PRIMĂRIA DROBETA TURNU SEVERIN

42144 Vizualizări
Drobeta-Turnu Severin
Tip: Municipiu
Adresa: Mareşal Averescu, nr. 2(Cod poștal: 220131), Județ: Mehedinti,Romania
Prezentarea Localității
b_68970_yrnj5i.jpeg

Persoane din institutie

Primar: Marius Screciu Vasile
Viceprimar:
Viceprimar:
Secretar General: Păsat Mirela
Director economic: Bîrzoi Ana Maria

  • Suprafață: 5471 ha
  • Intravilan: 1663,70 ha
  • Extravilan: 3807,3 ha
  • Populație: 92617
  • Gospodării: 8500
  • Nr. locuințe: 32900
  • Nr. grădinițe: 9
  • Nr. școli: 12
  • Nr. licee: 11
  • Nr. universități: 3
Așezarea geografică:

Oraş şi port la Dunăre, Municipiul Drobeta Turnu Severin, este situat în depresiunea Topolniţei şi a Severinului, în vestul judeţului Mehedinţi şi al României, pe malul stâng al Dunării la ieşirea fluviului din defileul pe DE 70
Drobeta Turnu Severin este cel mai frumos oraş de la Dunăre din ţara noastră, graţie aşezării lui pe cea mai elansată terasă dunăreană, un amfiteatru arhitectonic armonios, aproape muzical, plăcut echilibrului
Planul oraşului este un dreptunghi cu latura mare de la est spre vest, dipus pe un platou înclinat uşor de la nord spre sud
În punctul cel mai înalt din oraş altitudinea este de 104 m, iar punctul cel mai de jos se află situat lângă gară, unde altitudinea este de 48,75 m faţă de nivelul mării
Acest platou uşor înclinat spre Dunăre a permis atât scurgerea rapidă a apei de ploaie şi realizarea unei bune canalizări, cât şi o sistematizare ordonată şi estetică a oraşului, cu străzi largi şi drepte care se intersectează în unghi de 90 grade
Reşedinţa de judeţ, oraşul Drobeta Turnu Severin este locul de unde pornesc majoritatea traseelor turistice din zonă
Oraşul Drobeta Turnu Severin este situat la o distanţă de 120 km de oraşul Craiova şi la 12 km de oraşul Orşova, pe coordonatele 22°33' longitudine estică şi 44°38' latitudine nordică
Este traversat de la nord la sud de Râul Topolniţa
Vecinătăţile sunt: la sud - fluviul Dunărea, Republica Serbia şi Muntenegru, la nord - limitele teritoriale ale comunelor Izvorul Bârzii, Brezniţa Ocol şi Iloviţa, la est - comuna Simian şi la vest - golful Bahna
În componența municipiului intră 3 trupuri (Vodița, Bahna, Slatinic) și 4 localități: orașul Drobeta Turnu Severin, Schela Cladovei, Dudașu Schelei și Gura Văii.
Localitatea Schela Cladovei și Dudasu Schelei cu un pronunțat caracter semiurban, au fost înglobate în orașul Drobeta Turnu Severin prin dezvoltarea spațio funcțională a acestuia în timp, funcționând ca și cartiere ale municipiului
Dudașu Schelei are o structură și un țesut urban specific rural ca de altfel și Gura Văii. Ambele cartiere sunt de fapt localități de sine stătătoare dar depind din punct de vedere administrativ de municipiu
Municipiul Drobeta Turnu Severin este traversat de DN 6 care face legătura între Craiova şi Timişoara

Activități specifice zonei:

Construcţii navale
Construcţii vagoane
Producţie de vinuri
Olărit
Pescuit

Activități economice principale:

Fabricarea navelor
Fabricare material rulant
Prelucrare lemn, producere paleţi de lemn de diferite esenţe
Producţie de apă grea
Producţie de energie termică
Construcţii hidrotehnice
Instalaţii electrice şi automatizări
Producţia de morărit şi panificaţie
Prelucrare metale feroase
Construcţii civile şi industriale
Fabricare anvelope gigant
Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn și plută

Obiective turistice:

Parcul natural "Porţile de Fier" - cuprinde 4 rezervaţii ştiinţifice cu protecţie integrală aflate de-alungul Defileul Dunării şi Porţile de Fier până la Schela Cladovei 
Rezervaţia paleontologică "Bahna Iloviţa" situată pe versantul intramontan Bahna-Orşova, prezentată prin trei puncte fosiliere cu calcare de corali şi briozoale, cu resturi gastereopode bogate şi în vegetaţii
"Pădurea Crihala", care este formată din frasini şi îmbogăţite în ultimii ani cu tei, stejar, brad, mesteacăn
"Parcul General Dragalina" cu Cetatea Severinului şi Complexul Arheologic Drobeta aşezate pe taluzul terasei Dunării
"Parcul Rozelor" care cuprinde sute de soiuri de arbori, arbuşti şi trandafiri
"Parcul Muzeului Porţie de Fier", se constituite într-o adevărată expoziţie de ruine: ruinele Templelor Romane, ruinele Podului lui Traian, ruinele Vechii Mitropolii ale Severinului, zidurile vechiului Castru Roman
"Parcul personalităților" din Drobeta Turnu Severin
"Castelul de Apă" care dă identitate oraşulului prin aşezare sa giratorie în axul principal al urbei
"Muzeul Porţilor de Fier" cu secţiile de arheologie şi etnografie, cu parcul din faţa sa, acvariu 
"Muzeul de Artă"
"Mănăstirea Vodiţa" atestată în anul 1371 de Voievodul Vlaicu Basarab
"Peşterea Topolniţa"
"Hidrocentrala Porţile de Fier"
"Ruinele Piciorului Podului lui Traian"
"Ruinele Templelor Romane"
"Ruinele vechii Mitripolii" a Severinului
"Cetatea Medievală" a Severinului
Palatul Cultural "Theodor Costescu"
Monumentul lui "Mihai Eminescu"
Bustul lui"Apolodor din Damasc"
"Catedrala Ortodoxă"
"Port la Dunăre"

Evenimente locale:

Zilele Severinului - 23 aprilie în fiecare an
Ziua Dunării - 29 iunie 
Festivalul Naţional de Literatură "Sensul iubirii" - în luna iunie a fiecărui an 
Festivalul "Cântecele Românilor de pretutindeni" - octombrie, fiecare an 
Târgul Naţional de Toamnă al Cărţii - octombrie
Festivalul de Tarafe Populare "Toamna Severineană" - septembrie fiecare an
Gala premiilor de excelenţă

Facilități oferite investitorilor:

Modernizarea infrastructurii de transport şi construirea şoselei de centură
Alimentarea cu gaze naturale a municipiului
Existenţa unor resurse ale subsolului de materiale de construcţii
Potenţial de exploatare a Dunării ca un coridor de transport cu cost redus
Includerea porţiunii de Dunăre a regiunii în turismul de croazieră
Realizarea de parteneriate public-private în vederea dezvoltării de activităţi economice 
Oportunități:
Economia județului Mehedinți este concentrată în mare parte în Municipiul Drobeta Turnu Severin (35% din PIB-ul județului Mehedinți)
Percepția populației este cea a unei scăderi a gradului de poluare în ultimii ani, ca urmare a reducerii activității industriale la nivelul municipiului
Tendințe de creștere a salariilor în domenii ca învățământ și sănătate și asistență socială
Tendințe de creștere a salariilor în domeniul energetic
Extinderea Universității Craiova în zona, prin deschiderea filialei Centrul Universitar Drobeta Turnu Severin, singura instituție de învățământ superior de stat din județul Mehedinți
Existența unui important sector media - cinci televiziuni și trei posturi de radio locale
Crearea TURINN CLUSTER - pol de competitivitate pentru sectorul turistic
Propuneri de extindere a ariilor naturale protejate cu un impact pozitiv în dezvoltarea produselor ecoturistice și în echilibru biosferei
Existența unor politici regionale ale UE cu o relevanță mare pentru teritoriu (TEN-T, Strategia Dunării și Strategia Bazinului Mării Negre)
Relansare consum în turism cu trend ascendent; un plus pentru trendul turismului în și spre Europa Centrală şi de Est în special pentru formulele City Break
Cadrul Strategic Comun 246 - cu noile propuneri (CLLD, ITI și instrumente financiare)
Existența unei legislații pentru parcuri industriale cu facilități importante
Existența reglementărilor pentru schemele de ajutor de stat ca mecanisme de sprijin antreprenorial local
Existența unei multitudini de programe de finanțare europene: cercetarea este unul din indicatorii aferenți domeniului cercetare dezvoltare

Proiecte de investiții:

Reabilitare Palat Cultural "Theodor Costescu şi Cetatea Severinului"
Proiect de formare profesională "O nouă şansă" destinat personaleor defavorizate
Proiect de modernizare a muzeului "Porţie de Fier" a muzeului de artă, a monumentelor din incinta muzeelor "Porţie de Fier", proiect implementat de Consiliul Judeţean în parteneriat cu Consiliul Local Drobeta Turnu Severin
Construirea euro-gării
Aducţiune şi distribuţie de gaze naturale în Drobeta Turnu Severin
Continuarea programului de construire a blocurilor de locuinţe destinate închirierii pentru tineri cu vârsta între 18 şi 35 de ani
Reabilitare locuinţe sociale prin eficienţă energetică
Executarea anuală a lucrărilor de reparaţii a şcolilor din municipiu
Asigurarea bazei materiale din fiecare şcoală
Reabilitarea reţelei de alimentare cu apă şi canalizare
Terminarea lucrărilor de construcţii la Catedrala Ortodoxă - lucrare începută
Modernizarea Bulevardului Tudor Vladimirescu
Atragerea de companii multinaţionale care să investească în oraşul Drobeta
Turnu Severin prin acordarea unor facilităţi la concesionarea terenurilor sau prin asocieri în parteneriat public-privat cum există deja altfel: Schell, Rompetrol, OMV
Dezvoltare extindere bază de tratament Schela Cladovei
Amenajare teren şi spaţiu pentru plajă la Dunăre
Construcţie pod localitatea Gura Văii
Modernizare staţii de autobus
Reabilitarea zone afectate din punct de vedere ecologic (zona Aluniş, Centura, Unitatea Militară, Banoviţa Nouă)
Lucrări de construcţii pentru prevenirea inundaţiilor şi reducerea consecinţelor distructive ale acestora (Canalul Pădurea Crihala, Canal Schela, Râul Topolniţa)
Reabilitare, modernizare şcoli, internate, ateliere, baze sportive
Construire piaţă en-gros de legume şi fructe
Zonă de agrement în Parcul Aluniș
Reabilitarea și modernizarea centrului urban vechi
Reabilitare școală generală Constantin Negreanu
Reabilitare școală generală nr. 4
Reabilitare școală generală nr. 6
Reabilitare școală generală nr. 14
Reabilitare și extindere școală generală nr. 2
Reabilitare străzi Gura Văii
Reabilitare străzi Schela Cladovei
Construcție/reabilitare/modenizare creșe
Reabilitare străzi Banovița
Anvelopareclădiri publice, inclusive măsuri de consolidare a clădirii deținute și ocupate de APL 
Reabilitarea și modernizarea instalațiilor pentru prepararea și transportul agentului termic, apei calde menajere și a sistemelor de ventilare și climatizare, inclusiv sisteme de răcire pasivă, achiziționarea și instalarea echipamentelor aferente, racordarea la sistemele de încălzire centralizată pentru clădirile publice
Creșterea eficenței energetice a clădirilor publice prin utilizarea surselor de energie pentru asigurarea necesarului de energie termică pentru încălzire și preparare a apei calde de consum 
Implementarea sistemelor de management energetic în clădirile publice
Creșterea efecienței energetice a clădirilor rezidențiale din Municipiul Drobeta Turnu Severin ( blocuri)
Achiziția și instalarea unor sisteme de telegestiune a iluminatului public
Extinderea/reintregirea sistemului de iluminat public în Drobeta Turnu Severin
Crearea /reabilitarea /modernizarea spațiilor publice: zone verzi neamenajate, scuaruri, zone pietonale, străzi nemodernizate, piațele
Construcție/reabilitare grădinițe
Construcție/reabilitare licee
Conservarea, protecția, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural
Construcție/reabilitare de locuințe tip familial, apartamente de tip familial, locuințe protejate - proiect ce poate fi depus de un GAL
Construire/reabilitare /modernizare locuințe sociale - proiect ce poate fi depus de un GAL
Construcție /reabilitare/modernbizare a clădirilor ce găzduiesc diferite activități școlare, comunitare, cultural, de agrement și sport- proiect ce poate fi depus de un GAL
Construire /dotare cu echipamente a infrastructurii de economie socială - proiect ce poate fi depus de un GAL.

Galerie
bgallery_68970_1217.png
bgallery_68970_1218.JPG
bgallery_68970_1219.JPG
<
>
icon facebook Share

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...