PRIMĂRIA CIORTEŞTI

32695 Vizualizări
Ciortesti
Tip: Comuna
Adresa: Prof. Ioan Bucur, nr. 1(Cod poștal: 707075), Județ: Iasi,Romania
Cuvântul primarului


 

Prezentarea Localității
b_no-image2.png

Persoane din institutie

Primar: Apostol Alina
Viceprimar:
Secretar General: Pascaru Gina
Contabil: Andrei Constantin

  • Suprafață: 6720 ha
  • Intravilan: 442 ha
  • Extravilan: 6278 ha
  • Populație: 4438
  • Gospodării: 1878
  • Nr. locuințe: 1709
  • Nr. grădinițe: 5
  • Nr. școli: 5
Numele localităților aflate în administrație:

Ciortești, Coropceni, Deleni, Șerbești, Rotăria

Așezarea geografică:

Comuna Ciortești este unitatea administrativ teritorială cu personalitate juridică din judeţul Iaşi, România, formată din satele Ciortești, Coropceni, Deleni, Rotăria și Șerbești, ai căror locuitori formează o comunitate umană, unitară care are ca scop fundamental al vieţii şi activităţii sale înfăptuirea binelui comun şi fericirea tuturor membrilor săi. 
Comunitatea şi autorităţile sale reprezentative asigură condiţii optime ca fiecare dintre statele care o compun să-şi păstreze şi să-şi promoveze identitatea exprimată prin valorile, obiceiurile şi tradiţiile proprii în condiţiile stabilite de legile ţării, de prezentul statut şi de celelalte acte de autoritate locală.
Ciortești este așezare veche răzășească, atestă documentar din anul 1523. În iunie 1605 este emis act din Ciortești. La circa 500 m est-sud-est de sat, în pădurea Crasna, pe locul numit Prisaca s-au găsit piese de silex aparținând paleoliticului superior. La Podul Turcului, la circa 2 km nord de sat a fost identificată o bogată stațiune cu resturi de locuire, îndeosebi ceramică aparținând culturilor: Noua, Hallstatt, La Téne și Răducăneni.
Coropceni este situat la aproximativ 4 km la nord de centrul comunei, atestat documentar în anul 1639 însă la 30 V 1598 Ieremia Movilă întărește o parte din satul Coropceni cu uric de la Alexandru cel Bun. Aici se află Biserica "Tăierea Capului Sfântul Ioan Botezătorul și Adormirea Maicii Domnului" din anul 1809
Deleni este situat în promixitatea vestică a centrului comunal, pe valea pârâului Bahna, atestat documentar în anul 1864 când satul s-a format din cătunele Deleni-Deal și Deleni Vale
Rotăria este situat pe cursul superior al văii Crasna, la 3 km nord-est de centrul comunei fiind o așezare nouă a cărei înființare este atestată în anul 1921
Șerbești este situat la sud de centrul comunei, la aproximativ 2 km de DN 24, fiind plasat între dealuri pe valea pârâului cu același nume, datează ca așezare din anul 1423

Activități specifice zonei:

În comuna Ciortesti munca, istoria şi cultura locală, obiceiurile şi tradiţiile, credinţa străbună, învăţământul şi educaţia reprezintă fundamentele unităţii sufleteşti şi administrative ale comunităţii locale, temelia înălţării spre ideal a acesteia. Economia comunei Ciortesti se bazează pe principiile economiei de piaţă, libera iniţiativă şi concurenţa, şi are ca scop fundamental dezvoltarea generală a localităţii şi creşterea calităţii vieţii oamenilor. 

Activități economice principale:

Firme reprezentative:
SC Anastasiei;
SC Cozma SRL;
SC Omeni SRL;
SC Gra Consumcoop Ciortești;
PFA Olareanu Iulian;
AF Dodu Nicu;
IF Chirila Miluta;
DAVIDMED 2014 SRL;
II Duluta Daniela;
II Mocanu Dragos;
II Dorneanu Gica,PFA Pintilie Genia;
BIZAROM SERV SRL;
SC Manolita SRL.

Obiective turistice:

Două obiective din comuna Ciortești sunt incluse în lista monumentelor istorice din județul Iași ca monumente de interes local. Unul este un sit arheologic, aflat la "Fundătura 11", la 2,5 km sud-vest de satul Șerbești, el cuprinzând așezări din perioada Latène (cultura geto-dacă), secolul al IV-lea e.n. (epoca daco-romană) și două medievale timpurii (una aparținând culturii Dridu). Celălalt obiectiv este biserica "Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul" (ante 1809) din satul Coropceni.
​În apropierea comunei se află Mănăstirea Brădicești (în comuna Dolhești) și Movila lui Burcel ( în comuna Codaești)
Zona colinară a comunei dispune de un important potențial turistic natural, reprezentat de fondul silvic secular din partea de nord, nord-est, de diversitatea elementelor de peisaj, bogăția coloristică a pădurilor, livezilor, viilor, grădinilor, câmpurilor

Evenimente locale:

Principalele manifestări cultural-artistice, sportive, sociale și educative care se desfășoară în comuna Ciortești sunt:
- manifestări cultural-artistice dedicate sărbătorii Mărtișorului și "Zilei Internaționale a Femeii" - 8 martie;
- "Ziua Eroilor" - Înălțarea Domnului - depuneri de coronae la Monumentul Eroilor, ceremonie religioasă;
- Ziua Internațională a Copilului - manifestări dedicate celor mici; concursuri artistice și sportive - 1 iunie;
- Ziua comunei Ciortești - publicații, invitații, diplome; spectacol; premii pentru familiile care au împlinit 50 de ani de căsătorie, veterani de război, elevi cu rezultate deosebite, sportivi; foc de artificii - 29 august 
- Ziua satului Rotăria - 8 noiembrie;
- Ziua satului Coropceni - 15 august;
- Ziua satului Deleni - 20 iulie;
- Ziua satului Șerbești - 15 august;
- Ziua Națională a României - depuneri coroane la Monumentul Eroilor; întâlnire cu veteranii - 1 decembrie;
- Festivități dedicate Sărbătorilor de iarnă, spectacole, colinde, foc de artificii - 6-25 decembrie

Facilități oferite investitorilor:

Scutire de la plata impozitelor pe clădiri și terenuri, pe o perioadă de 5 ani pentru investitorii care creează mai mult de 10 locuri e muncă
Teren agricol preponderent coliniar
Oportunități
Acces la DN 24 Iași-Vaslui și DJ 244D Iași-Huși
Se pot realiza investiții în următoarele domenii:
- centre de tăiere a animalelor, abatorizare, carmangerii, unități de colectare, prelucrarea și valorificare a laptelui
- unități de colectare, prelucrare și valorificare a produselor vegetale
- baze de creștere și valorificare a peștelui
- centre de conservare a fructelor

Proiecte de investiții:

"Modernizarea drumuri de interes local în comuna Ciortești, județul Iași"; 
"Înființare și Dotare Grădiniță cu Program Normal, sat Șerbești, comuna Ciortești, județul Iași";
"Demolare și Construire Școală Primară din sat Rotăria, Comuna Ciortești, Județul Iași";
"Modernizare Școală Gimnazială din sat Coropceni, Comuna Ciortești, Județul Iași";
"Modernizare și dotare Cămin Cultural din sat Ciortești, Comuna Ciortești, Județul Iași".

icon facebook Share

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...