PRIMĂRIA GEOAGIU

32307 Vizualizări
Geoagiu
Tip: Oras
Adresa: Calea Romanilor, nr. 141(Cod poștal: 335400), Județ: Hunedoara,Romania
Prezentarea Localității
b_no-image2.png

Persoane din institutie

Primar: Vasile Cărăguţ
Viceprimar:
Secretar General: jr. Maria Ileana Cimpoeşu
 

  • Suprafață: 15569 ha
  • Intravilan: 987,10 ha
  • Extravilan: 14589 ha
  • Populație: 5632
  • Gospodării: 2061
  • Nr. locuințe: 2336
  • Nr. grădinițe: 4
  • Nr. școli: 10
  • Nr. licee: 1
Numele localităților aflate în administrație:

Geoagiu- Băi, Rengheţ, Bozeş, Băcâia, Gelmar, Aurel Vlaicu, Homorod, Mermezeu, Văleni, Cigmău

Așezarea geografică:

Oraşul este aşezat pe malul drept al râului Mureş, la o altitudine de 217 metri, într-o depresiune formată de ultimele ramificaţii ale Munţilor Metaliferi.
La Geoagiu se poate ajunge astfel:
Rutier:
​Accesul dinspre partea de est, sud și nord- est a țării către Geoagiu pe șosea se poate face pe ruta: Autostrada A1, cu ieșire de pe autostradă în dreptul localității Aurel-Vlaicu și apoi în sensul girator prima ieșire în partea dreapta spre DJ 705 sau pe drumul european E 68 cu ieșire în sensul girator spre DJ705.
Iar din partea de vest a țării pe ruta: Autostrada A1 cu ieșire de pe autostradă în apropierea localității Aurel Vlaicu și apoi în sensul girator prima ieșire în partea dreapta spre DJ 705.
Iar din partea de sud- vest a țării: pe ruta drumului european E79 cu ieșire în E 68 în apropierea localității Simeria și apoi în sensul girator (halta Geoagiu) prima ieșire spre DJ 705.
Feroviar:
Stația Halta Geoagiu (trenuri regio),- www.cfrcalatori.ro
Stații: Oraștie, Simeria, Deva, Alba Iulia, Teiuș, Vințu de Jos (trenuri inter-regio)- www.cfrcalatori.ro
Aerian:  
Aeroport Sibiu (distanța pe șosea 106 km) http://www.sibiuairport.ro/
Aeroport Cluj (distanța pe șosea 145 km) http://www.airportcluj.ro/
Aeroport Timișoara (distanța pe șosea 207 km) http://www.aerotim.ro/

Activități specifice zonei:

Agricultură
Pomicultură
Turism de agrement şi balneoclimateric

Activități economice principale:

Agricultură
Prelucrarea lemnului
Turism

Obiective turistice:

Situri arheologice
Muzeul Aurel Vlaicu
Ape minerale
Staţiunea de interes Naţional Geoagiu- Băi
Biserica ortodoxa din Geoagiu(sec.XV)
Capela romanică din Geoagiu construită din piatră, în sec. XIII. Se spune ca a fost înalţată de cruciaţii care se întorceau de la Ierusalim. Este de un tip rar întâlnit: circulară, bolţită în calotă, cu ziduri groase şi neregulate.
Biserica din Bozes (sec.XV). A fost construită din piatră, în sec. XVI
CASTRUL ROMAN
Ruinele castrului roman: situate în partea de vest a localităţii, la hotarul cu satul Cigmău, pe drumul judeţean Simeria - Geoagiu, ele sunt de fapt urmele unei vechi cetăţi a dacilor, pe locul căreia a fost construit castrul roman Germisara. Castrul avea o importanţă strategică deosebită în paza şi apărarea drumului care ducea, pe malul drept al Mureşului, la Apulum (Alba Iulia). De altfel, nu departe, în nordul localităţii, el se intersecta cu "Drumul aurului", ale cărui urme se mai vad şi acum, drum care străbătea patrulaterul aurifer al Munţilor Apuseni pe ruta: Roşia Montana, Zlatna, Geoagiu, Sacaramb. Castrul a fost unul din sediile Legiunii a XIII-a Gemina. În incinta şi în vecinatatea sa se mai găsesc încă fragmente de cărămizi cu inscripţia: "LEG XIII GEM" ( Legio XIII Gemina) sau "N.S.B." (Numero Singulariorum Britanicorum).
Drumul Romanilor
Urmele drumului pavat cu dale de piatră care ducea de la Geoagiu la Geoagiu- Băi şi care se mai păstrează încă şi astăzi vorbesc elocvent despre o viată socială şi chiar mondenă foarte activă pe aceste locuri, în timpul ocupaţiei romane.
Termele Romane
În centrul staţiunii Geoagiu- Băi, au fost descoperite în urma săpăturilor arheologice facute într-un mamelon de travertin numit Dâmbul Romanilor. În straturi succesive, se poate observa cum izvorul termal a fost folosit de către geto- daci chiar înainte de cucerirea romană. Romanii au mărit bazinul şi au captat apa printr-o reţea de tuburi din teracotă, transportand-o astfel chiar pană la castru, ca să o folosească în scăldători. Săpăturile arheologice au scos la iveală un excepţional tezaur din aur, care poate fi văzut la Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane din Deva.

Evenimente locale:

Spectacol de Mărțișor
Spectacol Folcloric „Paște Bun și Luminat
Ziua Romilor
Deschidere sezon estival Geoagiu- Băi
Întâlnirea cu Fiii satului Renghet
Cinstirea memoriei pionierului aviației române Aurel Vlaicu
Festivalul Național de Poezie „Ioan Budai Deleanu”
„Zilele Daco-Romane”
Festivalul „Carpatica”
„Întâlnirea cu Fiii satului Mermezeu- Văleni”
Festival de muzică FOLK
Zilele orașului Geoagiu - Festival de Folclor
Campionatul Național de Backgammon
Comemorarea Bătăliei de la Câmpul Pânii
Ziua Recoltei
Deschiderea Orășelului Copiilor
​Datini de Crăciun, spectacol de Crăciun

Facilități oferite investitorilor:

apă, canal, gaz, telefonie mobilă și fixă, internet, scutiri prevăzute de lege, terenuri pentru investitorii care doresc să desfășoare activități economice pe raza administrativ teritorială a orașului Geoagiu, forță de muncă calificată, alte facilități.

Proiecte de investiții:

PLAN DE DEZVOLTARE PENTRU PERIOADA 2014-2020
1. Extinderea rețelei de alimentare cu apă potabilă și a sistemului de canalizare în orașul Geoagiu, 2 km
2. Reabilitarea și extinderea rețelei de alimentare cu apă potabilă, în localitățile componente ale orașului Geoagiu: Renghet 3,4 km, Homorod 3,5 km, Băcâia 1 km, Cigmău 6,8 km
3. Construire sistem de canalizare și stație de epurare în localitățile componente ale orașului Geoagiu: Cigmău 4,7 km, Homorod 4 km
4. Construire sistem de colectare și evacuare a apelor pluviale în orașul Geoagiu și Stațiunea Geoagiu Băi
5. Reabilitarea sistemului de captare a apei potabile de la Folorât
6. Extinderea rețelei de distribuție a gazelor naturală în localitățile Homorod și Bozeș, orașul Geoagiu
7. Extinderea rețelei electrice în orașul Geoagiu, 9,08 km
8. Reabilitarea rețelei electrice de medie tensiune, montarea de conductori trifazați și înlocuire transformatoare în localitățile Aurel Vlaicu, Gelmar și Homorod
9. Extinderea sistemului de iluminat public, 9,08 km
10. Construire centură ocolitoare - cariera Geoagiu Băi - Poienari - Strada Sanatoriului - DJ 170 A
11. Pietruire drum de legătură Geoagiu (Strada Teilor) - Cigmău, 6 km
12. Construire pod peste pârâul Geoagiu (Strada Bobâlna), deschidere 20 m
13. Modernizarea străzilor interioare și trotuarelor din orașul Geoagiu, 7 km
14. Reabilitare drum de legătură Geoagiu Băi – Renghet, 12 km
15. Modernizare drum comunal DC 41 Cigmău (DJ 107 A – Sanatoriul TBC), 9 km
16. Modernizare drum comunal DC 32 – Homorod (DJ 107 A - Homorod - Văleni), 4,381 km
17. Reabilitare drum comunal DC 29 Băcâia – Ardeu, 11 km
18. Reabilitare drum de legătură DJ 705 – Rât Renghet, 4 km
19. Modernizare drum comunal DC 31 Geoagiu Băi – Săcărâmb, 8 km
20. Reabilitarea și modernizarea străzilor interioare din localitățile aparținătoare orașului Geoagiu: Aurel Vlaicu – 3529 m, Gelmar – 821 m, Homorod – 596 m, Renghet – 1737 m, Văleni – 215 m, Geoagiu – 1573 m, Bozeș, Băcâia, Cigmău, Mermezeu
21. Pietruirea drumurilor de exploatație agricolă și a drumurilor forestiere, 40 km
22. Modernizarea stațiilor de autobuz existente (24), construirea altor stații (15) și amenajarea refugiilor
23. Amenajare parcări și spații verzi
24. Înființare Serviciu Public de Transport în Comun
25. Modernizarea sistemului rutier – reabilitare intersecții, montare indicatoare rutiere, marcaje și indicatoare către instituții și obiective turistice
26. Realizarea unui studiu în vederea întocmirii unei hărți a terenurilor cu risc la eroziune, alunecări de teren, inundații și realizarea unor documentații pentru evitarea degradării
27. Campanii de conștientizare a populației în vederea colectării selecționate a deșeurilor menajere
28. Realizarea lucrărilor de regularizare a Văii Homorodului
29. Realizarea lucrărilor de regularizare a Văii Tileșului
30. Realizarea lucrărilor de regularizare a tuturor văilor de pe raza administrativă a Orașului Geoagiu
31. Realizarea lucrărilor de regularizare a râului Mureș și construirea unui dig de protecție pe malul stâng al râului Mureș la limita cu comuna Șibot până la localitatea Gelmar
32. Realizarea lucrărilor de regularizare a Văii Geoagiu în localitatea Bozeș până la vărsarea în râul Mureș
33. Lucrări de îmbunătărțiri funciare (zona Homorod - Șeica)
34. Împădurirea terenurilor neproductive
35. Campanii de conștientizare a populației privind importanța pădurii și protecția naturii cu accent pe fenomenul de defrișare necontrolată
36. Amenajarea zonelor de agrement, spații verzi și locuri de joacă
37. Construirea și amenjarea de baze sportive
38. Înființare parc fotovoltaic
39. Construire aerodrom
40. Amenajare și dotare parc de agrement oraș Geoagiu
41. Creșterea eficienței eneregtice în clădirile publice și sistemul de iluminat public prin utilizarea energiei regenerabile
MODERNIZAREA STAȚIUNII BALNEOCLIMATICE GEOAGIU BĂI DIN PUNCT DE VEDERE EDILITAR
42. Reabilitarea, modernizarea și extinderea sistemului de utilități publice (apă potabilă, canalizare menajeră, ape pluviale, iluminat public, salubritate, transport în comun)
43. Construire sisteme inteligente de parcare
DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII TURISTICE ȘI DE AGREMENT
44. Amenajare parc de recreere și agrement pentru copii și tineret
45. Construire drum acces spre Castrul Roman – Cigmău
46. Construire drum acces către peștera Cigmăului din Geoagiu Băi
47. Cartografierea, amenajarea și marcarea traseelor turistice
48. Amenajarea unor zone de grătare
49. Centru de formare profesională în turism
50. Centru de biciclete - amenjare piste, trasee, centru de închiriere și achiziționare biciclete
PROMOVARE TURISTICĂ
51. Campanii de promovare turistică și participarea la târguri de turism naționale și internaționale
52. Dezvoltarea și consolidarea turismului prin promovarea potențialului local, elaborarea și multiplicarea materialelor de promovare
EDUCAȚIE ȘI ACTIVITĂȚI SPORTIVE
53. Construire și dotare campus pentru învățământul profesional și tehnic
54. Modernizarea, extinderea și dotarea unităților de învățământ
55. Înființare after - school
56. Achiziționare microbuze pentru transportul elevilor
57. Acordarea de burse de merit și burse de sprijin pentru elevii orașului Geoagiu
CULTURĂ
58. Reabilitarea, modernizarea și dotarea Casei de Cultură "Ion Budai Deleanu" din orașul Geoagiu
59. Reabilitarea și modernizarea căminelor culturale din localitățile aparținătoare orașului Geoagiu
60. Construire clădire cu destinație Muzeu de Arheologie
61. Reabilitarea Muzeului Aurel Vlaicu
62. Conservarea și restaurarea Drumului Roman (sec. III) Geoagiu Băi
63. Conservarea și restaurarea complexului termal roman din Geoagiu Băi
64. Conservarea Castrului Roman Cigmău
65. Conservarea și restaurarea Bisericii Sf. Arhangheli Mihail și Gavril din secolul XVI, localitatea Bozeș
66. Conservarea și restaurarea Bisericii Sf. Nicolae din secolul XVI, orașul Geoagiu
67. Conservarea și restaurarea Capelei Romanice din secolul III, orașul Geoagiu
​68. Conservarea și restaurarea Bisericii Reformate din secolul XV, orașul Geoagiu
SĂNĂTATE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
69. Construire spital orășenesc
70. Construire centru de excelență pentru persoanele cu scleroză multiplă
71. Înființare centru de zi pentru copii
72. Reabilitare, modernizare și dotare centru destinat persoanelor vârstnice, orașul Geoagiu
73. Construire și dotare cantină socială
74. Centru de asistență socială cu funcțiuni multiple
​75. Construirea de locuințe sociale și locuințe pentru tineret și specialiști
DEZVOLTAREA MEDIULUI DE AFACERI
76. Construirea unui parc industrial pe o suprafață de 50 ha, amenajare căi de acces și introducerea utilităților, în localitatea Gelmar - orașul Geoagiu
77. Programe de conștientizare și motivare ocupațională
78. Campanii de îndrumare a micilor întreprinzători în vederea finanțării de proiecte în perioada de programare 2014 - 2020
ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
79. Îmbunătătțirea capacității profesionale a personalului din administrația locală prin cursuri de perfecționare și îmbunătățirea eficațității profesionale prin achiziționarea de echipamente IT
80. Reabilitarea și modernizarea clădirii administrației publice locale și dotarea cu aparatura și mobilierul necesar
81. Utilizarea TIC în vederea creării unor servicii publice de calitate și implementarea unui sistem de plată online a taxelor și impozitelor locale  
82. Elaborarea unei strategii de dezvoltarea a turismului balnear
83. Dezvoltarea serviciilor de voluntariat pentru situații de urgență în orașul Geoagiu
84. Achiziționare și montare sistem de supraveghere în orașul Geoagiu

icon facebook Share

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...