PRIMĂRIA COŞULA

29859 Vizualizări
Cosula
Tip: Comuna
Adresa: Petru Rareş, nr. 30(Cod poștal: 717063), Județ: Botosani,Romania
Prezentarea Localității
b_no-image2.png

Persoane din institutie

Primar: Acatrinei Mircia
Viceprimar:
Secretar General: Borfotină Mihaela Elena
Contabil economist: Adrobotoaie Maria

  • Suprafață: 5455,42 ha
  • Intravilan: 489,71 ha
  • Extravilan: 4965,71 ha
  • Populație: 2912
  • Gospodării: 1154
  • Nr. locuințe: 1154
  • Nr. grădinițe: 4
  • Nr. școli: 4
Numele localităților aflate în administrație:

Coşula, Pădureni, Şupitca, Buda

Așezarea geografică:

Comuna Coşula este situată în partea de sud a Municipiului Botoşani. Vecinii sunt: comuna Băluşeni (la nord), comuna Copălău (la est), oraşul Flăminzi şi comuna Frumuşica (la sud) şi comuna Cristeşti (la vest).
​Legăturile rutiere ale comunei se realizează prin drumul european DE58 - Iaşi-Botoşani-Suceava, DJ 208 H .

Activități specifice zonei:

Agricultura este principala ramură economică a comunei şi concentrează o importantă parte a forţei de muncă. Producţia agricolă reprezintă nu numai un suport important pentru asigurarea existenţei populaţiei rurale care participă la realizarea ei, ci şi o bază a diversificării ocupaţionale rurale. Existenţa unor cantităţi mai mari de produse agricole potenţial disponibile pentru prelucrare creşte capacitatea comunei pentru iniţierea şi dezvoltarea unor afaceri vizând prelucrarea acestor materii prime. Raportându-ne la principalele culturi vegetale întâlnite în comuna Coşula structura de producţie prezintă drept caracteristică importantă faptul că ponderi mari din suprafaţa agricolă sunt alocate pentru culturile cerealiere (grâu, porumb) şi ponderi mai reduse culturilor tehnice cu grad mare de intensivizare cum sunt floarea soarelui şi sfecla de zahăr. Această variaţie are o influenţă deosebit de importantă asupra veniturilor din producţia vegetală obţinute de populaţia comunei, ştiut fiind faptul că tipurile de culturi menţionate au o valoare adăugată mare şi sunt destinate, în bună măsură, comercializării.

Activități economice principale:

Caracteristic pentru comuna Coşula este preponderenţa activităţilor agricole. Dependenţa excesivă faţă de această activitate economică constituie principalul obstacol în derularea normală a procesului de dezvoltare şi modernizare rurală locală.
Agricultura este principala ramură economică a comunei şi concentrează o importantă parte a forţei de muncă. Pe teritoriul comunei Coşula sunt unităţi de exploatare a masei lemnoase, în număr redus (2 ateliere de tâmplărie şi 3 secţii debitat buşteni), numărul lor este insuficient pentru prelucrarea volumului mare de masă lemnoasă. Oportunităţile de care pot beneficia industriile locale sunt: concesionare terenuri la preţuri atractive, industria uşoară este o oportunitate, comuna dispunând de suficientă forţă de muncă calificată/ necalificată, ieftină în acest domeniu, prelucrarea lemnului este un alt domeniu favorabil afacerilor, existenţa unei politici de dezvoltare rurală, prin valorificarea identităţii locale/zonale (oportunitatea accesării fondurilor europene), interes maxim din partea societăţii civile şi a comunităţii internaţionale pentru susţinerea dezvoltării rurale locale/regionale.

Obiective turistice:

Zona Coşula este un complex turistic, ecumenic, istoric şi cultural care face legătura între drumul European 58 prin drumul judeţean DJ 208 H cu schitul Oneaga şi Mănăstirea Vorona, iar prin drumul comunal DC 52 C cu Mănăstirea Zosin, pelerinii care vor veni în această zonă se vor putea deplasa de aici atât spre Mănăstirile din nordul Moldovei cât şi spre cele ale Neamţului prin Vorona.
Comuna Coşula este inclusă şi într-un traseu turistic de importanţă judeţeană, numit "Drumul Voievozilor". Acesta leagă obiectivele turistice de pe traseul Iaşi-Târgu Frumos-Rădeni-Frumuşica-Flaminzi-Coşula-Sihăstrie-Vorona-Tudora-Curteşti-Botoşani-Agafton-Baisa-Suceava. 
În vederea dezvoltării turismului, îndiferent de forma practicată, în comuna Coşula, se impune îmbunătăţirea infrastructurii comunei (infrastructura rutieră, infrastructura tehnico-edilitară etc.) pentru creşterea atractivităţii zonei, atât pentru potenţialii investitori, cât şi pentru turişti
Turismul rural, agroturismul, turismul religios, cultural sunt forme ale turismului care pot să se manifeste în comuna Coşula şi care necesită modernizarea spaţiilor de cazare, punerea în valoare a siturilor arheologice şi a obiectivelor turistice de care dispune comuna. 
Mănăstirea Coşula
Masa Haiducilor
Podul de Piatră
Şcoala Coşula
​Monumentul eroilor.

Evenimente locale:

Locuri de atracţie şi de petrecere a timpului liber pentru locuitorii comunei Coşula sunt Căminul cultural din satul Şupitca, zona de agrement cu teren de fotbal, loc pentru picnic, grătar, discotecă şi alte acţiuni
La scena din satul Coşula sunt organizate spectacole şi activităţi pentru tineret şi nu numai, cu ocazia Festivalului Bujorului organizat în fiecare an pe data de 21 mai se acordă premii celor care au împlinit peste 50 de ani de la căsătorie, anumite persoane cu activităţi deosebite sunt desemnaţi cetăţeni de onoare ai comunei Coşula. Tot un loc de agrement şi picnic este organizat lângă telecentrul de la şcoala Pădureni.

Facilități oferite investitorilor:

Potenţialii investitori ar putea beneficia de foarte multe facilităţi, în cazul în care ar dori să vină în localitate pentru a deschide o afacere. Totodată, se doreşte şi o accelerare a programelor de modernizare a infrastructurii. Comuna oferă şi dezvoltarea echipării edilitare prin accesarea unor fonduri guvernamentale, practicarea agriculturii ecologice certificate de instituţiile statului sau valorificarea turismului istoric.
Comuna oferă o serie de oportunităţi şi facilităţi pentru atragerea potenţialilor investitori, şi oferă forţă de muncă pentru ca toate aceste proiecte să fie realizate
Oportunități:
Oportunităţile pe care le are acest sector economic sunt: posibilitatea valorificării superioare a potenţialului zootehnic prin organizarea mai eficientă a producătorilor (cooperare), set aproape complet de legi privind drepturile de proprietate, administrarea, ameliorarea şi exploatarea fondului funciar, existenţa unei politici de dezvoltare agricolă şi rurală (oportunitatea accesării fondurilor europene).

Proiecte de investiții:

- Aducţiune de apă, canalizare şi staţie de epurare în comuna Coşula, judeţul Botoşani 
- Modernizarea DC52 C prin covor asfaltic (3,6 km)
- Construcţia unei şcoli cu clasele I-VIII Coşula
- Construcţia a două cămine culturale în satul Coșula și satul Șupitca 
- Construcţia a 12 locuinţe sociale
- Bază sportivă
- Aducţiune de gaz
- Modernizare drumuri comunale (covor asfaltic)
- Amenajarea unui spaţiu de joacă pentru copii
- Servicii sociale şi de sănătate integrate la nivelul comunităţii
- Amenajarea unui parc în satul Coșula
- Construirea unei alei pietonale
- Modernizarea drumului către scena din satul Coșula prin pavare

icon facebook Share

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...