PRIMĂRIA GURA VĂII

17134 Vizualizări
Gura Vaii
Tip: Comuna
Adresa: Principală, nr. 857(Cod poștal: 607220), Județ: Bacau,Romania
Prezentarea Localității
b_no-image2.png

Persoane din institutie

Primar: Tinei Silviu
​Viceprimar:
Secretar General: General Hoborici Petre
Contabil: Cioclu Gheorghe

  • Suprafață: 7010 ha
  • Intravilan: 520 ha
  • Extravilan: 6490 ha
  • Populație: 5065
  • Gospodării: 1756
  • Nr. locuințe: 2031
  • Nr. grădinițe: 4
  • Nr. școli: 3
Numele localităților aflate în administrație:

Gura Văii, Motoceşti, Păltinata, Temelia, Dumbrava, Capăta

Așezarea geografică:

Localitatea este situată în partea de sud- vest a judeţului Bacău
Se învecinează:
La nord cu comuna Răcăciuni
La sud cu comuna Ștefan cel Mare
La est cu comunele Parava și Orbeni
La nord- vest cu comuna Helegiu
La sud- vest cu Municipiul Onești

Activități specifice zonei:

Agricultură (cultura cerealelor)
Creșterea animalelor
Zootehnie

Activități economice principale:

Agricultură, comerț, prestări servicii, atelier tinichingerie , Service auto , 1 moara de grau si 3 de porumb
Firme Reprezentative:
În comuna noastră sunt înregistrați 27 agenti economici
- Producători locali
​- Meşteşugari
- Produse locale
Oportunităţi:
Accesarea de programe de finanțare pentru îmbunătățirea bazei materiale a SVSU, amenajarea cursurilor de apă, extinderea rețelei de alimentare cu apă, asfaltarea drumurilor comunale, realizarea perdelelor forestiere, respectiv împădurirea terenurilor erodate, accidentate. Accesarea programelor finanțate de Uniunea Europeană și de Guvernul României destinate proiectelor de creșterea capacității serviciilor administrației publice locale
Relații de cooperare cu instituții similare din România și din alte state în vederea schimbului de know- how în procesul decizional la nivel local
Participarea activă la elaborarea politicilor publice și strategiilor la nivel județean și promovarea priorităților locale în contextul politicilor județene asfaltarea şi pietruirea drumurilor agricole
Realizarea reţelei de distribuţie a apei
Realizarea reţelei de canalizare
Program de educare a populaţiei pentru colectarea selectivă a deşeurilor
Creşterea suportului financiar acordat de Uniunea Europeană prin Fonduri Structurale pentru finanţarea proiectelor de infrastructură şi mediu
Posibilitatea accesării unor programe de finanţare comunitare ale Uniunii Europene pentru sprijinirea dezvoltării infrastructurii în mediul rural programe de sprijinire a înfiinţării de grupuri de producători
Valorificarea sprijinului financiar oferit prin PNDR pentru dezvoltarea sectorului agricol
Diversificarea activităților economice
Existența de terenuri proprietate publică disponibile concesionării/ vânzării
Oportunități în înființarea de structuri de consultanță/ informare privind sistemele/ mecanismele de finanțare și creditare a sectorului economic
Promovarea și stimularea asociațiilor agricole în scopul exploatării intensive a terenurilor
Valorificarea terenurilor agricole degradate şi nevaloroase
Înființare punct de colectare lapte
Creşterea gradului de diversificare a agriculturii condiții favorabile cultivării plantelor și legumelor; diversitatea redusă a domeniilor economice reprezentate de către agenții economici activi pe teritoriul comunei
Învecinarea cu Municipiul Onești și accesibilitatea facilă în zonă existența agenților economici înregistrați care își au sediul sau punctele de lucru pe teritoriul comunei
Existența multor egenți economici în domeniul comerțului

Obiective turistice:

Biserica "Adormirea Maicii Domnului şi Sfântul Ştefan" - ctitorită de St. Rosseti în anul 1750 cu adăugiri în secolul al XIX-lea și reparații în 1929 amplasată în cătunul Pătrășcani-Gura Văii
Biserica din lemn "Sfântul Nicolae" cu hramul schimbat în "Nașterea Maicii Domnului" - realizată în 1780 din nuiele și lut
Monumentul eroilor din primul război mondial construit în - 1919
Monument eroului "Sublocotenent Gheorghe Turturică" căzut în septembrie - 1944 
Monumentul eroilor neamului - Dumbrava - anul 1985

Proiecte de investiții:

Proiecte realizate 2016 – 2020
În prezent activitatea de salubrizare se face de catre operatorul unic al ADIS-ului firma ROMPREST SA
Colectarea deșeurilor de la populație și de la agenții economici se face din poartă în poartă, deșeul fiind colectat în europubele
În incinta primăriei şi scoală, biblioteca, se face colectare selectivă a deşeurilor. De asemenea pe raza comunei Gura Văii sunt amplasate coşuri stradale. În ultimii ani s-au organizat campanii de colectare a deşeurilor electrocasnice prin ROREC
Comuna Gura Văii dispune de 2 cabinete de medicinǎ generalǎ (medici de familie) și 2 farmacii. Din cele 2 cabinete medicale, un singur cabinet medical funcţioneazǎ în sistem privat şi sunt deservite de un medic generalist şi asistent medical
S-au reabilitat cele trei școli generale (Școala Gimnazială nr. 1 Gura Văii, Școala gimnazială cu clasele I-VIII Temelia, Școala Gimnazială cu clasele I-VIII Dumbrava) . Aceste școli sunt dotate cu grupuri sanitare interioare fiecare
A fost amenajat DC 111C – DJ 119, a fost construit podul peste Pârâul Mare km. 5+100 – Păltinata și de asemenea au fost construite podețe pentru descărcare torente pe drum local Gura Văii
Reabilitare prin pietruire a drumurilor sătești
Amenajarea stațiilor de transport în comun
Dezvoltarea infrastructurii de acces spre exploatațiile agricole
Construire clădire administrativă sat Motocești
Reabilitare poduri și podețe
Extindere rețea electrică și de iluminat public
Îmbunătățirea siguranței traficului rutier
Construire cămin cultural sat Dumbrava
Înființarea ansamblului Răzeșii Gura Văii
Reabilitarea obiectivelor cultural – religioase
Reabilitare / consolidare clădire dispensar uman
Achiziționarea unor utilaje pentru deszăpeziri, întreținerea drumurilor
Construire dig în aval Gura Văii
Alimentarea cu apă a tuturor satelor comunei Gura Văii
Proiecte de viitor:
Amenajare teren de sport pentru Școala Gimnazială cu clasele I-VIII Dumbrava, sat Dumbrava, comuna Gura Văii
Crearea spațiilor de joacă pentru copii
Înființarea rețelei de canalizare în satele comunei Gura Văii
Înființarea rețelei de distribuție gaze naturale în comuna Gura Văii, județul Bacău
Construirea unei grădinite cu tip after school
Modernizarea infrastructurii rutiere 12 km
Reabilitare drumuri locale în satele Gura Văii, Temelia, Capata, Dumbrava, comuna Gura Văii, Judetul Bacău finanțare prin programul CNI – 4 km Continuare DIG aval pod

icon facebook Share

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...