PRIMĂRIA DELENI

34029 Vizualizări
Deleni
Tip: Comuna
Adresa: Principală, nr. 1217 B(Cod poștal: 707165), Județ: Iasi,Romania
Cuvântul primarului

"Deleniul este un ținut de suflet, bogat și variat, cu oameni harnici și tradiții adânc înfipte în istoria neamului românesc"

Prezentarea Localității
b_no-image2.png

Persoane din institutie

Primar: ec. Prigoreanu Dumitru
Viceprimar:
Secretar General: jr. Petraru Florin
Contabil: Boboc Mihai

  • Suprafață: 15120 ha
  • Intravilan: 1137 ha
  • Extravilan: 13983 ha
  • Populație: 10294
  • Gospodării: 3066
  • Nr. locuințe: 3066
  • Nr. grădinițe: 5
  • Nr. școli: 5
Numele localităților aflate în administrație:

Deleni, Maxut, Poiana, Slobozia, Feredeni, Leahu Nacu

Așezarea geografică:

Comuna Deleni este situată în zona de contact dintre Podişul Sucevei şi Câmpia Moldovei, se întinde pe partea răsăriteană a dealului Pietraria, la stânga Râului Bahlui şi la nord de oraşul Hârlău
Amplasarea localităţii este înclinată de la vest spre est pe o distanţă de 8-9 km, cu o diferenţă de nivel de 400 m, punctul cel mai înalt ajungând la 594 km faţă de nivelul mării
Comuna Deleni are următoarele vecinităţi:
La sud - oraşul Hârlău cu satul Pîrcovaci;
La est - comuna Prăjeni, judeţul Botoşani;
La nord - comuna Frumuşica, judeţul Botoşani;
La vest - Tudora - Botoşani şi Dolhasca - Suceava.

Activități specifice zonei:

Agricultură
Zootehnie
Morărit - procesare grâu
Prelucrarea lemnului
Prelucrarea pieilor
Prelucrarea pietrei
Pomicultură
Legumicultură
Viticultură
Comerț

Activități economice principale:

Agricultură
Zootehnie
Morărit - procesare grâu, etc.
Prelucrarea lemnului
Prelucrarea pieilor
Prelucrarea pietrei
Pomicultură
Legumicultură
Viticultură
Comerţ
Firme reprezentative:
SC Fructis Trading SRL
SC Conac Polizu SRL
Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Pentru Pomicultură Iași
SC Sava Agriculture Business SRL
SC Agromax K SRL

Obiective turistice:

Ansamblul conacului "Cantacuzino Deleanu" din satul Deleni
Ansamblul curţii boiereşti "Crupenschi" din satul Feredeni
Ansamblul Polizu Micşuneşti în satul Maxut cu parcul dendrologic "Crucea de piatră" din satul Deleni
Parcul de vacanţă "Poiana Deleni" - dendrologic, cu zonă de agrement şi muzeul sătesc (port, tradiţii, obiceiuri locale)
Codrii seculari
Monumente istorice de arhitectură:
Biserica "Adormirea Maicii Domnului" - Deleni
"Hanul" din Deleni"
Biserica "Adormirea Maicii Domnului" din Feredeni (1718)
Mănăstirea "Lacuri" din codrii Delenilor
"Castelu Ghica" - Deleni

Evenimente locale:

Promovarea şi conservarea obiceiurilor de iarnă, în seara de 31 decembrie a fiecărui an. 

Facilități oferite investitorilor:

Zonă cu potenţial turistic şi cadru natural deosebit
Trasee turistice, monumente istorice şi codri
Teren cu acces la DN 28B pentru activităţi industriale şi economice
Teren din patrimoniu Consiliului Local Deleni şi din proprietatea privată ce poate fi pus, în condiţiile legii, la dispoziţia investitorilor interesaţi
Disponibilitatea autorităţilor publice locale în promovarea şi încurajarea investiţiilor
Utilităţi: telefon, electricitate, reţea de apă, reţea de gaze naturale, telefonie

Proiecte de investiții:

Înfiinţare reţea de canalizare în satele comunei; 
Extinderi de reţele pentru distribuţie gaz metan în toată comuna Deleni;
Modernizare prin asfaltare DC 153 între DJ 281A - FN 28B;
Extindere de reţele electrice;
În cadrul Programului Operaţional Regional 2007 - 2013 - "Consolidarea, reabilitarea, extinderea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare din comuna Deleni";
Proiectul de producţie şi distribuţie de energie regenerabilă de tip eolian care va consta în construirea şi operarea unui complex de turbine eoliene: în parteneriat public privat;
Construire unitate medicală;
Extindere prin înlocuire conductă alimentare cu apă din azbociment amplasată de la izvorul din satul Poiana şi până la limita cu oraşul Hârlău pe o lungime de 8,5 km.

icon facebook Share

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...