PRIMĂRIA CERNAVODĂ

32667 Vizualizări
Cernavoda
Tip: Oras
Adresa: Ovidiu, nr. 11(Cod poștal: 905200), Județ: Constanta,Romania
Cuvântul primarului

"Cernavodă - locul unde s-a născut civilizația
Pentru noi toți, Cernavoda este poarta de acces în Dobrogea, locul unde a trăit făuritorul  
, locul unde de-a lungul istoriei milenare la Dunăre și Valea Carasu, sub influența grecilor, romanilor, turcilor, dar și a etnicilor români, într-un crezut al multiculturalității s-a născut un oraș miraculos, marcat de unicități - Gânditorul de la Hamangia și Centrala nucleară. Siturile arheologice, monumentele istorice și monumentele naturii, au creat personalități puternice și mai ales au desăvârșit o comunitate de oameni puternici, blânzi și calzi, iubitori de istorie, de țară, de tradiție și de cultură, un loc unde frumusețea naturii este într-o simbioză perfectă cu frumusețea oamenilor.
Pentru cei ce trăiesc aici dar și pentru cei care ne vizitează, atitudinea prietenoasă a autorităților locale, ospitalitatea, dragostea față de semeni și interesul pentru o dezvoltare armonioasă a orașului sunt evidente.
Să cunoști Cernavoda înseamnă să cunoști o bucată autentică din Dobrogea, o parte frumoasă a României"

Prezentarea Localității
b_88084_96ohys.png

Persoane din institutie

Primar: Negoiță Liviu-Cristian 
Viceprimar:
Secretar General: Buiculescu Silvica

  • Suprafață: 4371,65 ha
  • Intravilan: 762,88 ha
  • Extravilan: 3608,77ha
  • Populație: 19394
  • Gospodării: 6337
  • Nr. locuințe: 7503
  • Nr. grădinițe: 6
  • Nr. școli: 3
  • Nr. licee: 2
Așezarea geografică:

Orașul Cernavodă este situat în județul Constanța, regiunea istorică Dobrogea, parte a Regiunii de Dezvoltare Sud- Est. Unitatea administrativă este formată dintr-o singură localitate, respectiv orașul Cernavodă. Orașul Cernavodă este localizat în Podișul Dobrogei de Sud, la confluența fluviului Dunărea cu Canalul Dunăre - Marea Neagră, respectiv cu văile Carasu, Țibrin și Siliștea. Elementul definitoriu al orașului și teritoriului său administrativ este Canalul Dunăre-Marea Neagră, ca ax de structurare urbanistică a localității, pe care o divide în două zone distincte: zona urbanizată în care se găsește orașul propriu-zis, Centrala Nuclearelectrică și zona industrială, localizată pe malul stâng al Canalului Dunăre-Marea Neagră, și zona neurbanizată, care cuprinde cea mai mare parte a terenurilor agricole, căile de comunicație rutiere și feroviare București- Constanța și dezvoltările din jurul gării de cale ferată Cernavodă, pe malul drept al Canalului Dunăre-Marea Neagră. 
La vest, orașul se deschide către Dunăre pe o distanța de 6,8 km. Prin ansamblul de poduri dunărene, orașul este legat de județul Ialomița, cele mai apropiate localități fiind comuna Stelnica și Municipiul Fetești, cea din urmă la distanță de 24 km.
Orașul se învecinează la sud cu localitatea Rasova, satul Cochirleni, distanța fiind de 20 km, la sud- est cu localitățile Saligny, la o distanța de 5 km, Faclia și Ștefan cel Mare, iar în partea de nord cu localitățile Seimenii Mari și Seimenii Mici la o distanță medie de 12 km. Aceste vecinătăți permit interacțiunea socială și economică între oraș și comunele menționate, orașul reprezentând polul de interes pentru zona rurală limitrofă și inițiatorul unor proiecte prin cooperare, care adresează nevoi comune. Relațiile de vecinătate sunt statuate printr-o asociere în baza Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, respectiv Asociația pentru Dezvoltarea Zonei Cernavodă, din care fac parte localitățile Cernavodă, Saligny, Seimeni, Rasova și Aliman, alături de Asociația pentru Dezvoltarea Aptitudinilor și Personalității Tinerilor Cernavodă, Elcomex S.A. și General Concrete SRL Cernavodă. Față de aceste comune, precum și față de o zonă rurală mai ampla, dispusă în special în aval și amonte pe Dunăre, orașul permite accesul populației rurale la servicii și funcții urbane, joacă un rol intercomunal și polarizator socio-economic.
Cel mai apropiat oraș în județul Constanța este Municipiul Medgidia, la 26 km, iar reședința de județ, Municipiul Constanța, se găsește la 65 km.

Activități specifice zonei:

Oraşul Cernavodă este dominat, într-o măsură covârşitoare de sectorul energetic prin activitatea Centralei Nuclearoelectrice (CNE) şi de sectorul de construcţii şi transporturi rutiere, conexe fazei de dezvoltare a CNE Cernavodă

Activități economice principale:

Principalul generator economic al oraşului Cernavodă este Centrala Nuclearelectrica Cernavodă. Aceasta a fost concepută şi proiectată cu un profit de 5 unităţi cu o putere de 706 MW fiecare. Fiecare unitate constituie un ansamblu funcţional independent alcătuit dintr-o secţine nucleară cu anexele sale şi o secţine clasică cu instalaţiile auxiliare ale acesteia. Ansamblul obiectivului cuprinde o zonă comună pentru toate unităţile, incluzând staţii de pompare apă potabilă şi incendiu, staţii de tratare chimică a apei, centrala termică de pornire, magazii, depozite, staţii de pompare combustibili lichizi, depozite gaze tehnice, etc. Cele două unități furnizează împreună aproximativ 18% din producția națională de electricitate. Tehnologia de producere a energiei nucleare la Centrala Nuclearoelectică Cernavoda are la bază conceptul de reactor nuclear de tip CANDU (CANadian Deuterium Uranium), care funcționează cu uraniu natural și utilizează apă grea (D2O) ca moderator și agent de răcire.
În ceea ce privește producerea de energie din surse regenerabile, evoluția acestui sub- sector a fost spectaculoasă în Dobrogea, cu precădere prin utilizarea sursei eoliene. În acest context, pe teritoriul orașului au fost dezvoltate două parcuri eoliene, Cernavoda I și Cernavoda II, cu o capacitate totală de 138 MW. Cele două parcuri sunt deținute de firma Cernavoda Power SRL, cu sediul în București și controlată de Energias de Portugal (EDP).
Adițional, la baza Canalului CNE, se găsesc două centrale hidroelectrice, cu putere instalată de 3,99 MW/4,25 MVA, date în exploatare în anul 1988.
Orașul Cernavoda reprezintă o concentrare importantă a activității de construcții, atât ca număr de firme active cât și ca personal ocupat în acest sector, această situație urmând să se accentueze în perioada de realizare a unităților 3 și 4 ale Centralei Nuclearelectrice. Referitor la perspectivele acestui sector după finalizarea Unităților 3 și 4, reiese migrarea unui număr important de lucrători din sectorul de construcții către sectorul energetic pentru operarea celor 2 unități, în paralel cu menținerea unui număr considerabil de lucrători, pentru întreținere, reparații și alte lucrări curente.
În contextul strategiei de dezvoltare locală, sectorul construcțiilor deține un potențial de dezvoltare propriu, prin inovare, cercetare-dezvoltare tehnologică, extindere națională și regională prin parteneriate strategice, cu propriul destin economic care se va resimți, în mod special, la construirea unităților 3 și 4 ale CNE.
Firme Reprezentative:
SNN – Sucursala CNE Cernavodă;
SC Elcomex IEA SA;
SC Lessoplast SRL;
SC Getnic Construct Serv SRL;
SC Obenman Contruct SRL;
Pegas Impex SRL;
SC General Concerete Cernavodă SRL;
SC Utilități Publice Cernavodă SRL;
SC Utilități Publice Gospodăria-Comunală SRL;
SC Cernavodă Shipyard SRL.

Obiective turistice:

Marele potențial turistic al orașului Cernavodă este datorat Dunării, care, pe timp de vară, este tranzitată de vase de croazieră și ambarcațiuni fluviale fie spre Delta Dunării, fie, din Cernavoda pe cale rutieră, către litoral. Malul Dunării este parțial inclus în arii naturale protejate de interes național, situri de interes comunitar sau situri de protecție specială avifaunistică. Falezele Dunării adăpostesc locuri fosilifere importante și care, valorificate durabil, ar putea constitui o atracție pentru turiștii interesați de natură sau de paleontologie - Aliman, Cernavodă, Seimeni.
Vestigiile istorice sunt numeroase, dovada unei locuiri îndelungate a malului Dunării, cu situri renumite cum ar fi situl culturii Hamangia de la Cernavodă, cetăți antice numeroase, din care relativ puține sunt vizitabile.
Orașul Cernavodă este clasat ca unitate teritorial-administrativă cu concentrare foarte mare a patrimoniului construit cu valoare culturală de interes național, prin Planul de Amenajare a Teritoriului Național, Sectiunea III - Zone protejate.
Lista monumentelor istorice din orașul Cernavodă, anexă la Ordinul Ministrului Culturii nr. 2.361/2010, indică prezența a două categorii de monumente istorice:
- Monumente de arheologie
Valul de piatră - Din dreptul insulei Hinog și a cetății Axiopolis, de pe malul drept al Dunării, la 3.25 km S de orașul Cernavodă
Situl arheologic de la Cernavodă și așezări, punct "Dealul Sofia" - Dealul Sofia, începând de la 100 m V de Primăria orașului până la malul Dunării
Situl arheologic de la Cernavodă, cetatea și necropola "Cetatea Axiopolis" - La 3 km – 4,5 km S de Cernavodă, în fața insulei Hinog, pe malul drept al Dunării
Tumul - La 4.5 km pe șoseaua Cernavodă - Cochirleni și la 70 m V de șosea.
- Monumente de arhitectură
Podul Carol I cu statuile "Dorobanții" - Pod peste Dunăre, lângă gara C.F.R. Cernavodă (construit în perioada 1890-1895)
Biserica "Sfinții Împărați Constantin și Elena" (construit în perioada 1882-1895);
Geamie (construită în anul 1756);
Două monumente sunt incluse pe lista zonelor protejate: Podul Carol I, monument de arhitectură industrială și Cetatea Axiopolis, castru și așezare civilă aferentă.

Evenimente locale:

Evenimentele care promovează identitatea orașului și contribuie la mărirea vizibilității asupra sa sunt organizate anual, după cum urmează:
Zilele orașului Cernavodă - organizate anual în luna august, începând din anul 2002;
Festivalul de Muzică Ușoară pentru Copii "Axiopolis" - prima ediție a fost organizată în anul 2004;
Festivalul Național de Muzică Corală "I. D. Chirescu": structurat pe două secțiuni: laică și religioasă, are ca scop omagierea marelui maestru al muzicii corale românesti, originar din Cernavodă, precum și promovarea artei muzicale corale românești și universale.

Facilități oferite investitorilor:

Atitudine prietenoasă a administrației publice locale față de investitori
Cel mai scăzut nivel al taxelor și impozitelor locale
Creşterea interesului şi finanţării pentru programe de dezvoltare economică.
Oportunități:
Existența la nivelul orașului de terenuri cu destinația construcții industriale, prestări servicii, locuire, pentru care s-a realizat documentație de urbanism.
Acces rapid la căi de comunicaţii: rutiere, feroviare şi fluviale.
Oraşul Cernavodă este accesibil persoanelor şi mărfurilor prin intermediul următoarelor căi de comunicaţie: drum naţional DN 22C București-Constanţa, Autostrada A2 Bucureşti-Constanţa (situată la doar 4 km sud de vatra oraşului), Canalul Dunăre-Marea Neagră (64,2 km), Fluviul Dunărea, magistrala feroviară Bucureşti-Constanţa, drumul județean DJ 223 Hanul Morilor-Cernavodă-Ion Corvin.
Legătura între Autostrada A2, DN 22C şi oraş se face prin intermediul Podului "Sfânta Maria", care supratraversează Canalul Dunăre-Marea Neagră şi a fost dat în exploatare în anul 2004.
În oraş, circulaţia dinspre şi înspre Constanţa se realizează prin drumul judeţean DJ 223 care traversează oraşul. Ca distanţe de reper, se pot menţiona Cernavodă-Constanţa de 65 km, iar până la cea mai apropiată localitate, satul Ştefan cel Mare, sunt 5 km
Legătura către zonele din sudul Canalului Dunăre-Marea Neagră este făcută pe drumul asfaltat care uneşte oraşul de comuna Rasova, distanţa până la cea mai apropiată localitate, Cochirleni, fiind de 10 km
La 1 km sud de oraşul Cernavodă se găseşte magistrala de cale ferată Bucureşti-Constanţa şi staţia Cernavodă, accesul făcându-se tot prin intermediul Podului "Sfânta Maria".
În ceea ce privește Canalul Dunăre-Marea Neagră, acesta permite o navigaţie fluvială în ambele sensuri concomitent. Nu există amenajări portuare la Cernavodă, cu excepţia unei dane pentru piese agabaritice a CNE, pe zona faleză a orașului. Ca și caracteristici tehnice, canalul are o adâncime medie de 7 m, o lăţime de 70 m în zona Cernavodă (Valea Carasu). Pentru menţinerea unui nivel constant al apelor, la Cernavodă există o staţie de pompare cu o capacitate de 250 metri cubi/secundă. Accesul navelor dinspre Dunăre către Canal și vice-versa, se face prin ecluza Cernavodă care este amplasată la km 60+300 pe canalul Dunăre-Marea Neagră. Această ecluză asigură circulaţia în ambele sensuri, concomitent, cu un timp de așteptare de maxim 8 minute.
Infrastructura medicală a orașului este reprezentată de Spitalul orășenesc Cernavoda
cu o capacitate de 60 de paturi pentru spitalizare continuă și 9 paturi pentru spitalizarea de zi.
Spitalul deține unsprezece compartimente, respectiv: Pediatrie, Obstetrică- ginecologie,
Medicină internă, Neurologie, Reumatologie, Ghirurgie generală, Urologie, ATI (Anestezie și
Terapie Intensivă), CPU ( Corp Primire Urgențe), Cardiologie și Neurologie. Din anul 2015,
Spitalul Orășenesc Cernavodă dispune de un heliport, destinat elicopterelor SMURD, pentru
transportarea de maximă urgenţă a pacienţilor aflaţi în dificultate. Aria de acoperire a
heliportului este Cernavodă-Drajna, şi va servi în mod special urgenţele care pot interveni pe
Autostrada Soarelui. Deasemenea, spitalul dispune de un număr de 8 cabinete medicale
individuale iar pe raza orașului sunt 6 farmacii și 2 drogerii..
Infrastructura educațională la nivelul orașului Cernavodă cuprinde:
2 unități de învățământ antepreșcolar - creșe
6 unități de învățământ preșcolar - 3 grădinițe cu program prelungit și 3 grădinițe cu program normal;
5 unități de învățământ preuniversitar - 3 școli gimnaziale, 1 liceu teoretic cu clasele I-XII și 1 liceu tehnologic.
Relaţii internaţionale cu potenţial de valorificare în domeniul culturii, sportului, societăţi civile.

Proiecte de investiții:

Via Verde Cernavoda - Revitalizarea orașului Cernavodă prin refuncționalizarea terenurilor destructurate și crearea de spații verzi pentru petrecerea timpului liber
Extindere rețea de canalizare (menajeră și pluvială) în cartierul Sere
Racordări puncte termice noi la rețeaua de agent primar
Reabilitare tramă stradală
Amenajare/reamenajare locuri de joacă;
Construire bazin semiolimpic
Modernizare Creșa 1, Grădinița Nr.2, Grădinița Nr.3, Grădinița Nr.4,
Modernizare sere pentru flori și legume:
Amenajări versanți văi din orașul Cernavodă
Amenajare platforme gospodărești subterane cu sistem hidraulic.Modernizare stadion ”Ideal”
Autorizare supermarket ”KAUFLAND”

icon facebook Share

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...