PRIMĂRIA DRAGU

16762 Vizualizări
Dragu
Tip: Comuna
Adresa: Principală, nr. 120(Cod poștal: 457130), Județ: Salaj,Romania
Cuvântul primarului

În calitate de primar al comunei Dragu, adresez un sincer bun venit tuturor celor ce ați accesat acest site, în numele comunității acestei comune,administrației publice locale și al meu personal. Ne dorim o administrație publică locală în slujba cetățenilor, dedicată, oferindu-le informatii despre dezvoltarea comunei şi în acelaşi timp să fim o fereastră deschisă permanent pentru cei ce vor să ne cunoască comuna.  Este necesar să existe o comunicare bună între Primărie – Consiliul Local – cetățean pentru că numai așa problemele reale ale comunei pot să-și găsească, în funcție de prioritățile reprezentate, rezolvarea. Prin implicare în viaţa comunităţii putem fi motivaţi să generăm schimbările pe care ni le dorim în societate.
Cu stima,
Primar, Angelica Lazăr

Prezentarea Localității
b_no-image2.png

Persoane din institutie

Primar: Lazăr Angelica
Viceprimar: Colcer Dorel
Secretar General: Puşcaş Rodica Viorica
Contabil: Văscan Rodica

  • Suprafață: 8791 ha
  • Intravilan: 362 ha
  • Extravilan: 8791 ha
  • Populație: 1427
  • Gospodării: 916
  • Nr. locuințe: 872
  • Nr. grădinițe: 2
  • Nr. școli: 2
Numele localităților aflate în administrație:

Dragu, Adalin, Fântânele, Ugruţiu, Voivodeni

Așezarea geografică:

Localitatea Dragu este situată în partea central- estică a județului Sălaj și spre est față de municipiul Zalău, rețedință de județ, la o distanță de 42,7 km față de acesta și la 33,4 km de orașul Jibou, cel mai apropiat centru urban

Activități specifice zonei:

Agricultura
Creșterea animalelor
​Cultivarea plantelor

Activități economice principale:

Agricultură
Creșterea animalelor ( bovine, ovine, porcine , păsări) este ramura cea mai importantă a agriculturii.-Produsele acestui sector măresc , într-o oarecare măsură veniturile personale ale locuitorilor
Agroo-zootehnice
Firme reprezentative:
-La nivelul comunei funcționează Societatea Agricolă Agronova Dragu
Producători locali:
-Majoritatea populației din zona își câștigă existenta din valorificarea poduselor agricole și animaliere, însa cu un grad scăzut de participare pe piață.
​Produse locale:
-Produse obtinuțe în gospodării, majoritatea pentru nevoile și consumul propriu

Obiective turistice:

Tradițiile, obiceiurile și portul popular ca elemente ale culturii spirituale a locuitorilor comunei Dragu, în condițiile unei promovări și exploatări turistice eficiente, ar putea constitui obiective de atracție pentru turisti. Folclorul și obiceiurile strămoșești ale românilor de pe aceste meleaguri fac din comuna Dragu un areal de convergență turistică
Biserica de lemn "Sf. Vasile cel Mare" din localitatea Dragu, construită (1806 - 1807) cu turn clopotniță flancat de patru turnulețe, prispă cu pălimar, cu sală mare având tavan drept deasupra pronaosului și boltit peste naos, monument istoric
Biserica de lemn "Sf.Dumitru din satul Adalin, constructive secolul al XVIII-lea, Biserica a fost adusa aici in anul 1901 din satul Borsa,Cluj
Biserica de lemn "Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril’’, din satul Voivodeni, construită în anul 1822, monument istoric. Castelul Bethlen din Dragu,ridicat în secolele XVIII-XIX
Pivnițele Grofului
Parcul Dendrologic
Situl arheologic,, La Poduri’’ din Dragu
​Moara cu valturi din satul Dragu

Evenimente locale:

Fiii satului, eveniment la care participă locuitorii comunei Dragu
Hramul bisericii Sf.Vasile din satul Dragu, Biserica Sf.Petru si Pavel din satul Adalin
Hramul Mănăstirii din localitatea Voivodeni care are loc în fiecare an de sărbătoarea numită ,,Schimbarea la față din 06 august’’

Facilități oferite investitorilor:

Sprijinirea investitorilor pentru obținerea de diverse autorizații de funcționare
Acordarea atenției cuvenite investitorilor din comunitate
Organizarea de întâlniri periodice a Primăriei cu întreprinzătorii din comunitate
sprijinirea întreprinzătorilor cu resursele locale de care dispune comunitatea
Oportunități
Zona este bogată în vestigii istorice:
- Monumentul eroilor din localitatea Dragu
- Monumentul eroilor din localitatea Adalin
- Monumentul eroilor din localitatea Ugruțiu
- Monumentul eroilor din localitatea Voivodeni
- Muzeul din localitatea Dragu
- Muzeul de la Mănăstirea Voivodeni
- Existența de resurse locale puțin sau necorespubzător valorificate în prezent
- Existenta unor spații și terenuri disponibile pentru dezvoltări antreprenoriale
- Creșterea cererii pentru produse tradiționale pe piețele externe
- Dezvoltarea prin susținerea producătorilor locali a activităților agro-zootehnice pentru producerea de alimente și produse ecologice
- Disponibilitatea autorităților locale de a încheia relații de parteneriat cu investitori locali sau străini
- Renovarea și întreținerea obiectivelor istorice și culturale și includerea acestora în circuite cu temă de interes internațional

Proiecte de investiții:

Reabilitare, modernizare și dotare Școala Gimnazială nr.1 Dragu
Modernizare, extindere și dotare Grădinița Voivodeni
Achiziție utilaj multifuncțional
Reabilitare și revitalizare Castel Bethlen
Modernizare străzi în comuna Dragu
Internet gratuit în comună
Releu pentru internet și telefonie
Proiecte de viitor
Construire și dotare Baza Sportivă, sat Dragu, comuna Dragu, Județul Sălaj
Construire și dotare Cămin Cultural în localitatea Dragu,nr.118, comuna Dragu, județul Sălaj
Modernizare și dotare Cămin Cultural, sat Adalin, nr.169,comuna Dragu, județul Sălaj
Modernizare și dotare Școala Gimnazială nr.1, sat Dragu, nr.330, comuna Dragu, Județul Sălaj
Modernizare și dotare Școala cu clasele I-IV, sat Voivodeni, nr.118, comuna Dragu, județul Sălaj
Alimentare cu apă
Modernizare iluminat public în comună

icon facebook Share

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...