PRIMĂRIA HELEGIU

6146 Vizualizări
Adresa: Str. Preot Constantin Badiu, Nr. 29(Cod poștal: 607230), Județ: Bacau,Romania
Cuvântul primarului

"Veșnicia s-a născut la sat" afirmă marele Lucian Blaga și aceasta rămâne cea mai frumoasă și profundă descriere filosofică a satului românesc. 
Satul, locul acela frumos al copilăriei cu ulițe umbrite de livezi, cu ogrăzi atotcuprinzătoare, cu oameni numiți țărani – nume frumos care înseamnă suveran, stăpân al pământului, om liber și înăuntru și înafară, adică om cu suflet minunat, cu credința în Dumnezeu și care trăiește și muncește, nu la comandă, ci dintr-o dragoste deosebita față de pământul lui, de casa, de familia și de satul lui; este și spațiul bogat în tradiții, în cântece și datini, în hărnicie și omenie, loc înzestrat plin de comori morale și spirituale. 
Pentru toate acestea menirea primarului, cel care a reușit să câștige inima și încrederea sătenilor, care a știut să le asculte doleanțele, este de a menține vie viața satului - esență a poporului român, de a păstra satul romanesc conștient și mândru de strămoșeasca valoare culturală, dar care să nu supraviețuiască doar în urma rutinei agricole ci și prezentând lumii farmecul sau inegalabil exprimat prin cântecul, portul, jocul, hrana și misterele sale alături de pitorescul peisajului. Alături de cetățeni, cărora le este oferit dreptul la informația produsă și gestionată de administrația publică locală, sa fie gazdă bună și primitoare celor care vin să viziteze și să afle mai multe despre satul romanesc, în acest fel poate se vor descoperi oportunități de afaceri ce vor indemna la investiții, astfel revitalizarea spiritualității populare românești nu este și nu trebuie să fie un scop în sine, ci un mijloc pentru ridicarea materială și culturală a populației.

Prezentarea Localității
b_no-image2.png

Persoane din institutie

Primar: Enea Nicu Ciprian
Viceprimar:
Secretar General: Spiridon Mariana
Contabil: Blăniță Valentin

  • Suprafață: 7854 ha
  • Intravilan: 211 ha
  • Extravilan: 7643 ha
  • Populație: 6567
  • Gospodării: 3313
  • Nr. locuințe: 3313
  • Nr. grădinițe: 4
  • Nr. școli: 4
Numele localităților aflate în administrație:

Helegiu, Deleni, Drăgugești, Brătila

Așezarea geografică:

Comuna Helegiu este situată în zona centrală a județului Bacău și s-a dezvoltat de-a lungul râului Tazlău.
Comuna se învecineză:
- la nord-est cu comuna Livezi;
- la sud cu teritoriul Municipiului Onești;
- la est cu comunele Cleja, Răcăciuni și Gura Văii;
- la vest cu comuna Bârsănești.
Drumul național 11 care tranzitează comuna Helegiu la limita vestică (de la nord la sud) trecând prin localitatea Helegiu, reședința comunei, face legătura între două mari orașe ale județului: Municipiul Bacău și Municipiul Onești.
Prin așezarea la drumul european E 574 (DN 11) Bacău-Brașov, comuna Helegiu, cu localități submontane și intramontane, leagă Moldova de Transilvania prin Pasul Oituz.

Activități specifice zonei:

Ateliere individuale pentru confecționarea de butoaie, căruțe, obiecte de artizanat, tâmplărie din lemn
Condițiile pedoclimaterice ce caracterizează teritoriul comunei sunt propice culturilor agrcole. Clima și relieful permit dezvoltarea unei vegetații alăctuită din păduri, fânețe și pășuni ce ocupă ponderea în teritoriu precum și cultura viței de vie și a pomilor fructiferi pe versanți.

Activități economice principale:

Sub aspect economic, comuna Helegiu nu este reprezentativă pentru județ. Comuna are un profil economic agrozootehnic, activitatea agrcolă desfășurându-se organizat în CAP până în 1990.
Odată cu aplicarea legii 18/1991 a fondului funciar și punerea în posesie a terenurilor agricole, CAP-urile s-au desfințat iar activitatea agricolă se desfășoară în prezent numai în sectorul particular.
În ultimii ani au apărut societăți comerciale particulare în general pentru comerț și mai puțin servicii ca: brutărie, moară, fabrică de mobilă, transport, reparații auto și vulcanizare.
Spațiile pentru prestări servicii se găsesc în localitățile Helegiu și Brătila. Pe lângă cooperativele de consum, au apărut și spațiile comerciale particulare ce-și desfășoară activitatea în locuințele proprietarilor.
Pe teritoriul administrativ al comunei Helegiu își desfășoară activitatea un număr de agenți economici cu profilul de activitate preponderent comerț cu amănuntul.
Firme reprezentative:
SC Pro-Pan Product SRL Helegiu - producție produse de panificație;
SC Impex Union SRL Helegiu - producție produse de panificație;
SC Aparol Impex SRL Helegiu - alte activități de servicii prestate în principal întreprinderilor;
 Car Soludaritatea Buhuși - întrajutorare;
SC Parkticasa - comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamente sanitare;
SC Geo&Bya - comerț cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun;
SC Elv-Mag SRL - comerț cu amănuntul în magazine specializate al produselor n.c.a;
SC Nelflor SRL - comerț cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun;
SC Tafarin SRL - comerț cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun;
SC Crisrad SRL Helegiu - transport rutier de mărfuri;
SC Alex și Andrei SRL - comerț cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun;
SC Minial - comerț cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun;
SC Iuldia SRL - comerț cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun;
SC Family Crist - comerț cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun;
SC Pătrățel Impex SRL - alte activități recreative și distractive;
SC Miranda Impex SRL - comerț cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun;
SC Euronels SRL - comerț cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun;
SC Doinicom - comerț cu ampnuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun;
SC Narcis SRL - comerț cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun;
SC Transpatron - comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălelor, uleiurilor și grăsimilor comestibile;
SC Delmare SRL - comerț cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun;
SC Brătila SA Brătila - prelucrare produse agroalimentare;
SC Genocop SRL - comerț cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun;
SC Sanduc SRL - vânzare de produse petroliere (butelii) materiale de construcții, transport și produse din beton, produse chimice;
2M-Farm SRL - comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice în magazine nespecializate;
Icvatiode SRL - comerț cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun;
SC International Olisat SRL - activități de difuzare a programelor de televiziune;
SC Lovaden Group SRL - Brătila - secție producție mobilier;
SC Colect Serv SRL - comerț cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun;
SC Petrima SRL Helegiu - fabricarea produselor de morărit;
SC Gina&Ioana SRL Helegiu - comerț cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun;
SC Maritrans SRL Brătila - transport rutier;
SC Portobig SRL Brătila - comercializarea materialelor de construcții;
SC Suinvit Prodcarn SRL Brătila - prelucrarea și comercializarea produselor din carne.

Obiective turistice:

Pe teritoriul comunei sunt prezente câteva obiective care sunt susceptibile de a intra în patrimoniul cultural național.
Aceste monumente sunt de interes istoric, arhitectural, memorial.
În localitatea Helegiu: Monumentul eroilor, Muzeul Etnografic Helegiu;
În localitatea Drăgugești: Biserica Sfântul Nicolae, construită între anii 1883-1885, Monumentul eroilor din primul război mondial, construit în 1993;
În localitatea Brătila: Biserica Adormirii Maicii Domnului, construită în 1812, ctitorita lui Raducanu Botezatu și enoriașii;
În localitatea Deleni: Schitul Schimbarea la Față Poiana Cireșului - Deleni

Evenimente locale:

Festivalul Frunze Ruginii

Facilități oferite investitorilor:

Existența pe teritoriul comunei a resurselor naturale (teren arabil, pășuni, fânețe, vii, păduri);
Existența agenților economici (persoane juridice sau persoane fizice);
Existența unei mici industrii reprezentată de: ateliere individuale pentru confecționarea de butoaie, căruțe, obiecte de artizanat, tâmplărie din lemn, acoperișuri cu șindrilă;
Existența unui potențial turistic neexploatat în arealul comunei Helegiu;
Existența accesului la rețeaua de internet.
Oportunități:
Crearea de facilități pentru investitori;
Încurajarea exportului de produse cu valoare adăugată mare;
Accesul la fondurile post-aderare la UE;
Facilitarea parteneriatelor dintre întreprinzătorii locali și cei străini;
Accesarea programelor cu finanțare internațională;
Construirea unui incubator de afaceri;
Dezvoltarea antreprenoriatului;
Cooperarea cu alte comune UE sau organizații în domeniul educației și formării;
Existența materiilor prime: materiale de construcții și lemn capabile să atragă investitori străini;
Posibilitatea întoarcerii populației plecate în străinătate la muncă pentru a investi.

Proiecte de investiții:

Investiții finalizate:
- modernizare drum comunal 160 de la km 0+000 la 3+500 în localitatea Brătila;
- construcție centrală termică Școală Generală Drăgugești;
- reabilitare termică Școală cu clasele I-VIII Deleni;
- reabilitare grupuri sanitare la Școală Generală Helegiu;
- construcție Cămin Cultural Drăgugești;
- construcție centrală termică școală Deleni;
- reabilitare iluminat public în toate satele și extinderea rețelei în satul Brătila;
- crearea și implementarea unui serviciu de salubritate odată cu derularea programului Phare 2005-2006;
- parc Helegiu;
- construcție Cămin Cultural Deleni;
- modenizare drum comunal 159 A Deleni;
- canalizare și stație de epurare în satele Helegiu și Deleni;
- înființare grădiniță, comuna Helegiu, județul Bacău;
- construcție pod din BA;
- schimbare destinație școală Brătila și înființare centru de recreere pentru populația rurală, comuna Helegiu;
- modernizare drum de exploatație agricolă DE 998 sat Deleni.
Investiții în derulare:
- alimentare cu apă a localităților Helegiu, Deleni, Drăgugești și Brătila;
- modernizare drum comunal 159 Drăgugești.
Investiții în faza de proiecte:
Extindere canalizare în localitatea Drăgugești;
Modernizarea a 10 km drumuri comunale (ulițe, drumuri de acces, bretele stradale);
Regularizarea pârâului Drăgugești;
Modernizare infrastructurii de iluminat public;
Modernizare Cămin Cultural Helegiu;
Refacere școlii Brătila Centru;
Înființare centru civic sat Deleni;
Achiziție de utilaje pentru lucrări comunale;
Continuare modernizare DC 159A - Deleni.

icon facebook Share

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...