PRIMĂRIA DOICEŞTI

29307 Vizualizări
Doicesti
Tip: Comuna
Adresa: Coloniei, nr. 62(Cod poștal: 137195), Județ: Dambovita,Romania
Prezentarea Localității
b_no-image2.png

Persoane din institutie

Primar: Stana Petruț
Viceprimar:
Secretar General: Chiţu Emilia
Contabil: Şerban Elena

  • Suprafață: 1098 ha
  • Intravilan: 199 ha
  • Extravilan: 899 ha
  • Populație: 4584
  • Gospodării: 1687
  • Nr. locuințe: 1274
  • Nr. grădinițe: 3
  • Nr. școli: 3
Așezarea geografică:

Veche aşezare pe cursul mijlociu al râului Ialomiţa, la ieşirea acestuia din zona de dealuri, comuna Doiceşti în cadrul judeţului Dâmboviţa ocupă o poziţie centrală situată la cca. 8 km nord de Municipiul Târgovişte, reşedinţă de judeţ. 
Din punct de vedere administrativ, comuna prezintă drept vecinătăţi: 
NORD - comuna Vulcana Pandele prin satul Lăculeţe-gară; 
NORD-EST - comuna Glodeni; 
SUD-EST - comuna Aninoasa; 
SUD  - comuna Aninoasa, satul Săteni; 
SUD-VEST  - râul Ialomiţa - care o desparte de comuna Şotânga; 
NORD-VEST - râul Ialomiţa  - care o desparte de comuna Vulcana Pandele.

Activități specifice zonei:

Zonă de deal
Agricultură - teren arabil
Pomi fructiferi
Viţă de vie
Legumicultură

Activități economice principale:

Pe raza localității Doicești își desfășoară activitatea un număr de 95 agenți economici, evidențiind-se o creștere cu 48% față de anul 2007 a numărului acestora.
Agenți economici reprezentativi și obiectul de activitate:
Soceram SA cu sediu în comuna Doicești, strada Aleea Sinaia, nr. 18 are ca activitate de bază producție materiale de construcții din beton celular autoclavizat, cărămizi
Nubiola România SRL, cu sediul în comuna Doicești, strada Aleea Sinaia, nr. 120, ce are ca activitate de bază producția de ultramarin.
Societăți cu răspundere limitată ce au obiect principal de activitate comerțul
Întreprinderi individuale și persoane fizice autorizate ce au ca obiect principal de activitate comerțul, reparații auto, bar, spălătorie auto, confecționare și reparații utilaje termoenergetice

Obiective turistice:

Turismul reprezintă un factor ce creează valoare adăugată la nivel local nu numai din punct de vedere economic şi social, dar şi cultural şi al mediului, conceptul de dezvoltare durabilă a turismului devenind o constantă a politicilor formulate la nivel mondial şi european.
Organizaţia Mondială a Turismului recunoaşte ca prioritate absolută încurajarea dezvoltării unui turism durabil accesibil tuturor şi care să contribuie la dezvoltarea economică, la respectarea păcii, precum şi a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului
Efectele economice generate de activitatea de turism se repercutează şi asupra altor ramuri de activitate, fiind stimulată atât dezvoltarea cantitativă cât şi cea calitativă a acestora, de exemplu prin atragerea forţei  de muncă disponibilizate din alte ramuri şi crearea de noi locuri de muncă în ramuri adiacente.
Dezvoltarea industriei turismului produce efecte atât în ceea ce priveşte schimbarea aspectului teritoriului, cât şi la nivelul dezvoltării economice al acestuia prin atragerea noilor investitori în zonă şi creearea de noi locuri de muncă.
În plus, ca factor al dezvoltării economice, cultura determină: creşterea calităţii vieţii şi atragerea de investiţii, dezvoltarea activităţilor turistice, crearea unor noi pieţe de muncă, crearea unor industrii culturale, dezvoltarea economică prin relaţia sa cu capitalul social, definirea funcţiilor economice a teritoriului, favorizarea migraţiei capitalului uman spre diferite regiuni economice.
Administraţia locală are rolul principal în a contribui la conservarea patrimoniului cultural. Este necesară însă implicarea continuă în managementul direct al siturilor şi monumentelor istorice.
Un mare avantaj îl reprezinta trecutul istoric al așezării, reprezentat prin ruinele curții domnești și vechea biserică brâncovenească considerată de criticii de artă ca fiind cea mai frumoasă decorată din toate cele ridicate de voievodul Constantin Brâncoveanu. Ctitoria lui Constantin Brâncoveanu de la Doicești este una din cele mai valoroase comori ale artei medievale romanești și întrunește toate atributele de excepție ale arhitecturii brâncovenești.
La punerea în valoare a acestor monumente istorice a contribuit si amenajarea Parcului "Mateias" (în incinta ruinelor curtii domnesti), care a readus în memoria locuitorilor și vizitatorilor comunei Doicești figurile de marcă ale lui Constantin Brâncoveanu și fiilor săi, precum și a sfetnicului Ianache Vacarescu, prin expunerea busturilor turnate în bronz ale acestora.
În viitorul apropiat autoritatile locale intenționează să restaureze și să pună în valoare aceste monumente, astfel încât ele sa fie integrate în circuitul turistic de interes regional și național, fapt care va conduce la dezvoltarea tursimului local, contribuind astfel la creșterea bugetului local și implicit la realizarea altor obiective importante pentru comunitate.
În comuna Doiceşti există o pensiune turistică rurală (motel), cu o capacitate de 24 de locuri, amplasata pe DN71.

Evenimente locale:

Ziua comunei Doiceşti, organizata în ultima sâmbătă a lunii mai

Facilități oferite investitorilor:

Localitatea Doicești, prin așezarea sa, dispune de legatura directă cu reședinta de județ – Municipiul Târgoviște – precum și cu localitățile din nodul industrial care se desfășoară de la Fieni și până la Târgoviște.
DN 71 București – Răcari – Târgoviște – Sinaia traversează comuna Doicești. De remarcat aspectul funcțional al acestei rețele: la sud cu cca. 6 km de localitatea Doicești aceasta rețea se intersectează cu DN 72 Ploiești – Târgoviște – Găești, cu racord la DN 7 (DE 5, principala rețea rutieră ce asigură traseul Europa cu Europa Centrala și extremitatea vestică a continentului).
Datorită infrastructurii de care dispune, respectiv: alimentare cu energie electrică, gaze naturale, rețea de apă potabila, rețea de canalizare și stație de epurare, rețea de telefonie digitală, rețea de televiziune prin cablu, iluminat public, drumuri, localitatea Doicești ar putea deveni atractivă pentru agenții economici dispuși să investească într-o afacere, fapt ce ar conduce la crearea de noi locuri de muncă și la dezvoltarea economică a localității.

Proiecte de investiții:

Amenajare centru civic în zona Colonie
Reabilitare și amenajare Cămin Cultural pentru a realiza un centru cultural multifuncțional
Construire împrejmuire sediu Primărie
Reabilitare clădire fostă Primărie
Reabilitare clădire fost Sediu Impozite și taxe
Reabilitare și modernizare Grădiniță Dolani
Modernizare sistem încălzire termică la Școala gimnazială nr. 3
Modernizare Grădiniță cu program normal nr. 1
Extindere și modernizare Grădiniță cu program normal, nr. 1
Înființare centru after school în localitate
Extindere și modernizare iluminat public
Reabilitare Stadion
Construire bază sportivă multifuncțională
Extindere rețele de canalizare
Extindere rețele de apă
Reabilitare drumuri
Reabilitare termică a blocurilor din zona Colonie
Execuție intrare în localitate
Transformare clădire Creșă Grădiniță în locuințe pentru tineri, destinate închirierii (construcție ANL)
Amenajare de trotuare și piste de biciclete pe tronsonul din strada Aleea Sinaia
Realizare padocuri pentru animale
Realizare și modernizare sistem supraveghere video în localitate
Realizare drum acces către zonele agricole
Realizare cadastru comună
Înființare asociație agricolă
Igienizarea și sistematizarea zonei de pășunat
Înființare parc cu panouri fotovoltaice
Gospodărirea apelor și a apelor uzate
Consolidarea și restaurarea Bisericii Brâncovenești
Introducerea Complexului Brâcovenesc ( Biserica Brâncovenească și Parcul Mateiaș) în circuitul turistic regional și național
Restaurare troițe
Dezvoltarea culturală cu inițiativa particulară sau voluntară, prin crearea de facilități de recreere și culturalizare
Amenajare zonă de agrement
Realizarea unei săli de sport
Eficientizarea și îmbunătățirea calității serviciilor acordate cetățenilor
Sprijinirea organizării, la nivelul comunei de cursuri pentru formare profesională a tinerilor în meserii specifice activităților din mediul rural: apicultori, legumicultori, lucrători în zootehnie, horticultori
Mediatizare și informare cu privire la programul de finanțare și importanță accesorii fondurilor europene
Dotare Serviciu Voluntar pentru Situații de Urgență

icon facebook Share

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...