PRIMĂRIA CRÂMPOIA

28829 Vizualizări
Crampoia
Tip: Comuna
Adresa: Principală, nr. 128(Cod poștal: 237100), Județ: Olt,Romania
Prezentarea Localității
b_no-image2.png

Persoane din institutie


Primar: Mirea Ionel
Secretar General: Stancu Anamaria
Contabil: Miroşanu Camelia

  • Suprafață: 3856 ha
  • Intravilan: 352,70 ha
  • Extravilan: 3503,3 ha
  • Populație: 3850
  • Gospodării: 1510
  • Nr. locuințe: 1450
  • Nr. grădinițe: 2
  • Nr. școli: 2
  • Nr. licee: 1
Numele localităților aflate în administrație:

Crîmpoia, Buta

Așezarea geografică:

Comuna Crîmpoia este situată pe drumul județean 546A Mihăiești-Potcoava, în partea central-estică a județului, la o distanță de 40 km de orașul Slatina reședința de județ și are o suprafață de 3856 ha, adică circa 39 kmp, ceea ce reprezintă 0,7% din suprafața județului.

Activități specifice zonei:

Comuna Crîmpoia cu o putere economică în plină afirmare se situează printre comunele fruntașe ale județului Olt, atât sub aspectul gradului de modernizare, cât și sub aspectul creșterii nivelului material și spiritual al localităților. Aceasta se datorează așezării sale geografice în Câmpia Boianului ținut cu clima temperat-continentală, cu soluri fertile care asigură recolte bogate

Activități economice principale:

În prezent unul din cei mai importanți întreprinzători din comună este SC DINAMIC PROD COM SRL, care are ca principală ramură de activitate confecțiile. În cadrul fabricii de confecții lucrează peste 300 de angajați. Pe lângă aceastaă fabrică de confecții SC DINAMIC PROD COM SRL, mai are o brutărie, angajați și o moară
Pe teritoriul comunei mai au puncte de lucru și alte societăți comerciale și agricole, precum: 
SC PAULIX SRL - având ca principală ramură de activitate comerțul
SC MARC PLANT SRL - având ca principală ramură de activitate comerțul
SC BANCU RAZVAN SNC - având ca principală ramură de activitate comerțul
SC CORNETO SRL - având ca principală ramură de activitate comerțul
SC CONVIR STL - având ca principală ramură de activitate comerțul
SC OLT WAM SRL - având ca principală ramură de activitate comerțul
SC STEAUA DE AUR SRL - având ca principală ramură de activitate agricultura
SC SAVU LAL SRL - având ca principală ramură de activitate agricultura
SC OLTEANU CONSTANTIN SRL - având ca principală ramură de activitate comerțul
SA ALDESTI - societate agricolă
SA COTORGA - societate agricolă
SA BUTA - societate agricolă
SA CERES - societate agricolă
SC SAVU LAL - societate agricolă

Obiective turistice:

La nivelul localității se află "Castrul Roman Ghioca", în zona numită Cetate în partea de est, care datează din perioada stăpânirii romane și a făcut parte din Limes Transalutanus

Evenimente locale:

În fiecare an pe data de 21 mai de ziua Sfinților Împărați Constantin și Elena se sărbătorește ziua comunei Crîmpoia
În fiecare an pe data de 15 august de "Adormirea Micii Domnului", este hramul bisericii Sfântul Gheorghe din satul Buta
Bâlciurile anuale care se organizează în comuna sunt pe 15 august de Adormirea Maicii Domnului și de Rusalii

Facilități oferite investitorilor:

Spaţiu de desfacere
Oportunități:
Existența cadrului legislativ pentru intemeierea și dezvoltarea exploatărilor agricole
Accesarea Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și Fondului European pentru Pescuit pentru proiectele de investiții realizate după 1 ianuarie 2007, pentru finanțarea agriculturii și dezvoltării rurale și pisciculturii
Aprobarea Programului Național - Cadru de Restructurare și Modernizare a unor unități de profil zootehnic și din industria alimentară
Existența Planului Național Strategic pentru Dezvoltare Rurală
Sprijinul oferit de Oficiul județean pentru Consultanța Agricolă din județul Olt cu privire la accesarea fondurilor europene
Realizarea de alei pietonale
Construirea și reabilitarea podurilor și podețelor
Realizarea rețelei de gaz
Punerea la dispoziție de terenuri și spații din comună care pot fi folosite pentru dezvoltări antreprenoriale
Identificarea resurselor locale pentru realizarea unor investiții cum ar fi suprafețe de pădure și produse conexe ale acestora care pot fi valorificate la potențialul maxim al lor
Programe naționale de sprijinire a IMM
Posibilitatea accesării creditelor cu dobândă subvenționată pentru crearea de noi locuri de muncă în mediul rural
Consultanță din partea unor firme pentru IMM-uri în vederea accesării de Fonduri Structurale, Fonduri de Coeziune, FEADR și FEP
Construirea unui complex social pentru bătrâni

Proiecte de investiții:

Înființare distribuție gaze naturale în comuna Crîmpoia
Proiecte depuse în vederea finanțării din fonduri europene:
Modernizare infrastructură rutieră în comuna Crîmpoia, județul Olt
Înființare creșă în comuna Crîmpoia, județul Olt

icon facebook Share

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...