PRIMĂRIA CRISTEŞTI

30905 Vizualizări
Cristesti
Tip: Comuna
Adresa: Principală, nr. 678(Cod poștal: 547185), Județ: Mures,Romania
Cuvântul primarului

Nu am experienţă și nici trecut în politică! Sunt un primar fără ambiţii politice. În schimb, am studii universitare de administraţie publică, pregătire și experienţă relevantă ca manager și în elaborarea proiectelor de dezvoltare rurală. Sunt de părere, că în zilele noastre, pentru a conduce o unitate administrativ teritorială cu succes, este nevoie în primul rând de o pregătire profesională adecvată.
Îmi propun:
a* schimbarea mentalităţii în privinţa strategiei de dezvoltare a localităţii, iar pentru asta este nevoie de o planificare riguroasă și precisă, orientată către obiective măsurabile, în locul unor activităţi hazardate, haotice, deseori improvizate.
b* Schimbarea mentalităţii personalului angajat, în vederea îmbunătăţirii calităţii serviciilor din cadrul primăriei – pentru o administraţie publică locală orientată către om, transparentă și serviabilă.
c* Schimbarea mentalităţii privind rolul administraţiei publice locale – nu ne limitam doar la dezvoltarea infrastructurii, ci investim cu prioritate în oameni, vom clădi o comunitate, vom încerca să regăsim spiritul vechi al comunei, pentru că ne pasă de Cristești și de fratele său mai mic, Vălureni.
Comuna Cristești nu are doar un trecut și un prezent, ea are și Viitor! În zilele noastre oamenii sunt din ce în ce mai preocupaţi (ca să nu spun îngrijoraţi) de viitor. Trebuie să le prezentăm o perspectivă reală și credibilă, să le oferim un viitor mai predictibil! Numai astfel putem înfrânge prejudecăţile și recâștiga încrederea pierdută în decursul anilor!
Consider că parteneriatul între administraţie şi cetăţeni este esenţial, iar pentru asta este necesară o comunicare eficientă. Ne dorim un parteneriat cu cetăţenii bazat pe responsabilitate, respect şi determinare. Nu cetăţeanul a fost creat pentru a servi Primăria, ci instituţia primăriei a fost creată pentru a-i fi utilă și pentru a acorda sprijin locuitorilor comunei. Toate serviciile oferite de aceasta, se bazeaza pe acest principiu. Problematica învăţământului, creșterea și educarea copiilor noștri, a tinerei generaţii, reprezintă o îndatorire fundamentală a întregii colectivităţi. Școala este instituţia de bază a societăţii. Apropierea de orașul Tîrgu Mureș, constituie o provocare atât pentru părinţi, precum și pentru copii. Este absolut normal, să vrem să asigurăm tot ce e mai bun copiilor noștri și pentru asta trebuie să acordăm mare importanţă acestei năzuinţe. Din nefericire însă, în măsura în care copii noștrii fac naveta zilnică în oraș și se împrăștie prin diferitele școli din Tîrgu Mureș, slăbește spiritul comunităţii, piere sentimentul de apartenenţă în colectivitate. Un motiv în plus ca să asigurăm condiţii de predare și un nivel de învăţământ similare și competitive cu cele oferite de școlile din oraș, nu în ultimul rând prin extinderea numărului de săli de clasă, pentru ca intreaga activitate educațională să se desfășoare de dimineața.
Fără îndoială, chestiunea grădiniţei și construirea unei grădiniţe noi cu program prelungit din Cristești, constituie problema cea mai presantă și care nu mai suportă amânare. Astfel finalizarea construcției grădiniței cu program prelungit și deschiderea acesteia în luna septembrie rămâne principala țintă a anului 2019.
Lipsa Căminului Cultural de ani de zile într-o comunitate este inadmisibilă. Soluţia constă în modernizarea cladirii din fonduri europene nerambursabile astfel incat activitatile culturale sa poata fi reluate din anul 2019 sau cel târziu 2020.
Pentru relansarea vieţii sociale și culturale nu este suficientă doar străduinţa administraţiei publice locale. Prin crearea unor parteneriate, diversele organizaţii non-guvernamentale și civile își pot aduce aportul la reușită. Vom încuraja existenţa și funcţionarea acestor parteneriate locale care joacă rolul cel mai important în catalizarea și activarea comunităţii în procesul de regenerare culturală!
Biserica a fost și este un pilon important în viaţa comunităţii. În această calitate a lor, bisericile pot fi parteneri indispensabili ai administraţiei publice locale. Dacă se dorește, Cristești poate deveni modelul multiculturalităţii și al interculturalităţii.
O chestiune extrem de delicată, care nu poate fi evitată o reprezintă combinatul chimic, aflat în imediata apropiere a comunei, care produce efecte poate mai grave, ca în Tîrgu Mureș. Administraţia locală, în parteneriat cu conducerea combinatului, va trebui să ofere soluţii la toate problemele existente și viitoare privind poluarea cauzată de către acesta. Un subiect la fel de delicat și presant îl reprezintă problema gestionării deșeurilor, - groapa de gunoi a orașului “desfiinţată” și staţia de sortare “înfiinţată”, dar nefuncţională, nici până în prezent, toate situate pe teritoriul comunei noastre.
În privinţa drumurilor și trotuarelor din Cristești, putem afirma că este sectorul în care s-a investit cel mai mult până acum. Poate singurul domeniu în care semnele progresului erau vizibile. Totuși, multe străzi și trotuare își așteaptă încă rândul să fie modernizate. Mai este mult de lucru până când vom putea circula în condiţii civilizate pe tot teritoriul comunei, atât cu mașina, cât și pe jos. Lucrările de modernizare trebuie continuate, iar în paralel trebuie să avem grijă de menţinerea stării celor deja finalizate, altfel investiţiile majore pier în doar câţiva ani. A fi un bun gosposar, presupune să îngrijești tot ce ai, să fi mereu atent și să-ţi repari bunul stricat, imediat cum sesizezi problema.
Nu pot să nu revin, la starea infrastructurii din Vălureni. Infrastructură de alimentare cu apă potabilă nu există. În fiecare an, locuitorii se confruntă, cu o severă lipsă de apă, în condiţiile în care într-o lume civilizată nici nu ne mai putem imagina viaţa fără mult mai multă apă. E inadmisibil ca în sec. XXI, când alţii zboară pe lună, drumul către Vălureni, să fie aproape impracticabil. Remedierea integrală și rapidă a acestei situaţii este, din păcate, conditionata de existenţa unei relaţii bune cu conducerea administraţiei orașului Tîrgu Mureș, iar lucrările la rețeaua de apă și canalizare vor fi demarate în anul 2019 și vor fi realizate din fonduri europene nerambursabile.
​Îmi doresc ca pe viitor rezultatele muncii noastre continue să păstreze un trend ascendent, astfel încât ele să nu fie doar statistic notabile, ci să răspundă nevoilor și așteptărilor reale ale cetățenilor comunei Cristești, în slujba cărora mă aflu.

Prezentarea Localității
b_no-image2.png

Persoane din institutie

Primar: Kovács Edit
Viceprimar:
Secretar General: Stoica Melintia- Rodica
Contabil: Kiss Ibolyka Erzsébet
 

  • Suprafață: 13,35 kmp
  • Intravilan: 4,6472 kmp
  • Extravilan: 8,7028 kmp
  • Populație: 5926
  • Gospodării: 1829
  • Nr. locuințe: 440
  • Nr. grădinițe: 3
  • Nr. școli: 2
Numele localităților aflate în administrație:

Cristești, Vălureni

Așezarea geografică:

Comuna Cristești – județul Mureș, este situată în centrul Transilvaniei în imediata apropiere a municipiului Târgu Mureș.

Activități specifice zonei:

Agricultură
Comerţ
Industrie

Activități economice principale:

Comparativ cu alte comune, rata șomajului este mică, agenții comerciali din zonă absorbind aproape în totalitate persoanele apte de muncă.
Ambele localități componente ale comunei sunt racordate la sistemele de alimentare cu gaz metan și energie electrică, gospodăriile beneficiind de asemenea de telefonie și televiziune prin cablu. În ambele localități funcționează școli generale și grădinițe. În localitate funcționează trei dispensare medicale cu medici de familie, 2 cabinete stomatologice, 3 farmacii.
Numărul agenților economici din localitate este semnificativ, majoritatea furnizând servicii către populație.
Avem pe raza comunei firme de construcții, stații de carburanți, firmă piese auto, laborator de cofetărie, sere de flori, moteluri și restaurante, firme de exploatare a produselor de balastieră, firme profilate pe agricultură.
​Pe raza comunei se află stația CFR Târgu Mureș Sud, stație de epurare a apelor uzate, precum și Registrul Auto Român al județului Mureș.
Firme reprezentative:
SC Materom SRL
SC Rominsta SRL
SC Geiger Transilvania SA
Via Oil Petroleum
Fomco Truck Service
Murpop Serv SRL
Leco Impex SRL
 

Evenimente locale:

Zilele comunei Cristești
Târgul miresmelor de flori
Ziua copilului
Ziua națională a României

Facilități oferite investitorilor:

Infrastructură
Oportunități:
Noi locuri de muncă, precum și oportunitatea de dezvoltare profesională, oferită de societățile care își desfășoară activitatea pe teritoriul comunei

 

Proiecte de investiții:

Achiziționare sistem supraveghere video
Modenizare prin pavarea curții Școlii Gim. Cristești
Extindere conductă str. Pârâului, loc. Cristești
Amenajare rigole scurgere ape pluviale colectate de pe versanți în zona Materom
Asfaltare străzile Morii și Mureșului, Combinatului si Viilor, loc. Cristești
Înființare trotuare străzi secundare loc.Vălureni
Modernizare trotuare str. Viilor, Bisericii, Orizontului, Gostatului
Modernizare treceri pietoni str. Principală (E60)
Modernizări stradale DC 66 în sat Vălureni DALI
Modernizarea parcului Central Cristești
Modernizarea sistemului de iluminat public stradal din comuna Cristești
Asfaltare str. Combinatului (500 ml) și Mureșului (etapa II)
Asfaltare str. Viilor spre Geiger
Construire limitatoare de viteză, comuna Cristești
Modernizare trotuare străzile Viilor, Gostatului, Vânătorilor și str. Sportului
Reabolitare șanțuri și podețe de scurgere a apei pluviale în zona străzilor Viilor și Câmpului, loc. Cristești-etapa I
Extindere sistem camere supraveghere video în comuna Cristști
Reparații cimitirul eroilor Cristești
Ghene subterane zona blocurilor 537 și 678, Cristești
Amenajare trotuare str. Morii, loc. Cristești
Reabilitare șanțuri și alee pietonală str. Mică- Școlii, loc. Cristești
Extindere rețea apă- canal și asfaltarea str. Vânătorilor și str. Orizontului, loc. Cristești
Amenajare parcări
Servicii de îngrijire socio-medicală la domiciliu pentru persoane vârstnice
Proiecte realizate 2016-2020:
Modernizarea și extinderea rețelei de alimentare cu apă și canalizare menajeră în comuna Cristești, localitățile Cristești și Vălureni : contract de finanțare semnat cu A.F.I.R, valoare totală eligibilă – 6.638.373,74 lei (1.462.519 euro) + 1.622.238,60 lei (288.351 euro) TVA
Achiziție de utilaj pentru serviciul administrativ și de întreținere al Comunei Cristești (Buldoexcavator): contract de finanțare semnat cu A.F.I.R, valoare totală eligibilă- 266.932,05 lei (57.300 euro) + 52.832,05 lei (11.341,00) TVA
Dotarea căminului cultural din Vălureni, com. Cristești, jud. Mureș- valoare totală eligibilă, conform contract de finanțare semnat cu AFIR- 15. 461 euro, echivalentul a 72.025, 06 lei- proiect finalizat
Grădinița cu program prelungit, loc. Cristești: valoare totală eligibilă, conform contract de finanțare semnat cu M.D.R.A.P. - 1.633.026, 00 lei cu TVA - proiect finalizat
Modernizare Cămin Cultural, localitate Cristești, com. Cristești: valoare totală eligibilă, conform contract de finanțare semnat cu MDRAP - Program Operațional Regional - 4.653.418, 50 lei - PT realizat, procedură execuție lucrări, în curs de demarare
Modernizarea parcului central Cristești: valoare totală eligibilă, conform contract de finanțare semnat cu AFIR - 49.632 euro, echivalentul a 231.458, 83 lei, conform contract de finanțare semnat cu AFIR- procedură PT și execuție lucrări, în curs de demarare

icon facebook Share

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...