PRIMĂRIA CALAFINDEŞTI

29627 Vizualizări
Calafindesti
Tip: Comuna
Adresa: (Cod poștal: 727105), Județ: Suceava,Romania
Cuvântul primarului

Pentru îndeplinirea planului local de acțiune, primaria comunei Calafindești ca autoritate publică locală, trebuie să-și întărească capacitatea instituțională la toate nivelele de decizie și execuție. În acest sens se urmărește atragerea și furnizarea de resurse financiare și mobilizarea resurselor umane, identificarea celor mai eficente mecanisme de comunicare, dar și analizarea cadrului administrativ de alocare a responsabilităților.
Soluționarea problemelor curente cât și a celor de perspectivă depinde în foarte mare măsură de gradul de compentență al conducerii administrației publice locale. În acțiunea administrației noastre, trecutul și prezentul sunt premize importante. Dar ținta noastră este viitorul. Ceea ce înseamnă că nevoile și aspirațiile oamenilor, problemele comunei și soluțiile ce se impun sunt preocupările noastre permanente. Scopul principal în gestionarea fondurilor publice a vizat îndeplinirea a 2 obiective majore în contextul unui buget local puternic afectat de criza economică și de deciziile luate de guvernul României asigurarea funcționalității comunei și continuarea sau finalizarea unor obiective de investiții demarate în anii precedenți.

Prezentarea Localității
b_no-image2.png

Persoane din institutie

Primar: ing. Saviuc Loghin
Viceprimar: Cioban Vasile
Secretar General: ec. Lauric Victoria
Contabil: Gorban Rodica

  • Suprafață: 2400 ha
  • Intravilan: 638 ha
  • Extravilan: 1762 ha
  • Populație: 2956
  • Gospodării: 1200
  • Nr. locuințe: 1145
  • Nr. grădinițe: 1
  • Nr. școli: 2
Numele localităților aflate în administrație:

Calafindeşti, Botoşaniţa Mare

Așezarea geografică:

Comuna este situată în partea de nord-est a judeţului Suceava, la o distanţă de 12 km de oraşul Siret, la 25 km de Municipiul Rădăuţi şi la 32 km de Municipiul Suceava (reşedinţă de judeţ)

Activități specifice zonei:

Agricultură
Mică industrie
Prestări servicii
Comerţ

Activități economice principale:

Societăţi comerciale cu activităţi de comerţ, producţie
Prestări servicii
Mică industrie
Firme reprezentative:
SC Vasidom SRL - Industrial
AF Procopiuc Company SRL - Comerț
SC Ioneac SRL - Comerț
SC Mifodom SRL - Comerț
SC Nicșan Prod Com SRL - Comerț
SC Samyx Forest SRL - Debitare lemn și comerț
SC Samx Pan SRL - Produse de panificație
SC Dealul Țaranca SRL - Comerț
SC Exindlemn SRL - Ferma animale
SC Fisteal SRL - Comerț
Procopeț Mircea - Comerț
Poclitar Vasile - Comerț
AF Bodnariuc Casian - Comerț
SC Sam - Andrei SRL - Transport
SC Trans Laguna SRL - Transport
SC Melany SRL - Transport
SC Popmol Trans SRL - Transport
SC Lyr Trans SRL - Transport
SC Gimmy Trans Com SRL - Transport
SC Rareluca SRL - Transport
SC Vasiram Truck SRL - Transport

Obiective turistice:

Rezervaţia naturală "Fâneţele seculare de la Calafindeşti"
Conacul "Bucevschi"

Evenimente locale:

8-9 septembrie Naşterea Maicii Domnului - hramul bisericii şi în localitate (Bâlci), localitatea Calafindeşti 
În fiecare zi de miercuri piaţă
15 august Adormirea Maicii Domnului - hramul bisericii localităţii Botoşeniţa, comuna Calafindeşti
Festivalul interjudeţean al fanfarelor - luna octombrie, anual

Facilități oferite investitorilor:

Dezvoltarea turismului şi agroturismului
Forţă de muncă locală
Spaţii disponibile
Resurse locale
Oportunități:
Agricultură
Mică industrie
Prestări servicii
Comerț

Proiecte de investiții:

Proiecte de investiţii viitoare:
Extinderea rețelei electrice
Amenajare bază sportivă
Extindere rețea alimentare cu apă în localitatea Calafindești, comuna Calafindești
Extindere rețea canalizare în localitatea Calafindești, comuna Calafindești
Modernizare drumuri comunale în comuna Calafindești, județul Suceava
Modernizare drumuri de interes local în comuna Calafindești, județul Suceava
Refacere lucrări finanțate prin Programul SAPARD
Modernizare drum comunal DC 39 KM 0+000-5+672, în comuna Calafindești, județul Suceava
Lucrări de protejare șanțuri cu pereu din beton aferente drumurilor comunale modernizate Calafindești
Împrejmuire și amenajare curte sediu Primărie Calafindești, județul Suceava
Modernizare piață agro-alimentară
Realizarea Parcului Eolian
Reabilitare drumuri exploatare

icon facebook Share

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...