PRIMĂRIA HALMĂŞD

28246 Vizualizări
Halmasd
Tip: Comuna
Adresa: (Cod poștal: 457160), Județ: Salaj,Romania
Prezentarea Localității
b_no-image2.png

Persoane din institutie

Primar: Puşcaş Gavril
Viceprimar:
Secretar General: Mag Gavril
Contabil: Biriş Maria

  • Intravilan: 500 ha
  • Extravilan: 3000 ha
  • Populație: 2500
  • Gospodării: 1120
  • Nr. locuințe: 987
  • Nr. grădinițe: 5
  • Nr. școli: 5
Numele localităților aflate în administrație:

Halmăşd, Aleuş,Cerişa, Drighiu, Fufez

Așezarea geografică:

Comuna Halmăşd este situată în partea de sud-vest a judeţului Sălaj, la o distanţă de 22 km de oraşul Şimleu Silvaniei şi 48 km faţă de municipiul Zalău - reşedinţa de judeţ
Ocupă o suprafaţă de 59,79 kmp, ceea ce reprezintă 1,56% din suprafaţa totală a judeţului
Vecinii comunei sunt: la nord - comunele Marca şi Ip, la nord-est - comuna Nuşfalău, la sud şi sud-est - comuna Plopiş, la sud şi sud-vest - judeţul Bihor

Activități specifice zonei:

Agricultură (creşterea animalelor, cultivarea terenului, pomicultură, silvicultură)
Agroturism

Activități economice principale:

Comerţ cu amănuntul
Prestări de servicii în construcţii
Prelucrarea primară a lemnului
Fabricare rachiu din fructe naturale
Exploatare balast ce se pretează la construcţia de drumuri

Obiective turistice:

Zonă de deal şi munte, cu climă liniştită
Peisaj splendid
Mici cascade la izvoarele apelor ce străbat satele comunei
Oportunităţi în practicarea agroturismului
Cantităţi importante de fructe de pădure (ciuperci, măceşe, mure)
Zonă de vânătoare (mistreţi, lupi, vulpi, fazani, căprioare)
Acces pe teritoriul comunei la autostrada Braşov-Borş din DN 1H care străbate satele Halmăşd şi Drighiu
Rezervaţie de cerbi lopătari (Pădurea Lapiş)
Rezervă importantă de apă termală la adâncime neexploatată în satul Cerişa (Nadă)
Terenuri în satul Halmăşd pentru construirea de cabane pe Valea Morilor cu acces la 500 în DN 1H
Terenuri în satul Fufez în suprafeţe de peste 2-3 ha pentru construirea de cabane în munte, cu acces la drumuri forestiere şi DN 1H şi la reţeaua de joasă tensiune
Clădiri montane
Spaţii zootehnice dezafectate (grajd cu capacitate de 200 capete bovine)
Satele Halmăşd şi Cerişa sunt alimentate cu apă prin sistem de aducţiune prin cădere
Zăcăminte de nisip şi piatră în cantităţi mari ce se pretează pentru construcţia drumurilor
Fabricarea sticlei
Satele comunei sunt străbătute de ape curgătoare de-a lungul cărora sunt aşezate majoritatea gospodăriilor

Facilități oferite investitorilor:

Reţea de telefonie şi cablu TV în satul Halmăşd
Forţă de muncă calificată în agricultură şi meserii în prelucrarea lemnului şi construcţii
Posibilităţi de procurare de animale (ovine, bovine, păsări) la preţuri avantajoase
Posibilităţi de închiriere, cumpărare terenuri
Sprijinirea investitorilor în orice domeniu de către autorităţile administraţiei locale

Proiecte de investiții:

Alimentarea cu apă
Alimentarea cu gaz a satelor
Execuţie reţea de canalizare în cele 4 sate componente
Execuţie a 2 staţii de epurare
Construcţie cămin cultural în localităţiile Halmăşd, Drighiu, Cerişa

icon facebook Share

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...