PRIMĂRIA DUMBRĂVENI

9870 Vizualizări
Dumbraveni
Tip: Comuna
Adresa: Principală, nr.2179(Cod poștal: 727225), Județ: Suceava,Romania
Cuvântul primarului

În anul Centenarului Marii Uniri din 1918, noi dumbrăvenenii, locuitori ai unei vetre istorice atestată documentar de peste jumătate de mileniu, trăim satisfacția și mândria conferite de tot ce am reușit să realizăm în folosul comunității, pentru că am pornit de la o valoroasă manifestare a înțelepciunii oamenilor locului: am știut ce vrem pentru că am știut că putem. 

 

Prezentarea Localității
b_no-image2.png

Persoane din institutie

Primar: Pavăl Ioan
Viceprimar:
Secretar General: jr. Chiriac Mihai
Contabil: ec. Chiriac Mica

  • Suprafață: 4477 ha
  • Intravilan: 829 ha
  • Extravilan: 3648 ha
  • Populație: 9602
  • Gospodării: 3460
  • Nr. locuințe: 3205
  • Nr. grădinițe: 1
  • Nr. școli: 4
  • Nr. licee: 1
Așezarea geografică:

Comuna Dumbrăveni ocupă o suprafață de 4.477 ha, din care 4.019 ha sunt terenuri agricole. Se observă că teritoriul comunei reprezintă 0,52% din teritoriul județului.
Teritoriul comunei este situat în partea de nord- est a României, la limita administrativă a județului Suceava, la granița cu județul Botoșani.
Poziția matematică este dată de coordonatele geografice de 47°65’ latitudine nordică și 26°42’ longitudine estică.
Teritoriul comunei este situat pe malul drept al râului Siret, la contactul podișului Dragomirnei( Podișul Sucevei) cu lunca Siretului.
La nord, comuna Dumbrăveni se învecinează cu comuna Siminicea.
La nord-est, pe o fâșie îngustă, se învecinează cu comuna Adâncata.
La est se învecinează cu comuna Vlădeni din județul Botoșani.
Limita estică a fost trasată pe malul estic al râului Siret.
În partea de sud, se învecinează cu comuna Verești, respectiv, cu 2 sate componente ale acestei comune: Bursuceni și Verești.
În partea de vest se află orașul Salcea, respectiv, satele Văratec și Salcea

Activități specifice zonei:

Agricultura
Industrie
Sănătate
Construcții
Creșterea animalelor
Cultivarea terenurilor agricole
Legumicultura
Apicultura

Activități economice principale:

Industrie 
Nr. de agenti economici activi dupa domeniul de activitate (64) si anume:
Productie – 10
Servicii – 24
Comert – 27
Turism – 1
Alte domenii de activitate  - 2
Nr. de agenti economici active, dupa marime (64) si anume :
Mici si mijlocii (10-249 salariati) – 6
Micro (0-9 salariati)  - 58
PF, I.I – 8
Agricultură
Suprafața agricolă, 3617 ha din care :
Suprafață arabilă – 3223 ha
Pășuni – 394 ha
Suprafață agricolă prop. Privată – 3581 ha
Sivicultură 
Păduri și alte terenuri cu vegetație forestieră , 46 ha din care:
În proprietate privată – 46 ha
Piscicultură 
Ape, lacuri, iazuri, proprietate Publică – 131 ha
Ape, lacuri, iazuri, proprietate Privată – 4 ha
Centre de pescuit
Zootehnie 
Exploatații agricole
Fără personalitate juridice - 3420
Exploatații zootehnice
Fără personalitate juridică – 12
Centre de consultanță agricolă – 1

Evenimente locale:

În fiecare an, ca un omagiu adus marelui nostru poet, în comuna Dumbrăveni se organizează Festivalul Literar “Mihai Eminescu”, în parteneriat cu Academia Romană și Academia de Științe a Republicii Moldova.
O mare si importantă manifestare în comuna Dumbrăveni este : “Marea Sarbatoare a Familiei “, alături de Coaliția pentru Familie și Cultele Religioase din Romania.
"Ziua Dumbrăvenilor de pretutindeni " - 15 August

Facilități oferite investitorilor:

Comuna Dumbrăveni este traversată de la vest la est de drumul național DN 29 Suceava- Botoșani, arteră de maximă importanță în structura rutieră a județului Suceava. Este una din șoselele dezvoltării comunei, motiv pentru care amplasarea dezvoltării trebuie să vizeze vecinătatea acestei artere.
Legătura cu comuna Siminicea, situată la 4 km nord, de Dumbrăveni, se realizează prin drumul județean DJ 208 B. Același drum realizează și legătura cu comuna Verești situată la 7 km sud.
Comuna Dumbrăveni beneficiază și de accesul la cale ferată prin halta Bursuceni, integrată într-un sistem de tranzit național și transfrontalier.
Posibilități de a investi în agricultură și zootehnie.
Prin muncă , proiecte sociale și investiții majore, localitatea Dumbrăveni oferă astăzi un potențial atractiv pentru investitori.

Proiecte de investiții:

Proiect- „Modernizarea, dotarea și echiparea infrastructurii educaționale a liceului tehnologic Mihai Eminescu, Comuna  Dumbrăveni, Județul Suceava” - Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Obiectiv specific 10.2 Creșterea gradului de participare la învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii  ”.
Construire platformă comunală de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd în comuna Dumbrăveni, județul Suceava în cadrul proiectului privind controlul integrat al poluării cu nutrienți- finanțare adițională
Achiziție autospecilă de stingere a incendiilor pentru dotare SVSU din comuna Dumbrăveni, județul Suceava între agenția pentru finanțarea investițiilor rurale- România și comuna Dumbrăveni, județul Suceava
Construire și dotare centru medical în comuna Dumbrăveni, județul Suceava - Programul național de dezvoltare locală 2.
Proiect - „Construire centru cultural- proiect tip- varianat V1  – în comuna Dumbrăveni, județul Suceava ”.
Modernizare drumuri vecinale
Extindere rețele canalizare
Extindere rețea alimentare cu apă

icon facebook Share

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...