PRIMĂRIA CÂNDEŞTI

29037 Vizualizări
Candesti
Tip: Comuna
Prezentarea Localității
b_no-image2.png

Persoane din institutie

Primar: Popa Georgeta
Viceprimar:
Secretar General: Paraschiva Gabriela
Contabil șef: Ilie Ionela-Georgiana

  • Suprafață: 5237 ha
  • Intravilan: 463,70 ha
  • Extravilan: 4773,30 ha
  • Populație: 2856
  • Gospodării: 1103
  • Nr. locuințe: 1797
  • Nr. grădinițe: 2
  • Nr. școli: 1
Numele localităților aflate în administrație:

Cândeşti Vale, Cândești Deal, Dragodănești, Aninoșani, Valea Mare

Așezarea geografică:

Comuna Cândești este situată în nor-vestul județului Dâmbovița, la 36 km de Municipiul Târgoviște. Localitatea este așezată pe partea dreaptă a râului Dâmbovița, având în componența satele: Cândești Vale - reședința comunei, Dragodănești, Aninoșani, Cândești Deal, Valea Mare.
Atestarea documentară a satelor datează din anul 1693.

Activități specifice zonei:

Pomicultura, cultivarea cerealelor și creșterea animalelor a constituit dintotdeauna activitatea de bază a locuitorilor comunei Cândești. Îndeletnicirea de bază a acestora este așadar cultivarea pomilor de diferite feluri (meri, peri, pruni, cireși, vișini, gutui), ale căror roade le utilizează în fabricarea sucurilor naturale, a unor băuturi alcoolice sau le comercializează în târguri special organizate.
În ceea ce privește creșterea animalelor, pe lângă bovine, porcine și păsări, țăranii din Cândești dețin și ovine.

Activități economice principale:

Valorificarea produselor agricole și pomicole
Panificaţie
Comerţ
Silvicultură
Prelucrare produse pomicole
Firme reprezentative:
SC AGRICOL BIAZOO SRL
SC BUNA SERVIRE SRL
SC CÎNDEȘTI VALE SRL
ASOCIAȚIA POMICOLĂ CORVINUL DRAGODĂNEȘTI

Obiective turistice:

Biserica din Vârtop, construită în anul 1713
Dealul lui Istrate - necropolă
Case vechi

Evenimente locale:

14 octombrie - târg anual

Facilități oferite investitorilor:

Oportunități:
Acces facil la fonduri nerambursabile pentru realizarea investițiilor publice prioritare
Asocierea agricultorilor în vederea comercializării eficente a produselor locale
Posibilități de atragere de noi investiții și prin creare de parteneriate publice-private
Crearea unor unități economice alternative la agricultură care să absoarbă forță de muncă
Posibilități de creștere a capacității și performanței administrației publice locale
Premise pentru dobândirea independenței energetice cu impact redus asupra mediului
Posibilități de creștere a competivității și calității forței de muncă locale
Dezvoltarea patrimoniului natural și a produselor destinate turismului rural
Dezvoltarea și valorificarea agroturismului și agriculturii extensive
Dezvoltarea și promovarea produselor agroalimentare tradiționale și ecologice
Dezvoltarea și punerea în valoare a activităților meșteșugărești
Implicarea școlii și a asociațiilor neguvernamentale pentru dezvoltarea vieții culturale, conservarea tradițiilor și dezvoltarea antreprenoriatului local.

Proiecte de investiții:

Modernizarea infrastructurii rutiere locale din comuna Cândești, județul Dâmbovița (15 străzi din toate satele componente ale comunei)
Reabilitare rețea distribuție apă Cândești Vale, comuna Cândești, județul Dâmbovița
Înființare sistem de canalizare în comuna Cândești, județul Dâmbovița 
Reabilitare dispensar uman Dragodănești
Reabilitare dispensar uman Cândești Vale
Anvelopare Școală și Grădiniță Cândești Vale
Restaurarea bisericii de lemn din Vîrtop
Extindere și reabilitare sediu primărie comuna Cândești

icon facebook Share

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...