PRIMĂRIA DOLHASCA

31885 Vizualizări
Dolhasca
Tip: Oras
Adresa: Aleea Esplanadei, nr. 5(Cod poștal: 727170), Județ: Suceava,Romania
Prezentarea Localității
b_no-image2.png

Persoane din institutie

Primar: Isachi Decebal
Viceprimar:
Secretar General: Rotaru Dorin
Contabil: Jugan Lăcrămioara

  • Suprafață: 11036 ha
  • Intravilan: 1050 ha
  • Extravilan: 9986 ha
  • Populație: 10246
  • Gospodării: 3321
  • Nr. locuințe: 3321
  • Nr. grădinițe: 10
  • Nr. școli: 11
  • Nr. licee: 1
Numele localităților aflate în administrație:

Budeni, Siliştea, Poienari, Probota, Gulia, Valea Poienii, Dolhasca, Poiana

Așezarea geografică:

Dolhasca localitate cu statut nou pe harta judeţului Suceava începând cu aprilie 2004, oraş proaspăt înfiinţat prin voinţa unanimă a locuitorilor care au participat la referedumul organizat cu această ocazie
Se află Amplasat în exteremitatea sud-estică a judeţului Suceava, fiind punct de trecere şi comunicare între cele trei judeţe moldovene: Iaşi, Botoşani şi Suceava
Cu o populaţie de peste 11.009 locuitori, 50 de agenţi economici, 14 instituţii de ânvăţământ cu un număr de 7 sate arondate, ocupând o suprafaţă de peste 11.035 ha, din care peste 5.600 ha teren agricol restul fiind ocupat de vegetaţie forestieră. Localitatea se înscrie a II -a pe judeţ ca mărime după oraşele mai vechi. Aşezarea este străbătută de apele a două râuri importante: Râul Siret şi Râul Şomuzul Mare care se unesc în confluenţă pe teritoriul acesteia, conferind condiţii climaterice prielnice locuitorilor care au ca preocupare principală agricultura.
Amplansarea naturală într-un cadru geografic ce cuprinde aproape toate formele de relief face ca oraşul Dolheasca să beneficieze de renumele unei frumoase aşezări. În acelaşi timp localitatea este străbătută de trei drumuri judeţene ce fac legătura între cele trei judeţe şi anume DJ 208, DJ 208A şi DJ 208S cât şi o bogată reţea de drumuri comunale care facilitează accesul localnicilor spre celelalte localităţi vecine sau în interiorul acestora. Pe raza aşezării localităţii un Grup Şcolar care poartă numele istoric al "Doamnei Oltea" mama mareului domnitor Ştefan cel Mare şi Sfânt cu o reţea de 14 instituţii de învăţământ. De asemenea în localitate se  află 2 cămine culturale cu vechi state în activitatea teatrală şi corală.
În perioada recentă după revoluţia din 1989, centrul civic al localităţii a luat o altă înfăţişare, datorită noilor edificii construite în această perioadă, printre care amintim sediul administraţiei publice locale - Primăria Oraşului Dolhasca, sediul unităţii CEC, reabilitarea străzilor şi modernizarea unei esplanade centrale completează un aspect citadin plăcut.
Din punct de vedere economic, localitatea se remarcă printr-un mare număr de agenţi economici: 50 societăţi comerciale, peste 135 persoane fizice, Ocolul Silvic Dolhasca, Staţia CFR, Casa de Cultură Alexandru Arşinel, Dinspensarul uman, Poşta, Spitalul, Staţia de betoane, Fabrica de alcool Siliştea. Agromec-ul Dolhasca, Consum - Coopul şi multe altele, demonstrează că în Dolhasca se produc mărfuri necesare consumului populaţiei, se desfac produse prin reţeaua de magazine ale cooperaţiei şi prin cea particulară, se produc cele necesare traiului de zi cu zi.

Activități specifice zonei:

Mică industrie
Agricultură
Comerţ

Activități economice principale:

Mică industrie
Agricultură
Comerţ

Obiective turistice:

Principalele atracţii turistice din localitate sunt:
1. Localitatea are un trecut istoric bogat, ancorat în vremurile trecute, plin de frământări şi obstacole ce a caracterizat însuşi viaţa domnitorului Ştefan cel Mare şi Sfânt, a fiului său Petru Rareş, mamei sale Oltea Doamna. Ultimi având mormitele la Mânăstirea Probota, precum şi prima soţie Evdochia a domnitorului Ştefan cel Mare
În anul 1465, Ştefan cel Mare a îngropat aici pe mama sa Doamna Oltea şi în 1467 pe soţia sa Evdochia. Mănăstirea Probota a fost ridicată de Petru Rareş pe locul vechii biserici în mai multe etape: biserica în 1530, pictura în 1536. Zidul de incintă a fost ridicat în 1550.
Este necropolă domnească. Pictura aparţine unui meşter cu serioase cunoştinţe şi noţiuni de perspectivă geometrică, apropiate de cele ale contemporanilor săi din ţările Renaşterii occidentale.
Tema "Apocalisei" reprezintă aici o adevărată manifestare de viziune fantastică modernă.
Tabloul votiv îl prezintă pe Petru Rareş împreună cu familia. În gropniţă se află mormintele lui Petru Rareş, al doamnei Elena şi al fiului lor Ştefan.
De pe platforma de sus a satului Probota - sat fost centru de comună până în anul 1968
Localitatea Dolhasca este străjuită de ctitoria domnului Petru Rareş- în prezent Monument UNESCO.
Mănăstirea Probota - Monument UNESCO, apreciată de istorici şi specialişti în arhitectură unicat în Europa prin elementele de pictură murală, păstrate în timp fiind inclusă în circuitul Mănăstirilor din nordul Modovei. La Mănăstirea Probota şi-a făcut ucenicia Mitropolitul Dosoftei. 
2. Al doilea punct turistic pe care îl oferă Dolhasca turiştiilor ar fi Biserica "Naşterea Maicii Domnului" din Poiana. Este un lăcaş de cult ortodox din satul Poiana, aflat la periferia Oraşului Dolhasca judeţul Suceava. Ea a fost construită la mijlocul secoulului al XIX-lea de către boierii Răftivanu şi se remarcă prin cele patru turle albe care au forma a patru degete de la o mână. Biserica a fost inculsă pe lista monumentelor istorice din judeţul Suceava în anul 2004.

Evenimente locale:

Festivalul "Armonii" - se organizează pe 29 iunie de "Sfântul Petru" ​Preocuparea generaţiilor pentru păstrarea tradiţiilor, face ca acest popor să nu-şi piardă entitatea. Astfel s-au organizat în anul 2011 activităţi culturale şi cu caracter istoric: - Ziua de "Florii" - "Sărbătoarea primăverii" - Momente susţinute de formaţia corală a Bisericii "Sfântul Gheorghe" din Dolhasca  - În ziua de "Înălţare" - "Ziua Eroilor" - depuneri de coroane la "Mormântul Eroului Necunoscut" 1 Decembrie - "Ziua Naţională a României" - Obiceiuri de iarnă - în perioada 07 decembrie - 31 decembrie - 07 ianuarie participarea la Festivaluri în judeţ cu Ansamblul "Ceobănaşul" al Casei de Cultură "Alexandru Arşinel ​Tradiţii şi meşteşuguri sau alte domenii considerate de interes pentru localitate şi zonă - Târgul Meşterilor populari organizat în perioada Zilelor Oraşului 12-14 octombrie 2013 participare la "Târgul de Turism al Bucovinei", organizat în Parcul Central din faţă Palatului Administrativ Suceava.

Facilități oferite investitorilor:

Terenuri disponibile în vederea concesionării pentru activităţii economice
Conexiune la telefonie mobilă şi digitală
Conexiune la reţeaua electrică
Investitori care preferă acestă zonă pot găsi aici forţă de muncă calificată în diverse meserii, în secial mică industrie, agricultură şi comerţ

Proiecte de investiții:

Proiecte cu finanţare Europeană - depuse:
1. Construirea unui bazin de înot în Oraşul Dolhasca, judeţul Suceava - Compania Naţională de Investiţii
2. Drumul spre cooperare Modernizare drum comunal DC7A şi drumuri vicinale, în localitatea Valea Poienii, oraş Dolhasca, judeţul Suceava - Operational Programme România Ukraine Republik of Moldova
3. Dotarea Primăriei Dolhasca cu calculatoare şi programe pentru asigurarea transparenţei actului administrativ şi accesul publicului la informaţii de primă necesitate - Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale - 690.414 lei
4. Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă- Operational Programma România Ukraine Republik of Modova
5. Parc - Programul de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în Oraşul Dolhasca, judeţul Suceava - Ministerul Mediului - 1.151,987 mii lei
6. Mnţinerea şi îmbunătăţirea sistemului de managemet al calităţii serviciului public prin introducerea mecanismelor electronice de gestiune - Ministerul Administraţiei şi Finanţelor Direcţia pentru Dezvoltarea Capacităţii Administrative - Axa prioritară 2 Îmbunătăţiirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice cu accentul pus pe procesul de descentalizare - 119.000 euro
7. Înfiinţare canalizare şi staţie de epurare în Oraşul Dolhasca, judeţul Suceava - Ministerul Mediului - 12.263.880 lei
8. Completarea sistemului de încălzire clasic şi a sistemului de producere a apei calde menajere cu sisteme ce utilizează energia produsă din surse regenerabile în cadrul Grupului Şcolar "Oltea Doamna" din Oraşul Dolhasca, judeţul Suceava - Ministerul Mediului - 197.644 euro
9. Reabilitare, modernizare şi dotare cămin cultural în satul Budeni, Oraşul Dolhasca Compania Naţională de Investiţii - 3000.000 lei
10. Reabilitare sistem de canalizare şi staţie de epurare în Oraşul Dolhasca, judeţul Suceava - Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului - 6.958.891 lei
11. Modernizarea terenului de joacă a copiilor din Dolhasca - Mol România - Programul "Spaţii Verzi" Componenta Spaţii Verzi Urbane - 9.000 lei
12. Crearea şi dotarea centrului de informare şi promovare turistică în Oraşul Dolhasca - Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului - 629.500 lei
Aprobate pentru finanţare - pe lista de rezervă:
1. Reabilitarea şi Modernizarea Infrastructurii Rutiere incusiv Reţeaua de Canalizare şi Alimentare cu Apă din Oraşul Dolhasca, judeţul Suceava - Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Locuinţelor POR 2007-2013 - Axa 2 "Îmbunătăţirea Infrastructurii de Transport Regional şi Local" - 44.184.538 lei
2. Modernizarea şcolilor din Oraşul Dolhasca, judeţul Suceava - Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Locuinţelor POR 2007-2013 - Axa 3 "Îmbunătăţirea infrastructurii sociale" - 14.340.697 lei
Proiecte din fonduri guvernamentale - depuse:
1. Construirea unui Cămin Cultural în Oraşul Dolhasca, sat Probota- Programul Prioritar Naţional prin Compania Naţională de Investiţii - 1.020.000 lei
2. Extindere şi reabilitare şcoală cu clasele I-VIII Probota - Ministerul Educaţiei şi Învăţământului - 1.511.300 lei
3. Şcoala cu clasele I-VIII Probota, Oraş Dolhasca - Inspectoratul şcolar - 64.434 lei
- aprobate pentru finanţare
- în implementare:
1. Reabilitarea, Modernizarea Infrastructurii şi dotarea Casei de Cultură "Alexandru Arşinel" - Programul Prioritar Naţional prin Compania Naţională de Investiţii -1.814.669,320 lei - 18 luni
2. Modernizare bază sportivă multifuncţională - model tip I - Compania Naţională de Investiţii - 727.757 - 36 luni
3. Totul pentru o viaţă mai bună în comunitatea de romi Gulia din Dolhasca, judeţul Suceava - FRDS - Programul de investiţii prioritare pentru comunităţile de romi - 181.915 euro
4. Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Suceava - parteneriat Consiliul Judeţean Suceava - 62 milioane euro
Promovarea produselor alimentare ecologice
Târguri de promovare a produselor ecologice în parteneriat cu Asociaţia Produs în Bucovina
Participarea la târguri, expoziţii, misiuni economice în ţară şi străinătate

icon facebook Share

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...