PRIMĂRIA CIUREA

37275 Vizualizări
Ciurea
Tip: Comuna
Adresa: Merilor, nr. 468(Cod poștal: 707080), Județ: Iasi,Romania
Cuvântul primarului

Vă mulțumesc pentru că ați ales să utilizați și acest canal de comunicare, o modalitate prin care Primăria Comunei Ciurea este mai aproape de cetățenii și oaspeții săi, dar și o platformă menită a îmbunătăți activitatea de comunicare atât dinspre primărie către cetățeni cât și în sens invers. Mulțumesc tuturor pentru interesul pe care îl manifestă față de toate evenimentele, noutățile și activitățile de interes public. În această direcție doresc să susțin implicarea nemijlocită a acestora pentru ca Ciurea să continue să se dezvolte, păstrând totodată tradiția și valorile.
Prima atestare documentară a comunei Ciurea datează de la sfârșitul secolului al XVII-lea, în Catalogul documentelor moldovenești, cu o populație colonizatoare de orgine sârbă, ucraineană și maghiară, numiți poslușnici ai slujitorilor boierești sau mânăstirești, scutiți de dări, care se ocupă cu tăiatul lemnului, fiind cunoscuți și sub numele de buturugari.
La începutul secolului al XIX-lea pe platoul Șapte Tei s-au așezat câteva familii de țigani ciurari, foști robi mânăstirești, locul primind numele de Valea Ciurarilor, care ulterior a dat și denumirea satului.
Începând din aprile 2004, comuna Ciurea face parte din Zona Metropolitană Iași. Prima în țară constituită, Zona Metropolitană Iași urmărește pe baza parteneriatelor administrațiilor publice locale fondate, atingerea obiectivelor comune identificate în vederea dezvoltățrii durabile a regiunii, prin prisma celor mai importante paliere ale societății - economic și social. Localnicilor le spun că Primăria Comunei Ciurea suntem o echipă, o echipă de oameni tineri și dornici de performanță care vrea și poate să le ofere bucuria de a trăi într-o comună ce se transformă de la zi la zi dintr-un punct al începuturilor și istoriei, într-o cetate a viitorului.
Sper să găsiți acest site funcțional, informativ, ușor de folosit și mai presus de toate util.
Creșterea continuă a numărului său de utilizatori ne arată că suntem și aici, pe calea cea bună, întărind totodată ca dovadă de necontestat faptul că în Ciurea există o administrație publică locală deschisă și transparentă.
Lupu Cătălin
Primarul Comunei Ciurea

Prezentarea Localității
b_no-image2.png

Persoane din institutie

Primar: Lupu Cătălin
Viceprimar: Toma Elena
Secretar General general: Huţanu Monica
Contabil: Agapia Veronica

  • Suprafață: 4772 ha
  • Intravilan: 1577 ha
  • Extravilan: 3195 ha
  • Populație: 12840
  • Gospodării: 4404
  • Nr. locuințe: 4381
  • Nr. grădinițe: 7
  • Nr. școli: 6
Numele localităților aflate în administrație:

Ciurea, Curături, Dumbrava, Hlincea, Picioru Lupului, Lunca Cetăţuii, Slobozia

Așezarea geografică:

Comuna Ciurea este una dintre cele mai mari comune din județ, fiind localizată în partea de sud a acestuia.
Se află la o distanță de 50 km față de Vaslui și 7 km față de Municipiul Iași. Are ca vecini: 
​- la sud-vest comua Mogoșești;
- la nord-vest comuna Miroslava;
- la nord Municipiul Iași;
- la est comuna Bârnova.

Activități specifice zonei:

Populația comunei Ciurea lucrează în mare parte în unitățile economice din Municipiul Iași. Numărul total al agenților economici este de 505

Activități economice principale:

Prelucrarea lemnului
Agricultură
Construcții
Materiale de construcții
Firme reprezentative:
SC Moldoforest SRL - industria lemnului
SC Agrimar Vas SRL - agricultură
SC Feldea SRL - industria lemnului
SC Miodava SRL - mică industrie

Obiective turistice:

Cabana Bârnova în apropierea satului Slobozia
Mânăstirea Hlincea - monument istoric
Cimitirele eroilor români din primul război modial
Cimitirul nemțesc din primul război mondial
Biserica Sfântul Nicolae
Biserica Sfântul Dumitru
Biserica Sfânta Maria
Fabrica de cărămidă

Evenimente locale:

Serbările comunei
Tabăra de creație "Celesta Curătură"
Festivalul "Bucuriile Toamnei"
Sărbători prilejuite de hramul bisericilor

Facilități oferite investitorilor:

Reduceri de impozite, conform normelor legale în vigoare
Poziționarea în apropierea Municipiului Iași
Oportunități:
Mater Planul de drumuri județene și comunale 2014-2020 al Consiliului Județean Iași ce prevede realizarea AXEI 3 - Reabilitare DJ 248 B, între DN 24 și DN 28 și Centurii - pentru trafic ușor Iași (DJ) - Zona Metropolitană Iași
Accesarea fondurilor europene și guvernamentale pentru modernizarea și reabilitarea drumurilor sătești din comună
Accesarea fondurilor europene și guvernamentale pentru extinderea rețelelor de utilități
Finalizarea Parcului Agroindustrial Transagropolis de către Consiliul Județean Iași ce cuprinde piață de gros, birouri (consultanță agricolă, credit agricol etc), showroom, parcare, showroom exterior (pentru echipamente și utilaje), 2 loturi amenajate pentru concesionare/închiriere către firmele care doresc să-și construiască hale/sediu etc.
Dezvoltarea transportului public în Zona Metropolitană
Asocierea în domeniu agricol și atragerea fondurilor în agricultură
Evoluția pozitivă a consumului de produse agricole ecologice
Prioritizarea sectorului agricol național pentru susținerea creșterii economice
Relansarea Programelor Operaționale pentru dezvoltarea socio-economică a României în perioada 2014-2020
Modernizarea Aeroportului Internațional Iași
Dezvoltarea rețelelor de transport
Prioritatea la nivel național și județean de dezvoltare a căilor rutiere (autostrăzi) "Autostrada Târgu Mureș-Iași-Ungheni", șosele ocolitoare)
Importanța Municipiului Iași ca nod rutier, feroviar și aerian regional

Proiecte de investiții:

Modernizare cămin cultural Ciurea
Modernizare drumuri comunale și sătești
Extinderea rețelelor de alimentare cu apă, gaze naturale și canalizare în toate satele comunei
Construire centru de tip after school
Construire creșă în satul Lunca Cetățuii
Reabilitare școală generală sat Lunca Cetățuii
Reabilitare școală generală sat Dumbrava
Construire centru de zi "Dumbrava Minunată"
Construire centru de zi "Scufița Roșie"
Modernizare drumuri de interes local în satul Ciurea, comuna Ciurea, județul Iași
Modernizare drumuri de interes local în satele Hlincea și Lunca Cetățuii, comuna Ciurea, județul Iași
Modernizare drumuri de interes local în satul Lunca Cetățuii - cartier Chihan, comuna Ciurea, județul Iași

icon facebook Share

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...