PRIMĂRIA GIURGIU

36204 Vizualizări
Giurgiu
Tip: Municipiu
Adresa: B-dul Bucureşti, nr. 49-51(Cod poștal: 080044), Județ: Giurgiu,Romania
Prezentarea Localității
b_no-image2.png

Persoane din institutie

Primar: Anghelescu Adrian Valentin
Viceprimar:
Administrator public: Niculae Ghiță
Secretar General: Petre Roşu
Contabil: Ioana Cristea

  • Suprafață: 5388,42 ha
  • Intravilan: 3035,05 ha
  • Extravilan: 2353,37 ha
  • Populație: 61353
  • Gospodării: 23150
  • Nr. locuințe: 18764
  • Nr. grădinițe: 9
  • Nr. școli: 10
  • Nr. licee: 8
Așezarea geografică:

Municipiul Giurgiu, centru politic, administrativ, economic şi cultural al judeţului, este aşezat la 65 km sud de Bucureşti, pe malul stâng al Dunării, fiind unul din importantele porturi internaţionale dunărene. Giurgiu formează o Euro-Regiune cu oraşul bulgar Ruse (Pyce), situându-se pe traseul coridorului de transport Pan-European nr. 9 (Dunărea şi Canalul Rin-Main-Dunăre) şi fiind legat de ţări riverane, de Marea Nordului şi de Marea Neagră.

Activități specifice zonei:

Comert şi servicii
Construcţii şi reparaţii navale
Activităţi comerciale specifice zonelor libere
​Transport fluvial

Activități economice principale:

​Prefabricate din beton
Construcţii metalice
Construcţii civile, industriale
Mobilă şi produse din lemn
Produse alimentare: carne şi preparate din carne, ulei, lapte şi produse lactate
Produse de panificaţie
Textile şi confecţii
Pește și produse piscicole

Obiective turistice:

Ruinele Cetăţii Giurgiu
Turnul Ceasornicului
Muzeul de Istorie "Teohari Antonescu"
Ateneul Român "Nicolae Bălănescu"
Malul Roşu - situl arheologic datând din epoca paleoliticului
Tabia - zid al cetăţii otomane de la sfârşitul secolului al XVIII-lea
Alte monumente şi case memoriale

Evenimente locale:

Zilele Municipiului Giurgiu - Ziua Patronului spiritual al Municipiului Giurgiu - Sfântul Mare Mucenic Gheorghe - este marcată în fiecare an, pe parcursul mai multor zile, sub genericul "Zilele Municipiului". Seria evenimentelor organizate cu acest prilej cuprinde lansări de carte, vernisarea unor expoziţii, spectacole susţinute de elevii şcolii de Muzică şi Arte Plastice "Victor Karpis", seri culturale de muzică şi poezie, colocvii şi sesiuni de comunicări, spectacole de divertisment în aer liber. La festivităţi sunt invitaţi să ia parte şi reprezentanţii oraşelor cu care Giurgiu este înfrăţit - Ruse şi Veliko Turnovo (Bulgaria), Edirne (Turcia), Dunauvarós (Ungaria), Izmail (Ucraina), L'Alcudia (Spania). De asemenea, în şedinţa festivă a Consiliului Local, tinerilor care împlinesc 18 ani în acea zi de 23 aprilie li se înmânează diploma de "Cetăţean al Municipiului Giurgiu".
Ziua Dunării - Ziua Dunării a început să fie sărbătorită în 2004, reprezentanţii oraşelor riverane Dunării hotărând să organizeze anual, pe 29 iunie, festivităţi prin care să conştientizeze public importanţa pe care acest fluviu îl are în viaţa socio-economică a oraşelor şi ţărilor pe care le traversează. La Giurgiu, manifestările sunt deschise de concursul de înot desfăşurat la bazinul şcolii Generale nr. 8 pentru copii cu vârsta cuprinsă între 7 şi 12 ani. Sunt organizate, de asemenea, concursuri de desen, pictură sau de eseuri. Punctul central al desfăşurării manifestărilor este Portul, unde giurgiuvenii pot urmări spectacole de muzică de toate genurile, dans modern, recitaluri şi dansuri populare ale Ansamblului Folcloric "Doina Dunării", demonstraţii de arte marţiale cu tinerii de la C.S. "Aquila" Giurgiu, defilarea ambarcaţiunilor rapide ale Inspectoratului Judeţean al Poliţiei de Frontieră etc..
Ziua Sfintei Maria Mare - În fiecare an, pe 15 august se organizează în portul Giurgiu o serie de manifestări dedicate acestei sărbători. În deschidere, se oficiază o slujbă religioasă de pomenire a celor care şi-au pierdut viaţa pe apă şi este sfinţită o ancoră de flori care mai apoi este aruncată în apele Dunării. Localnicii se pot bucura apoi de parada ambarcaţiunilor rapide de intervenţie pe Dunăre, concursuri sportive, demonstraţii de arte marţiale, plimbări cu vaporaşul, spectacole folclorice, concerte şi focuri de artificii.
Boboteaza - sărbătorită pe 6 ianuarie, are, pe lângă semnificaţia religioasă, şi trăsături de sărbătoare populară. Oficialităţile locale şi sute de giurgiuveni participă la Sfânta Liturghie şi la slujba de sfinţire a apei, oficiate la Catedrala Episcopală "Adormirea Maicii Domnului", precum şi la ritualul recuperării crucii din apele îngheţate ale Canalului Sfântul Gheorghe.
Târgul de Moşi - Târgul meşterilor populari "De Moşi" este un eveniment local de dată recentă, organizat la începutul lunii iunie. Giurgiuvenii pot admira sau cumpăra produse realizate de păstrători ai meşteşugurilor tradiţionale, ai culturii şi spiritualităţii româneşti, veniţi din Giurgiu şi din întreaga zonă Vlaşca, dar şi de la Horezu, Câmpulung Muscel, Baia Mare, Sibiu, Târgovişte, Suceava etc.. În aceeaşi perioadă se organizează Festivalul Judeţean "Căluşul ca pe Vlaşca", care aduce căluşari din mai multe localităţi giurgiuvene nu doar pe scena Târgului "De Moşi", dar şi pe aleile parcurilor şi pe străzile principale din oraş.

Facilități oferite investitorilor:

Zona Liberă Giurgiu - Între facilităţile oferite operatorilor din Zona Liberă se numără următoarele:
- mărfurile aflate în zona liberă sunt considerate ca fiind în afara teritoriului vamal românesc, atât timp cât nu sunt importate şi nu sunt supuse plăţii taxelor vamale şi TVA, pe perioada cât staţionează aici;
- mărfurile străine pot staţiona în interiorul zonei libere, fără plata de drepturi de import (taxe vamale, TVA, accize) şi fără o limitare în timp;
- mărfurile străine se pot prelucra în zona liberă sub regimul vamal de perfecţionare activă şi/sau transformare sub control vamal, fără plata drepturilor de import şi plata taxelor vamale; 
- investiţiile străine nu pot fi naţionalizate, expropriate, rechiziţionate decât în cazuri de interes public (de excepţie) şi cu plata unei despăgubiri corespunzătoare.
Zona Liberă Giurgiu dispune de amenajări hidrotehnice - cheiuri şi dane de acostare, precum şi macarale de încărcare-descărcare, oferind condiţii optime de transbordare a mărfurilor de pe mijloacele de transport fluviale pe mijloacele de transport rutiere şi feroviare. Administraţia Zonei Libere Giurgiu deţine în proprietate spaţii de depozitare, hale, platforme, birouri, containere etc., care pot fi închiriate pe o perioadă de maximum cinci ani. Terenurile din interiorul Zonei Libere pot fi concesionate pe o perioadă de maximum 49 de ani persoanelor fizice şi juridice, române sau străine, pentru realizarea de obiective de producţie, depozitare, prestări-servicii, prin licitaţie publică cu precalificare. Zona Liberă Giurgiu se adresează atât firmelor româneşti, cât şi celor străine, acestea având posibilitatea de a-şi deschide reprezentanţe în perimetrul Zonei Libere Giurgiu.
Parcul Tehnologic şi Industrial Giurgiu Nord - Cu o suprafaţă totală de 13,4 ha, parcul tehnologic pune la dispoziţia agenţilor economici infrastructură şi diverse utilităţi, cum ar fi: canalizări industriale, menajere şi pluviale, staţie de epurare a apelor industriale, două puţuri de apă la mare adâncime (600 m), şase staţii de transformare a energiei electrice de la medie la joasă tensiune, centrală termică, cale ferată, căi de acces, parcări păzite, săli de conferinţă, laboratoare fizico-chimice, cabinete de medicină generală, medicina muncii şi de protecţia muncii, reţea de telecomunicaţii (telefon, fax, internet). În plus, parcul tehnologic oferă şi alte servicii precum activităţi de secretariat, consultanţă financiară, activităţi de contabilitate, întreţinere permanentă a infrastructurii, pază permanentă.
Forţă de muncă disponibilă
Toate utilităţile
Oportunități:
Conexiune cu Bulgaria prin podul mixt de cale ferată şi şosea peste Dunăre - Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse. Portul Giurgiu - unul din principalele porturi la Dunăre, care asigură legătura fluvială cu toate porturile dunărene.

Proiecte de investiții:

Direcţii de dezvoltare propuse prin Masterplanul Euroregiunii Ruse-Giurgiu:
Situri industriale de mari dimensiuni, de 300-400 hectare (Mega-Locaţii), destinate găzduirii unor mari companii din domeniul industrial. Atragerea unor astfel de companii ar genera o cerere destul de mare a forţei de muncă şi ar stimula creşterea economică şi cerinţele de muncă ale furnizorilor locali. Pentru aceste situri industriale au fost identificate locaţii propice, atât în Giurgiu, cât şi în Ruse, cu acces la autostrada şi podul peste Dunăre, precum şi la calea ferată. Costurile totale pentru achiziţionarea a 300-400 hectare de teren, potrivite pentru deschiderea şi eliminarea unei potenţiale contaminări vor necesita o investiţie totală cuprinsă între 40 şi 100 milioane euro. Ca şi în cazul Zonelor Libere existente în Giurgiu şi Ruse, o societate de drept privat ar trebui să preia această investiţie asistată integral de către toate entităţile publice. Autorităţile publice centrale şi locale pot oferi spre vânzare/concesiune terenuri cu toate utilităţile necesare şi pot acorda diferite ajutoare de stat, stimulente şi facilităţi fiscale, în conformitate cu legislaţia comunitară în vigoare.
Incubatoare de afaceri transfrontaliere pentru întreprinderile mici şi mijlocii - aceste structuri de sprijinire a afacerilor vor găzdui pentru 4-5 ani afacerile antreprenorilor locali şi le vor oferi o gamă diversificată de servicii-suport (consultanţă, organizarea de evenimente etc.). Investiţia totală este estimată la 5,1 mil. euro pentru incubatorul din Giurgiu.
Noul pod peste Dunăre - împreună cu drumurile urbane de acces la acesta şi noi staţii de cale ferată, va asigura conexiunea rutieră şi feroviară rapidă între cele două ţări, de-a lungul coridorului pan-european IX. Acesta va avea o lungime de circa 3,5 km şi o lăţime de 30 m, cu două benzi rutiere pe sens şi o linie dublă de cale ferată. Acest nou pod va fi amplasat în paralel şi la est de actualul pod. Investiţia este estimată la 300 mil. euro. 
Cartiere eficiente energetic/Soluţii de management energetic - proiectul propune ecologizarea şi reconversia funcţională a două situri brownfield din cele două municipalităţi, în suprafaţă totală de 55 de hectare, şi transformarea lor în cartiere de locuinţe eficiente energetic, însoţite de unităţi de producţie a energiei din resurse regenerabile (de ex. panouri fotovoltaice). Pentru implementarea proiectului se propune parteneriatul public-privat, în care partea publică ar putea asigura, prin vânzare sau concesiune, terenul şi construi o parte din locuinţe, iar partea privată ar realiza investiţiile în facilităţile de producţie a energiei din resurse regenerabile, pentru care ar putea primi şi subvenţii de la stat.
Soluţii de transformare a deşeurilor în energie prin incinerare - unitatea de incinerare a deşeurilor solide depozitate în aceste platforme moderne poate prelucra până la 150-200.000 de tone de deşeuri anual, colectate de pe o rază de circa 50 km. Pentru acest proiect se propune un parteneriat public-privat în care municipalităţile dau drept de exploatare a deşeurilor pentru o perioadă îndelungată de timp, iar partenerul privat aduce know-how-ul şi capitalul. Acest proiect va fi integrat cu celelalte soluţii de creştere a eficienţei energetice de la nivelul celor două municipalităţi, care ar presupune modernizarea reţelei de distribuţie, instalarea de noi contoare, înfiinţarea de unităţi de producţie a energiei din surse regenerabile, izolarea termică a clădirilor, înlocuirea becurilor normale cu LED-uri economice în cazul reţelei de iluminat public, reabilitarea sistemelor de distribuţie a energiei termice, care necesită investiţii totale de 30 mil. euro în Giurgiu. 
Construcţia de noi centre de primire şi informare a turiştilor - pe ambele maluri ale Dunării, cu o suprafaţă de 500 mp, atât în Ruse, cât şi în Giurgiu, care să ofere servicii de informare şi asistenţă pentru turişti. Aceste centre trebuie să aibă acces direct la reţeaua de transport în comun, pentru a asigura deplasarea rapidă a turiştilor. Fiecare centru va implica o investiţie de circa 1 mil. euro.
Crearea de noi spaţii verzi - are în vedere reabilitarea, reconversia funcţională şi reamenajarea peisagistică, cu prioritate, a 4 km din malul Dunării în Ruse şi Giurgiu. Astfel, infrastructura portuară uzată moral va fi înlocuită treptat cu zone de promenadă, cu restaurante şi terase, hoteluri, cinematografe, centrul de primire a turiştilor, punct de îmbarcare într-o telegondolă care să lege cele două oraşe pe deasupra Dunării, utilizarea insulelor şi canalelor pentru activităţi recreative, port de yacht-uri, amenajarea ruinelor cetăţii etc. De asemenea, spaţiile verzi din interiorul oraşelor vor fi reamenajate peisagistic şi funcţional, iar infrastructura turistică din parcurile naturale din împrejurimi va fi îmbunătăţită (trasee turistice, panouri informative, marcaje etc.). 
Program de reabilitare şi reamenajare a zonelor centrale din Ruse şi Giurgiu - vizează reabilitarea reţelei stradale din centrul celor două oraşe (inclusiv reţelele de utilităţi), construcţia de noi locuinţe şi funcţiuni publice şi economice pe terenurile disponibile, amenajarea spaţiilor verzi, care va face aceste zone mai atractive pentru vizitatori şi locuitori. Investiţia anuală într-un program de construcţie de noi locuinţe s-ar ridica la 120 de milioane de euro în Ruse, respectiv la 45 milioane de euro în Giurgiu. În ceea ce priveşte finanţarea, se propune un model de parteneriat public-privat în care municipalităţile asigură infrastructură de transport şi utilităţi, eventuale terenuri aflate în proprietate publică şi subvenţii pentru locuinţele cu destinaţie socială, iar companiile private se ocupă de construcţia locuinţelor. 
Alte proiecte de investiţii pe care Primăria Municipiului Giurgiu şi-a propus să le realizeze sunt: 
1. Reabilitarea şi modernizarea unor reţele de străzi din Municipiul Giurgiu 
Descrierea succintă a proiectului:

Obiective:
- reabilitarea şi modernizarea infrastructurii rutiere de bază pentru fluidizarea traficului local din Municipiului Giurgiu.
- îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor municipiului.
- creşterea economică durabilă
Activităţi:
- reabilitare şi modernizare străzi
- reabilitare şi modernizare trotuare
- reabilitare şi modernizare iluminat stradal
Buget orientativ al proiectului: 6.000.000 euro
2. Reabilitarea termică a clădirilor, inclusiv cu valorificarea potenţialului solar 
Descrierea succintă a proiectului:
Reabilitarea termică a cca. 40 blocuri de locuinţe (58 scări) din Municipiul Giurgiu. 
Lucrări exterioare propuse: izolarea termică a părţii opace a faţadelor, cu sisteme termoizolante, înlocuirea tâmplăriei existente cu tâmplărie termoizolantă, închiderea balcoanelor şi/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termo-hidroidroizolarea şarpantei şi izolarea termică a planşeului peste ultimul nivel, izolarea termică a planşeului peste subsol sau peste alte suprafeţe neîncălzite. 
Lucrări interioare propuse: izolarea termică a elementelor de construcţie interioare care separă spaţiile încălzite de cele neîncălzite, repararea/refacerea instalaţiei de distribuţie a agentului termic pentru încălzire şi apă caldă menajeră din subsol/ canal termic, inclusiv izolarea termică a conductelor de distribuţie, cuprinse între punctul de racord şi planşeul peste subsol/ canal termic al blocului /scării, montarea robinetelor termostatice la radiatoare şi a robinetelor de presiune diferenţială la baza coloanelor de încălzire, repararea/ înlocuirea centralei termice de bloc/ scară, achiziţia şi instalarea, după caz, a unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile - panouri solar termic, panouri solar electric, pompe de căldură, centrală pe bază de biomasă. 
Buget orientativ al proiectului: 580.000 euro 
3. Balkanic Forum - Spaţiu public pentru comunitatea Giurgiu-Ruse 
Descrierea succintă a proiectului:
Prin proiect se propune transformarea unei foste zone industriale, aceea a fostei Fabrici de zahăr, situată în imediata vecinătate a Canalului Sf. Gheorghe şi în apropierea zonei de comunicare directă cu Dunărea. Zona aceasta nu mai are în prezent funcţiune industrială, dar vecinătatea cu apa conferă avantajul de a putea fi transformata într-o zonă de agrement pentru comunităţile din Giurgiu şi Ruse, în cadrul euroregiunii. 
Principalele activităţi: 
- stabilire parteneriate/acorduri cu structuri şi asociaţii interesate (Administraţia Naţională Apele Române), Municipiul Ruse, parteneri din România şi Bulgaria 
- reabilitarea frontului de apă 
- realizare dotări specifice 
- amenajare spaţiu public pentru comunitatea româno-bulgară 
- creare spaţiu multifuncţional (sală multifuncţionala de aproximativ 500 persoane, destinată organizării de conferinţe, workshop-uri, expoziţii etc.) 
- amenajare spaţiu verde 
Buget orientativ al proiectului: 26.000.000 euro 
4. Crearea/extinderea zonei de agrement pe malul Dunării /Canalului Sf. Gheorghe
Descrierea succintă a proiectului: 

- stabilire parteneriate cu structuri şi/sau asociaţii interesate (Administraţia Naţională Apele Române) 
- amenajarea şi consolidarea malului Dunării, respectiv al Canalului Sf. Gheorghe 
- realizare dotări specifice 
Buget orientativ al proiectului: 10.000.000 euro 
5. Înfiinţarea unui port de agrement la Giurgiu, pe Canalul Sf. Gheorghe 
Descrierea succintă a proiectului: 

- stabilire parteneriate/acorduri cu structuri şi asociaţii interesate (Administraţia Naţională Apele Române) 
- amenajarea şi consolidarea malului Canalului Sf. Gheorghe 
- realizare dotări specifice 
Buget orientativ al proiectului: 50.000.000 euro 
6. Proiecte integrate de regenerare urbană 
Descrierea succintă a proiectului: 

- Realizarea, reabilitarea, modernizarea şi extinderea infrastructurii tehnico-edilitare a utilităţilor publice; 
- Activităţi de îmbunătăţire a calităţii serviciilor publice, în vederea îndeplinirii cerinţelor minimale privind performanţă. 
- Construcţie, reabilitare şi modernizare de locuinţe pentru tineri sau categorii socio-profesionale (medici, profesori, etc.), locuinţe sociale 
- Consolidarea locuinţelor şi clădirilor nerezidenţiale în vederea reducerii riscului seismic 
Buget orientativ al proiectului: 10.000.000 euro 
7. Amenajare hidrografică a Canalului Cama în scopul valorificării turistice 
Descrierea succintă a proiectului: 

- Lucrări de amenajare hidrografică 
- Consolidare maluri 
- Amenajare zonă adiacentă 
Buget orientativ al proiectului: 5.000.000 euro 
8. Realizare piste de ciclism de-a lungul Dunării / în municipiu 
Descrierea succintă a proiectului
: Realizarea unei piste de ciclism alegând între două variante: 
V1: port Dunăre, podul Bizetz, Aleea Plantelor, Str. Unirii, Str. 1 Decembrie 1918, Şos. Prieteniei, Bd. Bucureşti până la ieşirea din oraş, pe două sensuri de mers, cca. 10 km; 
V2: port Dunăre, podul Bizetz, Bd. Bucureşti până la ieşirea din oraş, pe două sensuri de mers, cca. 7 km. 
Realizarea marcajelor, montarea semafoarelor pentru biciclete, aducerea la nivel a trotuarelor, realizarea de parcări pt. biciclete etc. 
Buget orientativ al proiectului: 900.000 euro 
9. Reabilitarea siturilor contaminate istoric 
Descrierea succintă a proiectului: 

A) Reabilitarea sitului poluat - analiza solului, pentru determinarea gradului de poluare; 
- decontaminarea terenurilor siturilor industriale poluate; 
- preluarea şi depozitarea substanţelor toxice şi periculoase inclusiv ambalarea şi transportul deşeurilor; 
- demolarea clădirilor aflate în stadiul de ruină şi planarea terenului; 
- îmbunătăţirea calităţii terenurilor; 
- lucrări şi acţiuni de protecţia mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor; 
- asigurarea cu utilităţile necesare funcţionării obiectivului de investiţie cât şi lucrări de racordare la reţelele de utilităţi; 
B) Pregătirea sitului reabilitat pentru noi activităţi 
- construirea de clădiri şi anexe aferente care vor fi utilizate de operatorii economici, cu precădere IMM-uri, pentru activităţi de producţie şi/sau servicii; 
- construirea infrastructurii rutiere/ feroviare şi a drumurilor de acces din interiorul structurii de sprijinire a afacerilor; 
Buget orientativ al proiectului: 19.700.000 euro 
10. Amenajare bază sportivă olimpică pe Canalul Sf. Gheorghe 
Descrierea succintă a proiectului: 

- stabilire parteneriate cu structuri sau asociaţii sportive interesate 
- amenajarea şi consolidarea malurilor Canalului Sf. Gheorghe 
- reamenajare clădiri existente 
- realizare dotări specifice 
Buget orientativ al proiectului: 50.000.000 euro 
11. Includerea în circuitul turistic a Cetăţii lui Mircea cel Bătrân
Descrierea succintă a proiectului: 

- stabilire parteneriate cu structuri sau asociaţii de profil 
- amenajarea terenului - realizare lucrări hidrotehnice, întrucât nivelul pânzei freatice este ridicat şi fluctuant, iar la cote ridicate ale Dunării această zonă devine submersă 
- obţinere avize, acorduri, autorizaţii 
- reamenajarea monumentului istoric 
- realizare dotări specifice 
- promovare şi publicitate 
- includerea Cetăţii în circuitul turistic 
- sistematizare verticală 
- amenajări exterioare 
- reţele exterioare 
Buget orientativ al proiectului: 1.000.000 euro 
12. Amenajare plaje de-a lungul Dunării/Canalul Sf. Gheorghe 
Descrierea succintă a proiectului: 

Stabilire parteneriate/acorduri cu structuri si asociaţii interesate (Administraţia Naţională Apele Române) 
Amenajare plaje de-a lungul Dunării/Canalul Sf. Gheorghe: 
- realizare amenajări specifice 
- realizare dotări specifice 
- amenajare mal 
Aceste amenajări conduc la valorificarea potenţialului turistic local şi regional. 
Buget orientativ al proiectului: 50.000.000 euro 
13. Amenajare de noi zone de recreere-agrement în Giurgiu 
Descrierea succintă a proiectului: 

- Realizarea, reabilitarea şi modernizarea infrastructurii recreative; 
- Realizare zone verzi în cartiere rezidenţiale; 
- Protejarea zonelor naturale şi întărirea legăturilor dintre aceste zone şi oraşe (de exemplu, prin intermediul centurilor verzi şi/sau a coridoarelor conectate şi în continuitate cu reţelele de parcuri şi spaţii publice), "reînverzirea" oraşului existent etc. 
Buget orientativ al proiectului: 10.000.000 euro 
14. Resurse regenerabile de energie în clădiri aparţinând unor entităţi publice 
Descrierea succintă a proiectului:
 
Obiectiv general: dezvoltarea sustenabila a municipiului si a regiunii 
Activităţi principale: elaborare studii tehnice de specialitate, Dotarea unităţilor de interes public cu sisteme de producere a energiei electrice şi termice pe baza resurselor regenerabile 
Buget orientativ al proiectului: 10.000.000 euro 
INVESTIŢII REALIZATE DIN SURSE PROPRII ÎN PERIOADA 2012-2014 
I. Modernizare străzi 
1. Modernizare carosabil prin betonare intr. Lămâiţei 
2. Modernizare carosabil prin betonare intr. Mereni 
3. Modernizare carosabil prin betonare str. Crângului şi fdt. Crângului 
4. Modernizare carosabil prin betonare ul. Livezilor 
5. Modernizare carosabil prin asfaltare strada T.Vladimirescu 
6. Modernizare carosabil prin asfaltare strada Cuza Vodă 
7. Modernizare carosabil prin asfaltare strada G. Mateescu 
8. Modernizare carosabil fdt. Mereni şi ul. Mereni 
9. Modernizare carosabil ul. Rozelor 
10. Modernizare prin asfaltare strada N.Titulescu (tronson 23 august-Bd.1907) 
11. Modernizare prin asfaltare strada Dunării (tronson Tudor Vladimirescu – Braniştei) 
12. Modernizare prin asfaltare strada Braniştei 
13. Modernizare prin asfaltare strada Soarelui 
14. Modernizare prin asfaltare strada Smârdei 
15. Modernizare prin asfaltare strada Zefirului 
16. Modernizare prin asfaltare şos. Bucureşti (tronson Spital – bloc Romarta) 
17. Modernizare prin asfaltare strada Nicolae Bălcescu 
18. Modernizare prin asfaltare Vlad Ţepeş (tronson Ecaterina Varga – Mihai Viteazul)
19. Modernizare prin asfaltare strada Fabrica de Zahăr 
20. Modernizare prin montare pavele strada Pescăruş 
21. Modernizare prin montare pavele fdt. Lacului 
22. Modernizare prin montare pavele Lalelelor 
23. Modernizare prin montare pavele fdt. Acetilenei 
24. Modernizare prin montare pavele strada Burnazului 
25. Modernizare prin montare pavele strada Luminişului 
26. Modernizare prin montare pavele strada intrarea Grădinarului 
27. Modernizare prin montare pavele fdt. Onceşti 
28. Modernizare trotuare şoseaua Bălănoaiei 
29. Modernizare trotuare B-dul Nicolae Titulescu (tronson strada 23 August – B-dul 1907) 
30. Modernizare B-dul I.C. Brătianu, strada 23 August 
Total valoare investiţii: 9.600.000 lei 
II. Lucrări executate de către SC ADPP SA, în baza contractului nr. 1450/2013 
1. Reparaţii străzi - rep. carosabil prin betonare şi asfaltare: drum acces Comat, strada Tineretului, bd. M. Viteazul - drum Mucă, Aleea Fabricii de Zahăr, adiacent stadion M. Anastasovici; 
2. Reparaţii trotuare şi treceri de pietoni în zona şcolilor generale şi a instituţiilor publice; 
3. Îmbunătăţire condiţii de trafic pe străzi de pământ: M. Costin, Căminului, ul. Vidra, Neajlovului, Cărămidarii Vechi, Pinului, intr. Videle, Ardeleni, Camei, Ciocârliei, Doiceşti, Şoimului, drumul Stăneştiului, Lupeni, Alianţei, intr. Vişinului, fdt. Negru-Vodă; 
4. Reparaţii capace cămine de canalizare; 
5. Reparaţii trotuare: B-dul I.C. Brătianu. 
6. Reparaţii trotuare Bd. I.C.Brătianu, N.Titulescu, str. V.Alecsandri ad. Bl. 1/300, şos. Bucureşti zona Sanitas, fdt. Pescăruş, str. Tineretului, fdt. Acetilenei, şos. Bucureşti, zona CEC;
7. Reparaţii carosabil prin asfaltare - plombări străzi din municipiul Giurgiu; 
8. Reparaţii carosabil prin betonare şos. Ghizdarului intersecţie cu drumul de centură, adiacent Casa Armatei, ad. 240 gars. Icmug, str. Viespelor, zona bl. 32/335, str. Vaporului, str. Daliei, str. Ştefan cel Mare, str. Petre Ghelmez; 
9. Reparaţii dr. Centură tr. - şos. Alexandriei - şos. Sloboziei 
10. Reparaţii străzi prin aşternere de piatră spartă pe străzi nemodernizate: Garoafei, Gloriei, Murelor, Linia Videle; 
11. Reparaţie gard Colegiul Naţional I. Majorescu 
12. Reparaţie clădire Ateneu N. Bălănescu 
13. Reparaţie panouri solare bl. A5-A6 cartier Policlinică 
14. S-a efectuat expertiza tehnică la Cămin C şi Cămin D Istru 
Anual prin ADPP s-au realizat lucrări de reparaţie şi întreţinere domeniul public de peste 2.500.000 lei. 
Serviciul lucrări publice a asigurat şi demararea procedurilor şi recepţia documentaţiilor tehnice (proiecte de execuţie) realizate de terţi, astfel: 
1. Proiectare - sistem de irigare şi amenajare peisagistică în parcul Alei 
2. Proiectare -  amenajare spaţiu de agrement Parcul Baciu 
3. Proiectare lucrări de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe 
4. Întocmire documentaţie pentru elaborarea cererii de finanţare pentru izolarea termică a blocurilor de locuit 
5. Proiectare infrastructură şos. Alexandriei 
6. Expertiză tehnică Şcoala Gimnazială nr.1 
7. Proiectare - sistematizare verticală ans. 120 ap. Şos. Portului 
8. Expertiză tehnică şi studiu de teren - modernizare infrastructură stradală din vest şi nord-vestul municipiului delimitate de şos. Sloboziei, str. Ramadan şi Cărămidarii Noi 
9. Studiu de fezabilitate - modernizare infrastructură stradală din vest şi nord vestul municipiului delimitate de şos. Sloboziei, str. Ramadan şi Cărămidarii Noi 
10. Elaborare studiu de fezabilitate şi fezabilitate - construcţie hidrotehnică - regularizare Canal Cama 
11. Proiect tehnic – recompartimentare şi modernizare bloc C1 - locuinţe sociale 
12. Elaborare documentaţie tehnico-economică, extindere reţele de canalizare menajeră şi pluvială 
13. Expertiză tehnică Grădiniţa nr. 6 
14. Proiectare şi expertiză tehnică clădire Centrul Cultural „Ion Vinea” 
15. Proiectare locuri de joacă pentru copii 
16. Proiectare reţea de iluminat public Parc M. Viteazul 
17. Extindere reţea termică şos. Portului - subtraversare CF 
18. Elaborarea studiului de fezabilitate şi a documentaţiei tehnice pentru obţinerea avizelor şi acordurilor aferente, necesare realizării Proiectului "Înfiinţarea unei pieţe de gross pentru peşte" 
19. Recompartimentare bloc C1 - locuinţe sociale - (PT, DTAC, Documentaţie avize) 
20. Amenajare interioară bloc C2 - locuinţe sociale (PT, DTAC, Documentaţie avize)
21. Proiectare spaţiu de agrement în Parcul Alei
22. Proiectare zid de sprijin la Cimitirul Smârda
23. Studiu de fezabilitate - amenajare spaţiu de agrement pe canalul Sf. Gheorghe, adiacent pod Bizetz
24. Studiu de fezabilitate - eficientizarea sistemului de iluminat public stradal, arhitectural şi ambiental în Municipiul Giurgiu
25. Actualizare proiect de execuţie – rest lucrări de executat Colegiul Naţional Ion Maiorescu 
III. Modernizare reţele termice 
1. Modernizare puncte termice şi reţele de distribuţie aferente - PT35 
2. Modernizare puncte termice şi reţele de distribuţie aferente PT35 - module 
3. Modernizare puncte termice şi reţele de distribuţie aferente - PT82 
4. Modernizare puncte termice şi reţele de distribuţie aferente PT82 - substaţie 
5. Modernizare puncte termice şi reţele de distribuţie aferente PT18 - substaţie 
6. Extindere reţea termica Şos. Portului 
7. Reţea termică ans. 120 apartamente sos. Portului 
8. Modernizare clădire PT71 
9. Modernizare clădire PT88
10. Modernizare puncte termice şi reţele de distribuţie aferente substaţiilor PT35- 35-1,35-4, 35-5, 35-6.
11. Modernizare puncte termice şi reţele de distribuţie aferente PT82 
12. Modernizare reţele de distribuţie aferente PT18 
13. Extindere reţea termică şos. Portului - subtraversare CF 
14. Amenajare interioară clădire PT71 
15. Modernizare clădire fost punct termic PT35 
16. Modernizare punct termic la Liceul Viceamiral I. Bălănescu 
17. Modernizare sistem de alimentare cu căldură şi apă caldă PT12 
18. Modernizare sistem de alimentare cu căldură şi apă caldă PT18
19. Modernizare sistem de alimentare cu căldură şi apă caldă PT87 
20. Modernizare sistem de alimentare cu căldură şi apă caldă PT51 
21. Modernizare sistem de alimentare cu căldură şi apă caldă PT32 
22. Eficientizarea sistemului de transport agent termic secundar al punctelor termice 
Total valoare investiţii: 9.500.000 lei 
IV. Învăţământ 
1. Construire şi dotare grădiniţa nr. 6 (adiacent Şcoala 5) - prima grădiniţă construită după 1990 
2. Reabilitare clădire anexă, reţea termică şi înlocuit tâmplărie la Şcoala nr. 5 
3. Reparaţie exterior-interior şi dotare cu mobilier la Grădiniţa cu program prelungit Nr. 1 
4. Instalare sistem alarmă antiefracţie la Şcolile nr.1, nr. 3, nr. 5, nr. 6, nr. 7, nr. 10, Colegiul Naţional Ion Maiorescu, Şcoala de Arte Plastice Victor Karpis, Grădiniţele cu program prelungit Prichindeii, Scufiţa Roşie, Căsuţa Fermecată, Dumbrava Minunată, nr.8 (Gorneni), Liceul Teoretic Tudor Vianu 
5. Reabilitare sală de sport Colegiul Tehnic Viceamiral Ioan Bălănescu 
6. Reparaţie generală şi renovare la Şcoala nr. 3 
7. Reparaţie generală, renovare bucătărie şi sală de mese Seminarul Teologic Ortodox Teoctist Patriarhul 
8. Montat centrală pe gaze la Grădiniţele cu program prelungit Scufiţa Roşie, Căsuţa Fermecată, Grădiniţele cu program normal nr. 8 (Gorneni) şi nr.3 
9. Reparaţii generale şi renovare Grădiniţa cu program prelungit Scufiţa Roşie 
10. Reparaţii generale, achiziţionare 40 de pătuţuri, 16 cuşete, saltele şi lenjerii la Grădiniţa cu program prelungit Căsuţa Fermecată 
11. Reconsolidare clădire Colegiul Naţional Ion Maiorescu (lucrare nefinalizată de 7 ani)
12. Reparaţie gard Colegiul Naţional Ion Maiorescu 
13. Reparaţie clădire Ateneul Nicolae Bălănescu 
14. Reparaţie sală de sport Liceul Teoretic Nicolae Cartojan 
15. Reparaţie sală de sport Şcoala nr. 8 Academician Marin Voiculescu, inclusiv încălzirea bazinului de înot prin montarea a două central termice pe gaze natural 
Total valoare investiţii: 6.100.000 lei 
V. Parcuri, locuri de joacă, cultură, recreere religie 
1. Execuţie şarpantă la clădirea Centrului Cultural Ion Vinea 
2. Restaurare clădire Centrul Cultural Ion Vinea 
3. Reţea de alimentare cu apă Stadion M. Anastasovici 
4. Extindere reţea de alimentare cu apă Stadion M. Anastasovici 
5. Execuţie loc de joacă strada M. cel Bătrân 
6. Execuţie loc de joacă strada Negru Vodă 
7. Execuţie loc de joacă strada Tineretului adiacent Şcoala Gimnazială nr. 5 
8. Execuţie loc de joacă strada Tineretului adiacent bl. CF-uri 
9. Execuţie loc de joacă Parcul Elevilor 
10. Execuţie loc de joacă strada 1 Decembrie - bl. H1-H2 
11. Execuţie loc de joacă strada Decebal - strada Ierusalim 3000 
12. Execuţie loc de joacă zona Ramadan 
  13. Extindere loc de joacă Parc Mihai Viteazul 
14. Execuţie loc de joacă şos. Sloboziei, zona strada Prunaru 
15. Amenajare loc de joacă ANL - zona Obor 
16. Amenajare spaţiu adiacent bazin de înot la Tabăra Stejarul 
17. Amenajare foişoare de grădină în parcuri 
18. Modernizare estradă în Parcul Alei 
19. Execuţie spaţii de agrement în Parcul Alei 
20. Sistem de irigaţii şi amenajare peisagistică în Parcul Alei 
21. Execuţie zid de sprijin la Cimitirul Smârda tronson I 
Total valoare investiţii: 4.300.000 lei 
VI. Iluminat public, reţele de alimentare cu apă potabilă şi reţele canalizare menajeră şi pluvială 
1. Modernizare reţea de iluminat public B-dul M. Viteazul tronson Piaţa Gării - Spital 
2. Iluminat ornamental parc M. Viteazul 
3. Modernizare reţea de iluminat public parc M. Viteazul 
4. Modernizare reţea de alimentare cu apa str. Crăiţelor 
5. Modernizare reţea de alimentare cu apă intr. Lămâiţei 
6. Colector canalizare pluviala zona Obor 
7. Subtraversare cale ferata Obor - canalizare pluvială 
8. Extindere bazin de retenţie şi staţie de pompare zona Obor 
9. Modernizare canalizare menajeră str. Crăiţelor 
10. Modernizare canalizare menajeră intr. Bălănoaiei 
11. Modernizare canalizare menajeră Aleea Toamnei 
12. Modernizare canalizare menajera str. Unirii bloc cantina 
13. Extindere reţea de alimentare cu apă potabilă şos. Bucureşti, zona Baduc 
14. Extindere reţea de alimentare cu apă potabilă, fdt. Rozelor 
15. Modernizare canalizare menajeră intr. Răleşti 
16. Modernizare canalizare menajeră strada Livezilor 
17. Modernizare canalizare menajeră fdt. Oltului 
18. Modernizare canalizare menajeră aleea Primăverii 
19. Modernizare canalizare menajeră fdt. Mixandrelor 
20. Modernizare canalizare menajeră uliţa Mereni 
21. Modernizare canalizare menajeră intrarea Morarilor 
22. Modernizare canalizare menajeră intrarea Fluierului 
23. Modernizare canalizare menajeră strada Oltului - nr. 41-50 
24. Amenajarea spaţiului destinat "Incubatorului de afaceri" 
25. Modernizare reţea de alimentare cu apă prelungirea Miron Costin 
26. Modernizare canalizare menajeră bd. N. Titulescu 
27. Modernizare canalizare menajeră fdt. Viespilor 
28. Distribuţie pe orizontală a apei bloc a Istru 
29. Distribuţie pe orizontală a apei bloc D Dig a Istru 
30. Distribuţie pe orizontală a apei bloc SNG Cămin 2 Istru 
31. Modernizare canalizare ul. Lainici 
32. Modernizare canalizare ul. Lotrului 
33. Modernizare canalizare ul. Câlniştei 
34. Modernizare canalizare ul. Păltiniş 
Total valoare investiţii: 2.300.000 lei 
PROIECTE CU FINANŢARE NERAMBURSABILĂ FINALIZATE ÎN 2014: 
1. "Continuarea lucrărilor de consolidare a clădirii Colegiului Naţional Ion Maiorescu din Giurgiu" 
Valoarea totală a proiectului: 3.542.903,02 lei, din care: 
Valoarea totală eligibilă a proiectului: 3.519.403,02 lei din care: 
- Valoarea eligibilă nerambursabilă FEDR: 2.291.492,57 lei 
Valoarea eligibilă nerambursabilă din B.S.: 457.522,39 lei 
- Cofinanțarea eligibilă din B.L.: 70.388,06 lei 
Valoarea neeligibilă inclusiv TVA: 23.500,00 lei 
Durata de implementare a proiectului: 8 luni 
Au fost realizate lucrări de consolidare şi reabilitare a două corpuri de clădire din cele trei clădiri ale colegiului, aceste lucrări constând în: 
- lucrări de intervenţii asupra încăperilor clădirilor (pardoseli, finisaje pereţi şi tavane, tâmplărie interioară şi exterioară, recondiţionare trepte şi balustrade) 
- intervenţii asupra faţadelor (finisaje exterioare pereţi, rosturi antiseismice, corecţii de imagine şi înălţime rezultate din consolidare) 
- intervenţii asupra şarpantei şi învelitorii, hidroizolaţii, precum şi lucrări de construcţii şi instalaţii (hidrotehnice, termotehnice, electrice, sanitare). 
2. Green Twinning - Înfrăţirea Verde 
Program finanţare: Programul Intelligent Energy Europe 
Descriere proiect: Green Twinning - Înfrăţirea Verde a avut ca obiective importante nu doar acordarea de consultanţă autorităţilor locale pentru elaborarea Planului de Acţiune pentru Energie Durabilă (PAED), ci şi oferirea de sprijin în vederea implementării acţiunilor cuprinse în acest Plan. Îndeplinirea obiectivelor proiectului s-a realizat prin schimb direct de experienţă, transfer de cunoştinţe şi înfrăţirea unor localităţi cu experienţă în domeniu din Spania cu localităţi mai puţin experimentate aflate pe teritoriile celor 27 State Membre UE. Consorţiul Proiectului a fost alcătuit din 10 parteneri (municipalităţi, asociaţii/reţele de autorităţi locale, agenţii şi companii private) din Bulgaria, Grecia, Polonia, România, Slovenia şi Spania. Coordonatorul proiectului a fost Uniunea Regională a Municipalităţilor din Attica (PEDA). Durata de desfăşurare a proiectului a fost de 24 luni, în perioada aprilie 2012 – aprilie 2014. Rezultatele proiectului pentru municipiul Giurgiu au fost elaborarea Planului de Acţiune pentru Energie Durabilă al Municipiului Giurgiu (PAED-MG) şi încheierea acordului de înfrăţire cu L’Alcudia, Spania. 
3. DAHAR - Dezvoltarea Porturilor Interioare ale Dunării 
Program finanţare: Programul de Cooperare Transnaţională pentru Sud-Estul Europei 
Valoare totală proiect: 1.966.620 euro 
Perioadă de implementare: 36 de luni începând cu data de 01 aprilie 2011 
Descriere proiect: Aplicaţia a reunit parteneri din majoritatea ţărilor dunărene, autorităţi publice locale sau naţionale, care au ca obiect de activitate transportul fluvial, întreţinerea sau protejarea apelor fluviului. Primăria Municipiului Giurgiu a participat la activităţile proiectului în calitate de Partener Asociat Strategic, alături de partenerul Compania Naţională Administraţia Porturilor Dunării Fluviale – Giurgiu. 
Obiectivul general al proiectului DaHar a fost acela de a contribui la o mai bună integrare a navigaţiei de interior în lanţul logistic de transport, prin investigarea şi planificarea utilizării optime a transportului multi-modal, a potenţialului logistic al porturilor şi a zonelor portuare din oraşele mici şi mijlocii din sud-estul Europei, care sunt port la Dunăre. 
4. Îmbunătăţirea accesibilităţii euroregiunii Ruse-Giurgiu cu coridorul 9 PAN European de transport 
Program finanţare: Programul de Cooperare Transfrontalieră România - Bulgaria 2007-2013 
Valoare totală proiect pentru municipiul Giurgiu: 1.263.967,98 Euro, din care: 
- 1.067.547,36 Euro (84,46 %) - finanţare prin Fondul European de Dezvoltare 
Regională 
- 158.501,58 (12,54%) - finanţare de la Bugetul de Stat 
- 37.919,04 ( 3%) - contribuţia proprie a Primăriei Municipiului Giurgiu 
Perioada de implementare: 30 de luni, începând cu 14 iulie 2012 
Descriere proiect: Obiectivul acestui proiect l-a constituit îmbunătăţirea infrastructurii principale de transport din Euroregiune care să contribuie la fluidizarea traficului rutier în zona de frontieră şi desfăşurarea acestuia în condiţii optime de siguranţă. 
Lucrările de investiţii au vizat reabilitarea unui important bulevard din Ruse, Tutrakan, precum şi reabilitarea/modernizarea a două segmente de drum din Giurgiu care leagă zona de frontieră cu centrul oraşului. Pe acest traseu, în lungime totală de 2 411 m, s-au realizat şi două sensuri giratorii. 
Lider de proiect a fost Primăria Ruse, iar municipiul Giurgiu a avut calitatea de partener.
PROIECTE 2015-2016 
I. LUCRĂRI PREVĂZUTE A SE REALIZA DIN SURSE PROPRII: 
Modernizare străzi 

1. Modernizare prin asfaltare strada Avram Iancu 
2. Modernizare prin asfaltare strada Horea 
3. Modernizare prin asfaltare strada Cloşca 
4. Modernizare prin asfaltare strada Crişan 
5. Modernizare prin asfaltare strada Comana 
6. Modernizare prin asfaltare strada Griviţa 
7. Modernizare prin asfaltare strada Aurel Vlaicu 
8. Modernizare prin asfaltare strada Dinicu Golescu 
9. Modernizare prin asfaltare strada Albinelor 
10. Modernizare prin asfaltare strada Cluj 
11. Modernizare prin asfaltare strada Progresului 
12. Modernizare prin asfaltare strada Dezrobirii 
13. Modernizare prin asfaltare strada Digului 
14. Modernizare prin asfaltare strada I.L. Caragiale 
15. Modernizare prin asfaltare strada Barbu Ştefănescu Delavrancea 
16. Modernizare prin asfaltare strada Liniştei 
17. Modernizare prin asfaltare strada Berzei 
18. Modernizare prin asfaltare strada N. Titulescu (tronson 23 august- Gării) 
19. Modernizare prin pavaj fdt. Negru-Vodă 
20. Modernizare prin pavaj fdt.Câlniştea 
21. Modernizare prin pavaj fdt. Păltiniş 
22. Modernizare prin pavaj ul. Lainici 
23. Modernizare prin pavaj strada Viespilor 
24. Modernizare prin pavaj intrarea Apusului 
25. Modernizare prin pavaj strada Speranţei 
Total valoare investiţii: 7.500.000 lei 
Asfaltare, modernizare şi canalizare pluvială pe şoseaua Alexandriei, proiect în valoare de 12.000.000 lei, ce va fi executat în perioada 2015-2016 în proporţie de aproximativ 35%. Tot în această perioadă vor mai fi executate: 
1. Trotuare pe I.C. Brătianu - partea stângă 
2. Trotuare pe N. Titulescu (tronson 23 August-Gării) 
3. Trotuare pe 1 decembrie 1918 (Rudari) 
4. Trotuare B-dul Mihai Viteazul (ansamblul blocurilor 503-506 şi 612) - Zona Parc M. Viteazul 
Învăţământ 
1. Reabilitare, consolidare şi dotare Şcoala nr. 1 Sf. Gheorghe 
2. Reabilitare şi dotare Liceul Teoretic Tudor Vianu 
3. Construcţie sală de sport Şcoala Gimnazială nr. 7 
4. Construcţie sală de sport Şcoala Gimnazială nr. 2 
5. Construcţie sală de sport Şcoala Gimnazială nr. 6 şi Liceul Ion Barbu 
6. Construcţie sală de sport şi bazin de înot didactic – lângă Steaua Dunării 
7. Construcţie pistă de atletism în Parcul Tineretului (Steaua Dunării) 
8. Construcţie locuri de joacă la grădiniţele din municipiu 
Total valoare investiţii: 4.800.000 lei 
Reţele termice 
1. Izolare conducte de transport energie termică 
2. Realizarea unui studio care să indice soluţia termică/cartiere sau zone de încălzire pentru eficienţă energetică şi scăderea preţului de livrare 
Parcuri, locuri de joacă, cultură, recreere religie 
1. Executare loc de joacă în Tineretului zona blocurilor P - CF-uri 
2. Execuţie teren sport cu tartan în Tineretului zona blocurilor P - CF-uri 
3. Executare loc de joacă Pasarelă - şos. Bucureşti-zona B1 
4. Executare teren de sport cu tartan Pasarelă - şos. Bucureşti-zona B1  
5. Executare loc de joacă Parc Tipografie 
6. Modernizare Parc Tipografie (inclusiv fântâna arteziană) 
7. Executare parc şi loc de joacă strada Baciu 
8. Executare loc de joacă - bl. B1-B4 Centru - şos. Bucureşti 
9. Executare loc de joacă în zona grădiniţa Nr. 4 (creşă) - Tineretului 
10. Executare teren de sport cu tartan în zona grădiniţa Nr. 4 (creşă) 
11. Executare loc de joacă strada Camei - şos. Sloboziei 
12. Executare loc de joacă zona bl. 16/420 - Tineretului 
13. Executare loc de joacă Linia Videle 
14. Executare teren de sport Linia Videle 
Total valoare investiţii: 3.500.000 lei 
Iluminat public, reţele de alimentare cu apă potabilă şi reţele canalizare menajeră şi pluvială 
1. Extindere canalizare menajeră ul. Alexandriei 
2. Extindere canalizare menajeră ul. Lainici 
3. Extindere canalizare menajeră intrarea Bucegi 
4. Extindere canalizare menajeră strada Onceşti 
5. Extindere canalizare menajeră strada Frasinului 
6. Extindere canalizare menajeră fdt. Luminişului 
7. Extindere canalizare menajeră intrarea Lacului 
8. Extindere canalizare menajeră strada Păltiniş 
9. Extindere canalizare menajeră ul Câlniştei 
10. Alimentare cu apă ul. Lainici 
11. Alimentare cu apă fdt. Viespilor 
12. Alimentare cu apă strada Doiceşti 
13. Alimentare cu apă prelungirea Miron Costin 
14. Alimentare cu apă strada Onceşti 
15. Alimentare cu apă intrarea Lacului 
Total valoare investiţii: 2.640.000 lei 
II. PROIECTE CU FINANŢARE NAŢIONALĂ SAU EUROPEANĂ: 
Proiecte în derulare: 
1. Înfiinţarea unei pieţe de gross de peşte în Municipiul Giurgiu 
Program finanţare: Programul Operaţional pentru Pescuit 2007 - 2013 
Valoare totală proiect: Bugetul indicativ al proiectului prevede o valoare totală de 6.965.238,04 lei, TVA inclus, din care 5.562.708,10 lei, fără TVA, asistenţă financiară nerambursabilă, iar 58.600,00 lei, fără TVA, contribuţia proprie a Primăriei Giurgiu. 
Descriere proiect: Proiectul are o perioadă de implementare de 24 de luni, respectiv până la data de 12 septembrie 2015, şi constă în construirea, în zona Canalului Plantelor, a unei pieţe moderne de gross pentru peşte. Clădirea va dispune de spaţiile necesare asigurării fluxurilor de recepţie, prelucrare, depozitare şi prezentare a produselor din peşte, conform standardelor şi normativelor specifice. Suprafaţa destinată investiţiei este de 2.945,00 mp, din care 1.142,00 mp sunt pentru construcţia propriu-zisă, iar restul suprafeţei va fi sistematizată şi amenajată ca şi zonă de circulaţie auto şi pietonală, parcări, spaţii verzi şi zone edilitare. Metodele utilizate la construcţia investiţiei sunt de tip "montaj", fundaţiile sunt deja turnate cu beton la fata locului, restul investiţiei urmând a se realiza cu materiale prefabricate.
2. Centru Naţional de Informare şi Promovare Turistică Giurgiu (CNIPT)
Valoare totală proiect: 629.070,32 lei 
Contribuția Consiliului Local va fi în procent de 2% + cheltuielile neeligibile, precum și valoarea totală a TVA, în sumă totală de 13.016,35 lei. Fondurile nerambursabile vor fi în procent de 98% din valoarea eligibilă a proiectului, adică suma de 615.946,93 lei.
Durata de realizare a investiției: 12 luni de la semnarea contractului, care a avut loc pe 22 decembrie 2014 
Program finanţare: Programul Operațional Regional 2007-2013 
Descriere proiect: Proiectul vizează: 
- crearea la Giurgiu, în Parcul Mihai Viteazul, a unui centru naţional de informare şi promovare turistică (CNIPT) şi dotarea acestuia, construcţie unitară la nivel naţional, în scopul creşterii numărului turiştilor; 
- includerea Centrului Naţional de Informare şi Promovare turistică de la Giurgiu în reţeaua nou înfiinţată la nivel naţional şi în sistemul integrat şi informatizat nou creat pentru promovarea ofertei turistice româneşti şi pentru accesul celor interesaţi la aceasta; 
- crearea unei baze de date în domeniul turistic în scopul creşterii atractivităţii pentru turism şi afaceri a municipiului şi regiunii. 
3. Amenajare spaţiu de agrement pe canal Cama, adiacent pod Bizetz - Municipiu Giurgiu 
Valoare totală proiect: 1.886.709 lei, din care 1.328.994,25 lei reprezintă valoarea nerambursabilă, 199.457,77 lei, contribuţia proprie a municipalităţii, iar 358.256,59, TVA 
Program finanţare: Programul Operaţional pentru Pescuit 
În cadrul proiectului se vor realiza următoarele facilităţi recreaţionale: 
- promenadă de-a lungul malului; 
- ponton - scenă plutitoare; 
- o clădire pentru depozitarea ambarcaţiunilor; 
- o clădire destinata expoziţiilor de artă şi manifestărilor culturale; 
- o clădire destinată vestiarelor şi grupurilor sanitare; 
- terase bordate cu vegetaţie; 
- terase înierbate deasupra clădirilor; 
- traseu pietonal la nivelul carosabilului bordat cu vegetaţie; 
- gradene; 
- parcări; 
- trepte/rampe ce coboară de la nivelul trotuarului existent la nivelul promenadei din imediata vecinătate a canalului. 
Proiectul propune dezvoltarea unor amplasamente existente nedezvoltate, într-o zonă de promenadă cu facilităţi moderne, care vor creşte atractivitatea zonei si vor atrage o gama cat mai variată de utilizatori, oferind activităţi pentru diferite categorii de vârstă. 
Zona amenajată de faleză, zona pietonală şi cea a digului vor avea o infrastructura adecvata zonei adiacente canalului. Se va realiza o consolidare a malului pe toată lungimea amenajării, ulterior executându-se o infrastructură şi un finisaj specific zonei de trafic pietonal. 
4. High Performance Green Port Giurgiu (Portul Verde şi de Înaltă Performanţă Giurgiu) 
Program finanţare: Programul TEN-T (Trans European Network for Transport) 
Valoare totală proiect: 800.000 euro, din care ILR participă cu 400.000 euro, iar Comisia Europeană cu 400.000 euro. 
Descriere proiect: Proiectul în domeniul reţelelor transeuropene de transport (TEN-T) are ca parteneri ILR Logistica Romania S.R.L., Industrie-Logistik-Linz GmbH, S.C. Administraţia Zonei Libere Giurgiu S.A. şi Primăria Municipiului Giurgiu. Scopul acestui proiect este realizarea de studii tehnico-economice necesare unei viitoare investiţii într-un nod trimodal (apă - rutier - feroviar) la Giurgiu. 
5. Lucrări de creștere a performanței energetice a blocurilor de locuințe, Municipiul Giurgiu, Ansamblul 1 şi Ansamblul 2 
Program finanţare: Programul Operaţional Regional 2007-2013 
Valoare investiţii Ansamblul 1: cca. 2.200.000 lei 
Valoare investiţii Ansamblul 2: cca. 2.700.000 lei 
Descriere: Proiectul presupune reabilitarea termică a două ansambluri de blocuri din cartierul Policlinică. Ansamblul 1 cuprinde patru blocuri, iar Ansamblul 2, cinci blocuri. În cadrul proiectului se vor executa următoarele lucrări: 
- izolarea termică a părţii opace a faţadelor; 
- înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în bloc, cu tâmplărie termoizolantă; 
- închiderea balcoanelor şi/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea termică a parapeţilor; 
- termo-hidroizolarea acoperişului tip terasă, respectiv izolarea termică a planşeul peste ultimul nivel în cazul existenţei şarpantei; 
- Izolarea termică a planşeului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea blocului sunt prevăzute apartamente la parter; 
- lucrări conexe propuse: demontare/montare instalaţi şi echipamente montate aparent pe faţade, terase şi înlocuirea sistemelor de colectare ape meteorice. 
6. Implementarea unui sistem informatic al Registrului Agricol Geospaţial Giurgiu - RAGIS1 
Program finanţare: Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice
Valoare totală proiect: 6.030.127 lei, din care contribuţia proprie a municipiului Giurgiu este de 7.537 lei, reprezentând un procent de 2 % din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului. 
Descriere proiect: Primăria Municipiului Giurgiu este partener alături de Consiliul Judeţean Giurgiu şi alte 15 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Giurgiu. 
Obiectivul principal al proiectului este achiziţionarea unui sistem informatic destinat gestiunii Registrului Agricol în format electronic, respectiv achiziţionarea serviciilor de dezvoltare şi implementare a soluţiilor software. 
Scopul realizării acestui sistem informatic integrat este de a facilita administrarea mai eficientă a resurselor agricole, prin consolidarea şi gestionarea agregată la nivel judeţean, şi de a crea o punte informaţională între instituţiile publice la nivel naţional. 
Proiecte depuse spre finanţare: 
1. High Performance Green Port Giurgiu - Etapa a II-a - Construcţia 
Program finanţare: Programul CEF (Connecting Europe Facility - Mecanismul Conectarea Europei) 
Valoare totală proiect:cca. 16 mil. euro 
Parteneri: Primăria Municipiului Giurgiu, S.C. Administraţia Zonei Libere Giurgiu S.A, ILR Logistica Romania S.R.L. 
Descriere: Proiectul a fost depus spre finanţare în data de 26.02.2015 şi are ca scop construcţia unui terminal trimodal (apă - feroviar - rutier) cu instalaţii interioare şi exterioare, reabilitarea infrastructurii rutiere din interiorul zonei portuare, extinderea căii ferate, integrarea în cadrul Sistemului Informatic Fluvial. 
Proiecte ce urmează a fi depuse spre finanţare: 
1. Dezvoltarea urbană conform planului integrat de dezvoltare - asfaltare zona Ramadan + amenajare Parcul Elevilor şi monitorizare video 
Valoare proiect: 30 mil. euro 
2. Dezvoltarea urbană conform planului integrat de dezvoltare - asfaltare străzi importante din oraş + Parcul Tineretului şi cămin vârstnici 
Valoare proiect: 30 mil. euro 
3. Marina Port Giurgiu - Înfiinţare port turistic şi de agrement 
Valoare proiect: 16 mil. euro 
4. Canalul Cama - Extindere zonă de agrement 
Valoare proiect: 6 mil. euro 
5. Includerea Cetăţii Giurgiu în circuitul turistic 
Valoare proiect: 6 mil. euro

icon facebook Share

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...