PRIMĂRIA COMANA

32819 Vizualizări
Comana
Tip: Comuna
Adresa: Principală, nr. 3(Cod poștal: 507051), Județ: Brasov,Romania
Prezentarea Localității
b_no-image2.png

Persoane din institutie

Primar: Grusea Viorel
Viceprimar:
Secretar General: Şerb Viorel
Contabil: Vlad Corina

 • Suprafață: 9788,1 ha
 • Intravilan: 198,09 ha
 • Extravilan: 9590,01 ha
 • Populație: 3076
 • Gospodării: 1537
 • Nr. locuințe: 1121
 • Nr. grădinițe: 4
 • Nr. școli: 3
Numele localităților aflate în administrație:

Comana de Jos, Comana de Sus, Crihalma, Ticuşu Nou

Așezarea geografică:

Comuna Comana aflată în partea de sud-est a Transilvaniei, cuprinsă între apele Oltului şi Carpaţii Meridionali, Comuna Comana face parte din Ţara Făgăraşului, fiind aşezată de o parte şi de alta a Râului Olt la jumătatea distanţei dintre cele două drumuri naţionale DN  Braşov-Sibiu şi DN Braşov-Sighişoara, având coordonatele geografice de 25°14' longitudine estică şi 52° şi 11' latitudine nordică
Din punct de vedere geografic, comuna este aşezată la interferenţa puternicelor masive Carpatine cu regiunea geomorfologică depresionară a Transilvaniei, unde colinele Târnavelor vin în contact indirect cu Piemontul Perşanilor, pe Valea Oltului
Reşedinţa comunei este satul Comăna de Jos, satele aparţinătoare comunei: Comăna de Sus, Crihalma şi Ticuşu Nou
Comuna este aşezată la o altitudine de 430 m şi se învecinează la sud cu satul Veneţia de Jos - comuna Părău, la est comuna Măieruş, la nord cu satul Cuciulata - comuna Hoghiz, la vest cu comuna Ticuşu Vechi
Teritoriul comunei este străbătut de la nord către sud de Râul Olt având de o parte şi de alta o câmpie de acumulare cuaternară, îngustă şi joasă, cu o înclinare de la nord spre sud, mărginită de dealuri ce obligă Oltul să treacă printr-un culoar cunoscut sub numele de Culoarul Comăna
Relieful comunei este format din munţi ce se întind în partea estică şi fac parte din ramura Munţilor Perşani, a căror înălţime depăşeşte uşor 1000 m. În partea vestică sunt dealuri care fac parte din Podişul Târnavelor
Clima este influenţată de congruenţa Munţilor Făgăraşului şi a Munţilor Perşani, fapt care împiedică deplasarea rapidă a aerului, vântul având o intensitate medie în această zonă. Temperatura medie anuală este de 8,6° celsius. Temperatura maximă s-a înregistrat în anul 1946 plus 38,9° celsius, iar temperatura minimă a fost măsurată în anul 1943 minus 33,6° celsius
Reţeaua hidrologică internă se prezintă astfel: pe malul stâng al Oltului, Valea Comănii adună o sumedenie de afluenţi minori, iar pe malul drept găsim Valea Ticuşului. Mulţi dintre afluenţii celor două cursuri menţionate au un debit mic şi vara uneori seacă
Solul este în general mai puţin fertil, predominând solurile brune de pădure, podzolurile, iar pe alocuri sol negru de fâneaţă. Cele mai bogate soluri se găsesc pe Lunca Oltului.
Vegetaţia predominantă este reprezentată de păduri de fag, carpen şi brad pe raza satelor Comăna de Jos şi Comăna de Sus, precum şi de stejar şi gorun în zona satelor Crihalma şi Ticuşu Nou. Pe Lunca Oltului, respectiv pe malurile Râului Olt se găseşte lăstăriş, în care predomină salcia şi arinul. Din documentele istorice reiese că în urmă cu secole, pădurile se întindeau pe suprafeţe mult mai mari, exempul în acest sens fiind atestarea din anul 1224 acelei "păduri a romanilor şi pecenegilor"
Toponimia zonei este bogată în nume ce amintesc de pădure. Astfel nume ca Dumbrăvile, Făgeţel, Branişte, Crangurile etc. se găsesc frecvent în hotarul comunei. Se păstrează denumiri care arată acţiunea omului asupra pădurii pentru câştigarea de suprafeţe pentru agricultură şi păşunat. Elocvent în acest sens sunt Lazurile şi Securile, care indică şi tehnica folosită pentru defrişare
Fauna şi flora de pe raza comunei Comana este bogată şi diversificată
Pădurile de la Comăna de Jos şi Comăna de Sus adăpostesc multe animale sălbatice ce formează o adevărată rezervaţie naturală în care se găsesc urşi, cerbi, lupi, căprioare, mistreţi etc. 
Datorită aceste diversităţi de animale sălbatice existente în zonă, a frumuseţii peisajului, precum şi a mediului ambiant nepoluat comuna este frecventată din ce în ce mai mult de către turiştii străini, fapt ce trebuie luat în considerare ca o viitoare sursă alternativă de venituri.

Activități specifice zonei:

Cultivarea terenurilor
Creşterea animalelor

Activități economice principale:

Comerţ

Obiective turistice:

Coloanele de bazalt de la Piatra cioplită - Comăna de Sus
Sfinxul
Peştera Mănănăstirii
Peştera Tigăi
Peştera Bulz
Monumente istorice:
Biserica Sfânta Paraschiva - Comăna de Jos
Biserica Sfântul Nicolae - Comăna de Jos
Biserica Adormirea Maicii Domnului - Comăna de Sus
Peisaje naturale deosebite
Păduri
Ape
Rezervaţii naturale
Porţile de Piatră
Turism
Pescuit
Vânătoare
Tradiţii populare

Evenimente locale:

Târgurile mixte de la Comăna de Jos (15 aprilie, 25 mai, 10 octombrie)
Târgurile mixte de la Crihalma (25 martie, 2 iulie, 2 decembrie)
Parada cetelor (2 ianuarie)
Plugarul (a 2 - a zi de Paşte)
Fiii satului (aleator)

Facilități oferite investitorilor:

Electricitate
Apă curentă
Alei pavate
Drumuri asfaltate
Gaz
Telefonie
Internet
Dezvoltarea zonei turistice

Proiecte de investiții:

Împădurirea terenurilor agricole degradate din perimetrul de ameliorare Comana, comuna Comana, județul Brașov
Amenajare parc de joacă pentru copii în satele Comăna de Jos și Crihalma
Extinderea rețelei stradale de gaz metan Ticușu Nou și Comăna de Sus
Lucrări de extindere și modernizare cămin cultural din satul Comăna de Jos
Lucrări de asfaltare a drumurilor comunale din comuna Comana

Monitorul Oficial Local
Tip
Nume
Data adaugării
Acțiune
Hotărârile autorității deliberative
HOTARAREA NR.10 din 17.05.2018
2018-06-03
Hotărârile autorității deliberative
HOTĂRÂREA NR.9 din 20.03.2018
2018-06-03
Hotărârile autorității deliberative
HOTĂRÂREA Nr.8 din.06.03.2018
2018-06-03
Hotărârile autorității deliberative
HOTARAREA NR.7 din 06.03.2018
2018-06-03
Hotărârile autorității deliberative
HOTARAREA Nr.6 din 15.02.2018
2018-06-03
Hotărârile autorității deliberative
ANEXA NR 5 la HCL nr.5/2018
2018-06-03
Hotărârile autorității deliberative
ANEXA NR.4 la HCL nr.5/2018
2018-06-03
Hotărârile autorității deliberative
Anexa 3 la Hotararea Nr. 5 din 25.01.2018
2018-06-03
Hotărârile autorității deliberative
ANEXA nr.2 la HCL nr.5/2018
2018-06-03
Hotărârile autorității deliberative
Anexa_1_la Hotararea nr.5 din 25.01.2018
2018-06-03
Hotărârile autorității deliberative
Anexă la HCL nr.4/2018
2018-06-03
Hotărârile autorității deliberative
HOTARAREA Nr.5 din 25.01.2018
2018-06-03
Hotărârile autorității deliberative
HOTARARE Nr.4 din 25.01.2018
2018-06-03
Hotărârile autorității deliberative
HOTARAREA Nr.3 din 25.01.2018
2018-06-03
Hotărârile autorității deliberative
Anexa _2_ la HCL nr.2/2018
2018-06-03
Hotărârile autorității deliberative
ANEXA NR 1 la HCL nr.2/2018
2018-06-03
Hotărârile autorității deliberative
HOTARAREA Nr.2 din 25.01.2018
2018-06-03
Hotărârile autorității deliberative
HOTARAREA Nr.1 din 08.01.2018
2018-06-03
Hotărârile autorității deliberative
HOTĂRÂREA NR. 3/2017
2017-03-15
Hotărârile autorității deliberative
HOTĂRÂREA NR. 8/2017
2017-03-15
Hotărârile autorității deliberative
HOTĂRÂREA NR. 7/2017
2017-03-15
Hotărârile autorității deliberative
HOTARAREA NR. 6/2017
2017-03-15
Hotărârile autorității deliberative
HOTĂRÂREA NR. 5/2017
2017-03-15
Hotărârile autorității deliberative
HOTĂRÂREA NR.4/2017
2017-03-15
Hotărârile autorității deliberative
HOTĂRÂREA NR. 2/2017
2017-03-15
Hotărârile autorității deliberative
HOTĂRÂREA NR 1
2017-03-15
Alte Documente
REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE
2015-04-03
Alte Documente
REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA
2015-04-03
Alte Documente
ORGANIGRAMA COMUNA COMANA
2015-04-03
SVSU
PLAN DE APARARE IMPOTRIVA INUNDATIILOR, GHETURILOR SI POLUARILOR ACCIDENTALE 2014-2017
2014-02-21
Galerie
bgallery_mxvyb_Anexa la HL nr.5 - 2016 pag 3.jpg
bgallery_imew5_Adr pt Inst Pref pt initiere HG-page-001.jpg
bgallery_movr8_Hotararea nr. 5 - 08.01.2016.jpg
bgallery_8lqge_Hotararea nr. 4 - 08.01.2016.jpg
bgallery_spzlw_Hotararea nr. 2 - 08.01.2016.jpg
bgallery_fxupl_HCL 1 rep excedentului bug-page-001.jpg
bgallery_5lcnk_Adr inaint HCL 4 la CJ BV pt modif inv-page-001.jpg
bgallery_juk0h_HCL 3 Apr Org si Sta F 2016-page-001.jpg
bgallery_loz7t_Anexa la HCL 4 lista inv bun publ-page-001.jpg
bgallery_cv2mn_Anexa 2 la HCL nr3 ORG SI ST F-page-001.jpg
bgallery_vctur_Anexa 1 la HCL 3.jpg
bgallery_737ww_Anexa la HL nr.5 - 2016 pag 2.jpg
bgallery_lisrz_Anexa la HL nr.5 - 2016 pag 1.jpg
bgallery_alp89_Reteaua scolara 2016-2017.jpg
bgallery_l1xm6_HCL 9 ap ST F Nom.jpg
bgallery_bdv5l_HCL 1.jpg
bgallery_7m8ms_HCL 2mod hcl1.jpg
bgallery_un8zj_hcl 5 apr rap sem.jpg
bgallery_qjf3g_HCL 3 Org St Functii.jpg
bgallery_f7m74_HCL 4 nr as pers.jpg
bgallery_cvmwl_hcl 6 apr Plan lucr.jpg
bgallery_lj2hu_HCL 10 Apr Bug RPLP Măieruş.jpg
bgallery_88yku_HCL 8 apr Bug Loc 2015.jpg
bgallery_av522_HAC 7 GAL Răs Ţării Făg.jpg
bgallery_m5e7p_HCL 13 Fii Satului CH.jpg
bgallery_4mlep_HCL 11 apr Org SVSU.jpg
bgallery_g5o4j_HCL 12 As Ovidiuro.jpg
bgallery_26ldq_An HCL 8 bug loc p2.jpg
bgallery_e83nb_An HCL 8 apr bug p1.jpg
bgallery_fevwb_An HCL 6 pL LUCR p1.jpg
bgallery_ip10c_An 1 HCL 3 ORGANIGRAMA.jpg
bgallery_3p9dh_An 2 HCL 3 St F.jpg
bgallery_ajn3m_An HCL 9 St F Nom.jpg
bgallery_6ezqg_An HCL 11 Org SVSU.jpg
bgallery_qo9az_Pl Lucr p2.jpg
bgallery_rpt4h_Pl Lucr p3.jpg
bgallery_ektsx_PL Lucr p1.jpg
bgallery_zu7j5_Comana plansa 1.jpg
bgallery_18e3v_Comana plansa 2.jpg
bgallery_u6dzo_Comana plansa 3.jpg
bgallery_anica_Comana plansa 4.jpg
bgallery_vi7h1_Craita plansa 1.jpg
bgallery_tqbva_Craita plansa 2.jpg
bgallery_42cia_Sercaia Ungra plansa 1.jpg
bgallery_9uks8_Sercaia Ungra plansa 2.jpg
bgallery_xe98y_Sercaia Ungra plansa 3.jpg
bgallery_woln3_Sercaia Ungra plansa 4.jpg
bgallery_e0j7s_Sercaia Ungra plansa 5.jpg
bgallery_kc95c_Sercaia Ungra plansa 6.jpg
bgallery_zgk5f_Ticus plansa 1.jpg
bgallery_khnek_Ticus plansa 2.jpg
bgallery_ey31v_Ticus plansa 3.jpg
bgallery_cbbzb_Ticus plansa 4.jpg
bgallery_42djb_IMG_0002_Page_1.jpeg
bgallery_47xo5_HCL 20 1.jpg
bgallery_tphy9_HCL 20 2.jpg
bgallery_jkemg_IMG.jpg
bgallery_ysiz1_IMG_0001_Page_1.jpeg
bgallery_o120r_IMG_0003_Page_1.jpeg
bgallery_txd0r_IMG_0005_Page_1.png
bgallery_cm5jo_IMG_0004_Page_1.jpeg
bgallery_2oh2o_IMG_0006_Page_1.jpeg
bgallery_g8ch4_IMG_0007_Page_1.jpeg
bgallery_c1ok3_HCL 1.jpg
<
>
icon facebook Share

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...