PRIMĂRIA DANEŞ

30236 Vizualizări
Danes
Tip: Comuna
Adresa: Principală, nr. 391(Cod poștal: 547200), Județ: Mures,Romania
Cuvântul primarului
Prezentarea Localității
b_no-image2.png

Persoane din institutie

Primar: Mosora Nicolae
Viceprimar: Burnete Ioan Dorin
Secretar General: Joldeş Codruţa
Contabil: Muntean Rozalia
Contabil: Petcu Anca-Georgeta

  • Suprafață: 11469 ha
  • Intravilan: 525, 80 ha
  • Extravilan: 10943, 2 ha
  • Populație: 5501
  • Gospodării: 1716
  • Nr. locuințe: 1716
  • Nr. grădinițe: 3
  • Nr. școli: 3
Numele localităților aflate în administrație:

Daneş, Seleuş, Criş, Stejărenii

Așezarea geografică:

Comuna Daneș este asezată în partea centrală a Podișului Transilvaniei, în culoarul Târnavei Mari, pe malul stâng al Râului, la "Târnava Mare". În cadrul județului Mureș, comuna Daneș se situează în sectorul sudic, la granița cu județul Sibiu. Forma așezării este de tip lineal. Este străbătută de șoseaua națională DN 14 B Sighișoara-Mediaș. Localitatea este reședință de comună, având în administrare satele vecine: Cris așezat în partea de sud, la o distanță de 9 km, Stejereni spre S-E, tot la 9 km si Seleusul Mare situat la nord, la 2 km de Daneș. Comuna se află pe meridianul 24011'36" și paralela 46024'11", la o distanță de 9 km de Sighișoara, cel mai apropiat municipiu, cu care se învecinează la est.
Relieful așezării este în cea mai mare parte deluros, comuna fiind situată în regiunea deluroasă, cu văi și dealuri de altitudine medie și în general asimetrice. Dealurile din jur ating înălțmi de apoximativ 500-600 m. În partea de nord a localității, spre Târnava Mare apare întinderea de lunca și ses. În subsolurile din zonă se găsesc domuri gazeifere. Solurile din care este compus relieful localității sunt variate: soluri brune, brune-gălbui, podzolice sau brune închise de deal. În luncă se găsesc soluri aluvionare, aceste sunt și cele mai fertile, fiind favorabile pentru cultura legumelor, cerealelor, plantelor furajere și cele din cultura tehnică (hameiul).
De pe culmile dealurilor se zăresc, înspre nord, crestele înzăpezite mai tot timpul ale munților Făgărașului.
Clima în această zonă nu se deosebește esențial de cea a Podișului Transilvaniei. Comuna Daneș și împrejurimile sale beneficiază de un climat temperat continental spre cel oceanic, constituind regiunea de traznit între climatul stejarului și climatul fagului. Acesta este în general blând, cu cantități de precipitații de obicei reduse și cu o circulație a aerului predominat vestică.
Vântul este de regulă călduros și secetos datorită poziției localității în culoarul Târnavei Mari.
Râul care colectează apele din zonă și curge în partea de nord a comunei este Târnava Mare. Izvorăște din Munții Harghitei, masivul Harghita Șumuleului, curge de la est la vest și este afluent al Mureșului. Până la confluenta, aval de Blaj, are o lungime de 233 km și un subbazin aferent întins pe o suprafață de 3660 km.
În perimetrul satului, râul primește câțiva afluenți, mai importanți fiind Valea Stejereni, care se unește în capătul de răsărit al satului cu Valea Crișului. La 4,5 km spre apus de sat curge Valea Laslea. Aceste pârâuri adună în matca lor apa izvoarelor de pe dealurile din partea de sud a Daneșului.

Activități specifice zonei:

Agricultură
Comerț
Industrie
Turism

Activități economice principale:

Cultivarea pământului și creșterea animalelor
Comercializarea produselor alimentareși nealimentare
Exploatare masă lemnoasă și prelucrare lemn
Extracție și distribuție gaze naturale
Întreținere utilaje foraj
Servicii turistice
Colectare fier vechi și mase plastice
Firme reprezentative:
SC TUBEX SA
SC AGOREF SRL
SC FÎNTÎNA MARCULUI SRL
SC DENIS COOP SRL
SC RO FRISLAN SRL
SC DIAGRO MONTBELIARDE SRL
SC MOBI ROMANTIC SRL
SC GRAND PLAST SRL

Obiective turistice:

Castelul Bethlen din Criş
Centru de excelență în agroturism și turism equestru European
Biserica ortodoxă Sfântu Nicolae Daneș
Biserica evanghelică luterană

Facilități oferite investitorilor:

O buna colaborare în realizarea investițiilor și asigurarea utilităților de care dispune comuna Daneș

Proiecte de investiții:

Reabilitare și modernizare Gradiniță în localitatea Daneș, comuna Daneș, județul Mureș
Modernizarea străzilor din localitățile Daneș, Stejărenii și actualizare DC 57 din comuna Daneș, județul Mureș
Reabilitarea și construire poduri, podețe și punți pietonale în comuna Daneș, județul Mureș
Modernizarea drumului foretier Stejărenii din comuna Daneș, județul Mureș
Îmbunătățirea infrastructurii rutiere în comuna Daneș, județul Mureș, drum comunal DC58 km
Modernizare cămin cultural în localitate Criș, comuna Daneș, județul Mureș
Construire capelă mortuară
Întocmirea cadastrului sistematic în comuna Daneș, județul Mureș
Reactualizare PUG în localitățile Daneș, Criș, Seleuș, Stejarenii din comuna Daneș, județul Mureș

icon facebook Share

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...