PRIMĂRIA CĂPRENI

32883 Vizualizări
Capreni
Tip: Comuna
Adresa: (Cod poștal: 217125), Județ: Gorj,Romania
Prezentarea Localității
b_no-image2.png

Persoane din institutie

Primar: Cătănoiu Emil
Secretar General: Sultan Margareta
Contabil: Vieru Ştefan Valeriu

  • Suprafață: 5729,9 ha
  • Intravilan: 346,7 ha
  • Extravilan: 5383,2 ha
  • Populație: 2354
  • Gospodării: 893
  • Nr. locuințe: 1249
  • Nr. grădinițe: 3
  • Nr. școli: 2
Numele localităților aflate în administrație:

Brăteşti, Cornetu, Căpreni, Satu-Nou, Dealul Spirei, Cetatea, Aluniş, Bulbuceni

Așezarea geografică:

Teritoriul administrativ al comunei Căpreni este situat în partea de sud-est a județului Gorj, pe Valea Amaradiei, în zona coliniară și de trecere spre câmpie, cu relief alcătuit din culmi orientate pe direcția nord-sud care desparte atât satele componente cât și teritoriul administrativ al localității de comunele învecinate.
Datorită așezării geografice, teritoriul comunei Căpreni este bine adăpostit spre est și spre vest, fiind așezat pe un podiș piemontan fragmentat de văi paralele, beneficiind în același timp de un climat blând, cu ploi suficente și la timp, cu temperaturi moderate în care se resimt unele influențe ale maselor de aer rece de la nord spre sud.
Localitatea este traversată de la nord la sud de DN 6 B și are vecini:
La nord - comunele Hurezani;
La sud - comunele Ţânţăreni şi Stoina; 
La est - comuna Stejari și Stoina; 
La vest - comunele Turburea, Aninoasa și Vladimir.
Localitatea se află la 55 km de reşedinţa judeţului Gorj şi la 55 km de reşedinţa judeţului Dolj. 
​Condițiile naturale de climă și sol au permis ca în zona noastră să se dezvolte vegetație cu compoziție floristică variată și bogată cu unele specii de plante valoroase care prezintă importanță economică și turistică.
Din cele 2710,5 ha teren cu vegetație forestieră de foioase, pădurile de Qercinee (familia stejarului) predomină, în amestec cu alte foioase.
În lunca Amaradiei unde pânza de apă freatică este la suprafață, se află zăvoaiele în care predomină: arinii, plopul alb, plopul tremurător, diverse specii de salcie, cătină, răchită care pătrund tentacular și pe principalele văi ale afluenților Amaradiei.

Activități specifice zonei:

Pe teritoriul comunei funcționează trei parcuri de separare și tratare gaze, stație de turbocompresoare echipată cu tehnologie modernă, activități de prelucrare de masă lemnoasă (esență tare și moale)
Centrul de sănătate care deservește comunele: Căpreni, Hurezani, Stoina, Cruset, Stejari și Danciulești 
Activități de morărit și confecționare de bolțari 
Activități de comerț ce vizează desfacerea produselor alimentare și nealimentare a materialelor de construcții și produse farmaceutice

Activități economice principale:

Agricultura deţine locul principal în economia comunei cu o suprafaţă de 1331,5 ha teren arabil deţinută în mare parte de mici fermieri, urmare a aplicării legilor fondului funciar. Principalele plante de cultură sunt: cerealierele și plantele furajere
​Creşterea animalelor - în totalitate în sistem gospodăresc este o activitate care are rădăcini adânci în istoria localităţii, reprezentând domeniul care valorifică foarte bine atât potenţialul floristic al păşunilor (1117 ha) cât şi o bună parte din produsele agricole principale şi secundare
​Apicultura este ramura în continuă dezvoltare, cele peste 1000 familii de albine valorifică din plin baza meliferă începând cu salcâmul, teiul, finalizându-se cu flora spontană

Obiective turistice:

Biserica "Sfinţii Dimitrie şi Gheorghe" - din satul Căpreni
Biserica "Adormirea Maicii Domnului" - din satul Cornetu
Biserica "Sfinţii Arhanghel Mihail şi Gavril " şi Biserica "Sfântul Nicolae" - din satul Bulbuceni
Pădurea de tei din Valea Gâgâiului
Heleşteu cu un volum de peste 8500 mc apă unde creşte: crapul, carasul, roşioara şi bibanul

Evenimente locale:

Bâlciul comunal şi festivalul de folclor "Sofia Drăghici" - din 29 iunie

Facilități oferite investitorilor:

Drumuri comunale și sătești modernizate
Sistem de colectare și transport al deșeurilor menajere prin SC NICAPSAL SALUBRIS SRL CĂPRENI 
Localitatea este traversată de DN 6 B Hurezani-Craiova
Rețea de apă curentă în satele: Căpreni, Cornetu, Brătești, Satu-Nou, Cetatea și Dealul Spirei
Reţea de gaze naturale în satele: Căpreni, Cornetu, Brătești, Satu-Nou, Cetatea și Dealul Spirei
Iluminat public stradal
Telefonie digitală și acoperire telefonie mobilă (Orange, Cosmote, Vodafone)
TV cablu prin fibră optică
Poluare scăzută

Proiecte de investiții:

Construire cămin cultural
Asfaltare drum Poiana-Brătești km 9+000-km 13+000
Achiziție utilaje pentru lucrări de interes public
Construire pod peste Amaradia
Introducere apă curentă în satul Bulbuceni

Monitorul Oficial Local
Tip
Nume
Data adaugării
Acțiune
Alte Documente
PUBLICATIE CASATORIE NICOLA DENIS-ALEXANDRU
2015-06-29
Alte Documente
PUBLICATIE CASATORIE VADUVA GHEORGHE IULIAN
2015-06-05
Alte Documente
PUBLICATIE CASATORIE DUMITRESCU MARIUS
2015-03-27
Alte Documente
PUBLICATIE CASATORIE STAICULESCU FLORIN
2015-02-04
Alte Documente
PUBLICATIE CASATORIE DIPENDRA CHAPAGAI
2015-01-29
Alte Documente
PUBLICATIE CASATORIE
2015-01-22
icon facebook Share

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...