PRIMĂRIA CENADE

29757 Vizualizări
Cenade
Tip: Comuna
Adresa: Principală, nr. 372(Cod poștal: 517210), Județ: Alba,Romania
Cuvântul primarului

În calitate de primar al comunei Cenade, am continuat să duc la îndeplinire la modul cel mai serios, resposabilitățile ce îmi revin ca edil al comunității, rezolvând în mare parte nevoile și urgențele locale, depunând eforturi susținute pentru a realiza cât mai multe dintre obiectivele pe care ni le-am propus

Prezentarea Localității
b_no-image2.png

Persoane din institutie

Primar: Neamţu Ilie
Viceprimar:
Secretar General: Mara Daniela Maria
Contabil: Şoroştinean Maria

  • Suprafață: 4457 ha
  • Intravilan: 155 ha
  • Extravilan: 4302 ha
  • Populație: 943
  • Gospodării: 411
  • Nr. locuințe: 399
  • Nr. grădinițe: 1
  • Nr. școli: 2
Numele localităților aflate în administrație:

Capu Dealului, Gorgan, Cenade

Așezarea geografică:

Teritoriul administrative al comunei Cenade este situate în partea de est a județului Alba, în Câmpia de Sud a Ardealului
​Comuna Cenade se învecinează la:
Sud- est satul Sorostin
Sud- vest satul Broșteni
Nord- vest satele Valea Lungă și Lupu

Activități economice principale:

Structura şi repartiţia principalelor activităţi economice pe cuprinsul suprafeţei comunei Cenade au fost determinate de poziţia geografică şi de tradiţiile existente. Economicul localităţii este facilitat în dezvoltarea sa de drumul de acces asfaltat, pe care are loc circulaţia mărfurilor şi a persoanelor.
Unitatea administrativă recent înfiinţată Cenade este situată în zona de podiş şi luncă, activitatea economică fiind legată în principal de agricultură şi în secundar de creşterea animalelor.
Analiza întreprinderilor mici şi mijlocii la nivelul comunei Cenade evidenţiază capacitatea relativ redusă a acestora de a răspunde exigenţelor la furnizarea de locuri de muncă pentru populaţia comunei, atât datorită numărului de angajaţi, cât şi structurii pe număr de angajaţi. Există raţiuni obiective pentru această situaţie, astfel este dificil din punct de vedere obiectiv a pretinde IMM-urilor să se stabilească în zone lipsite de infrastructură (drumuri, apă şi canalizare). O altă raţiune obiectivă constă din lipsa generalizată a banilor la locuitorii rurali, puşi în imposibilitatea de a plăti chiar şi serviciile cele mai elementare.
Pentru ca instituţiile private să se dezvolte este important să existe şi să funcţioneze un parteneriat public-privat pentru constituirea infrastructurii necesare, ori este ştiut că acesta este deficitar în mediul rural.
În urma aplicării Legii nr.18/1991, republicată cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr.1/2000, modificată şi a Legii nr.247/2005, au fost eliberate titluri de proprietate pentru retrocedare terenuri agricole şi terenuri forestiere. Aceste terenuri agricole şi forestiere stau la baza ocupaţiilor locuitorilor, fiind una din sursele principale de venituri
Firme Reprezentative:
SC JIDVEI SRL
SC PROMOTION SRL
SC ADYPHARM SRL
SC MIDI CASIO SRL
SC XARA SRL
Oportunităţi:
Modificările structurale care au avut loc în agricultura României în perioada 1990-2003, au avut drept efect trecerea în proprietate privată a peste 96% din terenurile agricole, determinând formarea de exploataţii mici şi mijlocii. Forma principală de exploataţie agricolă este gospodăria ţărănească mică, se remarcă ponderea redusă a formelor asociative, precum şi lipsa formelor asociative pentru comercializarea produselor agricole, aşa cum sunt grupurile de producători.
Terenurile agricole cu înaltă valoare naturală cuprind areale favorizate din punct de vedere al stării de conservare al biodiversităţii aflate în zonele rurale, fiind de obicei caracterizate de utilizarea unor practici agricole extensive.
Practicarea agriculturii ecologice în România este favorizată de existenţa sistemelor agricole tradiţionale, majoritar extensive.
România este una dintre puţinele ţări europene în care agro-sistemele tradiţionale reprezintă rezervoare semnificative în care diversitatea genetică a plantelor de cultură şi a animalelor s-au conservat la locul de formare şi dezvoltare. Menţinerea de specii şi diversităţi genetice la nivelul gospodăriilor individuale ale ţăranilor constituie unul din elementele cheie pentru o agricultură durabilă.
Ţinând seama de condiţiile pedo-climatice de care dispune comuna Cenade şi de zonarea economică a judeţului, în afara culturii cerealelor, preponderentă în momentul de faţă, vor avea şanse de dezvoltare atât cultura plantelor tehnice şi a plantelor industriale, respectiv a plantelor medicinale, cât şi creşterea animalelor, în special a animalelor rumegătoare, care pot valorifica producţiile de iarbă şi fân ce se pot obţine pe păşunile şi fâneţele comunei. Starea pajiştilor este bună, an de an se obţin două recolte de furaje, una de fân şi a doua de otavă, spre sfârşitul verii, iar în anii foarte buni se obţine şi a treia coasă, dacă toamna este lungă şi există suficientă umiditate.
Având în vedere starea de relativă degradare a terenurilor agricole, dezvoltarea agriculturii va depinde în principal de următoarele:
Aducerea treptată a pajiştilor naturale la un nivel de producţie cât mai apropriat de potenţialul lor prin curăţirea de vegetaţie forestieră fără rol de protecţie antierozională, combaterea buruienilor şi îmbunătăţirea covorului vegetal prin supraînsămânţări cu ierburi valoroase, potrivite cu solurile respective, aplicarea lucrărilor de întreţinere specifice, fertilizarea cu îngrăşăminte naturale şi aplicarea de amendamente calcaroase pe porţiunile cu soluri acide. Toate aceste lucrări vor trebui să fie dirijate şi urmărite de Consiliul Local, pentru suprafeţele aflate în administraţia acestuia, eşalonat pe o perioadă de 10 ani, în colaborare cu Ocolul Silvic, care va prelua suprafeţele degradate în vederea plantării lor. Stoparea focarelor de eroziune va trebui să constituie o preocupare permanentă, comună pentru Consiliul Local şi Ocolul Silvic.
Dezvoltarea unei agriculturi intensive, bazată pe cultivarea unor specii rentabile, în zone cu acces facil la terenurile cultivate.
Cultura legumelor, practicată mai ales pe terenurile din intravilan în cadrul gospodăriilor ar putea fi dezvoltată, condiţiile pedo-climatice fiind favorabile. Vecinătatea cu localităţile Blaj şi Teiuş oferă o piaţă de desfacere pentru produsele proaspete.Â
Există potenţial pentru cultivarea plantelor industriale şi medicinale, care din păcate deţine acum un loc secundar în agricultura comunei. Plante medicinale precum macul sau coriandrul sau plante aromatice precum mărarul, se cultivau în trecut cu rezultate foarte bune.
Baza furajeră existentă poate asigura creşterea efectivului de animale în sistem gospodăresc, dar şi în sistem asociativ. Adăpostirea efectivelor suplimentare de animale se poate face în adăposturile existente în gospodăriile crescătoare de animale sau prin dezvoltarea unor ferme de capacitate mai mare, amplasate în zone funcţionale specializate, pentru a nu afecta prin poluare atmosferică şi a solului zona de locuit.
Extinderea sistemului de alimentare cu apă potabilă şi introducerea canalizării în localitatea Cenade va face posibilă mecanizarea activităţii de creştere a animalelor, a unor lucrări precum mulsul şi evacuarea dejecţiilor, fapt ce va conduce pe de o parte la ridicarea gradului de confort a populaţiei, iar pe de altă parte la ridicarea productivităţii şi implicit a veniturilor populaţiei.
Potenţialul agricol al comunei Cenade este foarte mare, pretându-se unei game variate de culturi agricole și creşterii animalelor. Zona are perspective de dezvoltare favorabile în toate sectoarele, în următoarele condiţii:
Realizarea de noi exploataţii agricole rentabile, exploatate mecanizat
Dotarea corespunzătoare din punct de vedere al maşinilor şi utilajelor agricole
Dezvoltarea creşterii animalelor
Rrealizare cadastru
Industria
Dezvoltarea industriei prin valorificarea potenţialului zonei şi a mâinii de lucru suficiente şi ieftină.
Serviciile
Oamenii ospitalieri, diversitatea etnică, culturală şi religioasă, bucatele sănătoase tradiţionale, zonele de deal cu potential de amenajare sunt tot atâtea motive şi atuuri de a demara o afacere în domeniul serviciilor de turism.
Potenţialul zonei aşteaptă sa fie pus în valoare dar trebuie sa învaţăm de la satele, care nu au deloc zone mai pitoreşti, oameni mai ospitalieri sau mai gospodari care isi exploateaza potentialul turistic, că viaţa noastră şi locul în care trăim pot fi produse turistice de succes.
Amenajarea de spaţii de cazare în cadrul unor pensiuni turistice şi/sau agroturistice reprezintă o alternativă şi o necesitate pentru dezvoltarea socio-economică a comunei Cenade
Situată într-o zonă pitorească de dealuri si lunci fertile, comuna Cenade are un sol ideal pentru agricultură si crestere a animalelor. Zonele de deal cu paduri de foiase, vechile case sasesti si zone peisagistice pot deveni puncte de atracţie pentru turiştii dornici să cunoască locuri autentic rurale

Obiective turistice:

Biserica evanghelica fortificată, de cult augustan, construită în anul 1407
Biserica Greco- catolică cu hramul “Sfânta Treime”
Biserica ortodoxă cu hramul “Sfântul Ierarh Nicolae” a fost construită în anul 1912 și pictată în 1996
Expoziție etnografică ce redă interiorul unei case țărănești specifică zonei
Statuia reprezentând bustul lui “Ion Agârbiceanu” ridicată în 1982 la sărbătorirea centenarului de la naşterea lui Ion Agârbiceanu

Evenimente locale:

Fiii satului
 

Facilități oferite investitorilor:

Dezvoltarea infrastructurii de bază şi asigurarea accesului neîngrădit al populaţiei şi consumatorilor economici la această infrastructură

Proiecte de investiții:

Construire rigole, podete și trotuare în Comuna Cenade, Județul Alba pe Strada Principală, Strada Borșului, Strada Rozorului și Strada Huhurezului
Eficientizare energetică clădire Primărie
Construire Capelă
Proiecte realizate 2016 – 2020 :
Modernizare străzi interioare Comuna Cenade
Reabilitare Școala Gimnazială “Ion Agârbiceanu” Cenade
Pietruire drum comunal Cenade-Capu Dealului
Pietruire drum comunal Cenade- Gorgan
Modernizare și extindere clădire Primărie
Construire teren sintetic
Împrejmuire și amenajare curte Grădinița Cenade
Achiziție autospecială stingere incendii
Reparații Dispensar Uman Cenade
​Modernizare sistem de iluminat public

icon facebook Share

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...