PRIMĂRIA GURA HUMORULUI

37251 Vizualizări
Gura Humorului
Tip: Oras
Adresa: Piaţa Republicii, nr. 14(Cod poștal: 725300), Județ: Suceava,Romania
Prezentarea Localității
b_no-image2.png

Persoane din institutie

Primar: Ursăciuc Marius Ioan
Viceprimar:
Secretar General: Tipa Daniela Elena
Director Executiv: Ciornei Elena

  • Suprafață: 6984 ha
  • Intravilan: 582 ha
  • Extravilan: 6402 ha
  • Populație: 12729
  • Gospodării: 4611
  • Nr. locuințe: 5520
  • Nr. grădinițe: 5
  • Nr. școli: 4
  • Nr. licee: 1
Numele localităților aflate în administrație:

Localitate componentă a oraşului Voroneţ

Așezarea geografică:

Oraşul Gura Humorului este situat în depresiunea intamontană cu acelaşi nume, dezvoltată la confluenţa Moldovei cu Râul Humor, la o altitudine de 490 m între culmile împădurite ale Obcinei Mari, Obcinei Voroneţului şi Obcinei Humorului
Localitatea se situează la intersecţia coordonatelor geografice de 47°32&
39; latitudine nordică şi 25°54&
39; longitudine estică.
Oraşul Gura Humorului a fost atestat ca staţine turistică de interes naţional prin Hotărârea de Guvern Nr. 114/2005 publicată în Monitorul Oficial 178 din 01.03.2005.

Activități specifice zonei:

Industrie
Construcţii
Comerţ
Transport
Depozitare
Poştă
Comunicaţii
Activităţii financiar-bancare şi asigurări
Administraţie publică
Învăţământ
Sănătate şi asistenţă socială
Alte domenii.

Activități economice principale:

Economia actuală a oraşului se întemeiază pe:
-activităţi turistice
- activităţi de tip industrial şi de construcţii
- activităţi agricole şi silvice
- activităţi de transporturi şi depozitare
- activităţi în domeniul serviciilor

Obiective turistice:

Situat în centrul geografic al judeţului Suceava, Gura Humorului deţine o poziţie strategică pentru accesarea tuturor traseelor turistice ce au ca scop vizitarea mănăstirilor cu frescă exterioară şi a celorlalte obiective din această parte de ţară. În acest teritoriu se află cele mai valoroase monumente de arhitectură medievală: Voroneţ, Humor, Arbore, Moldoviţa, Suceviţa. care prin valoarea incontenstabilă a picturilor exterioare fac parte din patrimoniul culturii universale incluse în evidenţa Unesco.
Din cele cinci monumente istorice enumerate, Mănăstirea Voroneţ se află chiar pe teritoriul oraşului, la 4 km de centrul administrativ.
Rezervaţiile "Piatra Pinului" (rezervaţie geologică) şi Piatra Şoimului - arii naturale protejate - Legea Nr. 5/2000
"Pietrele Doamnei" sau "Pietrele Muierilor" - situată pe latura vestică a râului Humor, pe Obcina care desparte Mănăstirea Humorului de oraşul Frasin
Parcul Dendrologic - În partea de sud-vest a oraşului se află amenajat Parcul Dendrologic "Lunca Moldovei", ce se întinde pe o suprafaţă de aproximativ 24 ha fiind despărţit de Obcina Voroneţului prin râul Moldova
Mănăstirea Humorului
Existenţa pe teritoriul oraşului a două monumente de arhitectură - clădirea Primăriei - 1904 şi clădirea Judecătoriei - 1901, situate în centrul oraşului
Alte monumente de arhitectură:
Biserica Romano-Catolică (1811), Şcoala Generală Nr. 1 (1872), Şcoala Generală NR. 2 (1910 - fostul Colegiu "Principele Carol"), Casa "Sidorovici", clădire în care funcţionează atelierele Centrului Şcolar "Sfântul Andrei"
Bisericile Ortodoxe "Sfinţii Îmăraţi Constantin şi Elena" şi "Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril"
Catedrala Maicii Domnului
Existenţa ruinelor unor fortificaţii din secolul al XVIII -lea. Din informaţii documentare reiese că imediat după ocuparea Bucovinei, în 1774, s-au organizat pe Valea Moldovei, la intrarea printre obcine, nişte fortificaţii defensive orientate spre est. Cea de la Gura Humorului pare să fi fost una dintre acestea. O legendă păstrată în amintirea localnicilor mai vârstnici atribuie începuturile acestor fortificaţii voivodului Bogdan I, ca mijloc de apărare împotriva unor atacuri militare ale maghiarilor
Cimitirul Evreiesc datând de la sfârşitul secolului al XVIII-lea, menţionat în Lista monumentelor istorice la capitolul "zone istorice"-situat în partea de nord a oraşului
Bustul scriitoarei ucrainene Olga Kobyleanska-scriitoarea de limbă ucraineană Olga Iulianovna Kobyleanska s-a născut la data de 27 noiembrie 1863 în oraşul Gura Humorului. Opera sa literară are ca temă viaţa ţăranilor bucovineni, huţulilor şi intelectualităţii ucrainene
Casa unde a locuit familia tenorului român Joseph Schmidt - pe Strada Mihai Eminescu
Sinagoga Evreiască - aflată în stare de degradare
Muzeul Obiceiurilor Populare din Bucovina - unic ca tematică în ţară
Casa de Cultură, ce funcţionează într-un spaţiu care a fost iniţial sinagogă pentru evrei
Pârtia de schi "Şoimul" cu telescaun şi instalaţii de produs zăpadă, amenajat cu finanţare din programul PHARE CES
Zonă de agrement "Arinis" (bazine de înot, terenuri de sport, sală de sport, patinoar natural, Parc Dendrologic, fără spaţii de cazare)
Tabăra Balada - urmează a fi reabilitată
Alte elemente ale cadrului natural care întregesc potenţialul turistic al oraşului Gura Humorului:
Cadrul natural pitoresc de zonă montană - oraşul fiind înconjurat de versanţi nu prea înalţi acoperiţi cu păduri de foioase şi rădăcinoase, cu un climat plăcut şi reconfortant
Bioclimatul sedativ de cruţare caracteristic zonei Gura Humorului deoarece oraşul este situat în depresiunea intamontană cu acelaşi nume, la o altitudine de 490 m, între culimile împădurite ale Obcinei Mari, Obcina Voroneţului şi Obcina Humorului - acest tip de bioclimat este caracteristic dealurilor şi podişurilor până la 600-700 m, precum şi unor depresiuni de deal
Posibilitatea punerii în valoare, în scop terapeutic, a apelor sulfuroase şi oligominerale
Existenţa în zonă a unei faune constituind fond de vânătoare şi pescuit.
Sport şi agrement
Pârtia de schi "Şoimul"
- pârtie de schi situată în zona Ariniş, cu instalaţie de zăpadă articficială, iluminat nocturn, instalaţie de transport pe cablu
Bază de agrement "Ariniş" - piscine pentru adulţi (acoperită şi descoperită), piscină pentru copii, 6 terenuri de sport cu iluminat nocturn, patinor, alei pietonale refăcute şi iluminate:
Două săli polivalente de sport
Piscină acoperită de dimensiuni olimpice, prevăzută cu saună şi jacuzzi, în care funcţionează o şcolă de înot şi o şcolă de iniţiere în scufundări
Un ştrand cu piscină în aer liber şi bazin de înot pentru copii
Un patinoar natural ce funcţionează în timpul verii ca spaţiu pentru role şi skateboard-uri
Terenuri de baschet, handbal, volei, tenis de câmp, fotbal ce dispun inclusiv de iluminat nocturn
Parc de turism activ - ture de bicicletă şi trekking pe trasee amenajate
Aventura Parc
Camping
Escalade sportive Piatra Şoimului
Paintball
Airsoft Army.

Evenimente locale:

Valorile cultural-artistice ale zonei, obiceiurile şi tradiţiile bucovinene păstrate în unele dinte gospodăriile rurale din zonă reprezintă un alt eveniment important care întregeşte potenţialul turistic al oraşului Gura Humorului. Zona Gura Humorului este recunoscută pentru meşteşugurile populare, în special prelucrarea lemnului, ţesăturile şi împletitul.
În Gura Humorului, se organizează evenimente cultural-artistice importante:
"Zilele oraşului Gua Humorului (Festivalul Festivalurilor în inima Bucovinei") organizat de regulă în al doilea week-end al luni iulie
"Festivalul Internaţional de caricatură şi literatură umoristică Umor la Gura Humorului" ce se desfăşoară concomitent cu Zilele oraşului Gura Humorului
"Festivalul Internaţional de Film Documentar Toamnă la Voroneţ", organiozat de regulă în cel de-al doilea week-end al lunii octombrie
"Târgul de Paşti" - târg al ouălor pictate, organizat în marţea Floriilor Ortodoxe
"Sărbătoarea Coşurilor Pascale", organizată în a doua zi a Paştelui Ortodox
"Cncursul de ciocnire a ouălor pascale", organizat în parteneriat cu localitatea Mănăstirea Humorului
"Barabula de Aur", Festival - concurs de gastronomie bucovineană, organizat în cadrul Zilelor oraşului Gura Humorului
Festivalul Naţional "Doină, doină, cântec dulce", organizat în cadrul Zilelor oraşului Gura Humorului
"Iarnă bucovineană" - festival al tradiţiilor de înnoire a timpului calendaristic, organizat la sfârşit de an.

Proiecte de investiții:

Proiecte aflate în implementare:
1. "Reabilitarea infrastructurii rutiere oraş Gura Humorului", cod SMIS 12809
Valoare 8.417.713,13 Lei
Perioada de implementare 2011-2014
Program: Programul Operaţional Reginonal 2007-2013, Axa Prioritară 1 "Aprijinire a dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul de intervenţie 1.1 "Planuri Integrate de Dezvoltare Urbană", Subdomeniul: Oraşe-Centre urbane
2. "Accese şi parcări în zona Catedralei Ortodoxe şi pe Strada Marly, oraş Gura Humorului, judeţul Suceava", cod SMIS 12811
Valoare 3.105.362,17 Lei
Perioada de implementare: 2013-2014
Program: Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 1 "Sprijinire a dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul de intervenţie 1.1 "Planuri Integrate de Dezvoltare Urbană", Subdomeniul: Oraşe-Centre urbane
3. POPAS" - Pârtie de schi, Orientare turistică, Parc "Lunca Moldovei", Agrement, Sport
Valoarea celor două contracte încheiate pentru execuţia lucrărilor-Lotul I şi Lotul II este de 10.543.408,48 Euro
Acordul Tripartit încetează în anul 2017
Program PHARE 2004-2006 Coeziune Economică şi Socială, Proiecte Mari de Infrastructură Regională
4. Platforme de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd şi a deşeurilor menajere"
Valoare 450.000 Euro
Perioada de implementare: 2012-2014
Parteneriat
Program Operaţional Sectorial Mediu
5. "Master Planul la nivel judeţean" (Oraşul Gura Humorului este partener în proiect)
Perioada de implementare: 2012-2014
Parteneriat
Program: Programul Operaţional Sectorial Mediu
6. "Modernizarea Stadionului Tineretului din localitatea Gura Humorului, judeţul Suceava"
Valoare 660.440 Lei
Perioada de implementare: 2009-
Program: Programul Naţional de Dezvoltare Locală instiuit prin O.U.G. Nr. 28/2013/Programul de dezvoltare a infrastructurii unor baze sportive din spaţiul rural instituit prin O.G. Nr. 7/2006
7. "Extindere reţele de alimentare cu apă şi canalizare, Cartier Rezidenţial Gura Humorului"
Valoare 4.583.198,72 Lei
Perioda de implementare: 2006-
Program: Programul Naţional de Dezvoltare Locală instituit prin O.U.G. Nr. 28/2013/Programul de dezvoltare a infrastructurii unor baze sportive din spaţiul rural insituit prin O.G. Nr. 7/2006
Proiecte implementate:
1. "Realizarea unui Sistem de Monitorizare Video pentru Creşterea Siguranţei şi Prevenirea Criminalităţii în oraşul Gura Humorului", cod 12834
Valoare 2.798.909,52 Lei
Perioada de implementare: 2011-2012
Program: Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 1 "Sprijinire a dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul de intervenţie 1.1 "Planuri integrate de Dezvoltare Urbană", Subdomeniul: Oraşe-Centre urbane
2. "Reabilitarea, modenizarea şi dotarea aşezământului cultural Casa de Cultură"
Valoare 1.988.647,89 Lei
Perioada de implementare: 2009-2012
Program: Programul prioritar naţional pentru reabilitarea, modernizarea şi dotara aşezămintelor culturale din mediul mic urban - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului Nr. 118/2006
3. "Sistem de colectare selectivă şi amenajare staţie de transfer pentru deşeuri în zona localităţii Gura Humorului, judeţul Suceava"
Valoare 1.684.107,90 Euro
Perioada de implementare: 2006-2009
Program: Programul de Coeziune Economică şi Socială, "Schema de investiţii pentru proiecte mici de gestionare a deşeurilor", PHARE 2004, Linia de Buget: Phare/2004/016-772.04.01.04.01.01
4. "Reabilitare şi extindere spaţiu verde Lunca Moldovei, Obiect 1 Parcul Ariniş"
Valoare 136.564 Euro
Perioda de implementare 2007-2008
Program: Programul Naţional de Îmbunătăţire a Calităţii Mediului prin Realizarea de Spaţii Verzi în Localităţi
5. "Extindere şi reabilitare spaţii verzi şi de agrement din zona pietonală a Oraşului Gura Humorului"
Valoare 138.204 Euro
Perioada de implementare 2008-2009
Program: Programul Naţional de Îmbunătăţire a Calităţii Mediului prin Realizarea de Spaţii Verzi în Localităţi
6. "Reabilitare şi extindere reţele de alimentare cu apă potabilă, extindere reţele de canalizare menajeră şi pluvială, construcţie staţie de epurare a apelor uzate în cartierul Voroneţ, Oraş Gura Humorului"
Valoare 61.000 Euro
Perioada de implementare 2007-2008
Program: Programul de Coeziune Economică şi Socială, "Schema de Granturi pentru Sectorul Public pentru Pregătirea de Proiecte în domeniul Protecţei Mediului", PHARE 2005. Linia de buget: Phare/2005/017-553.04.01
7. "Strategii"
Valoare 11.400 Franci elveţeni
Perioada de implementare 2007-2008
Program: Swiss Cultural Programme South - East Europe and Ukraine
8. "Evoluţie, imagine, previziuni de viitor - Strategii de dezvoltare locală a Oraşului Gura Humorului", Cod SMIS 12788
Valoare 325.621,30 Lei
Perioada de implementare 2010-2011
Program: Programul Operaţinal Dezvoltarea Capacităţii Administrative, Axa Prioritară 1,Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice, Domeniul 1.1, Îmbunătăţirea procesului de luare a decizilor la nivel politico-administrativ, Operaţiunea "Strategii de dezvoltare locală"
9. "Centrul de informare şi consiliere Rromă"
Valoare 5.560 UDS
Perioada de implementare 2005-2006
Proiectul a fost finanţat de Fundaţia Carpatica şi co-finanţat de Primăria Oraşului Gura Humorului
10. "Extinderea şi modernizarea sistemului informatic din Primăria Gura Humorului în vederea descentralizării financiare fluente"
Valoare 22.040 Euro
Perioada de implementare 2005-2006
Proiectula fost finanţat de către Ministerul Administraţiei şi Internelor prin "Fondul de modernizare pentru dezvoltarea administraţiei la nivel local" şi Primăria Oraşului Gura Humorului (10%). Linia bugetară PHARE RO - 2002/000-586.03.02
11. "Extindere reţele de alimentare cu apă şi canal colector, zona ansamblu de locuinţe Obor, Oraşul Gura Humorului"
Valoare 293.478,00 Lei
Perioada de implementare 2004-2005
Proiectul a fost finanţat de către Secretariatul General al Guvernului şi Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare şi co-finanţat de Oraşul Gura Humorului
12. "Sală de sport"
Valoare 1.100.000 Euro
Perioada de implementare 2007-2008
Proiectul a fost finanţat de Guvernul României prin Compania Naţională de Investiţii
13. "Agenda Locală 21"
Valoare 42.300 USD
Perioada de implementare 2005-2006
Proiectul a fost finanţat de către Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare şi co-finanţat de Oraşul Gura Humorului
14. "Utilităţii şi mediu la standarde europene"
15. "SAMTID"
16. "Instalaţii termomecanice, Centrală cogenerativă Gura Humorului"
Proiecte implementate în parteneriat cu alte instituţii/organizaţii:
1. "Spre Mare pe Cărări de Munte"
Valoare 54.536 Euro
Perioada de implementare 2007-2008
Program: Programul de Vecinătate România-Ucraina 2004-2006, PHARE CBC 2005
Parteneri: Fundaţia Umanitară Domus - Aplicant, Oraşul Gura Humorului, Muzeul Obiceiurilor Populare din Bucovina, Diplomatic Club Odessa
2. "NAP - Turism Bucovina, Parcuri de turism activ în natură în Bucovina"
Valoare 528.887,62 Euro
Perioada de implementare 2008-2009
Program: Programul de Vecinătate România-Ucraina 2004-2006, Prioritatea Nr. 1 Extinderea şi Consolidarea Sectorului Turistic
Parteneri: Universitatea Ştefan cel Mare Suceava - Aplicant, Faculatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică - Aplicant, Societatea "Ştiinţă" - Cernăuţi - "Znanie", Primăria Vatra Dornei, Primaria Gura Humorului, Primăria Suceviţa
3. "Infobucovina"
Valoare 413.000 Euro
Perioada de implementare 2006-2008
Program: Programul de Vecinătate România-Ucraina 2004-2006, CBC 2004
Parteneri: Universitatea Ştefan cel Mare Suceava - Aplicant, Universitatea Yuriy Sedkovych - Cernăuţi, Primăria Gura Humorului
4. "Educaţie şi învăţare comunitară - O şansă pentru viitor"
Valoare 22.600 Lei
Perioada de implementare 2007-2008
Program: Programul "Schema de Granturi mici, Proiectul de Închidere a Minelor, Refacerea Mediului şi Regenerarea Socio-Economică
Parteneri: Fundaţia Umanitară Domus - Aplicant, Primăria Oraşului Gura Humorului
5. "Educarea prin sport a tinerilor - Rugby Club Domus
Proiectul s-a desfăşurat anual
Perioada de implementare 1999-2010
Parteneri: Fundaţia Umanitară Domus - Iniţiator, Primăria Oraşului Gura Humorului
6. "Programul Moştenire Vie"
Programul "Moştenire Vie" s-a derulat cu sprijinul financiar al Fundaţiei pentru Parteneriat Miercurea Ciuc, FDEC România şi Fundaţia Regelui Baudoin din Belgia
Programul a fost implementat de Fundaţia Umanitară Domus în colaborare cu Primăria Gura Humorului şi a cuprins două proiecte:
1 Valorificarea durabilă a resurselor culturale reprezentate de tezaurul tradiţiilor bucovinene
2 Tradiţii bucovinene reînviate
Valoare 118.939 Lei
Perioada de implementare 2002-2004
Alte proiecte de investiţii:
Construcţie de locuinţe pentru tineri - Programul de construcţii locuinţe pentru tineri, prin ANL
Împăduriri şi combaterea eroziunii solului
Reabilitare termică a blocurilor de locuinţe
Modernizare şi creare spaţii verzi în Oraşul Gura Humorului
Amenajare spaţii de joacă pentru copii
Reabilitare unităţi de învăţământ
Dotare unităţi de învăţământ
Modernizare şi dotare Spital orăşenesc Gura Humorului
Corectare şi amenajare torenţi pentru apărarea oraşului de efectele inundaţiilor
Amenajare parcări.

icon facebook Share

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...