PRIMĂRIA CRISTINEŞTI

30225 Vizualizări
Cristinesti
Tip: Comuna
Adresa: (Cod poștal: 717105), Județ: Botosani,Romania
Prezentarea Localității
b_no-image2.png

Persoane din institutie


Primar : Stredie Daniela
Viceprimar cu atribuții de primar:
Secretar General: Roman Mariana
Contabil: Codreanu Angela

  • Suprafață: 6375 ha
  • Intravilan: 975 ha
  • Extravilan: 5400 ha
  • Populație: 3829
  • Gospodării: 1440
  • Nr. locuințe: 1605
  • Nr. grădinițe: 6
  • Nr. școli: 6
Numele localităților aflate în administrație:

Cristineşti, Dragalina, Fundu Herţii, Dămileni, Poiana, Baranca

Așezarea geografică:

Comuna Cristineşti este aşezată la contactul Podişului Sucevei cu Câmpia Jijiei ( aliniamentul de localităţi Hudeşti-Suharău-Cristineşti-Ibăneşti-Pomârla), cu un relieful caracterizat de formaţiuni deluroase cu altitudini de 250-300 m.
Comuna Cristineşti este aşezată la intersecţia paralelei de 48º 8'39'' latitudine nordică cu meridianul de 26º 24'39'' longitudine estică, în vecinătatea zonei de contact dintre Podişul Sucevei şi Câmpia Moldovei. Dealurile de la vest şi sud au înălţimi de aprox. 350 m (Măgura Ibăneşti 385 m).
Contactul cu regiunea vecină - Câmpia Moldovei cu un relief mai coborât cu aproximativ  200 m se face printr-o zonă a cărei relief coboară. Comuna are ca vecini la nord-est, comuna Suharău, la sud comuna Ibăneşti, la sud-vest comuna Pomârla, la nord-vest Ucraina.
Reşedinţa comunei se află în satul Cristineşti, înconjurat de celelalte sate: Dragalina, situat la 7 km în partea de sud-est, Fundu Herţii şi Poiana situate în partea de vest la 7,5 şi respectiv 2 km de satul Cristineşti, Dămileni situat la 2 km şi Baranca situat la 5 km. 
Legătura dintre sate se face în cea mai mare parte prin intermediul DJ 298 care traversează în lung tot teritoriul comunei.

Activități specifice zonei:

Agricultură
Cultura plantelor
Creşterea animalelor
Apicultură
Pescuit
Prelucrarea lemnului

Activități economice principale:

Mediul de afaceri este reprezentat, ca urmare a profilului agricol al comunei în principal de asociaţiile agricole și microferme

Obiective turistice:

Biserica de lemn "Sfântul Neculai" (1770), din localitatea Dămileni așezarea "La Reduta" din localitatea Fundu-Herții, curtea boierească "Ioan și Natalia Corbu" situată în localitatea Dămileni
Informaţii despre biserica cu hramul "Sfântul Neculai" din Dămileni aflăm dintr-o însemnare tipărită pe hârtie în anul 1907: "Această sfântă biserică, cu hramul "Sfântul Neculai", din satul Dămileni, construită din lemn de stejar cam pe la anul 1700 în satul Storojineţ din Bucovina de către D-na Baronese Maria Cristea. Strămutată de la Storojineţ la Dămileni cam pe la anul 1750, reconstituită din nou tot de doamna Baronese Maria Cristea, şi de atunci până acum reparată de două ori de obştea satului Dămileni
Acum, pentru a treia oară, reparată din temelie şi construit un turn pentru clopotniţă. Toate reparaţiile, atât înăuntru, cât şi în afară, sunt făcute cu ajutorul proprietarilor Vasile Miclescu, Ioan Corbu şi alţi pioşi creştini şi a obştii satului"
Aşezarea "La redută" Fundu Herţii:
Însemnătatea localităţii Fundu Herţii constă în obiectivul său arheologic - o aşezare întărită cu valuri de pământ şi şanţuri de apărare aparţinând secolul VIII-XI. Nota caracteristică a acestei unităţi o constituie sistemul ei de fortificaţie, alcătuit din trei centuri de şanţuri cu val, situate pe panta de acces până la valul de pe margine care înconjoară aşezarea
În general, datorită împăduririi, cele trei centuri cu şanţ şi val s-au conservat destul de bine, două din valuri prezentând la suprafaţă porţiuni de arsură
Curtea boierească Corbu
Curtea boierească Corbu este datată din secolul al - XVII - lea, situată în localitatea Dămileni, comuna Cristineşti

Evenimente locale:

Zilele comunei Cristineşti - anual în luna august
Sărbătoarea recoltei - anual în luna octombrie

Facilități oferite investitorilor:

Teren agricol
Teren pentru construcţii la drum județean
Telefon
Internet
Televiziune prin cablu și satelit
Forţă de muncă
Spaţii pentru producţie şi prestări servicii
Drumuri comunale şi săteşti asfaltate
Oportunități:
Înființarea de exploatații agricole
Ferme, microferme cu posibilitatea de a dezvolta și practica agroturismul

Proiecte de investiții:

Investiții realizate în ultima perioadă:
Modernizare prin asfaltare a 12 km de drumuri sătești și comunale
Construirea unei grădinițe moderne cu două grupe în localitatea Dragalina
Reabilitare Cămin Cultural din localitatea Cristinești
Construirea unui sediu nou pentru primăria Cristinești
Achiziționarea unui buldoexcavator multifuncțional de către primăria Cristinești
Propuneri pentru investiții în următoarea perioadă:
Construirea unei Case Sociale în localitatea Dămileni
Construirea unui Cămin Cultural în localitatea Fundu-Herții

icon facebook Share

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...