PRIMĂRIA CRISTIAN

30086 Vizualizări
Cristian
Tip: Comuna
Adresa: Strada I, nr. 1(Cod poștal: 557085), Județ: Sibiu,Romania
Cuvântul primarului

"Comuna Cristian este situată în centrul României, în judeţul Sibiu, la 10 km de Municipiul Sibiu, fiind traversată de la vest spre est de râul Cibin. Prin aşezarea comunei la limita de nord a Mărginimii Sibiului, comuna Cristian a cunoscut în ultimele opt milenii, o dezvoltare continuă. Dezvoltarea economică a comunei Cristian a condus la dezvoltarea Marginimii Sibiului şi, implicit, la dezvoltarea turismului în zonă.
În ultimii zece ani, comuna Cristian a demonstrat că are capacitatea de a dezvolta servicii non- agricole, cu prioritate în domeniul turismului şi astfel am înţeles că dezvoltarea durabilă a unei comune se poate asigura şi prin dezvoltarea turismului.
Vă invităm să descoperiţi comuna Cristian, cu locurile sale unice, binecuvantate de natură, şi cu istoria sa bogată. Cu fiecare pas veţi descoperi modul în care comuna Cristian s- a dezvoltat, dezvăluind efortul tuturor generaţilor de a învăţa să lucreze împreună şi de a cultiva valorile tradiţionale ale comunităţilor locale."
Proiecte realizate 2012-2020
​1. 
Reabilitare drumuri forestiere, proiect finanțat din fonduri europene
2. Modernizarea străzilor din comună în proporţie de 90%: asfaltare, amenajare parcaje şi refacere trotuare
3. Construire şi amenajare Parc Central
4. Construirea și amenajarea a două locuri de joacă pentru copii
5. Construirea pieţei agro- alimentare a comunei Cristian
6. Dezvoltarea turismului prin proiectul Patrimoniul și civilizaţia apei în comuna Cristian, proiect finanțat din fonduri europene
7. Construire Complex Sport în comuna Cristian( proiect finanțat din Fonduri europene)
8. Construire Pod peste Cibin în avalul Comunei Cristian
9. Amenajare și consolidarea malului Pârâului Morii
10. Plan Urbanistic General al comunei Cristian
11. Cadastrul General al comunei Cristian (proiect finanțat din fonduri europene)

Prezentarea Localității
b_no-image2.png

Persoane din institutie

Primar: Seuchea Ioan
Viceprimar:
Secretar general: Schiau Maria- Cici
Contabil: Ghirca Mihaela

  • Suprafață: 7103 ha
  • Intravilan: 455 ha
  • Extravilan: 6648 ha
  • Populație: 4500
  • Gospodării: 1350
  • Nr. locuințe: 1350
  • Nr. grădinițe: 1
  • Nr. școli: 1
Așezarea geografică:

Comuna Cristian este situată în Depresiunea Sibiului, în lunca Cibinului, la 10 km vest de Municipiul Sibiu, pe DN 1 Sibiu- Sebeş, fiind traversată de la vest spre est de râul Cibin. Comuna Cristian s- a constituit şi dezvoltat în vechiul ţinut al Sibiului, colonizarea săsească în lunca Cibinului şi dependenţa de puternica cetate a Sibiului, au situat Cristianul între cele mai mari comune din sudul Transilvaniei. Situarea Sibiului şi Cristianului la limita estică a Mărginimii a condus la crearea unei relaţii complexe, de interdependenţă între aceste noi aşezări şi vechile aşezări româneşti, cunoscute astăzi sub denumirea de Mărginimea Sibiului. Fluxurile de oameni, materii prime şi relaţiile dintre populaţiile cu culturi diferite şi- au pus amprenta asupra specificului zonei, astfel judeţul Sibiu a dobândit o personalitate distinctă ca vatră de civilizaţie românească. Comuna Cristian este singura comună care şi-a dezvoltat central istoric pe malul râului Cibin. 
Din punct de vedere administrativ, teritoriul comunei Cristian este format din trei zone:
Zona Cristian I - în care este amplasată localitatea Cristian
Zona Cristian II - amplasată în Munţii Cindrelului, pe valea Mărăjdiei
Zona Cristian III - amplasată în zona staţiunii Păltiniş, terenul Cristianului

Activități specifice zonei:

Agricultura:
Agricultura deţine o pondere importantă în economia comunei, suprafaţa agricolă fiind de 3114 ha, iar efectivul de animale al comunei este de 8700 capete ovine, 510 capate bovine, 150 capate porcine, păsări 2500 capete, cabaline 45 capete, 900 familii de albine.
Turismul şi agroturismul:
Turismul reprezintă un sector de activitate important pentru comună, în cadrul căreia se dezvoltă şi se practică atât turismul montan şi turismul cultural, cât şi ecoturismul.
Aşezarea pe malul Cibinului, atestată de numeroase dovezi arheologice vechi de cca. 8000 de ani şi situarea la poalele munţilor Cibin, în apropierea staţiunii Păltiniş, prima staţiune montană situată la cea mai înaltă altitudine din România, comuna Cristian aduce un plus de farmec zonei Mărginimii Sibiului, reprezentând astfel o zonă cu un potenţial turistic ridicat. Potenţialul turistic al comunei este evidenţiat şi prin existenţa unor obiective turistice remarcabile, precum: Cetatea Cristianului, Casa Muzeu din Cristian, singura casă rurală- monument istoric din Judeţul Sibiu, pusă în valoare “în situ”; Biserica Ortodoxă Buna Vestire, Biserica Evanghelică Fortificată.
Industrie:
Industria reprezentativă pentru comună este industria de prelucrare a lemunului, fabricarea produselor de beton pentru construcţii şi fabricarea produselor de marochinărie.
Mediul de afaceri:
Pe raza comunei Cristian îşi desfăşoară activitatea 200 agenţi economici din diferite domenii precum: comerţ, turism, industrie, alimentaţie publică, ferme etc.
Dezvoltarea infrastructurii comunei din ultimii ani a atras agenţii economici să investească în comună, astfel creându- se numeroase locuri de muncă pentru cetăţenii comunei Cristian și a dus la apariția de noi mari întreprinderi precum:
SC IFM Efector SRL
SC Jaeggy Industries SRL
SC Thyessenkrup Bilstein SRL
SC Karl Heinz Dietrich International Expert SRL
SC Bauelemente SRL
SC Jarex Saniterm SRL care au adus venituri însemnate la bugetul comunei.
Dezvoltarea infrastructurii este dată de dezvoltarea utilităţilor, starea drumurilor şi existenţa instituţiilor publice şi de învăţământ, servicii publice, mijloace de transport în comun şi drumuri asfaltate.
Astfel, pe raza comunei Cristian îşi desfăşoară activitatea următoarele instituţii publice/private de interes public: Institutul de Cercetare şi Dezvoltare pentru Montanologie, ONG-uri şi Asociaţii (Asociaţia Philadelphia, Asociaţia Prietenii Berzelor etc) staţii livrare carburanţi, dispensar uman, dispensar veterinar, cabinet stomatologic, farmacie, service- uri auto, staţie CFR, post poliţie, oficiu poştal, biblioteca comunală dotată cu calculatoare şi internet

Activități economice principale:

Tursim şi agroturism
Comerţul cu amănuntul
Ferme cu activitate agricolă
Creşterea animalelor
Prelucrarea cărnii
Panificaţie
Fabricarea produselor de beton pentru construcţii
Marochinărie
Croitorie
Gatere
Balastieră

Obiective turistice:

Muzeul Etnografic Sătesc, strada IV, nr. 27, o arhitectură în stil francofon sec. XVIII. Descrierea muzeului: casă având o arhitectură în stil francofon, accesul în subsol din curte se face printr-un hol spre cele două încăperi, una cu intrare si din stradă. Încăperea din față a avut diferite funcțiuni, inclusiv comerciale iar cea din spate avea rol de pivniță. Ambele încăperi au boltă semicilindrică din cărămidă. La subsol se distinge un arc de asemenea din cărămidă, cu rol de sustinere a zidului de la parter. Accesul la parter se face printr-o scară de lemn din curte care conduce spre un mic hol deschis spre exterior. De aici se deschide accesul atât spre pod cât și spre celelalte spații de la parter. În partea dinspre stradă a imobilului sunt dispuse două încăperi. La camera mică, amplasată în stânga, accesul se face direct din cerdac, în timp ce la camera mare din față se intră prin camera de zi. De aici, există și un acces spre camera din spate. Încăperea mare din față are tavanul tencuit și decorat cu structură de factură barocă, încă un element de datare a monumentului. Celelalte încăperi au tavanul din lemn, cu grinzi aparente.
Program de funcționare: luni - vineri între orele 8.00 - 15.00.
Biserica Ortodoxă cu hramul Buna Vestire, din comuna Cristian, judeţul Sibiu este datată din anul 1790, 23 noiembrie. O primă biserică din lemn se pare să fi existat înaintea acesteia. Tot în 1790 a fost execuată şi fresca, terminată în exterior la 23 noiembrie. O astfel de inscripţie păstrându-se deasupra ferestrei estice a altarului, dar şi în spatele crucii de pe catapeteasma altarului, la interior, în partea inferioară, apoi o alta la Proscomidiar. Un alt an privind pictura interioară este 1805, sub semnătura lui Ioan Zugrav.
Adresa: str. XIII, nr. 6, Cristian, județul Sibiu, pe DN1, în partea de nord a comunei.
Monumentul (înscris în categoria B a monumentelor istorice în Monitorul Oficial Nr. 646 bis., cu Nr. Crt. 523 şi cod LMI: SB-II-m-B-12370) are proporţiile reduse ale unui paraclis şi se leagă de tradiţia bisericilor romanice din Sud-Estul Transilvaniei înălţate între sec. XIII – XV. Se integrează în stilul transilvănean cu o arhitectură de sinteză de elemente bizantine, cu influenţe de stil romanic şi gotic, stil specific în zona Sibiului la bisericile construite în secolul al XVIII-lea. Turnul clopotniţă este deasupra intrării, la apus este construit în plan pătrat şi are acoperişul piramidal înalt.
Biserica prezintă o pictură murală foarte valoroasă, în tehnica frescă (culori dizolvate în apă sau apă de var, aplicate pe tencuiala umedă) şi a fost realizată şi restaurată de-a lungul timpului de pictorii Stan Zugrav şi Ioan Zugrav în 1790 (Altarul), Ioan Zugrav în 1805 (Naosul), Ciobanu Gheorghe Firmilian (Pronaos şi Pridvor în 1971, până la înlăturarea ei în 2009), Bîrhală Mihail Gabriel în mai-septembrie 2009 (restaurare completă) şi repictare Pronaos şi Pridvor (2009) de către pictorul Mihail Fordea în colaborare cu Magdalena Ionescu. Unele inscripţii găsite pe pereţii pictaţi, conform studiului şi documentaţiei pictorul Bârhală Mihail şi Codrescu Marcel, din 2008, se pare că pronaosul şi pridvorul nu au fost pictate niciodată până în 1971.
Biserica Evanghelică Sfântul Servatius, declarată monument istoric;
Cetatea Cristianului, atestată la 1223, în incinta căreia se regăseşte Biserica Evanghelică;  Este obiectivul turistic principal al localitătii, toate grupurile de vizitatori dorind să- l viziteze și să cunoască, astfel o parte din istoria acestor locuri. Acest monument istoric este compus din biserica foritificată şi este închinat „Sf. Servatius”. Ea a fost ridicată în a doua jumătate a secolului al XIII – lea ca o basilică romană cu trei nave. În jurul anului 1500 pentru protecţia bisericii se ridică două rânduri de ziduri în forma unui pentagon neregulat; în fiecare colţ se construieşte câte un turn de apărare patrulater. Zidurile erau despărţite între ele printr- un şanţ de o lărgime de mai puţin de trei metri. Se mai văd patru din cele cinci turnuri pătrate care flancau poligonul neregulat al incintei. Turnul de deasupra porţii de pe latura apuseană a dispărut. Altarul cu ,,Răstignirea”, ca tablou principal datează din anul 1719 şi este un document al artei baroce din ţară. Încastrarea altarului în stil rococo a fost adăugată în secolul al XVIII – lea. Casa parohială cu etaj a fost construită din piatră şi cărămidă pe la 1500 şi este un monument istoric.
Vizitarea turnului clopotniţă permite oricărui turist şansa unică să admire localitatea de sus, de la înalţimea de 63 metri.
Staţiunea Păltiniş, situată la 1442m altitudine, edificată la 1894 pe teritoriul comunei Cristian, administrată de către Municipiul Sibiu.
Staţiune turistică permanentă, situată în Carpaţii Meridionali, pe versantul nord-estic al Munţilor Cindrel, statiunea Păltiniş este cea mai veche şi cea mai înaltă staţiune din România. Se întinde într-o pădure de conifere, la altitudinea de 1442 de metri. Staţiunea Păltiniş este o destinaţie extrem de căutată în special pentru împătimiţii sporturilor de iarnă dar si pentru calitatea aerului pur din această staţiune o recomandă din plin în tratarea asteniilor, a surmenajului fizic şi intelectual, a anemiilor, a sechelelor pulmonare, precum şi a deficienţelor de creştere la copii.
Arka Park Păltinis, se află în inima naturii, la doar 24 de km de Sibiu, în superbă zonă a Păltinișului, îți oferă o combinație unică de activități pentru toate vârstele, reprezentând un mod încântător de a-ți petrece timpul liber. Aici poți experimenta aventuri de neuitat alături de întreaga familie, de prieteni sau colegi. Parcul de aventură Arka Park este locul ideal pentru a petrece o zi în aer liber, practicând activități sportive, bucurându-te de aer curat și de o priveliște minunată.

Evenimente locale:

În comuna Cristian valorile şi tradiţiile se păstreză cu sfinţenie şi se transmit noilor generaţii, fiind cunoscut faptul că vechile obiceiuri şi datini sunt preluate de către cei tineri. Astfel, evenimentele marcante ale comunei Cristian sunt următoarele:
Comemorarea zilei Eroilor, la 40 de zile după Paşti, de Ispas
Armindenii mesteceni, în sâmbăta Rusaliilor
Întâlnirea saşilor, în prima săptămâna a lunii august
Sfinţirea boabelor de grâu, de Ziua Crucii, 14 septembrie
Sărbătoarea Culesul Viilor
Cupa 1 decembrie, Concurs de tenis de masă, 30 noiembrie
Alegerea conducătoriilor Cetei de Juni: judele, pristavul, pârgarul, crâşmarul bătrân şi crâşmarul tânăr, 6 decembrie
Chematul fetelor la joc de către şefii cetei de juni, 25 decembrie
Hora fetelor, 26 decembrie

Facilități oferite investitorilor:

Comuna Cristian oferă numeroase avantaje pentru mediul de afaceri atât prin poziţia geografică, resursele, oportunităţile disponibile, cât şi prin infrastructura modernă şi proiectele realizate. Printre facilităţile majore care pot fi exploatate de investitori regăsim:
Comuna este situată la doar 10 Km de oraşul Sibiu
Accesul facil la principalele rute de transport naţional şi internaţional. Comuna este străbătută de Drumul Naţional DN1 şi face legătura cu principale magistrale rutiere europene. Pe DN 1 la o distanţa de aproximativ 4 km se poate ajunge la Aeroportul Internaţional Sibiu, care se afla in suprafata de 40ha pe teritoriul UAT Cristian
Pe teritoriul comunei trece de asemenea și Autostrada Sebeș – Nadlac
Infrastructură modernă şi Zona Industrială
Comuna Cristian beneficiază de toate utilitaţile prezente, reţea de apă, canalizare, gaze naturale, internet şi telefonie. Zona Industriala de pe strada L a fost dezvoltat tocmai din dorinţa de a oferii facilităţi şi a atrage noi investitori, oferă la rândul lui toate utilitaţile
Administraţie publică modernă, eficientă, dispusă să colaboreze cu investitori. Primăria Comunei Cristian are în componenţă personal calificat cu experientă în domeniu, dispus să colaboreze şi să ofere suportul informaţional necesar desfăşurării oricărui proiect de afaceri
Comuna dispune în cadrul Administrației publice locale de Servicul de Urbanism care oferă atât persoanelor fizice cât și investitorilor posibilitatea de a-și completa documentațiile necesare în timp util pentru a putea demara lucrările dorite
În Comuna Cristian climatul este propice pentru dezvoltarea sectorului agricol şi zootehnic, peisajele sunt atracţii turistice cu posibilitate de dezvoltare a serviciilor pentru atragerea turiştilor
Comuna Cristian dispune de 3457 ha de pădure în care se pot organiza excursii montane și activități recreative
Obținere finanțare din Fonduri Europene pentru proiectul Extindere Retele Hidroedilitare, comuna Cristian, județul Sibiu – proiect care prevede extinderea rețelelor de apă și apă uzată pe străzile XI, XIII,XXIV,XXVIII, XXIX străzi care în momentul actual nu dispun de aceste facilități, după caz unele străzi vor beneficia de introducere rețea apă uzată cea de apă existând deja sau de ambele apă și apă uzată

Proiecte de investiții:

Construire garaj primărie
Construire filigorii sală culturală
Jaluzele verticale pentru dispensar
Reabilitare curte primărie
Reabilitare șură primă
Branșament trifazic Muzeu Cristian
Reparații curente sală culturală Str XI, NR. 9
Înlocuire instalație electrică interioară la dispensarul uman
Rolete zebră pentru capelă
Sistem integrat gestionare activități de administrație publică (site-ul instituției)
Amenajare și întreținere spații verzi în comună
Capitulare câini comunitari
Catafalc refrigorific capelă
Refacere trotuare, amenajare parcaje, canalizare plivială și racorduri Str. II etapa II
Construire pod peste Cibin în amonte
Plan urbanistic general
Amenajare loc de joacă și grup social Srt IV
Modernizare strada II, comuna Cristian
Amenajare alee și stradă în jurul bisericii evanghelice
Asfaltare cartier tineret- Str XXXI, Str XXVII în comuna Cristian
În curs de realizare
Construire Sală sport str. IX, nr 12
Cadastrul General
Extindere rețele hidroedilitare în comuna Cristian (proiect finanțat din Fonduri Europene nerambursabile) – realizat în proporție de 80%
​Proiectare Asfaltare strazi: Str. XXIV, XXVIII si XXIX, cartier sere, comuna Cristian

Galerie
bgallery_dty9l_10 octombrie imagine sat toamna.JPG
bgallery_69g3k_septembrie.jpg
bgallery_16wgm_11112009(013).jpg
bgallery_nc5ck_DSCF4338.JPG
<
>
icon facebook Share

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...