PRIMĂRIA DRAGOMIREŞTI

36956 Vizualizări
Dragomiresti
Tip: Comuna
Adresa: Principala, nr. 136(Cod poștal: 137210), Județ: Dambovita,Romania
Prezentarea Localității
b_no-image2.png

Persoane din institutie

Primar: Ec. Vlădulescu Dragoș
Viceprimar:
Secretar General: Jr. Diţescu Georgiana
Contabil: Ec. Rîncă Elena Violeta

  • Suprafață: 3906 ha
  • Intravilan: 1217 ha
  • Extravilan: 2689 ha
  • Populație: 9320
  • Gospodării: 2905
  • Nr. locuințe: 3183
  • Nr. grădinițe: 5
  • Nr. școli: 4
Numele localităților aflate în administrație:

Dragomireşti, Decindeni, Râncaciov, Ungureni, Mogoşeşti, Geangoeşti

Așezarea geografică:

Comuna Dragomireşti se află situată în partea de sud- vest a Municipiului Târgovişte la o distanță de 10 km de acesta pe drumul ce leagă doua vechi capitale ale Țării Româneşti şi anume Târgovişte şi Câmpulung, precum şi la o altitudine de 300 de metri înăltime față de nivelul mării. Comuna este străbătută de la vest la est de Râul Dâmboviţa, iar satele componente se găsesc de o parte și de alta ale acestui râu. Cele şase sate ce aparțin comunei sunt aşezate de-a lungul Râului Dâmbovița în mod simetric. Pe partea dreaptă cum curge râul avem satele Decideni, Râncaciov, Ungureni, iar pe stânga satele Dragomireşti, Geangoești și Mogoșeşti. Datorită aşezării comunei la limita dintre deal şi câmpie în această zonă relieful este mixt unde întâlnim atât forme de câmpie cât şi forme de relief deluros, dar în proporţie mai mică. Terasa superioară formează un mic petic în partea de nord-nord-est a comunei cu cote cuprinse între 335,06 m în punctul Pădurea Floreasca și 316,5 m punctul La Hula. Relieful acesteia are aspect de platou înalt cu o pantă medie de cca 0,8 %. Este delimitată de versanţi abrupți înalți de cca 20-25 m cu valori ale pantelor cuprinse între 50-30°.
Lățimea maximă a acestei terase dezvoltate în cadrul teritoriului administrativ al comunei este de aproximativ 900 m. 200
Terasa joasă are o extindere mare pe partea stângă a Râului Dâmbovița cu o lățime maximă de 3,3 km în zona satului Dragomirești și 2,5 km în zona satelor Geangoeşti şi Mogoşeşti. În zona satului Geangoeşti are caracterul unei terase suspendate, deoarece Râul Dâmboviţa şi-a adâncit prin eroziune talvegul și curge pe roca de bază (argile cenuşii și gălbui de vârsta Pleistocenului inferior). Pe teritoriul comunei ca apă curgătoare, cu un debit relativ mare curge Râul Dâmboviţa, care are ca afluent ce vine din partea de nord a satului Dragomireşti şi anume Tisa- Andolia, în zona satului Geangoeşti purtând numele de Iezer. Comuna mai are două cursuri de apă temporare, care se formează la precipitaţii şi anume Suta- Mică, Suta- Mare, Cobiuța și Vulcana.
Ca poziție față de marile forme de relief, comuna Dragomireşti se poate încadra pe linia ce separă dealurile de câmpii, respectiv Ploieşti- Târgovişte- Piteşti. Aşezarea este străbătută de la est la vest de două dealuri ce vin din partea superioară paralele cu Râul Dâmbovița care curge printre ele. În anumite puncte dealurile formează şi limita comunei, iar înălţimile lor descresc vizibil chiar în acest cadru geografic. Dealul Viișoara străbate şi delimitează comuna în mare parte către nord, în punctul de intersecție cu şoseaua Târgovişte- Câmpulung, unde aceasta intră pe teritoriul comunei. El are înălțimi în scădere treptată spre est, astfel că la întâlnirea acestuia cu şoseaua Târgovişte- Piteşti înălțimea lui ajunge la jumatate, ca mai, apoị, în zona satului Produleşti să se piardă în câmpie.
Comuna Dragomiresti are urmatoarele vecinătăți:
la nord - extremitatea comunei este marcată de dealul ce vine din partea superioară acesteia, dinspre Gheboieni. În dreptul satului Dragomirești dealul se numeşte, "Viișoara", în satul Geangoieşti poartă numele de , "Obreaja", iar în dreptul satului Viişoara revine la vechiul nume :,"Viisoara"
la sud - Dealul Luncii, aflat în dreptul satului Ungureni, desparte comuna de satul Suta-Olteni. La rândul ei, pădurea Misleanca desparte comuna de satul Mislea (care apartine de comuna Cobia), continuând apoi cu o altă pădure, Corneasca hotar al comunei față de satul Butoiu. Pădurea Marghioala încheie limita de sud a comunei, despărțind-o de satul Ludeşti
la est - limita comunei, între Dealul Luncii și Râul Dâmboviţa, o formează şoseaua Târgovişte-Găieşti Piteşti, iar pe stânga Dâmboviţei marginea ei se restrange la o zonă ce depăşeşte puțin satul Mogoşeşti, dupa care, între aceasta și șoseaua amintită se găseşte un teren arabil ce aparţine satului Viișoara (fost Cătunul morii)
​la vest - Dragomireştii se învecinează cu comuna Măneşti, de care este despărțită de un teren arabil, limita între ele fiind punctul numit ,"La salcie" și podul de pe apa Andoliei. Începând dinspre est spre vest, la dreapta unui deal, se găseşte un teren arabil, apoi un islaz - Islazul Dumbrăvenilor. Pe islaz, către pădure se găseşte Uzina nr.4 Dragomireşti, care se întinde spre pădure până în punctul "Hula". Tot pe partea dreapta se găseşte alt teren agricol și o pădure numită Domneasca, ce ocupă întreaga suprafață până la şoseaua Târgovişte-Câmpulung. Aceste zone despart comuna de satul Dumbrava şi Priseaca. Peste şosea, pe partea dreaptă se găseşte pădurea Sabarla, care desparte comuna de satul Teiş.

Activități specifice zonei:

Între îndeletnicirile specifice, un loc important l-a avut olaria şi confecţionarea coşurilor din rachiţă, produsele fiind comercializate atât în târgurile din zonă, cât şi în spaţii mai largi. La 1838 în sat existau 19 coşari (care confecţionau coşuri)
Meşterii olari de aici şi- au prezentat craţiile lor la marea expoziţie naţională din 1906, alături de produsele textile specifice artei populare
În domeniul artei populare, localitatea se caracterizează prin menţinerea textilelor de interior (covoare, velinţe, ştergare) ca şi a pieselor de port, îndeosebi la momentele festive ale colectivităţi.
Ca meşteşuguri au apărut şi s-au dezvoltat dogăritul care mai există şi astăzi, deasemeni hamuitul, pictatul troiţelor (pictura religioasă), orfevraria, potcovitul animalelor (cailor)

Activități economice principale:

Prelucrarea lemnului
Agricutura
Construcţii
Exploatarea agregatelor de râu
Activităţi de comerţ

Obiective turistice:

Biserica din cătunul Pârvuleşti - monument istoric
Biserica parohială Dragomireşti, cu Hramul Sfântul Nicolae, monument istoric de categorie A, intrat în Patrimoniul Naţional, ambele biserici păstrând pictura originală aflată într-o stare avansată de degradare
Schitul Radu Vodă sau Schitul lui Caplea, monument istoric.
45 de monumente istorice de for public (troiţe, monumente ale eroilor, cruci comemorative) - ateliere de creaţie în mesteşugurile orfevrarie şi împletituri din răchită.
Muzeul Satului care reliefează prin exponatele sale viaţa şi activitatea stramoşilor - Muzeu de etnografie şi folclor - organizat de Ilie Georgeta din satul Decindeni, în propria casă, care cuprinde peste 300 de exponate.
Alte monumente au intrat în Patrimoniul Naţional

Evenimente locale:

În fiecare lună activități culturale cum ar fi:
"Mărţişoare pentru mame - spectacol - "Mamei primăvara în dar"
8 martie spectacol dedicat Zilei Internaționale a Femeii
"Tradiţie şi contemporaneitate în satul românesc - spectacol concurs de nivel județean.
"Stele de Crăciun spectacol organizat cu prilejul Sărbătorilor de Iarnă
​"Cupa Koryo Dragomirești karate shito-ryu - întrecere sportivă de nivel județean

Facilități oferite investitorilor:

Forţă de muncă
Servicii poştale
Cablu tv
Internet
Reţea de alimentare cu apă
Reţea de alimentare cu gaze naturale
Posibilitatea concesionării unor suprafeţe mari de teren pentru agricultură şi comerţ
Spaţii pentru activităţi economice
Sprijin instituţional

Proiecte de investiții:

In desfășurare:
- Asfaltarea străzilor laterale ale comunei Dragomirești
- Extindere rețea alimentare cu gaze naturale pe străzile laterale ale comunei Dragomirești
- Reabilitare parc comunal Dragomirești
- Reabilitare si extindere P+E+M si modernizarea cladirii Sediu Posta
- Executie prag de fund in albia minora in aval de podul peste raul Dâmbovița, în comuna Dragomirești, sat Ungureni, județul Dâmbovița
- Construire grădiniță cu 4 săli de clasa cu program redus- sat Decindeni, comuna Dragomirești, județul Dâmbovița
- Execuție lucrări de construire pod șți racordările aferente la drumurile clasificate în comuna Dragomirești în cadrul proiectului „Pod peste raul Dâmbovița în comuna Dragomirești, sat Ungureni, județul Dâmbovița"
- Execuție lucrări de reabilitare și extindere grădinița Pârvulești
- Servicii de inregistrare sistematică (cadastru general) la nivelul comunei Dragomirești
Investitii noi:
- Reabilitare dispensar veterinar
- Construire centru sociocultural în satul Decindeni
- Rețele de canalizare şi staţii de epurare în satele Dragomirești, Decindeni, Râncaciov, Ungureni
- Construire punți pietonale
-Grădiniță program normal 4 săli grupă în comuna Dragomirești sat Dragomirești, județul Dâmbovița
- Restaurarea "Paraclisului Radu Vodă" Decindeni DB-II-m-B-17463
​- Restaurarea bisericii "Adormirea Maicii Domnului" Mogoșești DB-II-m-B-17578

Galerie
bgallery_59438_1229.jpg
bgallery_59438_1230.jpg
bgallery_59438_1232.jpg
bgallery_59438_1233.jpg
bgallery_59438_1234.jpg
bgallery_59438_1235.JPG
bgallery_59438_1236.jpg
bgallery_59438_1238.jpg
bgallery_59438_1239.JPG
bgallery_59438_1240.jpg
bgallery_59438_1241.jpg
<
>
icon facebook Share

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...