PRIMĂRIA CUMPĂNA

32574 Vizualizări
Cumpana
Tip: Comuna
Adresa: Şos. Constanţei, nr. 132(Cod poștal: 907105), Județ: Constanta,Romania
Cuvântul primarului

Misiunea noastră este de a asigura un management performant, corect și echilibrat din punct de vedere al decizilor, pentru a oferi permisele unor dezvoltări durabile și pe termen lung.
Strategia de dezvoltare a comunei Cumpăna pentru următorii ani cuprinde măsuri pentru crearea de noi locuri de muncă și sprijinirea investițiilor, dezvoltarea educației și protecției sociale, dezvoltarea infrastructurii utilitare.

Prezentarea Localității
b_84295_kvce1.jpg

Persoane din institutie

Primar: ec. Gâju Mariana
Viceprimar:
Secretar General: jr. Sorin Daniel Nicolae
Contabil sef:Șandru Olivia Claudia
 

  • Suprafață: 5873 ha
  • Intravilan: 1538 ha
  • Extravilan: 3526 ha
  • Populație: 16450
  • Gospodării: 4500
  • Nr. locuințe: 6500
Așezarea geografică:

Comuna Cumpăna este aşezată între Dunăre şi Mare, ca un uriaş debarcader bătut de vânturile şi valurile Mării Negre, situată la o distanţă de 5 km sud-vest de Municipiul Constanţa, la mijlocul distanţei dintre staţiunea Mamaia şi staţiunile din sudul litoralului românesc. Totodată, comuna Cumpăna este situată la 10 km distanţă de Portul Constanţa, 5 km de Portul Agigea Sud şi 6 km de calea ferată
Comuna Cumpăna se învecinează: pe latura de sud-est cu localitatea Agigea, pe latura de nord-est cu Municipiul Constanţa, pe latura nord-vest cu localitatea Valu lui Traian şi pe latura de sud are Canalul Dunăre-Marea Neagră
Datorită construcţiei Canalului Dunăre-Marea Neagră, localitatea Cumpăna a pierdut o importantă cale de comunicare cu partea de sud a judeţului Constanţa, legătura rutieră cu partea de sud deviindu-se prin localitatea Agigea.
Legat de originea şi apariţia satului Cumpăna, există izvoarelele care demonstrează cu prisosinţă existenţa unei zone locuite străvechi pe acest teritoriu, fiind situat în vecinătatea Cetăţii Tomis
Ca zonă, Cumpăna a fost importantă, fapt demonstrat de "cadranul solar" în forma unui cap de taur, cu diviziunile pentru timp trasate între coarne, descoperit în primăvara anulului 1960 în curtea unui cetăţean din sat. Descoperirea "cadranului solar", în anul 1960 atestă existenţa localităţii din secolul al III-lea, era noastră
Teritoriul comunei Cumpăna face parte din subunitatea tectonică Dobrogea de Sud, şi a fost recunoscută oficial în anul 1870 sub numele de Hasi-dülüc, iar în anul 1929 va căpăta numele de Cumpăna
Până în anul 1979 comuna Cumpăna era formată din două sate, respectiv Straja şi Cumpăna
Prin construirea Canalului Dunăre Marea Neagră, satul Straja, din vestul comunei a fost dezafectat iar populaţia strămutată în satul Cumpăna, în blocuri construite în acest scop.
Cu prilejul diferitelor săpături efectuate de localnici, pentru construcții de canalizare sau de gaze au apărut o serie de obiecte: vase ceramice, opaițe greco-romane, amfore grecești, capiteluri romano-bizantine, toate fiind argumentate ale continuității vieții culturale și spiritual în aceste locuri. Acestea sunt păstrate la Muzeul de Istorie și Arheologie din Constanța
Comuna Cumpăna este membră din anul 2007 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona, Metropolitană Constanța.

Unități de învățământ:
Grădinițe 2 cu program prelungit
Școli: Campus Școlar Cumpăna - Liceul Tehnologic "Nicolae Dumitrescu" Cumpăna
Centru de tip After School
Centru socio - educative în comunele Cumpăna ( județul Constanța), Vânători - Neamț ( județul Neamț)
și Prundeni (județul Vâlcea) finanțat prin programul FRDS RO10
. Acțiunile realizate de cei 4 parteneri vizează îmbunătățirea situației unui număr de 23 copii aflați în situație de risc, din care 2 copii de etnie romă, respectiv copiii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate.
2 Săli de Sport, care oferă bază materială necesară desfășurării activităților sportive din cadrul Asociației Sportive "Victoria" Cumpăna, organizată de competiții județene, religionale și naționale.
1 Sală de Sport în cadrul Campusului Școlar
Complex sportiv ”Centenarul 2018”, comuna Cumpăna, județul Constanța
Casa de Cultură Cumpăna

Școala de Balet "Nicolae Spirescu", prima școală de balet din mediu rural
Școala de Dans Sportiv "Laura Bogorodea"
Școala de dansuri populare
Comunitară Cumpăna, care asigură condiții pentru dezvoltarea armonioasă a copiilor din comunit
Centrul Multifuncțional de Asistență Socio-Medicală Cumpăna
Canalul Dunăre - Marea Neagră
Căi de acces:
Drumuri auto: DN 39 E Constanța - Cumpăna este traversată de Autostrada A2, București - Constanța 
Gara de tren: 5 km gara Constanța
Port: 10 km – portul Constanța; 5 km Agigea Sud
​Aeroport: 40 km aeroportul Mihail Kogălniceanu - județul Constanța

Activități specifice zonei:

Cultura cerealelor și legumelor
Pomicultură
Floricultură
Creșterea animalelor
Apicultură
Activități de mică industrie
Comerț
Agroturism

Activități economice principale:

În comuna Cumpăna îşi desfăşoară activitatea un numar de 250 unităţi comerciale sau întreprinderi familiale, având ca obiect de activitate:
- unităţi comerţ cu amănuntul
- alimentaţie publică
- unităţi producţie - prestări servicii procesare carne
- unitate procesare lapte
- abatoare pentru sacrificare şi prelucrare carne
- unităţi de panificaţie şi morărit
- tipografie
- tâmplarie lemn si pvc
- staţie de colectare selectivă a deşeurilor menajere
- materiale de construcţii
- societăţi agricole, etc.

Obiective turistice:

Edificii de cult
- Biserica cu hramul Adormirea Maicii Domnului s-a clădit între anii 1924-1928 de către locuitorii parohiei Cumpăna şi s-a sfinţit în anul 1937 de către P.S.S. Episcopul Gherontie al Tomisului. Între anii 1965-1967 cu binecuvântarea P.S.S. Episcopul Chesarie al Dunării de Jos, cu osteneala P.C. Preot Alexandru Dumitrescu, cu contribuţia bunilor enoriaşi şi cu ajutorul sfintei Episcopii s-a pictat în stil bizantin, tehnică "Tempera" această sfântă biserică de către P.C. Preot Constantin Lembrau din Constanţa.
- Biserica cu hramul "Cuvioasa Parascheva"
Lucrările de construcţie propriu-zisă au fost începute la 1 martie 1997 sub îndrumarea P.C.Pr. Ion Mihai şi supervizate de dl. Inginer Laurenţiu Mihăileanu, din partea Centrului Eparhial Tomis. 
Planul de construcţie a bisericii respectă tipologia bizantină având formă de cruce cu o turlă mare ce se deschide peste naos şi două turle mici deasupra intrării dispuse simetric faţă de axa central-longitudinală, fiind împodobită cu un pridvor susţinut de şase coloane.
Slujba de târnosire a avut loc la 14 oct. 2001 cu ocazia hramului bisericii, fiind oficiatăde vrednicul întru pomenire Î.P.S. Lucian, Arhiepiscopul Tomisului, înconjurat de un numeros sobor de preoţi şi diaconi. Începând cu luna septembrie a anului 2002, o echipă de pictori condusă de dl. Ovidiu Prandea din Slatina au început lucrările de împododobire a bisericii cu pictură din nou în stil bizantin, în tehnică "al fresco" după un plan aprobat de Comisia de Pictură Religioasă a Patrarhiei Române de la Bucureşti.
- O geamie musulmană
- O biserică de confesiune penticostala "BETANIA"
- Muzeul Satului, este găzduit la Clubul Vârstnicilor, este un "UN ARC PESTE TIMP". 
Primele obiecte ale muzeului nostru au fost achiziţionate începând cu anul 2002, iar în anul 2003 acesta a luat cu adevărat fiinţă. Obiectele muzeului sunt vechi şi originale, locuitorii Cumpenei, fie ei tineri, fie vârstnici, donându-le cu mare dragoste, chiar dacă ele le aminteau de moşii şi strămoşii lor. Sala muzeului este amenajată ca o casă ţărănească tradiţională, cu bucătărie, odaia bună sau de la drum, odaia de dormit, în care se prezintă autentice costume populare. De asemenea, există o ladă de zestre veche de un secol (mai exact din anul 1912).
Muzeul are în componenţa sa, pe peretele de răsărit, un loc de reculegere şi de rugăciune, pe care, sub o maramă cusută manual în culori tradiţionale, se află 4 icoane vechi şi o candelă de argint.
În viitor Muzeul Satului se va muta într-un loc special amenajat. 
Satul este creatorul si pastratorul culturii populare. "Veșnicia s-a născut la sat", iar Muzeul Satului o conservă şi o face cadou generaţiilor ce vor urma şi vor dori să ştie din ce neam se trag.
- TROIŢA. În anul 2007 s-a ridicat această troita pentru ocrotirea localităţii. Mesajul transmis este să nu-l uităm pe Dumnezeu, să fim mai smeriţi şi mai pioşi şi aşa vom avea parte de mai multă linişte, bogăţie sufletească şi gânduri bune.
- Monumentul Eroilor din Primul Război Mondial. Monument ridicat în 1919, în amintirea militarilor din această comună căzuţi pentru patrie în campania 1916-1918. 
Monumentul a fost ridicat prin grija unui comitet format din autorităţile comunale - Alecu Trandafir (primarul localităţii şi preşedintele comitetului), Alexandru Dumitrescu (învăţător), Panait N. Lae (şef post jandarmi) şi Cristiu Melide ( notar). 
- Monumentul Eroilor din Al Doilea Război Mondial.
Monumentul a fost construit din inţiativa domnului Ştefan Trandafir, fiind inaugurat la 23 august 1975. Este construit din piatră, cu două plăci de marmură. Pe o placă sunt imortalizate numele celor 23 eroi care s-au jertfit pentru România pe teritoriul URSS, Ungariei şi Cehoslovaciei în perioada 1941-1945.
Conţinutul celei de a doua plăci este următorul: "Pentru România şi comuna Cumpăna ne-am jertfit. Spuneţi generaţiilor voastre-glorioşi am ştiut să murim apărându-ne ţara şi neamul".
- Monumentul Veteranilor de Război este situat în parcul central al localităţii. Este de menţionat faptul că localitatea Cumpăna este singura din Dobrogea, care are un astfel de monument, acesta fiind ridicat cu fondurile asigurate de fiica unui veteran de război din localitate.
- Memorialul Eroilor, Comuna Cumpăna, județul Constanța, inaugurat în data de 1 decembrie 201, cu ocazia sărbătorii Centeranului Marii Uniri

Evenimente locale:

"Fiecare loc de pe pământ are o poveste a lui, dar trebuie să tragi bine cu urechea ca s-o auzi și trebuie și un gram de iubire ca să o înțelegi." (Nicolae Iorga) 
Renovarea şi dotarea Căminului Cultural au fost deosebit de importante deoarece activitatea culturală se desfăşoară în decursul unui an după un program stabilit şi aprobat la nivel judeţean, organizăm spectacole cu diferite teme (muzică, teatru, poezie pentru copii), festivaluri de folclor cu participare naţională şi internaţională, festivaluri de muzică ușoară. Enumerăm câteva dintre cele mai importante: 
- Ziua Internaţională a Femeii 
- Ziua Asistenţei Sociale 
- Ziua Europei - "Acum sunt în Europa"
- Ziua Internaţională a Familiei 
- Convieţuire interetnică pe plaiuri dobrogene. KUREŞ – lupte tradiţionale tătăreşti
- Festivalul naţional de folclor pentru tineri interpreţi "Dor de cânt românesc", 
- Ziua Internaţională a Copilului 
- Festivalul "Dobroge, mândră grădină" – parteneriat cu Liceul Ioan Cotovu din Hârşova 
- Ziua Învăţătorului 
- Spectacol final stagiune balet Şcoala "Nicolae Spirescu"
- Ziua limbii române 
- Festivalul Rodul Pământului - Zilele Recoltei la Cumpăna, ediţia a XIV-a 
- Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice în Cumpăna 
- Ziua Armatei Române 
- Ziua Internaţională pentru eliminarea violenţei asupra femeilor 
- Botezuri sociale 
- 1 Decembrie - Ziua Naţională a României 
- Ziua Internaţională a Persoanelor cu Dizabilităţi 
- Activitati cu ocazia Crăciunului. 
- 27 de ani de la Revoluţia Română din 1989 
- Colinde şi dansuri tradiţionale - spectacol specific datinilor de iarnă 
- "Vine Moş Crăciun!" - campanie de Crăciun pentru bătrâni, persoane cu dizabilităţi şi persoane defavorizate. 
Cu mesajul CUMPĂNA, TRECUT, PREZENT ŞI VIITOR am participat la concursul iniţiat de către Asociaţia Cele mai frumoase sate din România sub denumirea SATUL CULTURAL AL ROMÂNIEI 2015. Comuna Cumpăna are calitatea de membru fondator în această asociaţie. 
Mulţi dintre noi ne dorim a schimba trecutul ... să facem să treacă mai repede prezentul şi să deschidem uşa viitorului. Cele trei timpuri, aşa cum le percepem noi, ne sunt tare dragi, pentru că am învăţat că fiecare timp are rolul lui. Modul în care parcurgem acest drum este definit de valorile pe care ni le asumăm. 
Abordăm cu deschidere conexiunile dintre cultură şi societate şi provocările evoluţiei acestor conexiuni pe termen lung. 
Integrăm în aceste procese inovaţia şi tradiţia, susţinem valorile locale şi considerăm că prin aceasta, şi prin conexiunile internaţionale pe care le creăm, contribuim la consolidarea vocaţiei europene a comunei noastre. 
Comuna Cumpăna este inclusă şi recunoscută pe plan internaţional prin apartenenţa la diferite asociaţii şi instituţii naţionale şi internaţionale, legături stabilite în timp datorită interesului demonstrat atât de toţi cetăţenii comunei, cât mai ales de preocuparea în organizarea şi dezvoltarea comunei de către Administraţia Publică Locală pentru respectarea principiului egalităţii de şanse pentru cetăţenii din mediul rural cu cei din mediul urban.
Stabilirea relaţiilor de infrăţire, de parteneriat între locălitaţile cu care comuna Cumpăna are încheiate acorduri de înfrăţire contribuie la dezvoltarea de legături multilaterale, la mai buna cunoaştere reciprocă şi la instaurarea unor sentimente de prietenie şi respect reciproc, de colaborare economică, culturală, mediu, sănătate, educaţie, turism cultural internaţional.  

Facilități oferite investitorilor:

- Disponibilitatea autorităţilor locale pentru parteneriatul public – privat; 
- Concesionarea unor suprafeţe de teren în vederea desfăşurării unor activităţi de mică industrie, prestari servicii la preţuri avantajoase; 
- Taxe și impozite reduse;
- Scutirea de la plata impozitelor o perioadă de 2 ani, până la edificarea investiției
- Poziție geografică avantajoasă în sudul litoralului pentru investiții în agroturism, construcție bază de agrement pentru copii și tineri, parc de distracții cu teren de golf.
- Potenţial ridicat de resurse umane (tineri cu studii medii şi superioare) 
- Forţă de muncă disponibilă 
- Cadru social favorabil 
- Existenţa unui serviciu de salubritate la nivelul comunei 
- Reţea de drumuri asfaltate şi pietruite în proporție de 60 %. 
- Poluare scăzută
Un loc minunat aflat la sudul oraşului Constanţa, care merită şi trebuie modernizat, astfel încât nivelul de trai să atingă cerinţele locuitorilor.
Localități înfrățite:
Puhăceni - Raionul Anenii Noi, Republica Moldova, Dobrichka - Republica Bulgaria, Meliki - Grecia, Edremit - Turcia, Budești - Municipiul Chișinău, Republica Moldova, Beer Tuiva - Israel, Strășeni - Raionul cantemir, republica Moldova, municipiul Jekabpils - Letonia, Shanghai, Districtul Fengxian, orașul Zhuanghang - China, Prundeni, județul Vâlcea, Vânători - neamț, Cricova, republica Moldova, mahala, Regiunea Cernăuți, Ucraina, Cazangic, Raionul Leova, Republica Moldova    

Proiecte de investiții:

Proiecte de investiții finalizate în anul 2019 și în curs de finalizare:
Modernizare drumuri în comuna Cumpăna, județul Constanța - 12, 7 km
Modernizare drumuri acces Campus Școlar, comuna Cumpăna, județul Constanța -  km, rest de executat 5. 56 km
Complex sportiv Cetenar 2018, comuna cumpăna, județul Constanța
Construcție creșă în comuna Cumpăna, județul Constanța
Dotare Cămin Cultural: dotarea sălii de evenimente și spectacole cu sisteme profesionale de lumini și sonorizare; generator de curent electric, achiziționarea de costume populare, dotarea și amenajarea bibliotecii comunale într-o notă foarte eficientă și modernă, atractivă atât pentru copii cât și pentru tineri și adolescent (mobilier, dotări, IT, dotări oficiu) Cumpăna, județul constanța pe o suprafață de 496 ha
Proiecte în execuție, proiecte depuse pentru finanțare și proiecte ce urmează a fi depuse în vederea finanțării 
Modernizare Grădiniţa cu program prelungit "Sfânta Maria" în comuna Cumpăna, județul Constanţa 
Locuinţe pentru tineri în regim de închiriere - "64 u.l. Etapa a –III-a" (din totalul de 64 u.l. solicitate)
Reabilitare şi modernizare străzi în comuna Cumpăna, județul Constanţa - 10,7 km
Construire grădiniţă cu program prelungit în Comuna Cumpăna, județul Constanţa
Extindere reţea alimentare cu apă şi reţea canalizare menajeră în Comuna Cumpăna, județul Constanţa
Creşterea eficienţei energetice la Liceul Tehnologic NICOLAE DUMITRESCU – CORP C1 (Şcoala nouă)
Construirea unei platforme de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd şi a unei staţii de biogas în comuna Cumpăna, județul Constanţa
Reabilitare și modernizare Liceul Tehnologic Nicolae Dumitrescu, comuna Cumpăna, județul Constanţa
Extindere reţea energie electrică, comuna Cumpăna, județul Constanţa
Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Centrul Cultural de tineret, comuna Cumpăna, județul Constanța
Centru civic în comuna Cumpăna, județul Constanța
WiFi4EU - Comuna Cumpăna. Scopul WiFi4EU este să asigure acces gratuit la Wi-Fi pe teritoriul UE în spații publice, cum ar fi parcuri, piețe, clădiri publice, biblioteci, centre de sănătate
NOD RUTIER, COMUNA CUMPĂNA A4 ( KM 16+700) - DN 39E
Centru de informare turistică și Pensiune Agroturistică
Proiecte și execuție lucrări de modernizare drumuri în comuna Cumpăna, județul Constanța - 3, 786 km
Locuințe sociale - 96 ul, cartier Al. I. Cuza, comuna Cumpăna, județul Constanța
Modernizare sistem de iluminat public stradal în comuna Cumpăna, județul Constanța
Construcția de locuințe de serviciu în comuna cumpăna, județul Constanța
Modernizare infrastructură rutieră de interes local prin amenajare trotuare, comuna Cumpăna, județul Constanța
Modernizare drumuri în comuna Cumpăna, județul constanța
Modernizare drumuri de exploatare agricolă în comuna Cumpăna, județul Constanța
Proiectare și execuție lucrări de modernizare a drumurilor de interes local în localitatea Cumpăna în cadrul proiectului ”Modernizare infrastructură rutieră de interes local prin amenajare trotuare, comuna Cumpăna, județul Constanța

PROIECTE ȘI NEVOI DE INVESTIȚII 
Construcție spital boli cronice - recuperare cu 30 de locuri și ambulatoriu
Construcție cămin de bătrâni  
Terenuri sportive acoperite cu baloane tensiomatice cu structură de metal
Extinderea infrastructurii de apă și canalizare  
Necesar modernizare drumuri: 42 km, pentru care nu există întocmit decât un studiu de prefezabilitate  
Extindere rețea de alimentare cu energie electrică   
Construcție muzeul satului și construcție casa scriitorului  
Dezvoltare energetică neconvențională eoliană și solară
Construcție stație de compost  
Amenajarea unui dig – platforma pentru debarcader, pe malul stâng al canalului Dunăre-Marea Neagră  
Construcția peste canalul Dunăre Marea Neagră a unui pod
Aerodrom și instalații aferente
Amenajare piste pentru biciliști
Dezvoltare energetică necovențională eoliană și solară
 

Galerie
bgallery_84295_506.jpg
bgallery_84295_504.jpg
bgallery_84295_505.jpg
bgallery_no-image2.png
bgallery_84295_504.jpg
bgallery_84295_505.jpg
bgallery_84295_506.jpg
bgallery_sthoq_DSC08016.jpg
bgallery_apni4_kl.jpg
bgallery_ch5ce_centru multifunctional de asistenta socio-medicala.jpg
bgallery_2142e_lkj.jpg
<
>
icon facebook Share

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...