PRIMĂRIA DRĂGĂNEŞTI OLT

30066 Vizualizări
Draganesti-Olt
Tip: Oras
Adresa: Nicolae Titulescu, nr. 150(Cod poștal: 235400), Județ: Olt,Romania
Prezentarea Localității
b_no-image2.png

Persoane din institutie

Primar: Tudorică Marian Viorel
Viceprimar:
Secretar General: Jr. Jidovu Laurenţiu
Director Ex.: Ec. Stoenică Eugenia

  • Suprafață: 8003 ha
  • Intravilan: 880 ha
  • Extravilan: 7123 ha
  • Populație: 11808
  • Gospodării: 4640
  • Nr. locuințe: 4610
  • Nr. grădinițe: 4
  • Nr. școli: 3
  • Nr. licee: 2
Numele localităților aflate în administrație:

sat Comani

Așezarea geografică:

Oraşul Drăgăneşti- Olt este situat în zona Câmpiei Boianului la intersecţia paralelei de 44°10' latitudine nordică cu meridianul de 23°31'52" longitudine estică.  Faţă de nivelul mării, moşia Drăgăneşti- Olt se află la o altitudine medie de 68 m în luncă şi 143 m în câmpie
În judeţul Olt, localitatea Drăgăneşti- Olt are o poziţie central sud- estică şi se află la 35 km faţă de capitala judeţului Olt, Municipiul Slatina şi la 65 km nord de Municipiul Turnu Măgurele. Pe calea ferată se află la 18 km faţă de oraşul Caracal şi 138 km faţă de Municipiul Bucureşti 
Comunele vecine: Dăneasa, Radomireşti, Stoicăneşti, Crâmpoia, N. Titulescu, Alimăneşti, Mărunţei, Fărcaşele şi Stoeneşti.

Activități specifice zonei:

Agricultură

Activități economice principale:

Agricultură
Comerț
Morărit și panificație
Exploatare forestieră și prelucrarea lemnului
Confecții textile
Confecții metalice
Firme reprezentative:
Penny Market România
Profi România

Obiective turistice:

Muzeul Câmpiei Boianului „Traian Zorzoliu” Drăgăneşti-Olt;
Stejari seculari

Evenimente locale:

Zilele oraşului
Festivalul concurs de doine şi balade „De la Drăgănești la vale – Ileana Constantinescu”
Cântecul obiceiurilor de nuntă – Festivalul folcloric de nuntă „Lică Militaru”
Bâlciul de Sfântul Pantelimon

Facilități oferite investitorilor:

Acces la reţelele de apă, gaze naturale, energie electrică și canalizare
Acces DN 6 (E 70) Craiova – Bucureşti
Acces la DJ 546 care traversează localitatea
Terenuri pentru concesionare/vânzare

Proiecte de investiții:

Proiecte în curs de desfășurare:
1. Proiectul: ”Reabilitare și  modernizare străzi în orașul Drăgănești- Olt, județul Olt ” finanțat din bugetul local al U.A.T. Drăgănești-Olt și din fonduri guvernamentale. Străzile reabilitate și modernizate prin acest proiect sunt: Strada Foișor – 0,850 km; Strada General Aldea Aurel – 0,840 km; Strada Banu Mihai – 1,120 km; - comunitate romă Strada Hotarului – 0,380 km; Strada Livezilor – 0,650 km; Strada Zorilor – 0,800 km; Strada Dumbrava – 0,430 km; Strada Săliștea – 0,800 km; Strada Boianului – 0,800km; Strada Eroilor – 0,860 km; Strada Podgoria – 0,450 km. Suprafață totală: 7,980 km.
2. Proiectul: ”Achiziție utilaj și echipamente pentru dotarea S.V.S.U. Drăgănești- Olt” în cadrul Fondului Europen Agricol pentru Dezvoltare Rurală(FEADR), implementat prin Programul Național de Dezvoltare Rurală(P.N.D.R.) 2014-2020, submăsura 19.2, măsura M7/6B ”Dezvoltarea satelor”, din cadrul G.A.L. Vedea-Găvanu-Burdea
3. Proiectul: ”Creșterea eficienței energetice la clădiri rezidențiale în orașul Drăgănești- Olt, județul Olt,”, prin Axa Prioritară 3.1, Opțiunea A – Clădiri rezidențiale – POR/2017/3/3.1/A/SUERD/1 în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 ce vizează reabilitarea termică a blocurilor: Bl. 3AB(str. Dudești, nr. 27), Bl. D12(str. N. Titulescu, nr. 156), Bl. D13(str. N. Titulescu, nr. 154), Bl. D14(str. N. Titulescu, nr. 152), Bl. D3(str. N. Titulescu, nr. 120), Bl. D4(str. N. Titulescu, nr. 122), Bl. D5(str. N. Titulescu, nr. 124), Bl. D6(str. N. Titulescu, nr. 126), Bl. D7(str. N. Titulescu, nr. 128), Bl. E5(str. Păltiniș, nr.2)
4. Proiectul: ”Reabilitare și modernizare cu schimbarea destinației în bibliotecă a construcției existente C1 - centrală termică. Reabilitare și modernizre cu schimbarea destinației în centru pentru tineret a construcției existente C2 – bibliotecă. Reabilitare și modernizare construcție  existentă C1 – Clubul elevilor. Reabilitare drum public (str. Educației) ”, prin Axa prioritară 13, prioritatea de investiții 9b, Obiectiv specific 13.1 – Îmbunătățirea vieții populației în orașele mici și mijlocii din România, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-20207
5. Proiectul: ”Modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public din orașul Drăgănești- Olt” prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea C – Iluminat public.
6. Proiectul: ”Îmbunătățirea eficienței energetice, reducerea emisiilor de CO2 și modernizarea grădiniței în localitatea Drăgănești- Olt, satul Comani” prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B – Clădiri publice.
7. Proiectul: ”Îmbunătățirea eficienței energetice, reducerea emisiilor de CO2 și modernizarea școlii în localitatea Drăgănești- Olt, satul Comani” prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B – Clădiri publice.
8. Proiectul: ”Îmbunătățirea eficienței energetice, reducerea emisiilor de CO2 și  modernizarea Liceului Tehnologic în orașul Drăgănești- Olt” prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B – Clădiri publice.
9. Partener în proiectul: ”Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Olt în perioada 2014-2020” prin Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020, Axa prioritară 3 – Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor.
10. Proiect: ”Reabilitare , modernizare și dotare cămin cultural Comani, orașul Drăgănești- Olt, județul Olt” finanțat din bugetul local al U.A.T. Drăgănești-Olt și de Programul național de construcții de interes public sau social al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Subprogramul d) ”Așezăminte culturale”, prin Compania Națională de Investiții.
11. Proiect: ” Construire sală de sport școlară cu tribună 180 locuri, oraș Drăgănești- Olt, județul Olt” finanțat din bugetul local al U.A.T. Drăgănești-Olt și de Programul național de construcții de interes public sau social al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Subprogramul a) ”Săli de sport”, prin Compania Națională de Investiții.
12. Proiect: ”Înființare și amenajare trei locuri de joacă pentru copii.” Proiectul cuprinde înființarea unor trei noi locuri de joacă și agrement: Pe strada Dumbrava, oraș Drăgănești-Olt; În zona blocurilor ANL, oraș Drăgănești-Olt; Pe strada Comănencelor, sat Comani.
13. Proiect: ”Extindere  rețea de gaze naturale în orașul Drăgănești- Olt județul Olt” finanțat din bugetul local al U.A.T. Drăgănești-Olt și din fonduri guvernamentale. Extinderea rețelei de gaze naturale se va realiza în orașul Drăgănești-olt pe străzile: Aluniș; Cireșului; Cumpăna; Gutuiului; Mărului; Părului; Prunului; Vișinului; Nicolae Titulescu (comuna romă); Elena Dendea; Grădiște; Mioarelor; Rozelor; (comuna romă) Tunari; Viilor; Viitorului; Bujorului; Gen Aldea; Liliacului; Pieții (comuna romă) Salcâmilor; Speranței; Zootehniei (comuna romă) iar în satul Comani pe străzile: Banu Mihai; comuna romă; Bisericii;  Cîmpului; - Eroilor; - Gen. Teiușanu; - Izvorul Sîiului; com. romă - Intr. Schitu; - Învățător Tobescu; - Jugăliei; comuna romă; Primăverii; Schitului; Slt. Popa Daniel; Vadul Cumanilor; Zorilor; Comănencelor; Brîndușei; Cicoarei; Mică; Poligonului; Prundului; Zambilelor
Proiecte realizate 2016 – 2020 :
1. Proiectul ”Achiziție utilaj și echipamente pentru dotarea S.V.S.U. Drăgănești- Olt” în cadrul Fondului Europen Agricol pentru Dezvoltare Rurală(FEADR), implementat prin Programul Național de Dezvoltare Rurală(P.N.D.R.) 2014-2020, submăsura 19.2, măsura M7/6B ”Dezvoltarea satelor”, din cadrul G.A.L. Vedea-Găvanu-Burdea
2. Proiectul: ”Reabilitare și  modernizare construcție existentă C1 – cămin copii. Reabilitare și modernizare  construcție existentă  C1 – grădiniță (Dumbrava Minunată). Reabilitare și modernizare parc orășenesc ”, prin Axa prioritară 13, prioritatea de investiții 9b, Obiectiv specific 13.1 – Îmbunătățirea vieții populației în orașele mici și mijlocii din România, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020
3. Proiect: ”Înființareși amenajare 4 locuri de joacă pentru copii”- două pe raza orașului Drăgănești-Olt și două pe raza satului Comani – finanțate de la bugetul local
4. Proiectul: ”Reabilitare și modernizare străzi în orașul Drăgănești- Olt, județul Olt” finanțat din bugetul local al U.A.T. Drăgănești-Olt și din fonduri guvernamentale

icon facebook Share

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...