PRIMĂRIA DĂMUC

28312 Vizualizări
Damuc
Tip: Comuna
Prezentarea Localității
b_no-image2.png

Persoane din institutie

Primar: Voaideș Ioan
Viceprimar:
Secretar General: Țepeș Mihai
Contabil: Covasan Elena

  • Suprafață: 13378,01 ha
  • Intravilan: 321,06 ha
  • Extravilan: 13056,95 ha
  • Populație: 3149
  • Gospodării: 1700
  • Nr. locuințe: 1611
  • Nr. grădinițe: 2
  • Nr. școli: 3
Numele localităților aflate în administrație:

Dămuc, Huisurez, Trei Fântâni

Așezarea geografică:

Comuna Dămuc este situată în partea central estică a ţării, fiind încadrată de coordonatele geografice de 45grade 50minute 27secunde şi 46grade 40minute 12secunde latitudine nordică şi 25grade 51minute 56secunde şi 26grade 51minute 56secunde longitudine estică
Comuna Dămuc este situată din punct de vedere geografic în bazinul râului Dămuc, în partea central – estică a ţării, la 440 km distanţă de paralela oraşului Zimnicea şi la 380 km de meridianul Sulinei
Teritoriul administrativ al comunei Dămuc se află pe malul drept al Pârâului Asau, în zona centrală a Carpaţilor Orientali
Altitudinea maximă este de 1792,81 m, iar cea minimă de 650 m pe valea pârâului Dămuc
Satele în cea mai mare parte au forme de relief frământate în lungul râului Dămuc, a pârâului Asau şi pârâul Bicajel (sat Trei Fântâni)
Din punct de vedere geotehnic, localităţile componente ale comunei sunt amplasate pe un teren cu soluri aluvionare, cernoziomuri, argile, precum şi zone calcaroase
În majoritate predomină la adâncimi de 0,80 – 2,00 m, straturi alternative de balasturi necoezive şi nisipuri argiloase
Comuna se află la o depărtare de 25 km de oraşul Bicaz şi de 50 km de centrul judeţului Neamţ
Comuna Dămuc este străbătută de la nord la sud de DJ 127 A, desprins din localitatea Bicaz – Chei din DN 12 (C) Bicaz – Gheorghieni, drum care trece prin Cheile-Bicazulul, aflate la doar câţiva km de comuna Dămuc
​Tot la câţiva paşi de comună se află şi lacul natural de acumulare "Lacu Roşu" la o distanţă de doar 11 km

Activități specifice zonei:

Agricultură
Comerţ
Servicii

Activități economice principale:

În comuna Dămuc există câteva societăţi de mică producţie (prelucrarea lemnului, prelucrarea laptelui, alimentaţie publica) cu capital privat
Sectorul particular este reprezentat printr-un număr de 24 societăţi comerciale cu capital privat şi 144 asociăţi familiale şi persoane fizice autorizate - cu scop principal comerţul – alimentaţie publică, achiziţioanre – prelucrarea lemnului
După ramura de activitate, aceşti agenţi economici sunt profilaţi astfel:
Panificaţie – 2 societăţi comerciale (SC)
Comerţ – 7 societăţi comerciale şi peste 25 PF + AF
Construcţii – 3 societăţi comerciale
Alimentaţie publică
Prestari servicii – prelucrarea lemnului – 10 SC
Achiziţionarea, prelucrarea lemnului, comercializarea produselor din lemn – 18 SC şi 121 AF + PF
Meşteşugurile tradiţionale şi activităţile mesteşugăreşti, satisfac numai cerinţele locuitorilor comunei
Resursele solului sunt legate în principal de potenţialul celor 6271 ha teren agricol din care, 125 ha teren arabil, fâneţele şi păşunile sunt de 2011 ha care constituie baza de alimentare umană cât si animală
O altă resursă importantă este cea forestieră (9023 ha)

Obiective turistice:

Poate unul dintre cele mai admirabile lucruri la locuitorii comunei Dămuc este faptul că nu au renunţat la credintă
Hrana pentru suflet asta se găseşte în oricare dintre bisericile existente aici, un rol foarte important avându-l şi credincioşii care le calcă zilnic pragul, cât şi apropierea dintre ei, atât de necunoscută oraşelor mari
În zonă religia are un loc aparte, iar interesul pentru spiritualitate este ridicat de unde şi numărul atât de mare de lăcaşe de cult pe o suprafaţă relativ mic a comunei, unele dintre ele putând fi considerate adevarate capodopere arhitecturale din secolele trecute, în special biserica ortodoxă cu hramul Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel
În comuna Dămuc există 5 biserici ortodoxe, 3 biserici baptiste, 1 biserica Greco-catolică şi 1 Biserica Romano-catolică după cum urmează:
Dămuc Rosieni – Biserica ortodoxă - Înaltarea Domnului Iisus Hristos
Dămuc Bucureni – Biserica ortodoxă – Naşterea Maicii Domnului 
Damuc Pârâul Fruntii – Biserica ortodoxă – Pogorârea Duhului Sfânt 
Sat Huisurez – Biserica ortodoxă – Sfintii Apostoli Petru si Pavel 
Sat Trei Fântâni – Biserica ortodoxă – Naşterea Sf. Ioan Botezătorul
Dămuc 1, Dămuc 2, Sat Huisurez – Biserica baptistă
Dămuc – Biserica Greco – Catolică
Dămuc – Biserica Romano – Catolică
De asemenea, în zonă sunt mai multe "troite" ridicate în memoria eroilor celor două razboaie mondiale, eroi care sunt cinstiţi în fiecare an de către creştinii comunei

Evenimente locale:

Dămuc Rosieni – Biserica ortodoxă - Înaltarea Domnului Iisus Hristos
Dămuc Bucureni – Biserica ortodoxă – Naşterea Maicii Domnului 
Damuc Pârâul Fruntii – Biserica ortodoxă – Pogorârea Duhului Sfânt 
Sat Huisurez – Biserica ortodoxă – Sfintii Apostoli Petru si Pavel 
Sat Trei Fântâni – Biserica ortodoxă – Naşterea Sf. Ioan Botezătorul
Dămuc 1, Dămuc 2, Sat Huisurez – Biserica baptistă
Dămuc – Biserica Greco – Catolică
Dămuc – Biserica Romano – Catolică
De asemenea, în zonă sunt mai multe "troite" ridicate în memoria eroilor celor două razboaie mondiale, eroi care sunt cinstiţi în fiecare an de către creştinii comunei
Ceea ce este şi mai frumos este gândul că această comună a ramas unul dintre puţinele locuri în care tradiţia nu este doar un ecou al unor vremuri uitate
Răspunzător pentru multe dintre acţiunile care au fost făcute în acest sens, este d-nul Alexandru Gaina, poate cel mai înfocat păstrător al tradiţiilor locale
La iniţiativa dânsului a fost creat un ansamblu de dansuri populare, cu care a participat la diferite concursuri şi spectacole, reprezentând cu succes comuna şi, de ce nu, aducând în atenţie o parte a folclorului român de bază, şi nu numai, tot dânsul a organizat şi organizează în continuare "Sânzienele", sărbatoare ortodoxă în care se comemorează eroii de război printr-o manifestare în vârful muntelui "Batu Mare" unde de asemenea există şi un monument (troita) dedicată acestor eroi
De asemenea, ceea ce foarte puţină lume ştie, aici, pe lângă obiceiurile specifice Sărbătorilor mari, existente şi în alte zone, se intâlneşte şi ceva unic, specific zonei: "Capra Alba", obicei păstat din străbuni, şi care constă în vizitarea rudelor, prietenilor în ziua de Anul Nou şi aducerea unor urări pentru un an Nou cât mai bun prin dânsul specific al Caprei

Facilități oferite investitorilor:

Comuna se află la o depărtare de 25 km de oraşul Bicaz şi de 50 km de centrul judeţului Neamţ
Comuna Dămuc este străbătută de la nord la sud de DJ 127 A, desprins din localitatea Bicaz – Chei din DN 12 (C) Bicaz – Gheorghieni, drum care trece prin Cheile-Bicazulul, aflate la doar câţiva km de comuna Dămuc
Tot la câţiva paşi de comună se află şi lacul natural de acumulare "Lacu rosu" la o distanţă de doar 11 km
În comuna există o reţea de drumuri comunale şi forestiere
Acestea sunt reprezentate de drumuri pietruite sau realizate din pământ compactat şi sunt distribuţie în teritoriu fie în interiorul vetrelor cu lăţime mai mare : Bicaz – Chei, Damuc, Huisurez, sau în lungul vailor, sau urcând pe inretfluvii cum este cazul drumului comunal ce leagă satul Dămuc de satul Trei Fântâni (DC 137 A)

Proiecte de investiții:

Managementul serviciilor comunitare de utilităţi publice
Creşterea capacităţii de absorbţie a fondurilor de investiţii
Fundamentare strategiei privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice
Implementare şi monotorizarea strategiei locale
Alimentare cu apă canalizare şi epurare a apei uzate
Servicuil de salubrizare a localităţilor
Servicuil de transport public local
Serviciul de iluminat public
Informaţie şi publicitate

icon facebook Share

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...