PRIMĂRIA CORBU

28768 Vizualizări
Corbu
Tip: Comuna
Adresa: Principală, nr. 217(Cod poștal: 237090), Județ: Olt,Romania
Cuvântul primarului

În ceea ce fac cu cetățenii localității și pentru ei am un motto: "Valoarea omului se măsoară cu binele făcut semenilor săi"

Prezentarea Localității
b_no-image2.png

Persoane din institutie

Primar: Dinuţ Constantin
Viceprimar:
Secretar General: Ciocîrlan Corina
Contabil: Ionescu Elvira

  • Suprafață: 4984 ha
  • Intravilan: 446 ha
  • Extravilan: 4538 ha
  • Populație: 2408
  • Gospodării: 851
  • Nr. locuințe: 959
  • Nr. grădinițe: 3
  • Nr. școli: 2
Numele localităților aflate în administrație:

Corbu, Burduleşti, Buzeşti, Ciureşti, Milcoveni

Așezarea geografică:

Comuna Corbu este situată în estul județului Olt, la hotar cu județul Argeș
Are ca vecini:
La nord comuna Sârbi-Măgura, județul Olt;
La est comuna Hârsești și Bârla, județul Argeș;
La sud comuna Icoana, județul Olt;
La vest comuna Icoana, județul Olt și comuna Potcoava, județul Olt.
Comuna este atestată documentar din 1531

Activități specifice zonei:

Agricultură
Cultivarea cerealelor și plantelor tehnice
Extracția petrolului

Activități economice principale:

Extracția petrolului

Obiective turistice:

5 biserici ortodoxe (monumente istorice)

Evenimente locale:

Festivalulde folclor pentru copii "Sârba de la Corbu" - anual de rusalii

Facilități oferite investitorilor:

Oferim suprafețe din domeniul privat al comunei și scutiri periodice de la plata impozitelor

Proiecte de investiții:

În perioada 2016-2020 s-au finalizat următoarele investiții:
Asfaltare DC 73 km 0+000 - km 5+300 - Burdulești- Buzești- Milcoveni și strada Bîrleștilor, PNDL 1
Canalizarea și epurarea apelor uzate menajere în cornuna Corbu, sat Corbu, județul Olt - investiție finalizată cu Administrația Fondului de mediu
Achiziționat buldoexcavator fonduri Uniunea Europeană
Modernizare infrastructură rutieră în comuna Corbu, județul Olt - PNDL 2
Reabilitarea, modernizarea și dotarea așezământului cultural în satul Corbu, comuna Corbu, județul Olt - CNI
Modernizare infrastructură agricolă de acces în comuna Corbu, județul Olt - SubMăsura 4.3 fonduri Uniunea Europeană, 1 milion euro
Realizare teren de sport multifuncțional - fonduri Uniunea Europeană
Modernizare iluminat public în satele Burdulești, Buzești, Ciurești și Milcoveni, realizat cu fonduri proprii
Reabilitarea, modernizarea și dotarea școlii gimnaziale în comuna Corbu - realizal prin PNDL 2
Amenajare adăpost (o locuință) pentru persoane victime ale violenței în familie - fonduri proprii
Proiecte in curs:
Reabilitarea, modernizarea și dotarea școlii primare din satul Buzești, comuna Corbu, județul Olt -investiția se realizează prin POR , fonduri Uniunea Europeană
Modernizare pod beton armat situat pe DC 73 satul Burdulești, comuna Corbu, județul Olt - PNDL 2
Alte realizări:
Dotarea CMI - Dr. Marius Puenea cu un aparat ecograf - sursa financiară sponsorizare
Efectuarea de cursuri pentru agricultori - sursa financiară sponsorizare
Efectuarea de cursuri de calificare sudori și lucrători hotelieri 30 persoane - fonduri Uniunea Europeană
Pentru următoarea legislatură ne propunem ADI  Vedea din componența căreia fac parte următoarele UAT-uri: Corbu, lcoana, Movileni,Optași- Măgura și Sârbii- Măgura realizare investiției: Înființare distribuție gaze naturale în acestelocalități, proiect eligibil, vom vedea sursa de finanțare
Asfaltarea a încă 3 km străzi din localitate
Îndiguirea râului Vedea în zonele inundabile
Modernizare iluminat puplic în satul Corbu

icon facebook Share

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...