PRIMĂRIA HOREZU

30102 Vizualizări
Horezu
Tip: Oras
Adresa: 1 Decembrie, nr. 7(Cod poștal: 245800), Județ: Valcea,Romania
Prezentarea Localității
b_no-image2.png

Persoane din institutie

Primar: Nicolae Sărdărescu
Viceprimar:
Secretar General: Boaghie Monica
Contabil: ec. Badea Daniela

  • Suprafață: 117,7 kmp
  • Intravilan: 789,20 ha
  • Extravilan: 10979,80 ha
  • Populație: 7234
  • Gospodării: 2303
  • Nr. locuințe: 2448
  • Nr. grădinițe: 5
  • Nr. școli: 6
  • Nr. licee: 1
Numele localităților aflate în administrație:

Romanii de Jos, Romanii de Sus, Râmeşti, Ifrimeşti, Tănăseşti, Urşani

Așezarea geografică:

Localitatea se află în centrul Depresiunii Horezu şi este mărginită la nord de Munţii Căpăţânii, cu vârful Ursu de 2124 m, la sud de Măgura Slătioarei cu 767 m şi dealurile Negruleştilor, Costeştilor şi Tomşanilor, pe râurile Luncavăţ, Râmeşti şi Romani
Accesul în oraş se face pe DN 67, care face legătura între Municipiul Râmnicu Vâlcea (45 km) şi Municipiul Târgu-Jiu (70 km)
Către sud se face legătura cu Municipiul Craiova (113 km) pe DN 65C

Activități specifice zonei:

Administrarea domeniului public şi privat
Administraţie publică locală
Evidenţe cadastrale
Amenajarea teritoriului şi urbanism
Gospodărie comunală
Formare şi adminstrare buget local
Evidenţa populaţiei
Stare civilă
Protecţie civilă
Turism

Activități economice principale:

Turism
Comerţ
Mică industrie
Agricultură (creşterea animalelor, pomicultură)

Obiective turistice:

Datorită cadrului natural și contextului istoric, oferta turistică a Horezului este una deosebit de variată și o putem structura pentru o mai bună exemplificare în funcție de ariile de interes în următoarele categorii:
I. Locuire și meșteșug în care se prezintă activitățiile de artizanat specific românesc și monumentele arhitecturii din zona care împletesc armonios elemente țărănești cu particularități ale construcțiilor cu funcție de apărare.
II. Turism monahal în care Horezu joacă rolul de centru de plecare către binecunoscutele mănăstiri din nordul Olteniei, începând cu Mănăstirea Cozia și până la Mănăstirea Tișmana.
III. Sport și natură reprezentate în zonă prin trasee turistice și activități de vânătoare, pescuit, cățărare, speologie, biking, parapantă și observarea florei și faunei în mediul lor natural.
Locuire și meșteșug
Caracterul acestei zone a orientat locuitorii către activități de artizanat specific românesc precum olăritul, țesături executate manual, pictură religioasă, sculptură în lemn etc. Olăritul s-a transmis de-a lungul timpului prin intermediul familiilor de olari ce au perpetuat tehnicile de prelucrare ale lutului. Principalele simboluri utilizate în ornamentarea ceramicii horezene sunt inspirate din floră și faună: cocoșul de Hurez, bradul, șarpele, ghioceii. Ca simboluri esențiale sunt folosite spirala dublă, linia dreaptă, linia ondulată, steaua, frunza, brâul, soarele, spicul, pomul vieții și coada de păun. Gama cromatică este dominată de fondul roșu la care se adaugă galbenul de Horezu. Argila folosită este unică și se găsește doar în dealul Ulmețului de lângă Horezu.
1. Centrul de Ceramică din Olari este cel mai important centru din România. Aici puteți vedea la lucru, tot timpul anului, unii dintre cei mai mari meșteri olari din țară, putând asista la procesul de fabricație a produselor din lut și chiar modela și decora vase și farfurii de lut. De asemenea se pot achiziționa direct de la meșterii olari diferite produse din ceramică. 
2. Ateliere de țesături și pictură la Mănăstirea Hurezi sunt mai puțin cunoscute decât Mănăstirea Hurezi, dar aici sunt executate manual prin vechi tehnici: țesături, covoare și picturi religioase de o mare valoare.
3. Complexul Muzeal Măldărești este situat la 3 km de Horezu și reunește culele Greceanu, Duca precum și casa memoriala Ion Gheorghe Duca care combină elementele arhitecturii românești cu elemente țăranești din zonă și particularități de fortificații. 
4. Cula Greceanu este monument de arhitectură populară din secolul al XVI-lea. Inițial, Nan Paharnicul a construit un turn de apărare, după care nepotul său Tudor Maldar a adăugat, spre sfârșitul secolului al XVIII-lea restul construcției. La etajul casei sunt expuse portretele membrilor familiei Maldarescu pictate de Olga Greceanu. Printe alte obiecte de valoare prezente aici se găsesc cusături și țesături manual, mobilier tradițional și costume de port tradițional specific. Cula Duca, realizată la începutul secolului al XIX-lea de către urmașii familiei Maldarescu a fost cumpărată în 1910 de către Ion Gheorghe Duca. În prezent funcționează ca muzeu istoric și etnografic. În interior se găsesc obiecte de artă medievală, ornamente populare, sobe bătrânești cu olane, mobilier tradițional, cusături, țesături și port popular specific. 
​5. Casa memorială Ion Gheorghe Duca a fost ridicată în 1912 de către omul politic Ion Gheorghe Duca, fost prim-ministru al țării, asasinat de legionari în 1934. Casa funcționează în prezent ca muzeu, iar interiorul este decorat cu o gamă variată de tablouri și fotografii originale, mobilier tradițional și alte obiecte pline de istorie și legende. Turism monahal
​Turismul monahal se dezvoltă în mod constant, în zona Horezu existând cea mai mare densitate de construcții arhitectonice unicat, de o inestimabilă valoare, simboluri ale trecutului și prezentului pe aceste meleaguri reprezentate prin biserici, schituri și mănăstiri. De jur-împrejurul Horezului, pe lângă Mănăstirea Hurezi, sunt situate majoritatea mănăstirilor din nordul Olteniei și pot fi vizitate cu ușurință pornind din Horezu.
1. Biserica Bălănești, cu hramul "Toți Sfinții", este considerată ca fiind cea mai veche biserică din zona Horezu. A fost construită pe vremea lui Matei Basarab de către Mitropolitul Țării Românești, Ștefan și pictată în 1658 când este sfințită de către ctitor, pe vremea domnitorului Mihnea al III-lea. Este renumită pentru pictura unicat în Europa, ce reprezintă "Femeia cu coasa". 
2. Biserica Horezu este așezată în centrul orașului și are hramul " Intrarea Maicii Domnului în Biserică" și reprezintă o urmă a tradiției orașului-târg din nordul Olteniei. A fost construită între anii 1800-1804 de către Ioan Ursanu, vataful de plai din acel timp și este monument istoric.
3. Biserica Ursani cu hramul "Intrarea Maicii Domnului in Biserica" si "Sfântul Ioan Botezatorul", construita in anul 1800 de catre Ioan Ursanu, este monument istoric si adaposteste mormantul marelui om politic, fost prim-ministru al Romaniei, Ion Gheorghe Duca.
4. Biserica Covrești cu hramul "Sfântul Vasile" a fost construită în anul 1826 de Stanciu Covrea. Este monument istoric. 
5. Biserica Ceaușu cu hramul "Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril" a fost construită între anii 1821-1861. Nu se cunoaște ctitorul. Este monument istoric. 
6. Biserica Horezu cu hramul "Nașterea Maicii Domnului" a fost construită în 1946 de preotul Mateescu Brutuș împreună cu locuitorii. 
7. Biserica Tănăsești cu hramul "Sfinții Împărați Constantin și Elena", este cea mai noua biserică din zonă și a fost construită între anii 1997-2000 de locuitorii satului Tănăsești, ajutați de fiul satului ing. Dutulescu Constantin, sponsorul principal al lucrărilor. 
8. Mănăstirea Hurez (1 km) se află situată la 50 km vest de Râmnicu Vâlcea pe D.N. 67. Zidită între anii 1690-1693 de către Constantin Brâncoveanu, este cea mai mare fundație a acestui domnitor, iar astăzi reprezintă una dintre cele mai splendide și armonioase monumente religioase din România, fiind înscrisă în patrimoniul U.N.E.S.C.O. Are hramul "Sfinții Împărați Constantin și Elena".
9. Mănăstirea Bistrița cu hramul "Adormirea Maicii Domnului" este așezată la poalele munților Căpățânii, la intrarea în defileul Bistriței. Ctitorită în secolul al XV-lea de către frații Craiovesti și restaurată în 1683 de Constantin Brâncoveanu, deține moaștele Sfântul Grigorie Decapolitul, a cărui legendă o puteți găsi citind, în link-ul cu Peștera Liliecilor. Este distrusă de domnitorul Mihnea cel Rău, dar ctitorii săi o refac în 1519. Este avariată de cutremurul din 1838. Domnitorii Gheorghe Bibescu și apoi Barbu Știrbei construiesc aici un palat voievodal ca reședință de vară, iar în mijlocul curții înaltă între 1846-1850 o biserică domnească gen catedrală. Pictura monumentală din interior poartă semnătura lui Gheorghe Tătărescu. Tot aici a fost un important centru tipografic, care în 1508 a tipărit "liturghierul lui Macarie". La Mănăstirea Bistrița a existat o binecunoscută școală de gramatici, copiști și miniaturiști, iar cronicarul Mihail Moxa va scrie prima istorie universală intitulată "Da-începutul lumii deîntâi până la 1489". Istoricul Grigore Tocilescu cercetează aici și depune la arhivele statului din București 120 manuscrise slavone, grecești și românești, precum și 267 carți slavone, grecești, slavo-romană și românești. În timpul războiului de independență (1677-1878), mănăstirea a servit ca spital pentru prizonierii turci și pentru răniții romani, iar apoi corpul de clădiri a fost destinat unei școli de ofițeri și subofițeri unde se vor forma printre alții generalii Dragalina, David Praporgescu, Eremia Grigorescu, eminenți conducători de oști în primul război mondial.
10. Mănăstirea Surpatele (20 km), cu hramul "SfântaTreime " a fost ctitorită de feciorii lui Popa Francu, la începutul secolului al XVI-lea. Aici găsim o fresca originală rămasă intactă până în ziua de azi. Se leagă de Mănăstirea dintr-un Lemn prin intermediul unei cărări, printr-o livadă de pruni. Mănăstirea dintr-un lemn (21 km), cu hramul "Nașterea Maicii Domnului" a fost ctitorită de Constantin Brâncoveanu în sec al XVIII-lea. Legenda spune că această biserică a fost construită dintr-un singur trunchi de stejar bătrân. În spatele Mănăstirii încă se mai află câțiva stejari seculari. Mănăstirea deține o icoană făcătoare de minuni a Maicii Domnului.
11. Mănăstirea Jgheaburile (21 km), cu hramul "Nașterea Maiciii Domnului" a fost ctitorită în secolul al XIV-lea de către Radu Negru și reconstruită în secolul XVII de către Matei Basarab. Răsare într-o vale adânca și îngustă, mărginită de rapi înalte și repezi, împădurite și alunecoase. Izvorul de ape sulfuroase întâlnite aici este considerat ca fiind "Izvorul Tamăduirii", motiv de pelerinaj în această zonă. 
12. Mănăstirea Polovragi (25 km), cu hramul "Adormirea Maicii Domnului" este ctitorită în secolul al XVIII-lea de logofătul Danciu Paraianu.
13. Mănăstirea Govora (27 km) este retrasă privirii și așezată între dealuri. Existența sa este socotită din secolul al XIV-lea - al XV-lea de pe vremea lui Vlad Dracul, complexul actual cuprinzând chiliile dinspre est, nord și vest, turnul clopotniței și biserica. În interiorul bisericii se află o prețioasă pictură executată de iscusiții meșteri ai epocii.
​14. Schitul Pătrunsa (20 km) a fost construit de către episcopul Climent în secolul XVIII. Conform legendei, mănăstirea a fost ridicată în amintirea evenimentului din 1685, când în urma invaziei turcilor, printre cei care se retrăgeau în munți se afla și mama sa Paraschiva, care la rădacina unui paltin, i-a dat naștere ctitorului acestui schit. Pe o frumoasă potecă de munte, se poate ajunge la Schitul Pahomie din secolul XV și descoperit după 130 de ani de părintele Veniamin.

Evenimente locale:

Târgul "Izvorul Tămăduirii", în prima zi de vineri după sărbătoriile de Paşti
Târgul ceramicii populare "Cocoşul de Hurez" - prima săptămână a lunii iunie
Zilele oraşului: 1-5 septembrie

Facilități oferite investitorilor:

Oraşul Horezu se află situat pe DN 67, 42 km de municipiul Râmnicu Vâlcea şi la 71 km de Tg. Jiu
De asemenea, prin DN 65 C, se face legătura cu centrul regional, municipiul Craiova (113 km)
Oraşul este traversat şi de 2 drumuri judeţene
Lungimea străzilor asfaltate este de 26 km
Alimentarea cu apă se face din două surse de suprafaţă, cu staţii de tratare, lungimea reţelelor fiind de aproximativ 52 km
Apele uzate sunt tratate într-o staţie de epurare cu o capacitate de 800 mc/zi, iar canalizarea măsoară cca. 12 km
Întreaga localitate este alimentată cu energie electrică
Principalele instituţii care funcţionează în localitate sunt: Administraţie Financiară - Trezorerie, Judecătorie, Parchetul de pe lângă Judecătorie, 2 Birouri notariale, Birou de Poliţie, 3 Agenţii bancare: Banca Comercială Română, Banca de Dezvoltare şi Raiffeisen Bank, Spital, Liceu, Poştă, Centrală telefonică digitală cu peste 1500 de numere
Patru servicii de telefonie mobilă: Orange, Connex, Telekom
Primăria pune la dispoziţia investitorilor români şi străini o suprafaţă de aproximativ 100 ha de teren pentru realizarea unor investiţii în domeniul micii industrii şi meşteşugurilor, concesionarea făcându-se la preţuri convenabile
Concesionare de terenuri pentru dezvoltarea unor afaceri în domeniul industriei prin înfiinţarea unui Parc Industrial
Concesionarea unor loturi pentru dezvoltarea unor activităţi turistice - Zonă turistică "Plăieţ"

Proiecte de investiții:

Reabilitare parţială sistem de alimentare cu apă oraş Horezu
Reabilitare şi modernizare străzi Scărişoara, Cătunului şi Bradului, Cătunul Sălişte, sat Romanii de Sus, oraşul Horezu, judeţul Vâlcea
Reabilitare şi modernizare strada Urşani, sat Urşani, oraşul Horezu, judeţul Vâlcea
Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Ambulatoriului la Spitalul Orăşenesc Horezu
Reabilitare, modernizare şi dotare Casa de Cultură "Constantin Brâncoveanu", Horezu
Reabilitare, modernizare şi dotare corpuri B şi C Grupul Şcolar "Constantin Brâncoveanu", Horezu

Galerie
bgallery_kblup_1.jpg
bgallery_6ztik_4.jpg
bgallery_gzkqv_3.jpg
bgallery_127ul_2.jpg
<
>
icon facebook Share

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...