PRIMĂRIA CORNI

30768 Vizualizări
Corni
Tip: Comuna
Adresa: nr. 1304(Cod poștal: 717085), Județ: Botosani,Romania
Prezentarea Localității
b_no-image2.png

Persoane din institutie

Primar: Dorneanu Dorel
Viceprimar:
Secretar General: Alupoaie Constantin
Contabil: Fandache Maria
Achiziţii publice: Brehuescu Dorel

  • Suprafață: 7113 ha
  • Intravilan: 1001 ha
  • Extravilan: 6112 ha
  • Populație: 6756
  • Gospodării: 2506
  • Nr. locuințe: 2301
  • Nr. grădinițe: 2
  • Nr. școli: 5
Numele localităților aflate în administrație:

Corni, Sarafineşti, Mesteacăn, Balta Arsă

Așezarea geografică:

Teritoriul comunei Corni este aşezat în extremitatea vestică a judeţului Botoşani, pe partea stângă a râului Siret
Pe glob, poziţia comunei Corni este marcată de intersecţia paralelei de 57 °40' latitudine nordică şi a meridianului de 26 °35' longitudine estică
Atestarea documentară este datată (1489) din timpu lui Ştefan cel Mare şi Sfânt, domn al Moldovei
Comuna Corni se află la o distanţă de aproximativ 20 km față de capitala de judeţ
Vecinii comunei sunt: la nord - comuna Vlădeni, la sud - comuna Vorona, la vest - comuna Vereşti şi Fîntînele din judeţul Suceava, iar la est - comuna Curteşti
Legătura cu Municipiul Botoşani este realizată prin trei căi rutiere: Baisa-Botoşani (calea cea mai utilizată), Sarafineşti-Mesteacăn-Orăşeni-Deal-Botoşani (folosită de locuitorii din satele Mesteacăn şi Sarafineşti) şi Balta -Arsă - Baiceni - Botoşani (folosită de locuitorii din satul Balta - Arsă).
Prin drumul judeţean Baisa-Corni-Vorona se realizează legătura între drumul naţional Botoşani-Suceava şi drumul interjudeţean Botoşani-Liteni-Fălticeni.

Activități specifice zonei:

Resurse funciare şi forestiere - din suprafaţa totală de 7112 ha ponderea ridicată a terenurilor agricole şi forestiere însumează 65% şi respectiv 28% din suprafaţa totală a comunei
Resurse turistice - amplasarea acesteia într-o zonă cu peisaj variat şi cu potenţial etno-cultural
Alte resurse naturale - nisipuri, piatră de carieră, gresiile slab cimentate şi argilele
Resurse istorice şi culturale
Resurse umane
Resurse economice: activitate agricolă, meşteşuguri, servicii

Activități economice principale:

Activitatea principală economică, agricultura beneficiază de:
Condiții climaterice favorabile 
De un sector zootehnic dezvoltat
De preponderența exploataților agricole familiale
În Corni există condiții favorabile creșterii animalelor nu numai datorită prezenței unor suprafețe relativ importante ocupate de pășuni și fânețe naturale (28 %) ci și a tradiților locale privind creșterea ovinelor. 
Alte activități:
Servicii
Comerț.
 

Obiective turistice:

Biserica "Duminica Tuturor Sfinţilor", construită de boierul Şerban Cananău, proprietarul moşiei satului Corni, pe ruinele fostei mănăstiri de călugări în anul 1791. 
Urme de cultură materială şi spirituală descoperite în 10 aşezări şi puncte arheologice, începând din epoca pietrei şi până astăzi
Cartate pe teriotoriul satului Corni:
"Dealul Niţulescu" la marginea de nord a satului Corni - aşezare din secolul IV-II î.Hr., cultura geto-dacică
"Dealul Viei"

"La Cetăţuie", la 3 km est de satul Corni - fortificaţie medievală timpurie, secolul IX-XI
"Văiugi", la marginea de nord a satului - aşezare din epocile eneolitice (cultura Cucuteni), prima epocă a fierului (Hallstatt) şi secolul IV-V
"Lipoveni - După Grădini"
"La Sălişte"
"Corneţ"
"La Hârtop"
"La Hrubă"
"Lunca Siretului".

Evenimente locale:

"Ziua satului Corni" (Duminica Tuturor Sfinţilor)
Târgul săptămânal - sâmbăta.
 

Facilități oferite investitorilor:

Sprijin din partea autorităţilor locale
Concesionare şi cumpărare terenuri la preţuri atractive
Industria uşoară, de construcţii, dar şi cea aşimentară sunt oportunităţi, comuna dispunând de suficentă forţă de muncă calificată, necalificată şi ieftină în acest domeniu
Potenţial agricol pentru dezvoltare ferme agricole şi zootehnice
Posibilitatea dezvoltării a variate activităţi economice pe baza unei largi oferte a cadrului natural
Localizare într-o regiune cu potenţial etno-cultural important
Proiecte de îmbunătăţire a calităţii vieţii rurale şi de modernizare a spaţiului rural.
 

Proiecte de investiții:

Reţea de alimentare cu apă potabilă satul Corni
Canalizare menajeră şi staţie de epurare satul Corni
Asfaltare Centru Civic (DS 91 şi DS 91) comuna Corni
Aducţiune gaz metan
Reabilitare, modernizare şi dotare cămin cultural satul Corni
Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Botoşani
Reabilitare Şcoală cu clasele I-VIII Octav Băncilă nr. 1 Corni (construcţie acoperiş)
Refacere şi modernizare drum comunal DC 54, DJ 208C (Mesteacăn) - Mesteacăn - Sarafineşti km 0+000-3+700, comuna Corni, judeţul Botoşani
Refacere şi modernizare prin asfaltare drum comunal DC 56A, Corni - Balta Arsă - Curteşti.

icon facebook Share

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...