PRIMĂRIA DOCLIN

29359 Vizualizări
Doclin
Tip: Comuna
Adresa: nr. 1(Cod poștal: 327175), Județ: Caras-Severin,Romania
Cuvântul primarului

În numele comunității constituite din locuitorii satelor comunei Doclin, în calitate de Primar ales, reprezentarea administraţiei publice locale a unității administrativ- teritoriale și în numele meu personal, transmit pe această cale un sincer bun venit tuturor celor ce accesați pagina oficială a comunei noastre.
Recurgem la acest mijloc modern și eficient de comunicare, din dorinţa de a veni în sprijinul cetăţenilor, oferindu-le dreptul la informația produsă şi gestionată de administraţia publică locală şi în acelaşi timp să oferim o fereastră deschisă, aflată permanent la îndemâna tuturor celor ce vor să ne cunoască comuna şi pe noi.
În numele locuitorilor celor trei sate ale comunei noastre, mulțumesc vizitatorilor din ţară şi din străinătate, pentru curiozitatea şi dorința de a afla cât mai multe despre noi, gândindu-vă poate că veți descoperi oportunități de afaceri de orice natură, să sperăm că vă vor îndemna să investiţi în comuna noastră, asigurându-vă cu responsabilitate de existența unei administraţii publice locale profesioniste, deschise şi transparente.
Îmi exprim convingerea că în urma informațiilor la care vă asigurăm acces pe această cale, veți găsi măcar un lucru care să vă capteze atenţia şi dorinţa de a cunoaşte pe viu frumusețea unică a acestor meleaguri, oamenii prietenoşi, ospitalieri care trăiesc aici şi farmecul unei comune primitoare.
Proiecte realizate :
Alimentare cu apă localitatea Tirol
Alimentare cu apă, canalizare menajeră și stații de epurare localitățile Doclin şi Biniş
Modernizare străzi în satele Binis, Doclin și Tirol
Amenajare spații de joacă localitățile Doclin, Biniş şi Tirol
Trotuare localitatea Doclin
Amenajare parcuri localitățile Doclin, Biniş şi Tirol
Modernizare iluminat stradal cu led localitățile Doclin, Biniş și Tirol
​Amenajare drumuri agricole în comuna Doclin

Prezentarea Localității
b_no-image2.png

Persoane din institutie

Primar: Oană Dănuţ
Viceprimar:
Secretar General: Chivu Ovidiu George
Contabil: Mezeniuc Corina Lăcrămioara

  • Suprafață: 10388 ha
  • Intravilan: 385 ha
  • Extravilan: 10003 ha
  • Populație: 1741
  • Gospodării: 695
  • Nr. locuințe: 615
  • Nr. grădinițe: 3
  • Nr. școli: 3
Numele localităților aflate în administrație:

Doclin, Biniş, Tirol

Așezarea geografică:

Teritoriul administrativ al comunei Doclin este situat la 30 km de granița cu R. Serbia.
Localitatea Doclin este situată la N de paralela 45 lat. N și se înșira pe direcția NS, dealungul drumului județean DJ 585, Oravița- Bocșa, la 11 km de orașul Bocșa.
Este așezată într-o vale cu aspect aparent de câmpie, iar 60 % teritoriu este pe dealuri acoperite de păduri.
Localitatea Tirol este așezată la N de loc. Doclin - la 7 km pe DJ 572, iar la SE, se învecineazș cu județul Timiș.
Localitatea Biniș este așezată la E de localitatea Doclin pe DJ 585 la 5 km distanță de localitatea de reședință Doclin.
Relieful este format din dealuri dar și zone mai line, formate din platouri de înalțimi diferite.
Adâncimea apei freatice de suprafață variază între 15- 30 m adâncime
Temperaturile în medie anuală sunt de + 10 grd.C.
Vânturile bat dominant din direcția S și SE.
Principalele soluri sunt : podzoluri, brun- roșcat, nisipoase
Localitatea Doclin este înconjurată la SE de păduri secularece despart hotarul localității de comuna Dognecea, denumită „Culmea Dognecei,, păduri în suprafața de 4.080 ha.

Activități specifice zonei:

Principalele ocupări tradiționale ale locuitorilor din localitațile comunei au fost reprezentate de olărit, stupărit și de fabricarea vinului.
Olăritul- Confecționarea vaselor de lut este cel mai vechi meștesug din această parte a banatului, având o tradiție de secole. Deși în urma cu 30-40 de ani olăritul era înca o meserie transmisă din tată în fiu, în prezent acest meștesug nu mai este practicat de nimeni.
Alături de agricultură și de creșterea animalelor una din principala ocupație a localnicilor o constitue apicultura și fabricarea vinului. Prin anii 1960 s-a înființat la Tirol și Doclin o fermă apicolă, care pe parcurs s-a dezvoltat foarte mult ajungând la un numar de 2000 stupi, din care 1000 erau pe proprietatea localității Doclin.
Între anii 1970 · 1990 producția de miere a ajuns la 80 de tone. În present reședința comunei este localitatea cu 1000 de stupi.
Pe teritoriul comunei Doclin,mai ales în localitatea Tirol se cultivă peste 327 Ha de viță de vie. Atât relieful cât și clima blânda a localitații Tirol sunt prielnice cultivării viței de vie nobilă, satul având terenul expus o mare parte a zilei, la soare.
Vinificarea strugurilor de la aceste vii se efectuează în crama de prelucrare și păstrare a vinului, care are o capacitate de peste 15.000 hectolitrii vin. Soiurile principale cultivate sunt: Riesling, Fetească, Muscat Ottonel, Savingnon, Merlot și Cabernet.

Activități economice principale:

Firme Reprezentative:
​1.  S.C. Fegima S.R.L. agricultură
2.  S.C. Senator Prodimpex S.R.L. viticultură
3.  S.C. Valea Eden S.R.L. viticultură
4.  S.C. Alimens Plus S.R.L. comerț
5.  S.C. Larisa Codruța S.R.L. comerţ
6. S.C. Sybile Com S.R.L. comerț, morărit
7. S.C. Mar Voinea S.R.L. comert
8. S.C. Ladini Trade S.R.L. comerţ
9 A.F. Cocora Mariana Elisabeta comerț
Oportunități:
a) Turism Rezervația Punctul Fosilifer Tirol, suprafața 0,5 ha., administrator Consiliul Local Doclin Cale de acces: din Reşiţă se merge pe DN 58 B până în oraşul Bocşa, din oraşul Bocşa se merge pe DJ 585 până în satul Doclin, la intersecția din centrul Doclinului se merge spre satul Tirol. Rezervația se află pe parte stângă între localitățile Doclin şi Tirol. Fosile: Congeria ungula caprae, Congeria triungularis, Congeria romboidea, Budumania
b) Potențial forestier: 4080 ha de pădure;
c) Materiale de construcții, balastiere, zăcăminte etc
​d) Potenţialul forţei de muncă disponibil.

Obiective turistice:

Locul fosilifer de la Tirol (monument al naturii), este o este o arie protejată de interes național ce corespunde categoriei a III-a IUCN (rezervație naturală de tip paleontologic).
Rezervația naturală aflată în partea sud- estică a satului Tirol, are o suprafață de 0,50 ha, și reprezintă o zonă de deal, cu pajişti naturale, unde, în rocă sedimentară (nisipuri aluvionare) tortoniană sunt depozitate resturi fosile de nevertebrate (heteroptere, miriapode, coleoptere, arahnide) și vertebrate (păsări, reptile și rozătoare).
Relieful ornat cu zăvoaie și dealuri împădurite cu altitudini mici cuprinse între 220 - 290 m și altitudini mari de 450-573 m, precum și Cracul Horea din Biniș, cel mai înalt vârf, relief care se pretează excepțional practicării turismului.
În localitatea de reședință Doclin există un lac de apă artificial care până în anul 1990 a fost administrat de AJVPS Caraș Severin, în prezent existând un contract de asociere între Consiliul Local și o firmă privată care reamenajează acest lac.
Deasemenea în satul Tirol există un lac artificial pe domeniul IAS populat cu peşte.
Ca agrement deosebit de solicitat sunt vânătoarea și pescuitul sportiv, speciile de vânat fiiind diverse, de la iepuri de câmp și fazani până la mistreți și cerbi carpatini.

Evenimente locale:

Rugile satelor:
Doclin - 15 august - Adormirea Maicii Domnului
Binis - 29 iunie - Sf. Apostol Petru si Pavel
​Tirol - 4 iunie - Sf. Treime

Facilități oferite investitorilor:

Scutiri/ reduceri de taxe şi impozite
Sprijinire în vederea întocmirii documentelor ce necesită aprobarea consiliului local
​Alte facilități

Proiecte de investiții:

Modernizare străzi în satele Biniș, Doclin și Tirol
Canalizare menajeră şi staţie de epurare localitatea Tirol
Centru Cultural localitatea Biniş
Sală de sport localitatea Doclin, Grădiniță PN Tirol.

icon facebook Share

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...