PRIMĂRIA CERNIŞOARA

18614 Vizualizări
Cernisoara
Tip: Comuna
Prezentarea Localității
b_no-image2.png

Persoane din institutie

Primar: Ciorîcă Dumitru
Viceprimar:
Secretar General: Negricea Vicenţiu
Contabil: Dican Mihaela

  • Suprafață: 5966 ha
  • Intravilan: 180 ha
  • Extravilan: 5786 ha
  • Populație: 4020
  • Gospodării: 1889
  • Nr. locuințe: 1660
  • Nr. grădinițe: 6
  • Nr. școli: 6
Numele localităților aflate în administrație:

Armăşeşti, Groşi, Modoia, Cernişoara, Mădulari, Obârşia, Sărsăneşti

Așezarea geografică:

Situată în partea central-vestică a judeţului Vâlcea, în extremitatea nordică a Podişului Getic, în zona de contact dintre acesta şi zona deluroasă subcarpatică
Este situată pe paralela de 45 latitudine nordică, care trece prin satul Groşi şi întretăiată de meridianul de 24 latitudine estică

Activități specifice zonei:

Păstorit
Agricultură
Pomicultură
Apicultură

Activități economice principale:

Comerţ
Preocupări pentru agricultură
Zootehnie

Obiective turistice:

Bisericile:
"Buna Vestire" - 1740, din lemn
"Adormirea Maicii Domnului" - 1833, din lemn
"Sfântul Nicolae" - 1892
"Cuvioasa Paraschiva" - 1800, lemn
"Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril" - 1712, monument istoric
"Sfinţii Împăraţi" - 1815, lemn
"Sfinţii Mihail şi Gavril" - 1995
"Sfântul Nicolae" - 1800
"Intrarea în biserică" - 1710

Evenimente locale:

Ziua Eroilor Neamului

Proiecte de investiții:

Alimentare cu apă în comuna Cernişoara
Canalizare în comuna Cernişoara
Reabilitare drum comunal DC 114 şi drumuri locale în comuna Cernişoara, judeţul Vâlcea
Dotare cămin cultural în comuna Cernişoara, sat Mădulari, judeţul Vâlcea - Măsura 322, PNDR
Îmbunătăţirea reţelei de drumuri de interes local, comuna Cernişoara, judeţul Vâlcea - Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului
Alimentarea cu apă a satelor Obârşia, Mădulari, Cernişoara, comuna Cernişoara, judeţul Vâlcea - proiect finanţat prin fondul de mediu

icon facebook Share

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...