km. Drmul naţional DN17A la distanţa de 11 km. Drumul european E85 la distanţa de 18 km. Gara CF Lucăceşti la 7 km.
Teritoriul comunei Horodniceni este situat în partea sud-estică a judeţului şi face parte dintr-o zonă deluroasă cu înălţimi de până la 434 m (dealul Crucii).

Activități specifice zonei:

Agricultură
Zootehnie
Pomicultură
Prelucrarea laptelui
Piscicultură
Comerţ

Activități economice principale:

Prelucrarea laptelui
Pomicultură
Agricultură
Comerţ

Obiective turistice:

Turism religios:
Biserica Pogorârea Sfântului Duh din satul Horodniceni - monument istoric (anul 1538) 
Zvoniţa - în curtea bisericii se află o clopotniţă de tip zvoniţă formată dintr-un perete din stâlpi de zid cu trei arcade în care atârnă clopotele. Ea a fost construită în secolul al XIX-lea având codul SV-II-m-A-05558.02 şi se întâlneşte foarte rar în arhitectura românească
Biserica "Sfânta Treime" 1856 sat Rotopăneşti
Statuia Moldova, 1856, în curtea bisericii, sat Rotopăneşti (SV-IV-m-B-05714)
Mănăstirea Brădățel - este o mănăstire ortodoxă de maici, pe stil vechi -1947
Turism cultural: 
Casa Nicolae Istrati - sec. XIX, sat Rotopăneşti (SV-II-m-B-05634)
Fondul documentar Nicolae Istrati - Şcoala generală Mihăieşti
Turism ambiental: 
Salba de iazuri Mihăiești-Fălticeni (pescuit sportiv) 
Peisajul rural al comunei Horodniceni

Evenimente locale:

Serbare câmpenească - 15 august
Hramuri în toate satele comunei

Facilități oferite investitorilor:

Impozite şi taxe locale la nivelul minim legal
Sprijin şi colaborare eficientă în relaţia autoritate locală şi potenţiali investitori 
Existenţa asociaţiilor agricole locale şi a întreprinzătorilor locali care îşi doresc parteneriate în vederea retehnologizării şi îmbunătăţirii valorificării produselor 
Disponibilitatea autorităţii locale în vederea creării cadrului favorabil pentru investiţiile din zonă 
Practicarea activităţilor agricole graţie suprafeţei extinse de teren agricol comasat cu o fertilitate ridicată şi pretabil la lucrul cu maşini performante 
Înfiinţare ferme agricole, zootehnice 
Extinderea plantaţiilor pomicole 
Crearea centrelor de procesare şi valorificare produse agricole 
Înfiinţarea centrelor de sacrificare animale
Existenţa acumulărilor de apă (iazuri) cu potenţial psicicol
Posibilitatea amenajării fermelor piscicole
Existenţa forţei de muncă ieftine şi calificate: agricultură şi zotehnie, cât şi în domeniul industrial-construcţii (dulgheri, tâmplari, lăcătuşi, strungari)

Proiecte de investiții:

Infrastructură pentru educație:
I.1. Continuarea lucrărilor de investiţii în unitaţile şcolare cu obiective începute în anii anteriori:
Reabilitare Școală cu clasele I-VIII Horodniceni
Mediul înconjurător:
II.1. Împădurirea terenurilor degradate constituite în perimetre de ameliorare zona HORODNICENI-HARA –JIDOGINA, implementare proiect:
"Reconstrucție ecologică prin împădurirea terenurilor degradate în comuna Horodniceni, în suprafața de 38,39 ha" prin Fondul de Mediu
Infrastructură publică de interes local:
III.1. Amenajarea teritoriului:
Actualizare PUG COMUNA HORODNICENI
III.2. Modernizarea drumurilor de interes local clasificate:
Refacerea și modernizarea infrastructurii afectate de inundațiile din 2010 în comuna Horodniceni, judeţul Suceava prin FEADR măsura 322 submăsura d) “Investitii privind lucrari de refacere si modernizare a infrastructurii rutiere afectate de inundatii in anul 2010”.
III.3. Îmbunătăţirea calităţii spaţiilor publice şi a centrelor civice de comună, infrastructura culturală:
Modernizarea sediului primăriei comunei Horodniceni
Reabilitarea ”Căminului Cultural” din sat Botești
Energie
V.1. Valorificarea surselor de energie regenerabile:
Asocierea în participațiune a societății SC WIND ENERGY EXPERTISE SRL cu Consiliulul Local Horodniceni în vederea construirii Ansamblu energetic neconvențional - parc eolian cu stație de transformare și racord electric în comuna Horodniceni pe o suprafaţă de 360 ha cu o putere instalată de 51 MW
Dezvoltarea economiei sociale /integrarea persoanelor din categorii devaforizate pe piața muncii 
Crearea unei întreprinderi sociale în satul Rotopănești, comuna Horodniceni prin proiectul POS-DRU, Domeniul de intervenție 6.1, ”Dezvoltarea economiei sociale” în parteneriat cu Consiliul Județean Suceava
Dezvoltarea și creșterea eficienței serviciilor publice electronice
Implementarea de soluţii e-guvernare la nivelul comunei Horodniceni din judeţul Suceava care este depus în cadrul Programului Operaţional Sectorial “Creșterea Competitivității Economice” 2007-2013, Axa prioritară 3 - TIC pentru sectoarele privat și public, Domeniul de intervenţie 3.2 - Dezvoltarea și creșterea eficienței serviciilor publice electronice, operațiunea 3.2.1, apel 3

icon facebook Share

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...