PRIMĂRIA DOBÂRCENI

19955 Vizualizări
Dobarceni
Tip: Comuna
Adresa: Principală, FN(Cod poștal: 717130), Județ: Botosani,Romania
Prezentarea Localității
b_26670_bv0lk.jpg

Persoane din institutie

Primar: Bunduc Dorel
Viceprimar:
Secretar General: Cimbru Liliana
Contabil: Petrişor Narcisa

  • Suprafață: 5847 ha
  • Intravilan: 460 ha
  • Extravilan: 5387 ha
  • Populație: 2729
  • Gospodării: 1051
  • Nr. locuințe: 1281
  • Nr. grădinițe: 4
  • Nr. școli: 5
Numele localităților aflate în administrație:

Dobârceni, Brăteni, Cismăneşti, Murguţa, Bivolari

Așezarea geografică:

Localitatea este poziţionată în partea nord- estică a ţării cu o împletire de dealuri joase brăzdate de văi cu râuri. 
‘’Din orice parte ai veni, pentru a ajunge la pădurea de ‘’Carpeni’’ (denumire veche a pădurii Dobârceni), trebuie să iei în piept urcuşul molcom al dealului Cozancea-Guranda, din partea central estică a judeţului Botoşani, încadrat de Câmpia Jijiei şi Câmpia Baseului’’ - citat din Scurta monografie a comunei Dobârceni. 
Hotar apusean fiind Siretul
 

Activități specifice zonei:

Agricultură
Zootehnie
Comerț
Apicultură
 

Activități economice principale:

Comerţ
Agricultură
Apicultură
Firme reprezentative:
II Mantaluta Puiu
II Nechifor Constantin
II Chiteala Ionut
AF Pinzaru Costel
AF Popescu/Arama Adriana
AF Chiteala Niculina
II Chiteala Ciprian
AF Gherasim Mihai
II Asoltanei Benone
AF Ciocoiu Mihai Cooperativa “Agrodob ‘’Dobârceni
SC Ferma Nordic SRL
Cooperativa Moldavia
SC Agroprod SRL
Producători locali:
Produse Apicole-Miere si derivate:
II Ciubotaru Tudorel
II Rotaru Emil/Alexandru
II Cimbru Viviana
Produse locale:
Produse Apicole-Miere si derivate
Produse lactate/derivate de la godpodariile private
Cereale
Oportunități
Accesarea fondurilor nerambursabile europene
Forță de muncă relativ ieftină, ce poate contribui la înființarea și dezvoltarea unor noi societăți comerciale
Programe guvernamentale de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii
Achiziționarea de utilaje agricole prin programul Rabla
Creșterea profitabilității datorită asocierilor între agricultori
Cadru legislativ ce sprijină crearea de noi afaceri în rândul tinerilor
Fonduri pentru încurajarea activității tinerilor fermieri
Dezvoltarea agroturismului; existența Fondului European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală
Asistență financiară acordată mediului de afaceri din cadrul rural
Existența programelor de calificare şi recalificare a forţei de muncă
Cursuri de specialitate pe diferite domenii acordate de AJOFM
Sprijinirea persoanelor de sex feminin în procesul de creare a unei afaceri
​Posibilitatea practicării unei agriculturi ecologice. (extras din Strategia de Dezvoltare locala 2014-2020)

Obiective turistice:

Principalele obiective turistice de interes la nivelul comunei Dobârceni sunt reprezentate de așezările, necropolele și siturile arheologice cu valoare de monumente istorice:
Repere Istorice: 
Așezare din Epoca Bronzului la Brăteni - Ciritei
Situl arheologic de la Dobârceni - Dealul Viei
Aşezarea Cucuteni la Brăteni - Vatra Satului
Aşezarea medievală târzie de la Bivolari - Dealul Curtea Veche
Aşezarea medievală târzie de la Dobârceni - Dealul Vălmăşiei
Aşezarea Cucuteni de la Dobârceni - La Hâlboci
Cele 16 movile de tip tumul dispersate pe teritoriul comunei
Prima atestare documentară, potrivit studierii arhivelor naţionale cât şi în descrierea monografiei, reiese că este la 15 octombrie 1427, într-un document de danie al domnitorului Alexandru Cel Bun, către unul dintre boierii vremii şi anume Oancea… Ca simbol definitoriu ar putea fi frunza de carpen şi cea de stejar, apoi din cele mai vechi timpuri oamenii acestor locuri au fost, agricultori, păstori (ovine, cornute mari în vechime au fost şi bivoli, şi cabaline) după ultimile animale, două sate au şi denumirea-Bivolari şi Murguţa. O alta îndeletnicire a fost şi creşterea albinelor, trebuie de remercat ca şi astăzi există aceste ocupaţii ale locuitorilor comunei Dobârceni.  Familiile boiereşti, importante, care au avut legatură cu istoria locului sunt: Sturdza direct din familia domnitorului Mihail Sturdza, comisul Costache Jora, banul Mihalache Negrea şi familia moşierului ing. Hynek Carol
Familile de boieri, au lasat moşteniri spirituale sau materiale deosebite:
Parcul comunal, fosta curte domnească a luat denumirea de ‘’Elena Sturdza’’ proprietara moşiei
Familia Jora a ctitorit prima biserică de zid cu temelie de piatră din satul Brăteni
Familia Negrea a ctitorit prima biserica de zid cu temelie de piatra din satul Dobârceni
Ca monumente istorice rămase în amintirea satului pot fi menţionate:
Conacul Hynek din sat Brăteni
Parcul comunal Elena Sturdza Dobârceni
Biserica de lemn, veche, din sat Cismăneşti, prima datare 1624
Monumente naturale:
Stejarii seculari, din parcul comunal şi din pădurea Dobârceni, fost codru
Laleaua pestriţă, ocrotită prin lege
Cea mai de seama bogaţie a comunei Dobârceni o constituie cele 840 ha de pădure care aproape înconjoară satul, şi face parte din pădurea (fost codru) Guranda, alcatuită în mare parte din stejari, carpeni, apoi ulmi, jugastru, salcam şi tei
Alte obiective turistice:
Barajul Stanca-Costeşti situat la 15 km distanţă
Pădurea Cirlig - Dobârceni si Brăteni
Iazul din Sus cu lebede
​Iazul Moara Negri, pentru pescuit şi agrement

Evenimente locale:

Ziua Comunei si ‘’Cupa de vara’’ Ediţii cultural - sportive de masă.  În acelaşi timp, datorită vacanţei şi concediilor s-a hotărât sărbătorirea zilei comunei cu prilejul acestei manifestări - anual în luna august
Festivalul de Datini şi Obiceiuri de Iarnă - decembrie în fiecare an
​Alte activităţi cultural- educative sunt de mică amploare şi se desfăşoară, în general, în colaborare cu şcoala Dobârceni cât şi cu Asociaţia de tineret Protin 2000 cu sediul în localitatea Dobârceni, organizaţie de tip ONG

Facilități oferite investitorilor:

Dezvoltarea agriculturii
Activităţi economice:
Agricultura, ferme vegetale
Ativitati agro-zootehnice
Apicultură
Comerţ

Proiecte de investiții:

Proiecte 2016-2020:
Canalizare și Stație de epurare ape uzate în comuna Dobârceni
Modernizarea drumurilor de interes local, 4,9 km în comuna Dobârceni 
Construire gradiniţă cu doua Săli de clasă
Derularea Programului Operețional pentru Pescuit POP, 2014-2020
Sunt depuse la GAL, „Colinele Moldovei” două proiect de finanțare prin PNDR
1.Investiții în infrastructură IT, achiziționare de aparatură și componente IT pentru dotarea Centrului Biblionet din cadrul Bibliotecii Dobârceni. Se așteaptă Finanțarea lui
​2. Achizițonarea de Echipament sportiv pentru Echipa de fotbal FC Dobârceni. Se așteapată Finanțarea lui.
Proiecte de viitor:
Reabilitarea și modernizarea instituțiilor de învățământ din cadrul comunei
Amenajare terenuri de sport în cadrul școlilor cu clasele I-IV din satele Brăteni, Cișmănești și Murguța
Construire cămin cultural în comuna Dobârceni
Construirea unei stații de compost în comuna Dobârceni
Reducerea eroziunii solului prin acțiuni de împădurire
​Implementarea serviciilor de e-guvernare în cadrul administrației publice locale din comuna Dobârceni

Galerie
bgallery_z5iku_pliant 1.jpg
bgallery_vj6gf_pliant2.jpg
<
>
icon facebook Share

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...