PRIMĂRIA CHIEŞD

29173 Vizualizări
Chiesd
Tip: Comuna
Adresa: nr. 376(Cod poștal: 457070), Județ: Salaj,Romania
Cuvântul primarului
Prezentarea Localității
b_201635_juz0m4.jpeg

Persoane din institutie

Primar: Chiș Leontin
Viceprimar:
Secretar General: Zaha Viorica
Contabil: Bala Hajnal Timea

  • Suprafață: 4649 ha
  • Intravilan: 350 ha
  • Extravilan: 4299 ha
  • Populație: 2633
  • Gospodării: 1051
  • Nr. locuințe: 1010
  • Nr. grădinițe: 2
  • Nr. școli: 1
Numele localităților aflate în administrație:

Chieşd, Sighetul Silvaniei, Colonia Sighetul-Silvaniei

Așezarea geografică:

Comuna Chieșd este situată în partea de nord a județului Sălaj, la nord-vest de municipiul Zalău, mărginindu-se cu județul Satu Mare la nord și având ca sate învecinate:
- la nord- comunele Bogdand și Supuru de Jos (jud. Satu Mare)
- la vest- comunele Bobota și Șărmășag
- la sud- comuna Bocșa
- est- comunele Bogdand (jud. Satu Mare) și Șamșud
​Relieful predominant este cel deluros, format din dealuri joase cu altitudini cuprinse între 250–320 m, care aparțin ca geneză Dealurilor Silvaniei.
Hidrografic, teritoriul comunei se încadrează în bazinul râului Crasna și este traversat de la Sud la Nord de Valea Sighetului și Valea Chieșdului, iar de la Est la Vest de Valea Maja.
Vegetația caracteristică este de păduri de foioase şi pajişti folosite ca păşuni și fâneţe
Solurile sunt brune de pădure podzolite şi podzolice.
Clima, prin poziția sa comună se încadrează în sectorul cu climă continentală moderată, caracteristic regiunilor vestice și Nord-vestice ale țării.
Precipitațiile medii anuale sunt de 700-800 mm/mp/an, iar vânturile dominante sunt din sectorul vestic

 

Activități specifice zonei:

Agricultura reprezintă principala ramură a economiei în cadrul comunei Chieșd, suprafața agricolă fiind de 2852 ha, ceea ce reprezintă 65% din suprafața comunei, diferența fiind ocupată de ape și stuf (21 ha), căi de comunicații (86 ha), curți și clădiri (122 ha), vegetație forestieră (1224 ha, 28% din suprafața totală) și teren neproductiv (39 ha)
În cadrul suprafeței agricole ponderea cea mai mare o are suprafața arabilă (1781 ha), urmată de pășuni (662 ha), fânațe (339 ha) și livezi și pepiniere (70 ha)
Cultura plantelor este principala ramură agricolă, fiind cultivate cereale precum grâul, porumbul, floarea soarelui și legume

Activități economice principale:

Descriere activității:
Cultura plantelor si cresterea animalelor (porcine, ovine , bovine și albine )
Firme reprezentative:
SC Transconstruct SRL
SC Domipor SRL
SC Provital Impact SRL
Producători locali:
Rob Ioan Marius, Ceaca Nicolae,Chis Teodor ,Chis Liviu, Tout Radu ,Popitiu Madalina Felicia, Malan Radu
Meșteșugari:
- Produse locale: cereale, carne, lapte ,caș, brânza, miere de albine , polen
Oportunități
​”Chieșd, o comunitate dinamică și incluzivă, care oferă locuitorilor săi un nivel de trai ridicat, capabilă să ofere condiții bune investitorilor în vederea unei dezvoltări locale durabile, bazate pe producția agricolă locală”

Obiective turistice:

În comuna Chieșd nu există unități turistice care să ofere cazare sau alte obiective pregătite să ofere sevicii turistice. Comuna are un oarecare potențial turistic, atât prin obiectivele sale culturale, cât și prin multele frumuseți naturale pe care le posedă. Unul dintre obiectivele care merită să fie vizitate este Biserica de lemn din Chiesd, care a fost construită la începutul secolului al XVII - lea, în interiorul căreia se mai pot vedea picturile executate în anul 1792 de către Triple Popa Ioan din Deda. De asemenea prezintă interes numeroasele icoane și alte obiecte de cult care sunt expuse în interior și care au o vechime apreciabilă

Evenimente locale:

Zilele Comunei Chieșd în primul weekend din luna august

Facilități oferite investitorilor:

Infrastructură
Forță de muncă

Proiecte de investiții:

Proiecte 2016-2020
Modernizare drumuri de interes local
Extindere rețele de alimentare cu apă și canalizare menajeră
Proiecte de viitor
Înbunătățirea actului de învățământ în localitatea Chieșd prin realizarea unei săli de sport și prin modernizarea și dotarea școlii
Modernizare drumuri comunale, străzi și trotuare în Comuna Chieșd
Renovarea, conservarea și punerea în valoare a bisericii de lemn din Chieșd
Amenajare centru apărare împotriva inundațiilor pe cursurile de apă
Construire centru social în Chieșd
Construire Centru social în Sighetu Silvaniei

Galerie
bgallery_chiesd11.jpg
bgallery_chiesd9.jpg
bgallery_Chiesd8.jpg
bgallery_Chiesd7.jpg
<
>
icon facebook Share

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...